NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Update
 • Copyright
 • Auteur
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Genealogische publicaties
 • Foto
 • Gebruikte afkortingen
 • Stamreeks
 • Generaties I en II t/m 8
 • Generatie II: vervolg 9 en 10
 • Generaties III t/m III-5
 • Generaties III-6 t/m III-7.8
 • Generatie IV t/m IV-1.2.5.3
 • Generaties IV-1.3 t/m IV-3.2.3.2.2
 • Generatie IV-3.2.4 t/m IV-5
 • Generaties IV-5.1 t/m IV-7
 • Generatie IV-7.1 t/m IV-11.6
 • Generaties V t/m IX
 • Vervolg Generaties V - IX
 • Topografisch register
 • Personenregister A t/m L
 • Personenregister M t/m V
 • Personenregister W - Z
  Links
 • Naar de Genealogie-website van Th.L.H. Wiggers
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken in blog

  Nieuws Telegraaf (NL)
  Genealogie van de familie van Harmelen
  Voorouders en Nakomelingen van Hubertus van Harmelen, 1873-1959, timmerman/aannemer te Bussum
  13-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties V t/m IX
  V        HUBERTUS VAN HARMELEN

  Geboren: Montfoort 10 oktober 1873 te 04.30 uur, als zoon van Coenraad van Harmelen, 35 jaar, timmerman, en Anna Maria van Wijngaarden, 26 jaar, dienster, zijn echtgenote, beiden woonachtig alhier.
  (Bron: Geboorteregister Montfoort 1873, RA-Utrecht; alsmede de persoonskaart van Hubertus van Harmelen)

  Trouwt: Montfoort 11 november 1897: Hubertus van Harmelen (roepnaam Huib), 24 jaar, timmerman, geboren en wonende te Montfoort, zoon van Coenraad van Harmelen, 58 jaar, timmerman, en Anna Maria van Wijngaarden, 51 jaar, zonder beroep, beiden geboren en wonende alhier, met Maria Vermeulen, 24 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Montfoort, dochter van Cornelis Vermeulen, 73 jaar, kapper, geboren te Willeskop en wonende te Montfoort en Cornelia Vreeswijk, 55 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Montfoort.
  Getuigen:
  . Johannes van Wijngaarden, 51 jaar, kleermaker, neef van de bruidegom;
  . Gerardus Baars, 31 jaar, bouwman, neef van de bruid;
  . Louis van Dijk, 39 jaar, koopman;
  . Johannes Versteegh, 38 jaar, broodbakker, allen woonachtig te Montfoort.
  (Bron: Huwelijksregister Montfoort 1897, akte nr. 11, RA-Utrecht; alsmede de persoonskaart van Hubertus van Harmelen)

  Overleden: Bussum 29 november 1959.
  Na het overlijden van Hubertus werd een gezongen H. Mis van Requiem opgedragen op donderdag 3 december d.a.v. te 09.30 uur in de Parochiekerk van St. Jozef aan de Laarderweg te Bussum. Daarna volgde de bijzetting in het familiegraf op het Oude RK-kerkhof te Bussum.
  (Bron: Overlijdensaankondiging, bidprentje en persoonkaart)

  Biografische gegevens: De oudste broer van Hubertus -Matthijs van Harmelen- is op 26 augustus 1895 in het Bevolkingsregister van Montfoort uitgeschreven in verband met zijn vertrek naar Bussum. Bernard en Hubertus volgden hem op 12 september 1895. Hun jongere broer Gerardus Johannes vertrok op 1 april 1899 eveneens naar Bussum.
  (Bron: Bevolkingsregister Montfoort 1890-1900; RA-Utrecht)

  Alhoewel de reden van het vertrek van de drie broers reeds genoemd bij Matthijs van Harmelen (zie IV-1), wordt deze voor de volledigheid hieronder nogmaals vermeld:

  De reden van het vertrek van de drie broers is gelegen in het feit dat zij hun Montfoortse werkgever, timmerman/aannemer Lieven Mouissie, volgden toen deze voor langere tijd werkzaamheden in Bussum had te verrichten.
  De firma Mouissie had namelijk de opdracht verworven voor het bouwen van een groot aantal standaard-woningen aan het Oosterpad, Laarderweg, Floralialaan, Cereslaan, Bijlstraat, Hamerstraat en St. Janslaan. Het loonde zelfs de moeite een timmerfabriek voor het maken van ramen en kozijnen in te richten. De eerste fabriek stond tussen de Koopweg en de Bijlstraat, vlak bij het ouderlijk huis van de hieronder genoemde hr. Henk Post. In de jaren dertig van de vorige eeuw is de fabriek door brand verwoest. Daarna werd de fabriek herbouwd tussen de Bijlstraat en de Hamerstraat en werd tevens een drietal moderne woningen gebouwd, waarvan er één door het gezin van Lieven Mouissie zelf werd betrokken.
  (Bron: mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes, alsmede e-mail d.d. 25.10.2005 van hr. Henk Post) Lieven Mouissie overleed in 1920 en werd als eigenaar opgevolgd door zijn zoon Pieter Isaac Mouissie.

  In 1936 werd de timmerfabriek door eigenaar Pieter Isaac Mouissie (zoon van Lieven) verkocht aan Hubertus van Harmelen, die het, met zijn broer Bernard, voortzette onder de naam Firma Gebroeders van Harmelen, aannemers/timmerlieden te Bussum. Pieter Isaac Mouissie emigreerde naar Zuid-Afrika waar hij eveneens als aannemer heeft gewerkt.
  (Bron: e-mails van hr. Bob Mouissie d.d. 27.01.2006, 10.02.2008 en 08.05.2009)
   
  Na het uittreden van zijn broer ging Huib verder onder de naam Firma van Harmelen. Na de toetreding van Johannes Krijnen (de echtgenoot van zijn jongste dochter) werd het bedrijf voortgezet onder de naam Firma van Harmelen en Krijnen.

  Huib werkte gedurende de eerste jaren van zijn huwelijk als parttimekelner in De Harmonie en Concordia te Bussum en was een verdienstelijk voordrachtskunste-naar.

  In de kap van de watertoren van Bussum werd door de bouwers een houten schild aangebracht. Na het plaatsen van een nieuwe torenkap kreeg dat schild daar wederom een plekje in.

  De tekst luidt:

  Toen wij deze tooren bouwden
  bij zoomer, hitte en winterkoud
  dachte wij sterk vereend van zinne
  wie zal eenmaal zijn sloop beginnen

  B.v.Harmelen )
  H.v.Harmelen ) Montfoort
  J.Korver )
  S.Holles Woudsend Friesland

  30 october 1897

  koud weer

  Maria Vermeulen werd op 12 mei 1872, te 02.30 uur in Montfoort geboren. Haar toen 47-jarige vader was kapper en haar 30-jarige moeder was zonder beroep. Het echtpaar woonde te Montfoort.
  (Bron: Geboorteregister Montfoort 1872, RA-Utrecht)

  Maria Vermeulen heeft enige tijd als dienstbode gewerkt.

  Het echtpaar woonde o.a. aan het Oosterpad 2, daarna Oosterpad 14, vervolgens in de St. Janslaan en Bijlstraat te Bussum doch verhuisde uiteindelijk naar Hamerstraat 88 aldaar, waar niet alleen het woonhuis doch ook de aannemerswerkplaats stond.

  Maria overleed Bussum 8 mei 1939 en werd aldaar begraven op 12 mei 1939 (haar verjaardag) op het RK-Kerkhof.
  (Bron: Overlijdensregister Bussum 1939, RA-Noord Holland)

  Uit dit huwelijk:
  1. Anna Maria van Harmelen, volgt VI-a
  Geboren:
  Bussum 13 augustus 1898
  (Bron: Bussum, Geboorteregister 1898, RA-NH)

  2. Cornelis Johannes van Harmelen, volgt VI-b
  Geboren:
  Bussum 2 oktober 1899
  (Bron: Bussum, Geboorteregister 1899, RA-NH)

  3. Coenraad Karel van Harmelen, volgt VI-c
  Geboren:
  Bussum 4 mei 1901
  (Bron: Bussum, Geboorteregister 1901, RA-NH)

  4. Antonius Adrianus van Harmelen, volgt VI-d
  Geboren:
  Bussum 23 juli 1903
  (Bron: Arch-W: lijst geboortedata )

  5. Cornelia Jacoba van Harmelen, volgt VI-e
  Geboren:
  Bussum 29 september 1906
  (Bron: Arch-W: lijst geboortedata)

  6. Dina Jakoba van Harmelen, volgt VI-f
  Geboren: Bussum 21 december 1909.
  (Bron: Arch-W: lijst geboortedata)


  VI-a     ANNA MARIA VAN HARMELEN

  Geboren:  Bussum 13 augustus 1898 te 16.00 uur in het huis aan het Oosterpad 2, als dochter van Hubertus van Harmelen, geboren Montfoort 10 oktober 1873 en Maria Vermeulen, geboren Montfoort 12 mei 1872. De aangevers van de geboorte waren:
  . Hubertus van Harmelen, 24 jaar, timmerman, wonende te Bussum, haar vader
  . Matthijs van Harmelen, 30 jaar, timmerman, wonende te Bussum, broer van haar vader
  . Bernard van Harmelen, 26 jaar, timmerman, wonende te Bussum, broer van haar vader

  Trouwt:  Bussum 11 oktober 1922 met Bartholomëus Raven (roepnaam Meep), geboren Huizen (NH) 27 maart 1897; hij was de zoon van Piet Raven –geboren Blaricum 29 september 1849- en diens tweede echtgenote Gijsbertje Herwijnen, geboren Deil 29 september 1859.
  (Bron: Burgerlijke Stand Bussum, RA-Noord Holland; CBG-persoonskaarten)

  Overleden:  Bussum 17 augustus 1976.
  De H. Mis van Requiem werd opgedragen op vrijdag 20 augustus d.a.v. te 11.00 uur in de Parochiekerk van de H. Jozef, Laarderweg/hoek Ceintuurbaan te Bussum, waarna de begrafenis te 12.00 uur geschiedde op het Nieuw RK-Kerkhof te Bussum.
  (Bron: CBG: persoonskaarten; Arch-W: overlijdensaankondiging Anna)

  Biografische gegevens: De roepnaam van Bartholomeus Raven luidt “Meep”, een afgeleiding van de voornaam van zijn grootvader Meeuwis Raven.
  (Bron: mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes)

  Anna en Meep hebben tot april 1927 in de Hamerstraat gewoond doch daarna gedurende vele jaren in Bijlstraat 14 te Bussum. Meep was brievenbesteller, later schrijver bij de PTT te Bussum.
  (Bron: CBG-persoonskaarten en mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes)

  Een marke is een vereniging van personen die van oudsher gronden in onverdeelde eigendom bezitten; ook de grond zelf wordt wel marke genoemd. Erfgooiers waren deelgenoten in de Gooise marke, later Stad en Lande van Gooiland geheten; zij waren ook bekend door de bloedige botsingen die ca. 1900 in het Gooiland voorkwamen. Door de Erfgooierswet van 1912 werden de belangen van de erfgooiers veilig gesteld. In 1971 werd besloten om de Erfgooiersvereniging te ontbinden, hetgeen eind 1975 plaatsvond. Bartholomëus Raven was één der Erfgooiers.
  (Bron: mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes en literatuur)

  Meep overleed Bussum 11 juli 1969.
  (Bron: CBG-persoonskaarten)

  Uit dit huwelijk:
  1. Petronella Maria Raven
  (roepnaam Nel)
  Geboren: Bussum 9 juni 1927.

  Trouwt: Bussum 18 mei 1955 met Jacob Sluiter (roepnaam Jaap), geboren Hilversum 23 december 1923.

  Overleden: Blaricum 6 december 2016. De overlijdens-aankondiging bevat o.a.: "Nog vol plannen voor de toekomst is, na een kortstondig ziekbed, in alle rust overleden mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder Petronella Maria Sluiter-Raven"  

  (Bron: Overlijdensaankondiging)

  Biografische gegevens: Het echtpaar woonde eerst te Hilversum en verhuisde vervolgens naar Eemnes.

  Jaap was bij zijn pensionering Chef Export-administratie.
  (Bron: Mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes)

  Jaap overleed op 10 april 2018 in Zorgcentrum de Wittenberg te Haaften . De crematie vond plaats op 16 april 2018 in het crematorium Hilversum.

  (Bron: Overlijdensaankondiging)

  Uit dit huwelijk:
  1.1 Jacob Peter Sluiter
  (roepnaam Peter)
  Geboren: Hilversum 15 maart 1956

  Trouwt: Amersfoort 29 april 1977 met Ineke van Essen, geboren Amersfoort 29 april 1956. Ineke trouwde dus op haar verjaardag.

  Biografische gegevens: Peter was manager bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) en is thans directeur van het Gevangenismuseum te Veenhuizen.

  Ineke oefende aanvankelijk het beroep van Ziekenverzorgster uit en is thans verkoopster.

  Uit dit huwelijk:
  1.1.1 Anna Sluiter

  Geboren: Assen 11 augustus 1980
  Biografische gegevens: Anna woont samen met Sjoerd Holterman, geboren Borculo 17 oktober 1979. Zij studeert rechten aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Sjoerd is makelaar.

  1.1.2 Jacob Steven Sluiter (roepnaam Steven)
  Geboren: eveneens Assen 11 augustus 1980
  Trouwt: Bulgarije 2008 met Vessela Stankova, geboren Pernik (Bulgarije) 18 januari 1978.
  Biografische gegevens:
  Steven studeerde in 2002 af aan het Noord Nederlands Conservatorium te Groningen en is muziekdocent. Vessela studeerde klassiek piano, eveneens aan het NNC te Groningen en deed in juni 2005 succesvol eindexamen.
  (Bron: Mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes alsmede e-mail
  jp.sluiter@home.nl d.d. 17.08.2005)

  1.2 Frank Sluiter
  Geboren: Hilversum 12 augustus 1957

  Trouwt: Laren (NH) 15 mei 1981 met Jozé Pieper, geboren Laren (NH) 8 juli 1960.

  Biografische gegevens: Frank is directeur bij een technische handelsonderneming; Jozé oefent geen beroep uit.

  Uit dit huwelijk:
  1.2.1
  Anneke Sluiter
  Geboren: Bedum 9 mei 1985

  1.2.2 Peti Sluiter
  Geboren: Zwolle 24 mei 1987

  1.2.3 Dirk Sluiter
  Geboren: Zwolle 22 juni 1989
  (Bron: Mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes)

  1.3 Robert Sluiter (roepnaam Rob)
  Geboren: Hilversum 31 juli 1958

  Overleden: Rob overleed ten gevolge van een ongeval te Hilversum op 25 november 1970.
  (Bron: Mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes)

  1.4 Paula Sluiter
  Geboren: Hilversum 29 december 1959

  Trouwt: Nieuwegein 6 februari 1992 met Henricus Brouwer (roepnaam Harry), geboren 28 juli 1956.

  Biografische gegevens: Paula studeerde HBO-Inrichtingswerk; Harry is leraar aan een school voor technisch onderwijs.

  Uit dit huwelijk:
  1.4.1
  Lieke Brouwer
  Geboren: Nieuwegein 23 juli 1992

  1.4.2 Marrit Brouwer
  Geboren: Nieuwegein 3 juni 1994

  1.4.3 Tanja Brouwer
  Geboren: eveneens Nieuwegein 3 juni 1994
  (Bron: Mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes)  VI-b     CORNELIS JOHANNES VAN HARMELEN

  Geboren: Bussum 2 oktober 1899 te 07.30 uur in het huis aan het Oosterpad 14, als zoon van Hubertus van Harmelen, geboren Montfoort 10 oktober 1873 en Maria Vermeulen, geboren Montfoort 12 mei 1872. De aangevers van de geboorte waren:
  . Hubertus van Harmelen, 25 jaar, timmerman, wonende te Bussum, zijn vader
  . Matthijs van Harmelen, 31 jaar, timmerman, wonende te Bussum, broer van de vader
  . Bernard van Harmelen, 27 jaar, timmerman, wonende te Bussum, broer van de vader

  Trouwt:  Bussum 23 april 1924 met Adriana de Graaf (roepnaam Sjaan), geboren Bussum 4 september 1900, dochter van Gijsbertus de Graaf –geboren Bussum 15 november 1853- en Anna Bast, geboren Hilversum 19 december 1858.
  (Bron: Burgerlijke Stand Bussum, RA-NH; persoonskaart Adriana)

  Overleden: Bussum 29 maart 1959.
  (Bron: CBG: persoonskaart Adriana)

  Biografische gegevens: Cornelis (roepnaam Cor) werkte op het PTT-kantoor te Bussum.
  (Bron: Burgerlijke Stand Bussum, RA-NH; persoonskaart Adriana)

  Adriana de Graaf overleed Bussum 28 mei 1988.
  (Bron: Burgerlijke Stand Bussum, RA-NH; persoonskaart Adriana)

  Uit dit huwelijk:
  Het huwelijk bleef kinderloos.  VI-c     COENRAAD VAN HARMELEN

  Geboren: Bussum 4 mei 1901 te 09.00 uur in het huis aan het Oosterpad 14, als zoon van Hubertus van Harmelen, geboren Montfoort 10 oktober 1873 en Maria Vermeulen, geboren Montfoort 12 mei 1872.
  De aangevers van de geboorte waren:
  . Hubertus van Harmelen, 27 jaar, timmerman, wonende te Bussum, zijn vader
  . Matthijs van Harmelen, 33 jaar, timmerman, wonende te Bussum, broer van de vader
  . Bernard van Harmelen, 29 jaar, timmerman, wonende te Bussum, broer van de vader

  Trouwt: Bussum 11 februari 1925 met Gerarda Christina Bogaard, geboren Bussum 19 februari 1902.

  Overleden: Bussum 13 april 1968.

  Biografische gegevens: Het echtpaar woonde in de Heerenstraat 58 te Bussum. Coenraad (roepnaam Koen) was timmerman.

  Dochter Maria Christina is, blijkens de persoonskaart van haar vader, op 28 augustus 1951 te Bussum uitgeschreven. Zij verhuisde naar Naarden maar inmiddels is zij weer in Bussum woonachtig.
  (Bron: H.A. van Harmelen)

  Uit dit huwelijk:
  1. Maria Christina van Harmelen

  Geboren: Bussum 28 juni 1925 en

  2. Hubertus Gerardus van Harmelen
  Geboren: Bussum 28 juni 1925

  Trouwt: Bussum 27 januari 1954 met Alida Brigitta Eerens, geboren Oude Pekela 30 juni 1928, dochter van Hermannus Cornelis Eerens, geboren Oude Pekela 25 december 1901 en Johanna Nicola Helena Drent, geboren 17 augustus 1903.

  Kerkelijk huwelijk: Het kerkelijk huwelijk werd op 8 mei 1954 ingezegend in de St. Vituskerk te Bussum

  Overleden: Bussum 21 oktober 1996

  Biografische gegevens: Het beroep van Hubertus Gerardus van Harmelen was metselaar. Zijn hobby’s waren vooral lezen en vissen.

  De moeder van Hubertus oefende geen beroep uit en handwerken en lezen doet zij er graag (okt. 2004)

  Hermannus Cornelis Eerens, de vader van de bruid, was werkzaam bij een strokartonfabriek. Hij overleed16 november 1993. De moeder van de bruid, Johanna Nicola Helena Drent, oefende geen beroep uit en overleed 3 september 1987.

  Het huwelijk van Hermannus en Johanna werd op 12 juli 1924 voltrokken.
  (Bron: E-mails d.d. 18.09.2004 en 14.10.2004 van Johanna van Harmelen, zie hierna bij 2.1, en Bert van Harmelen, zie hierna bij 2.2)

  Uit dit huwelijk (o.a.):
  2.1 Johanna Maria van Harmelen
  Geboren:
  Bussum 28 januari 1957

  Trouwt: 10 maart 1978 Michael Frederik van der Vaart, geboren Songai Gerong (Indonesië) 23 mei 1956

  Uit dit huwelijk:
  2.1.1 Frederik Michael van der Vaart
  Geboren: Hilversum 23 december 1981

  2.1.2 Suzanne Johanna van der Vaart
  Geboren:
  Hilversum 15 mei 1984
  (Bron: E-mails d.d. 18.09.2004 en 14.10.2004 van Johanna van Harmelen, zie boven bij 2.1, en Bert van Harmelen, zie hierna bij 2.2)

  2.2 Hubertus Gerardus (Bert) van Harmelen
  Geboren:
  Bussum 8 januari 1960

  Trouwt: 5 maart 1987 Marianne Sjouwerman, geboren Amsterdam 3 april 1962

  Uit dit huwelijk:
  2.2.1 Nick van Harmelen
  Geboren: Huizen 26 april 1989

  2.2.2 Tom van Harmelen
  Geboren:
  Huizen 29 oktober 1990
  (Bron: E-mail d.d. 18.09.2004 van Bert van Harmelen)

  3. Gerardus Hendrik van Harmelen, roepnaam Gerard 
  Geboren: Bussum 16 juni 1926

  Trouwt: 11 mei 1949 met H.S. Gros, roepnaam Henny

  Overleden: Bussum 9 februari 2006 op 79-jarige leeftijd, weduwnaar van Henny Gros
  (Bron: Overlijdensaankondiging in dagblad Gooi- en Eemlander 13.02.2006; www.hollantnet.nl)  

  Biografische gegevens: Alhoewel Gerardus op de persoonskaart van zijn vader vermeld staat als "Gerardus Hendrik" 
  wordt hij in de overlijdensaankondiging in de Gooi- en Eemlander aangeduid als "Gerardus Hendricus"
  Volgens mevr. Caludia Dassen luiden de voornamen van Gerard echter "Gerardus Hendericus Coenraad" .  De auteur geeft er de voorkeur aan de vermelding op de persoonskaart te volgens
  (Bron: e-mail d.d. 17.11.2011 van mevr. Claudia Dassen)

  Henny Gros overleed Blaricum 28 januari 2002, op 73-jarige leeftijd, echtgenote van Gerard van Harmelen
  (Bron: Overlijdensaankondiging in dagblad Gooi- en Eemlander 13.02.2006;
  www.hollantnet.nl)  

  Uit dit huwelijk:
  3.1 Sjaak van Harmelen
  Geboren:
  8 november 1950

  3.2 Ron van Harmelen
  Geboren:
  19 augustus 1952

  3.3 Sylvia Henderika van Harmelen
  Geboren:
  23 november 1957
  (Bron: e-mail d.d. 17.11.2011 van mevr. Claudia Dassen, waarbij zij tevens meedeelt dat zij de officiële voornamen van Sjaak en Ron niet kent)

  4. Theodorus van Harmelen
  Geboren: Bussum 9 juni 1930

  Trouwt: 5 september 1956 met J.H. Vree

  Overleden: Bussum
  (Bron: Burgerlijke Stand Bussum, RA-NH; alsmede de persoonskaart Coenraad Karel en informatie van H.A. van Harmelen)  VI-d     ANTONIUS ARDRIANUS VAN HARMELEN

  Geboren: Bussum 23 juli 1903 (roepnaam Antoon), als zoon van Hubertus van Harmelen, geboren Montfoort 10 oktober 1873 en Maria Vermeulen, geboren Montfoort 12 mei 1872.

  Trouwt: Bussum 3 april 1929 met Aleida Anna Maasen (roepnaam Alie), geboren Bussum 9 april 1904.

  Overleden: Auxerre (Frankrijk) 5 juni 1977 in het Centre Hospitalier.
  Na een H. Mis van Requiem in de Parochiekerk van Merry sur Yonne (Frankrijk) is hij op 8 juni 1977 begraven op de begraafplaats aldaar.

  Biografische gegevens: Op 23 augustus 1926 was hij voor het eerst gevestigd als zelfstandig kleermaker in het ouderlijk huis Hamerstraat 88 te Bussum.

  Het echtpaar woonde laatstelijk in de St. Janslaan 34 te Bussum, alwaar ook de kleer - makerij van Antoon gevestigd was.

  Antoon speelde klarinet in een Bussumse harmonie.
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Antonius Adrianus van Harmelen en informatie van H.A. van Harmelen)

  Uit dit huwelijk:
  1.
  Hubertus Joannes van Harmelen, volgt VII-a
  Geboren:
  Bussum 7 maart 1930
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Antonius Adrianus van Harmelen)

  2. Joannis Cornelis van Harmelen, volgt VII-b
  Geboren:
  Bussum 10 mei 1931
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Antonius Adrianus van Harmelen)

  3. Cornelis Adrianus van Harmelen, volgt VII-c
  Geboren:
  Bussum 19 februari 1933
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Antonius Adrianus van Harmelen)

  4. Henricus Antonius van Harmelen, volgt VII-d
  Geboren:
  Bussum 5 april 1936
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Antonius Adrianus van Harmelen)

  5. Maria Theresia van Harmelen, volgt VII-e
  Geboren:
  Bussum 15 mei 1943
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Antonius Adrianus van Harmelen)


  VII-a    HUBERTUS JOANNES VAN HARMELEN
  (Informatie voor Generatie VII-a: Hr. H.A. van Harmelen te Bussum)

  Geboren: Bussum 7 maart 1930 (roepnaam Huub), als zoon van Antonius Adrianus van Harmelen, geboren Bussum 23 juli 1903 en Aleida Anna Maasen, geboren Bussum 9 april 1904.

  Trouwt: Frankrijk 8 januari 1964 met Jacqueline de Winter, geboren ’s-Heerenhoek (prov. Zeeland) 19 januari 1930, weduwe van Remi d’Hooghe.

  Overleden: Auxerre (Frankrijk) 7 juni 1996 in de Polyclinique Sainte-Marguerite. Na een H. Mis van Requiem in de Parochiekerk van Pousseaux is hij op 11 juni 1996 begraven op de Begraafplaats, aldaar.

  Biografische gegevens: Huub vestigde zich in Frankrijk en was o.a. zelfstandig “agriculteur” van een gemengd boerenbedrijf (landbouw en veeteelt).

  Uit dit huwelijk:
  1.
  Anita van Harmelen
  Geboren: Clamecy (Frankrijk) 25 december 1964.

  Trouwt: Merry sur Yonne 27 juni 1987 met Jean-Francois Canovaz, geboren Auxerre 11 januari 1962, instellingskok.

  Volkscultuur: Anita is op 25 december geboren en daarover is het volgende te vermelden:
  Op 25 december is het Eerste Kerstdag en dan weerklinkt veelvuldig het lied “Oh dennenboom”.

  Dat liedis een vertaling van een Duits liedje met de titel “Oh Tannenbaum”. De onbekende vertaler van het lied heeft niet goed in het woordenboek gekeken. Daarom zingen Nederlanders een sparrenboom toe met“Oh dennenboom”.

  De tekst van het lied (1824) is geschreven door J.A.C. Zarnack en E. Anschütz. Zarnack componeerde ook de muziek. De oorspronkelijke tekst van het eerste couplet luidt:

  O Tannenbaum, o Tannenbaum
  Wie grün sind deine Blätter!
  Du grünst nicht nur zur Sommerzeit
  Nein, auch im Winter, wenn es schneit
  O Tannenbaum, o Tannenbaum
  Wie grün sind deine Blätter

  De os en de ezel die voorkomen in de meeste uitbeeldingen van de geboorte van Jezus in Betlehem komen niet voor in de officiële bijbel, maar in het pseudo-evangelie van Mattheus. Dit geschrift circuleerde vanaf de vijfde eeuw naast de vier echte evangeliën.

  De officiële evangeliën van Mattheus en Lucas bevatten niet erg veel kleurrijke details. In andere teksten, die dus buiten de gecanoniseerde bijbel vielen, was er meer ruimte voor het bont en levendig beschrijven van het geboorteverhaal. Het pseudo-evangelie van Mattheus was zo'n levendige tekst. Van veel later datum is deLegenda Aureavan de monnik Jacobus de Voragine uit ongeveer 1250. Dit was een bundeling van allerlei volkslegenden en openbaringen. Ook vele anderen voegden interpretaties toe aan het christelijk repertoire. Zo stelde de kloosterzuster Brigitta van Zweden (1302/3-1373) bijvoorbeeld een beschrijving te boek van aan haar geopenbaarde gebeurtenissen.

  Al deze versies misten hun invloed op de beeldende kunst niet. In het werk van veel middeleeuwse miniaturisten en ook bij de Vlaamse primitieven zien we vele ontleningen uit de buitenbijbelse christelijke teksten. Pas vanaf de zeventiende eeuw werd het gebruik van motieven uit die teksten van kerkswege tegengegaan. Toch bleven sommige onschuldige zaken ongemoeid, zoals dus de aanwezigheid van de genoemde dieren in de stal in Betlehem.
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht;
  www.volkscultuur.nl)

  Uit dit huwelijk:
  1.1 Juliën Canovaz
  Geboren:
  Auxerre 14 oktober 1991

  1.2 Mélanie Canovaz
  Geboren:
  Auxerre 6 mei 1995

  2. Sylvie van Harmelen
  Geboren: Clamecy 21 juli 1967.

  Trouwt: Pousseaux 29 juni 1991 met Francis Jaubert, geboren Clamecy 12 december 1968, garagechef.

  Uit dit huwelijk:
  2.1.
  Maïlys Jaubert
  Geboren: Clamecy 18 juni 1992

  2.2. Candice Jaubert
  Geboren: Clamecy 13 september 1997


  VII-b   JOANNIS CORNELIS VAN HARMELEN
  (Informatie voor Generatie VII-b: Hr. H.A. van Harmelen te Bussum)

  Geboren: Bussum 10 mei 1931 (roepnaam Jan), als zoon van Antonius Adrianus van Harmelen, geboren Bussum 23 juli 1903 en Aleida Anna Maasen, geboren Bussum 9 april 1904.

  Meter en peter waren zijn tante Cornelia Jacoba Wiggers-van Harmelen en haar echtgenoot Theodoor Gijsbertus Wiggers.

  Overleden: Heythuysen 8 juli 2009. Na de Eucharistieviering op 13 juli 2009 in de kloosterkerk St. Charles te Heythuysen werd Jan op het naastgelegen kloosterkerkhof  ter aarde besteld.

  Biografische gegevens:
  Hij trad in bij de Congregatie van de Witte Paters van Kardinaal Lavigerie en werd op 14 juli 1957 te Galashiels (Schotland) tot priester gewijd. Van 1959 tot 1996 was hij werkzaam als missionaris/ontwikkelingswerker in de Belgische Congo, het latere Zaïre, nu Republique Congo.

  Sinds 1996 is hij werkzaam als assistent-overste in het klooster/bejaardenoord van de Witte Paters te Heythuysen.

  Het bidprentje bevat een foto van de overledene alsmede de volgende tekst:

  Dankbaar gedenken we

   

  Pater

  Jan van Harmelen

  Missionaris van Afrika

  1931 – 2009

   

  Jan werd geboren op 10 mei 1931 te Bussum. Hij volgde de opleiding in onze vormingshuizen van Sterksel, St. Charles bij Boxtel, ’s Heerenberg, waar hij zich 24 juli 1956 door de missionariseed verbond aan onze Sociëteit en Monteviot in Schotland, waar hij priester werd gewijd op 16 mei 1957.

   

  Hij werd leraar op ons seminarie te Santpoort; vertrok in september 1959 naar Kongo, het

  bisdom Kasongo, en werd leraar op een college.


  Jan had een gezond oordeel, een inventieve verbeelding. Hij was zeer praktisch, handig, georganiseerd, opgewekt, steeds bereid te helpen. Een opmerkzame waarnemer, die zie zei wat hij dacht. Tegenvallers liet hij niet blijken.

   

  Het was een woelige periode van de onafhankelijkheidsstrijd. Zijn regionale overste schreef in augustus 1962: “Jan was altijd een prima WP en in de moeilijke tijd sinds 1960 heeft hij zich steeds zeer moedig en edelmoedig gedragen”.
  Jan werd in januari 1963 parochiepriester in Kipaka en schreef: “Dit doe ik graag. Je bent alles tegelijk: van kippenboer tot automonteur en je zit midden tussen de mensen”.

  In juli 1964 moest Jan weer vluchten, kon in februari 1965 terug en werd na enige maanden in Kibare leraar op het seminarie Shabunda.

  In 1969 werd hij econoom van het bisdom; in 1979 parochiepriester in Kampene; in 1984 econoom van het  Pastoraal en Catechetisch Centrum en in 1989 parochiepriester in Kirungu.

   

  Begin 1996 werd Jan assistent econoom in Heythuysen en in mei 2002 plaatsvervangend overste. Hij stond altijd klaar, was steeds bezig en klaagde nooit. Zijn hobby was muziek.

   

  Jan overleed te Heythuysen op 8 juli 2009 en werd aldaar begraven op ons kerkhof op 13 juli.

   

  “Wie is de trouwe en verstandige knecht

  om hun op tijd eten te geven”

                                                                     Mt. 24,45

   


  VII-c    CORNELIS ADRIANUS VAN HARMELEN
  (Informatie voor Generatie VII-c: Hr. H.A. van Harmelen te Bussum)

  Geboren: Bussum 19 februari 1933 (roepnaam Kees), als zoon van Antonius Adrianus van Harmelen, geboren Bussum 23 juli 1903 en Aleida Anna Maasen, geboren Bussum 9 april 1904.

  Trouwt: Den Haag 22 mei 1959 met Antoinette Regina Theresia van Soldt, (roepnaam Netty) geboren Den Haag 13 april 1938, van beroep kantoorassistente.

  Biografische gegevens: Kees is computerhardware-technicus.

  Uit dit huwelijk:
  1.
  Paulus Leonardus van Harmelen, volgt VIII-a
  Geboren: Zwolle 18 augustus 1960

  2. Antonius Karel van Harmelen, volgt VIII-b
  Geboren: Zwolle 4 juni 1964


  VIII-a   PAULUS LEONARDUS VAN HARMELEN
  (Informatie voor Generatie VIII-a: Hr. H.A. van Harmelen te Bussum)

  Geboren: Zwolle 18 augustus 1960 (roepnaam Paul), als zoon van Cornelis Adrianus van Harmelen, geboren Bussum 19 februari 1933 en Antoinette Regina Theresia van Soldt, geboren Den Haag 13 april 1938.

  Trouwt: 21 april 1992 met Helga Zoellner, geboren Schiedam 20 juli 1960, van beroep violiste.

  Biografische gegevens: Paul oefent het beroep van verzekeringsadviseur uit.

  13-09-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolg Generaties V - IX

  VI-e    CORNELIA  JACOBA  VAN  HARMELEN

   

  Geboren    

  Bussum 29 september 1906, roepnaam Corrie, als dochter van Hubertus van Harmelen, 32 jaar, timmerman, geboren te Montfoort en wonende te Bussum en Maria Vermeulen, 34 jaar, zonder beroep, geboren te Montfoort en wonende te Bussum, zijn echtgenote.

   

  Gedoopt        

  Bussum 29 september 1906 in de St. Vituskerk, aldaar. Peter: Johannes van Harmelen, broer van haar vader; Meter: diens echtgenote Jeanne van Harmelen-Sas, beiden wonende te Den Haag.

  (Bron: Arch-W: Trouwboekje)

   

  Trouwt           

  Bussum 29 april 1931:  Theodoor Gijsbertus Wiggers, 25 jaar, bankwerker, geboren en wonende alhier, zoon van Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers, geboren Arnhem 27 september 1876, tuinman, en Geertruida de Graaf, geboren Bussum 16 mei 1883, zonder beroep, beiden wonende alhier.

  Getuigen:

  - Cornelis Johannes van Harmelen, broer van de bruid

  - Gezinus Koops, zwager van de bruidegom.

   

  Kerkelijke inzegening
  Bussum 29 april 1931 te 09.30 uur door pastoor Beumer in de St. Vituskerk.

  (Bron: Arch-W: Trouwboekje en huwelijksaankondiging)

   

  Overleden     

  Amersfoort, Zorgcentrum De Lichtenberg, 22 september 1999 en zij werd gecremeerd te Utrecht 27 september 1999.

  (Bron: Arch-W: Overlijdensakte)

   

  Biografische gegevens

  Cornelia (roepnaam Corrie) is geboren in haar ouderlijk huis in de Bijlstraat 42 te Bussum. Zij heeft enige jaren de boekhouding voor haar vader verzorgd, alhoewel haar eigenlijke beroep coupeuse was.

   

  Theodoor Gijsbertus (roepnaam Theo) werd geboren Bussum 15 april 1906 en gedoopt Bussum 15 april 1906 in de St. Vituskerk.

  Peter: zijn vader; meter: Theodora Wiggers, zuster van zijn vader.                                 

  (Bron: Arch-W: Trouwboekje; mondelinge informatie)

   

  Na de huwelijksvoltrekking betrok het echtpaar een flat aan de Markassarstraat 42 te Amsterdam-Oost en verhuisde later naar de nabij gelegen Boetonstraat 37’’’.  

  Na Theo’s pensionering verhuisde het echtpaar naar het wooncentrum voor ouderen De Eemgaarde te Amersfoort.

             

  Op 15 mei 1996 verhuisde Corrie naar het verzorgingshuis Burgemeester Van Randwijckhuis te Amersfoort en op 12 januari 1999 naar de psycho-geriatrische afdeling van Zorgcentrum De Lichtenberg, aldaar.

   

  Theo was werkmeester bij de afd. Scheepsmontage van Werkspoor NV te Amsterdam. Hij was na afloop van de 2e wereldoorlog gedurende ca. 7 jaar voorzitter van de Fabrieksraad van dit bedrijf, de voorloper van de huidige Ondernemingsraad.

  Hij was drager van de Eremedaille in Zilver in de Orde van Oranje Nassau alsmede drager van de Zilveren Krab van het Koningin Wilhelminafonds.

  Theo overleed in het Amersfoortse ziekenhuis St. Elisabeth op 18 oktober 1985 en werd gecremeerd te Utrecht 23 oktober 1985.

  (Bron: Arch-W:  Overlijdensakte)

   

  Uit dit huwelijk         

  1. Theodorus Ludovicus Hubertus Wiggers (roepnaam Theo)

  Geboren: Amsterdam 8 maart 1936.

   

  Trouwt: Amsterdam 7 april 1961 Mary Louise Elfriede Denz, geboren Amsterdam 21 oktober 1937.

  (Bron: Arch-W: Trouwboekje Th.L.H. Wiggers)

   

  Biografische gegevens:

  Theo is de auteur van deze genealogie;  zijn biografische gegevens zijn vermeld in hoofdstuk Auteur

   

  Uit dit huwelijk:

  1.1 Ronald Michaël Arthur Wiggers

  Geboren:  Amsterdam 30 april 1962

  (Bron: Arch-W: Trouwboekje Th.L.H. Wiggers)


  Ondertrouwt:

  Ronald Michaël Arthur Wiggers en Monique de Vries zijn op 1 februari 2011 in het stadsdeel- kantoor Nieuw-West te Amsterdam in ondertrouw gegaan.


  Trouwt:

  Bakkum, gemeente Castricum 10 september 2011: Ronald Michaël Arthur Wiggers, oud 49 jaar, werkzaam bij een bedrijfspensioenfonds, wonende te Amsterdam, ouders wonende te Amsterdam en hierbij tegenwoordig met Monique de Vries, oud 41 jaar, zonder beroep, wonende te Amsterdam, ouders wonende te Amsterdam en hierbij tegenwoordig.

  Getuigen:

  - Vrouwtje (roepnaam Vrouwke) Geertsema, geboren Amsterdam 3 december 1949, echtgenote van Johannes de Vries, moeder van de bruid

  - Mary Louise Elfriede Denz, geboren Amsterdam 21 oktober 1937, echtgenote van Theodorus Ludovicus Hubertus Wiggers, moeder van de bruidegom.

  De huwelijksvoltrekking vond plaats te 12.00 uur in het "Witte Kerkje" te Bakkum, gemeente Castricum.

   

  Biografische gegevens:

  Ronald is bedrijfseconoom en is anno 2000 werkzaam bij een bedrijfspensioenfonds. Hij woont samen met Monique de Vries, geboren Amsterdam 13 september 1969.

   

  1.2  Martin Laurens Alexander Wiggers

  Geboren:  Amsterdam 21 augustus 1964

  (Bron: Arch-W: Trouwboekje Th.L.H. Wiggers)

   

  Biografische gegevens: Hij woont sedert september 2004 samen met Johanna Gesiena Anna  (roepnaam Joke) Waalders, geboren Neede 21 oktober 1958.

   

  Martin is ingenieur Algemene Operationele Technologie. Zijn eerste werkgever was Stork Ketels te Hengelo, waar hij field-engineer was. Na één jaar trad hij in dienst bij Thomassen International te Rheden als service-engineer. Na enige tijd volgde zijn benoeming tot project-engineer. Op 1 januari 1997 werd hij benoemd tot contract-manager. Van 1 juli 2002 tot 1 december 2004 was hij Hoofd Installatiebeheer bij een electriciteitscentrale.

   

  Martin  is in november 2008 tijdelijk in dienst getreden bij de Zwitserse vestiging van een Duitse machinefabriek als Productmanager Compressoren

   

  Martin en Joke hebben in april 2005 het bedrijf DASOGNARE opgericht dat gespecialiseerd is op het gebied van aankoopbegeleiding van onroerend goed en bedrijfsovernames  in het hart van Italië: Lazio, Toscane en Umbrie. Het bedrijf is gevestigd in Casperia, ca. 50 km ten noorden van Rome.

  Deze activiteiten zijn in 2011 beëindigd en is Martin in vaste dienst getreden bij zijn Zwitserse werkgever en hebben Joke en hij onroerend goed gekocht te Rochetta Tanaro (Italië) en wonen zij aldaar.


  VI-f   DINA JAKOBA VAN HARMELEN

  Geboren: Bussum 21 december 1909.

  Trouwt: Bussum 28 maart 1934 met Johannes Arnoldus Alphonsus Krijnen (roepnaam Jan), geboren Bussum 18 april 1910, zoon van Willem Krijnen, geboren Blaricum 13 maart 1880 en Gerarda Vervooren, geboren Maartensdijk 1 juli 1882.

   Overleden      Ziekenhuis  Assen 21 september 1991. De dienst van samen gedenken en bidden werd gehouden in de aula van het crematorium De Boskamp aan de Europaweg Zuid te Assen op donderdag 26 september d.a.v. te 13.00 uur.

   

  Biografische gegevens

  Na het overlijden van haar moeder in 1939 zijn Dina en Jan bij vader Hubertus in het ouderlijk huis getrokken. Zij hebben hem tot zijn overlijden in 1959 verzorgd.

   

  Jan werkte eerst als timmermansknecht in het aannemingsbedrijf van Hubertus van Harmelen en na zijn huwelijk met diens dochter Dina trad hij toe als firmant in de Firma Van Harmelen & Krijnen.

  Hij is daarnaast nog enige tijd directeur van een Rooms-Katholieke Begrafenisvereniging geweest.

  Na zijn uittreden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is het echtpaar naar Hilversum vertrokken.

   

  Jan overleed Hilversum 26 mei 1987. De H. Mis van Requiem werd opgedragen op vrijdag 29 mei d.a.v. te 12.00 uur in de Mariakerk, Brinklaan 40 te Bussum. Daarna vond de crematie plaats in het crematorium Noorderveld te Nieuwegein.

  Dina is na het overlijden van haar man in een verzorgingsflat te Norg (Drente) gaan wonen en verbleef daar de laatste ruim 4 jaar van haar leven.

   

  Uit dit huwelijk         

  1. Gerarda Maria Gerdina Krijnen (roepnaam Gerda)

  Geboren: Bussum 1 januari 1936.

   

  Trouwt: Gerrit de Ruiter

   

  Biografische gegevens: Het echtpaar woonde eerst te Hilversum, daarna te Norg.

  (Bron: Persoonskaart en overlijdensaankondiging)

   

  Gerrit de Ruiter is in Norg overleden.

   

   

   

  10-09-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Topografisch register
  TOPOGRAFISCH REGISTER

  Alle topografische gegevens zijn overgenomen uit “Van Goor’s Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland”, Den Haag 1942. Nadien hebben grenswijzigingen resp. samenvoegingen van gemeenten kunnen plaatsvinden. Bovendien is enige aanvullende informatie overgenomen uit de “Nieuwe Winkler Prins Encyclopedie”, uitgave1977.

  Achtersloot: buurt in de provincie Utrecht ten noordwesten van IJsselstein

  Amersfoort: gemeente in Utrecht, aan de Eem; de Amersfoortse kei is een zwerfkei die in 1661 van de Leusderhei naar Amersfoort werd gebracht

  Amsterdam: hoofdstad van Nederland, gelegen aan de Amstel en het Y; in ong. 1300 een vissersdorp; de Amstel was toen reeds met een dam afgesloten om het buitenwater uit het land te houden

  Ankeveen: gemeente in Noord-Holland ten zuiden van Weesp, gelegen aan veenplassen

  Appingedam: gemeente in Groningen aan het Damsterdiep; stadhuis uit 1630

  Arnhem: hoofdstad van de provincie Gelderland, op de hoge Rijnoever

  Assen: hoofdstad van de provincie Drente sedert koning Lodewijk, gelegen aan het Noord Willemskanaal en de Drentse Hoofdvaart

  Auxerre: gemeente in het departement Yonne te Frankrijk, gelegen aan de autoroute Parijs – Dijon; kathedraal St. Etienne (= St. Stefanus) uit de 13e-16e eeuw en voormalige abdijkerk St. Germain uit de 13-e-14e eeuw

  Baarn: gemeente in Utrecht in het Stichtse heuvelland tussen Hilversum en Amersfoort; paleis Soestdijk, Hooge Vuursche en kasteel Groeneveld

  Bedum: gemeente in Groningen, aan het Boterdiep en de spoorweg Groningen-Delfzijl, ten noorden van de stad Groningen

  Benschop: gemeente in Utrecht, nabij IJsselstein, in de Lopikerwaard; Nederlands Hervormde kerk uit de 14e-15e eeuw

  Blaricum: gemeente in Noord-Holland, nabij Laren in het Gooi

  Borculo: gemeente aan de Berkel in de Gelderse Achterhoek tussen Lochem en Neede; het stadje werd op 10 augustus 1925 door een windhoos getroffen

  Boxtel: gemeente in Noord-Brabant, aan de Dommel, ten zuiden van 's Hertogenbosch

  Breukelen-Nijenrode:  gemeente in Utrecht,  aan Vecht; Breukelen heeft zijn naam gegeven aan Brooklyn, de voorstad van New York

  Bussum: gemeente in Noord-Holland, in het Gooi waar in 1840 de chocoladefabriek van Bensdorp werd gesticht

  Cabauw: gemeente onder Willige Langerak in Utrecht, nabij Schoonhoven; ook Kabauw genoemd

  Caspéria: gemeente in Italië, ca. 50 km ten noorden van Rome en ca. 25 km ten zuidwesten van Rieti

  Clamecy: gemeente in het departement Nièvre in Frankrijk, 40 km ten zuiden van Auxerre aan de rivier Yonne; kerk St. Martin uit de 13e-14e eeuw met laatgotische gevel; in de 12e-13e eeuw werd de stad door de Turken bezet

  Deil: gemeente in Gelderland, in de Tielerwaard aan de Linge, ten westen van Geldermalsen

  Delft: gemeente in Zuid-Holland; oorlogsmagazijn uit 1600, Oostindisch Huis uit 1631 en Oude Kerk uit 1240 met graftomben van o.a. Piet Hein, Maarten Harpertsz Tromp en Van Leeuwenhoek; Nieuwe Kerk (1396-1496) met o.a. de vorstelijke grafkelder

  Den Haag: hoofdstad van de provincie Zuid-Holland; sedert de 13e eeuw zetel van de gravelijkheid van Holland, sedert 1584 de residentie van de stadhouders, sedert 1813 zetel van de landsregering; paleizen: Noordeinde (Frederik Hendrik), Lange Voorhout (koningin Emma), Kneuterdijk (koning Willem II), Mauritshuis (Johan Maurits van Nassau) en Huis-ten-Bosch (Amalia van Solms)

  Druten: gemeente in Gelderland in het Land van Maas en Waal, aan de zuidzijde van de Waal, halfweg Nijmegen en Tiel

  Eemnes: gemeente in Utrecht, op het Stichtse heuvelland aan de grens van het Eemdal, ten noorden van Baarn

  Enschede: gemeente in het zuidoosten van Twente, die in de 20e eeuw snel tot grote ontwikkeling kwam door velerlei industrie maar werd dan ook door de economische malaise na 1929 ernstig getroffen; de naam van deze gemeente komt in 1118 voor als “Ane Schede”, hetgeen “aan de scheiding” betekent

  Ermelo: gemeente op de Veluwe, nabij Harderwijk; er zijn enige psychiatrische inrichtingen, o.a. Veldwijk en Groot Emaus; in de nabij gelegen heide liggen ver-schillende grafheuvels

  Galashiels: gemeente in Schotland, ongeveer 50 km ten zuiden van Edinburgh

  Gdynia: havenstad in Polen, aan de Bocht van Gdanks en de Baltische Zee; de eerste vermelding van Gdynia dateert uit de 13e eeuw; de plaats behoorde oorspronkelijk tot Polen maar kwam bij de "Eerste Poolse Deling" in 1772 bij Pruisen; het "Verdrag van Versailles"(1919) kende Gdynia weer aan Polen toe 

  Glasgow: gemeente in het Schotse graafschap Lanark, aan de Clyde; kathedraal in Early English style

  's Graveland: gemeente in Noord-Holland, ten westen van Hilversum; reeks van prachtige buitens, zoals Bantam, Schaep en Burgh, Boekesteyn, Hilverbeek, Schoonoord, Spanderswoud,  Gooilust en  Trompenburg dat een geschenk was van de Staten van Holland aan Cornelis Tromp.

  Haaksbergen: gemeente in Overijsel, ten zuidwesten van Enschede

  Haastrecht: gemeente in Zuid-Holland in de Krimpenerwaard, ten oosten van Gouda aan de Hollandse IJssel

  Harlingen: gemeente in het noordwesten van Friesland, aan de Waddenzee en de Harlinger Trekvaart

  Harmelen: gemeente in Utrecht aan de Oude Rijn, ten oosten van Woerden

  ’s Heerenhoek: gemeente in Zeeland, in het zuidwesten van Zuid-Beveland, ten noorden van Borselen

  Hengelo (O): gemeente in Overijsel tussen Almelo en Enschede; heeft zijn opkomst als textielstad vooral te danken gehad aan de gebroeders Wolter en Jan ten Cate doch de textielindustrie is in de laatste decenia van de 20 e eeuw verloren gegaan

  Heythuysen: gemeente in Limburg tussen Weert en Roermond

  Hilversum: gemeente in Utrecht, in het Gooi, aan de Hilversumse of Gooise Vaart; raadhuis van W.M. Dudok, St. Vitustoren van Jos. Cuypers

  Honcoop: gemeente in Utrecht in de Lopikerwaard bij Oudewater, ook Honkoop en Hoenkoop genoemd

  Horssen: gemeente in Gelderland, in het Land van Maas en Waal, ten zuiden van Druten

  Huizen: gemeente in Noord-Holland, in het Gooi ten oosten van Naarden, aan het Gooimeer

  Jutphaas: voormalige gemeente in Utrecht, op 1 juli 1971 samengevoegd met de gemeente Vreeswijk en verder als gemeente Nieuwegein

  Kamerik-Houtdijken: gemeente in Utrecht, ten noorden van Woerden. Houtdijken is een buurt van Kamerik

  Kampene: gemeente in Congo, Afrika

  Kibare: gemeente in Congo, Afrika

  Kipaka: gemeente in Congo, Afrika

  Kirungu: gemeente in Congo, Afrika

  Laren (NH): gemeente in Noord-Holland in het Gooi, ten noordoosten van Hilversum; aantrekkingspunt van schilders, zoals Mauve, Allebé en Neuhuys

  La Roche-en-Ardenne: gemeente in de provincie Luxemburg, België, aan de Ourthe; in het oorlogsmuseum is te zien dat de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het Ardennen-offensief volledig werd gebombardeerd

  Leerdam: gemeente in Zuid-Holland, aan de Linge, in de Vijfherenlanden; bekend wegens de glasfabrieken

  Lierop: voormalige gemeente in Noord-Brabant, tussen Eindhoven en Asten; in 1935 gevoegd bij Zomeren

  Linschoten: gemeente in Utrecht, ten zuiden van Woerden; het “Huis te Linschoten” is uit de 18e eeuw

  Maarssen: gemeente in Utrecht, aan de Vecht, ten noordwesten van Zuilen

  Maartensdijk: gemeente in Utrecht tussen Utrecht en Hilversum

  Merry sur Yonne: gemeente in het departement Yonne in Frankrijk, circa 20 km ten zuiden van Auxerre; ook genaamd “Merry-Sec”

  Montfoort: gemeente in Utrecht aan de Hollandse IJssel, tussen Oudewater en IJsselstein; raadhuis en waag uit de 17e eeuw; Montfoort is genoemd naar de “Mons fortis”, de Sterke Burcht, die Godfried van Renen, bisschop van Utrecht, in 1170 liet bouwen in zijn strijd tegen de Hollanders

  Naarden: forensengemeente in Noord-Holland, in het Gooi bij Bussum; Naarden is één van de best bewaard gebleven vestingsteden in Nederland. De laatgotische kerk uit ca. 1500 heeft een bezienswaardig interieur

  Neede: gemeente in Gelderland, tussen Borculo en Eibergen, in het noordoosten van de Graafschap

  Nieuwegein: gemeente in Utrecht, op 1 juli 1971 gevormd door samenvoeging van de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk

  Nieuwerbrug: gemeente in Zuid-Holland, onder Bodegraven, deels onder Waarder

  Norg: gemeente in Drente, op de Friese grens, ten noordwesten van Assen

  Oosterbeek: gemeente in Gelderland onder Renkum, ten westen van Arnhem; verdeeld in Oosterbeek-Hoog op de Veluwezoom en Oosterbeek-Laag aan de Rijn

  Oude Pekela: gemeente en veenkolonie in Groningen aan het Pekelderdiep, ten zuiden van Winschoten; de ontginning begon in 1599 en in 1635 maakte de stad Groningen zich er meester van

  Oude Rhijn: gemeente in Utrecht aan de oude Rijn vlak buiten de stad Utrecht

  Oudewater: gemeente in Zuid-Holland aan de Hollandse IJsel, op de grens met de provincie Utrecht; Oude Kerk uit 11e eeuw en Heksenwaag

  Parijs: hoofdstad van Frankrijk. De stad telt zeer veel kerken en monumentale gebouwen, zoals de gotische kathedraal Notre-Dame waarvan de bouw in 1163 is begonnen, het Louvre dat vroeger een koninklijk paleis was maar thans één van de belangrijkste musea van de wereld is, het Panthéon stammend uit de 2e helft van de 18e eeuw naar het model der antieke tempels en de 300 m hoge Tour Eiffel die gebouwd werd van 1887 tot 1889

  Pernik: gemeente in Bulgarije, ongeveer 20 km ten zuidwesten van de hoofdstad Sofia

  Polsbroek: gemeente in Utrecht, op de grens van Zuid-Holland, ten noorden van Schoonhoven aan de Benschopse Wetering

  Pousseaux: gemeente in Frankrijk, in het departement Nièvre aan de grens met het departement Yonne, ongeveer 10 km ten noorden van Clamecy

  Roermond: gemeente in Limburg, aan de samenvloeiing van de Roer en de Maas; de stad behoorde tot 1792 aan de Spaanse, later Oostenrijkse Nederlanden; sedert 1853 is er een bisschopszetel; de St. Christoffel-kathedraal dateert van 1410

  Rotterdam: havenstad in de provincie Zuid-Holland, ontstaan uit een vissersdorp langs de Rotte; deze werd ong. 1250 afgedamd, toen Schielands hoge zeedijk werd gelegd langs de Nieuwe Maas; Rotterdam kreeg in 1328 stadsrechten en is thans de grootste havenstad ter wereld

  Santpoort: gemeente in Noord-Holland nabij Velsen. Ruïne van Brederode

  Schiedam: gemeente in Zuid-Holland, ten westen van Rotterdam; bij de stad de bouwval van het Huis te Riviere, gesticht ong. 1250 door Aleid van Avennes, zuster van Floris V;

  Schoonhoven: gemeente in Zuid-Holland in de zuidoosthoek van de Krimpenerwaard aan de Lek op de Utrechtse grens

  Snelrewaard: gemeente in Utrecht, aan de Hollandse IJssel tussen Montfoort en Oudewater; deze gemeente is enige tijd ook Snellerwaard genoemd

  Soest: gemeente in Utrecht, tussen Baarn en Amersfoort

  Soesterberg: heuvelachtig gedeelte van de gemeente Soest; er is een vliegveld van de Koninklijke Luchtmacht

  Songai Gerong: gemeente op het Indonesische eiland Sumatra, ongeveer 20 km ten oosten van Palembang; heden luidt de naam: Sungaigerong

  Tilburg: gemeente in Noord Brabant; tot het midden van de 20e eeuw centrum van de wolnijverheid. Het Paleis van Koning Willem II, die in 1849 te Tilburg overleed, doet nu dienst als Raadhuis

  Utrecht: hoofdstad van de provincie Utrecht; de Rijn vormt de zuidgrens van de provincie; de Kromme Rijn, Oude Rijn en Vecht zijn oude Rijnarmen. De stad is in de romeinse tijd onstaan als legerplaats (castellum) onder de naam Albiobola; de Franken bouwden er later een burcht, die zij in de 8e eeuw aan de Angelsaksische bisschop Willibrord afstonden. Hierna ontstond een nederzetting, Trecht (= doorwaadbare plaats), benedenstrooms (= Uut) gelegen

  Vauchelles: gemeente in Frankrijk, in de Picardie, in de nabijheid van Noyon, ca 20 km ten zuidoosten van Royé

  Veldhuizen: gemeente in Utrecht, ten zuiden van de Oude Rijn, tussen Utrecht en Harmelen

  Vianen: gemeente in Zuid-Holland, in de Vijfheerenlanden aan de Lek; van de verde-digingswerken resten nog de Lekpoort en de Hofpoort (15e resp.17e eeuw)

  Vleuten: gemeente in Utrecht, ten westen van de stad, aan de Oude Rijn; oude toren van de voormalige ridderhofstad Den Ham

  Waddinxveen: gemeente in Zuid-Holland aan de Gouwe, tussen Gouda en Boskoop

  Wateringen: gemeente in Zuid Holland, tussen Rijswijk en Naaldwijk

  Werkhoven: gemeente in Utrecht, aan de Kromme Rijn, ten zuiden van Odijk; ten noorden ligt de voormalige ridderhofstad (kasteel) Beverweerd; Lodewijk van Nassau-Odijk, een zoon van Prins Maurits, was ”heer van Beverweerd”

  Wijk bij Duurstede: gemeente in Utrecht, waar de Rijn van naam verandert in Lek en waar de Kromme Rijn begint; in Oude kerk bevinden zich de graftomben van de bisschoppen Filips en David van Bourgondië

  Willeskop: gemeente in Utrecht, bij Oudewater

  Wilnis: gemeente in Utrecht, in de Ronde Venen ten westen van Loenen

  Woerden: gemeente in Zuid-Holland, aan de Oude Rijn op de grens van Utrecht; Woerden is begonnen als de Romeinse vestiging “Niger Pullus”, de Zwarte Hen. Het Minderbroedersklooster uit 1899 bezit een boekerij met 20.000 delen

  Woudsend: gemeente in Friesland, in de Wymbritseradeel, tussen het Hegermeer en het Slotermeer

  IJsselstein: gemeente in Utrecht aan de Hollandse IJssel, ten z.w. van Jutfaas; de laat-gotische kerk, met praalgraven, dateert uit 14e eeuw en het stadhuis uit de 16e eeuw

  Zegveld: gemeente in Utrecht, ten noorden van Woerden; de Schraallanden langs het riviertje de Meije vormen een blauwgraslandcomplex met zeldzame flora; de Zegvelderpolder is een weidevogelgebied

  Zeist: gemeente in Utrecht, ten oosten van de stad Utrecht; het Slot te Zeist werd 1686 herbouwd door graaf Willem Adriaan van Nassau de la Lek; het oude slot was de residentie van Lodewijk XIV in 1672; in 1745 werd het gekocht voor de Hernhutters of Moravische broeders; later is het slot particulier eigendom geworden

  Zevenhoven: gemeente in Zuid-Holland, tussen Nieuwveen en Nieuwkoop, in het noordoosten van de provincie; de Zevenhovensepolder werd in 1795 ingedijkt

  Zuilen:
  gemeente in Utrecht aan de Vecht, ten noordwesten van de stad Utrecht

  Zutphen: gemeente in Gelderland aan de de samenvloeiing van de Berkel en de IJssel; de gemeentenaam werd vroeger als “Zutfen” geschreven; zij is de oude hoofdstad van de Graafschap

  Zwolle: hoofdstad van de provincie Overijssel, gelegen aan het begin van het Zwarte Water; Sassenpoort uit 1408, Lieve Vrouwekerk uit de 15e eeuw met toren, die naar zijn vorm Peperbus wordt genoemd

  07-09-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Personenregister A t/m L

  PERSONENREGISTER


  Achthoven, Niesje van; II-10.5 

  Adamse, Johannes, * Utrecht ca 1892; III-2.2.2

  Adamse Johannes; III-2.2.2

  Angeren, Maria van; II-10.1

  Arnhem, Lambertha Clasina Gerarda van, * Bussum 30.11.1899; IV-1.2

  Arnhem, Lambertus van; IV-1.2

  Baars, Gerardus, * ca 1866;  V

  Baas, Jan, * ca 1796; II

  Bast, Anna, * Hilversum  19.12.1858;  VI-b

  Basten, Anneke van, * 25.04.1959; IV-1.2.5.1

  Batenburg, Maria; II-9.10.1
  Beek, Albertus van; IV-3.2.3

  Beek, Lucy Wilhelmina Maria van, * Naarden  28.12.1926;  IV-3.2.3

  Benschop, Jan, * ca 1837;  III-7

  Bierman, Maria Catharina, * Bussum  22.09.1931;  IV-3.2.4

  Bierman, Petrus Bernardus Antonius;  IV-3.2.4

  Blaricum, Johannes Petrus van; H/IV-1.6
  Blom, Cornelis; II-10.2

  Blom, Pleuntje, * Zegveld ca 1835; II-10.2

  Boef, Cornelis, * ca 1772;  II-3

  Boere, Antonia, * Montfoort  08.1911;  IV-6.3      

  Boere, Elisabeth, * Montfoort  01.1909;  IV-6.1

  Boere, Frans, * Montfoort  12.11.1865;  IV-6

  Boere, Gerrit, * ca 1829;  II-10/III-7.1 + IV-3 +  IV-6

  Boere, Johanna, * Montfoort  10.01.1873;  IV-3

  Boere, Louis, * Montfoort  07.1910;  IV-6.2

  Boere, Wilhelmina, * Montfoort  28.05.1875;  III-7.1

  Bogaard, Gerarda Christina, * Bussum  19.02.1902; VI-c

  Borghuis, Gerharda Maria, * Haaksbergen 28.07.1950; IV-3.2.1.2

  Brouwer, Henricus, * 28.07.1956;  VI-a

  Brouwer, Johanna; IV-1.2

  Brouwer, Lieke, * Nieuwegein  23.07.1992;  VI-a

  Brouwer, Marrit, * Nieuwegein  03.06.1994;  VI-a

  Brouwer, Tanja, * Nieuwegein  03.06.1994;  VI-a

  Bruijn, Johanna Bastiana de, * Bussum 14.03.1905; IV-1.3
  Bruin, Petronella de; III-2
  Brussel, Heidi van; IV-3.2.6.1

  Calis, Adrianus, * 's Graveland 07.06.1906; IV-1.1
  Calis, Martinus Hermanus, * 's Graveland 20.02.1880; IV-1.1
  Canovaz, Jean-Francois;  VII-a

  Canovaz, Juliën, * Auxerre (Fr.)  14.10.1991;  VII-a

  Canovaz, Mélanie, * Auxerre (Fr.)  06.05.1995;  VII-a

  Colenberg(h), Ariaantje, * Zeist  15.03.1755;  II

  Colenbergh, Antonie;  II

  Dekker, Coen, * 23.02.1919;  IV-3.2.2

  Dekker, Cornelis Adriaanus, * 09.01.1949; IV-3.2.2.2

  Dekker, Cornelia Catharina Johanna Maria, * 12.09.1950; IV-3.2.2.3

  Dekker, Frederik Sylvester Wilhelmus, * 03.02.1956; IV-3.2.2.4

  Dekker, Irene Carolina Maria, * 01.11.1960; IV-3.2.2.5

  Dekker, Johannes Coenraad Maria, * 22.05.1947; IV-3.2.2.1

  Denekamp, Dirk, * ca 1813; IV

  Denekamp, Jan, * ca 1794;  II

  Denz, Mary Louise Elfriede, * Amsterdam  21.10.1937;  VI-e

  Dijk, Adriana van, * Willeskop  01.05.1872;  IV-1

  Dijk, Antonie van;  IV-1

  Dijk, Louis van, * ca 1858;  V

  Doesburg, Carel Gerrit, * Montfoort  13.11.1915;  IV-5.7

  Doesburg, Mattheus;  IV-5.7

  Dongelmans, Antonia; II-10.3

  Dorrestein, Henk van, * Bussum  20.06.1936;  IV-3.2.5

  Dorrestein, Paulus Coenraad van, * Bussum 09.12.1963; IV-3.2.5.2

  Dorrestein, Ronald Gerardus van, * Bussum 09.09.1960; IV-3.2.5.1

  Drent, Johanna Nicola Helena, * 17.08.1903; Vic-2

  Droog, Catharina Wilhelmina Martina, * Haastrecht  21.10.1900;  IV-3.2

  Droog, Wilhelmus Martinus; IV-3.2

  Eck, Anna Maria van, * Montfoort  16.01.1846;  IV       

  Eck, Gerdiena van, * Montfoort  ca 1823;  IV

  Ee, Cornelis van; III-2.2
  Ee, Elisabeth van, * Vleuten ca 1886; III-2.2

  Eerens, Alida Bigitta, * Oude Pekela 30.06.1928;VIc-2

  Eerens, Hermanus Cornelis, Oude Pekela 25.12.1901; VIc-2

  Egberink, Maria-Wilhelmina, * Enschede 12.04.1947; IV-3.2.1.1

  Eijpe, Johanna Maria;  IV-3.2.3

  Ekelschot, Pieter; II-3.5

  Elst, Maria van; II-9.1

  Enden, Jacoba van der; II-3.5Essen, Ineke van, * Amersfoort  29.04.1956;  VI-a

  Ewijk, Stephanus Augustinus van; III-2.2.1

  Ewijk, Stephanus Augustinus van, * Utrecht 09.07.1918; III-2.2.1.1
  Ewijk, Willem Adrianus van, * Utrecht ca. 1883; III-2.2.1
  Fleury, Karel, * 05.07.1936; IV-11.4.2
  Fleury, Marcellina Dirkje Josina; IV-11.4.2
  Franken, Tony, * 02.11.1912; IV-7.1
  Geer, Johanna van der, * Wijk bij Duurstede ca 1898; III-2.2.4

  Geer, Martinus van der; III-2.2.4
  Geerekink, Dirk, * Zevenhoven ca 1833; II-3.5
  Geerekink, Hendrik; II-3.5

  Geffen, Cornelia van; II-9.6.2
  Gellekink, Dennis, * 13.12.1973 ; IV-3.2.1.3.1

  Gellekink, Femke, * Enschede 28.07.2002; IV-3.2.1.3.1.1

  Geurs, Antonetta;  II-9

  Gillissen, Wilma Andrea, * 01.11.1960; IV-3.2.2.4

  Gooyer, Cornelis Th.A. de, * Naarden 03.12.1911; IV-1.7
  Graaf, Adriana de, * Bussum  04.09.1900;  VI-b

  Graaf, Geertruida de, * Bussum  16.05.1883;  VI-e

  Graaf, Gijsbertus de, * Busum  15.11.1853;  VI-b

  Grandjan, Coenraad;  III

  Grandjan, Godefrida, * Horssen  11.12.1807;  III

  Grandjean: zie Grandjan

  Groen, Elisabeth Aleida Antonia, * Baarn  07.08.1969;  VII-e

  Groen, Gijsbertus, * Baarn  23.10.1971;  VII-e

  Groen, Jacobus Gijsbertus, * Hilversum  25.09.1938;  VII-e

  Groenewoud, Anna;  II

  Groot, Alida Elisabeth Helena de, * Naarden 06.03.1934; IV-1.2.5
  Groot, Antonia Henriette E.M. de;  Wateringen 15.07.1939; IV-8.4.1
  Groot, Leonardus Johannes Maria de; IV-8-4-1

  Gros, H.S.;  VI-c-3

  Gruijters, Cornelia Theodora H., * Bussum  09.02.1937;  VII-d

  Haak, Aagje, * Linschoten 31.08.1812; II-3.5

  Haak, Jpohanna van der; II-3.5
  Haak, Teunis; II-3.5
  Haan, Adrianus de, * Montfoort 13.09.1825; II-3.1

  Haan, Jan de; II-3.1
  Haan, Johanna de, * Montfoort 27.04.185; II-3.2.1

  Haan, Maria de; II-3.5
  Hagendoorn, Adrianus; III-2
  Hagendoorn, Hendrik, * Soest 03.08.1842
  Hardman, Hazal Lynda, * Glasgow (GB)  29.09.1960;  VIII-a

  Harmelen, van: zie ook: Hermele(n), van

  Harmelen, Adriana van, * Montfoort  04.12.1840;  III

  Harmelen, Adriana van, * Montfoort  29.01.1845;  III

  Harmelen, Adriana van, * Oosterbeek  24.06.1926;  IV-1.2.3

  Harmelen, Adriana G. van, * Bussum  07.05.1903;  IV-1.4

  Harmelen, Adriana Johanna van, * Montfoort  13.10.1902;  IV-5.2

  Harmelen, Adriana Petronella van, * Montfoort  07.1905;  IV-5.4

  Harmelen, Adrianus Gijsbertus Maria van, * Utrecht 20.06.1924; IV-11.4

  Harmelen, Agnes Catharina Maria, * Utrecht 13.07.1957; IV-11.1.2

  Harmelen, Albarta Maria Antonia van, * Bussum  21.10.1924;  IV-3.2.2

  Harmelen, Alida Marie Everarda van, * Utrecht 24.02.1955; IV-11.1.1

  Harmelen, Anita van, * 25.12.1964;  VII-a

  Harmelen, Alida Elisabeth van, * Naarden  29.02.1972;  IV-1.2.5.3

  (zie ook: Langeland-van Harmelen)
  Harmelen, Anna van, * Bussum  27.02.1908;  IV-1.6

  Harmelen, Anna van, * Montfoort 09.10.1916; IV-7.4
  Harmelen, Anna Elisabeth van, * Oudewater 1912; III-2.2.5

  Harmelen, Anna Gerdina van, * Bussum  12.02.1903;  IV-3.4

  Harmelen, Anna Maria van, * Bussum  13.08.1898;  V/VI-a

  Harmelen, Anna Maria van, * Montfoort  22.08.1901;  IV-5.1

  Harmelen, Anna Maria van, * Bussum  08.07.1906;  IV-3.5

  Harmelen, Anna Michelle van. * Amsterdam  25.10.1999;  VIII-c + IX-d

  Harmelen, Antonia Carolina van, * Bussum  11.01.1935;  IV-3.2.5
  Harmelen, Antonia Gerdina van, * Utrecht 19.02.1922; IV-9.1
  Harmelen, Antonius Adrianus van, * Bussum  23.07.1903;  V/VI-d

  Harmelen, Antonius Gerardus Johannes van, * Utrecht 16.01.1929; IV-11.6

  Harmelen, Antonius Karel van, * Zwolle  04.06.1964;  VII-c + VIII-b

  Harmelen, Antoon van, * Bussum  1901;  IV-1.3

  Harmelen, Bernard van, * Montfoort  22.12.1871;  V

  Harmelen, Bernard Wilhelmus G. van, * Bussum  22.03.1924;  IV-3.2.3

  Harmelen, Betty van; IV-11.6.1

  Harmelen, Carolina Huberta van, * Bussum  27.06.1910;  IV-3.7

  Harmelen, Catharina Anna Maria van, * Bussum  16.05.1900;  IV-3.3

  Harmelen, Catharina Wilhelmina M. van, * Bussum  24.11.1938;  IV-3.2.6

  Harmelen, Coen van; IV-11.3.1

  Harmelen, Coenraad van, * Montfoort  11.09.1838;  III +  IV

  Harmelen, Coenraad van, * Montfoort  05.09.1888;  IV

  Harmelen, Coenraad van, * Montfoort  05.1904;  IV-5.3

  Harmelen, Coenraad van, * Montfoort  03.1908;  IV-5.6      

  Harmelen, Coenraad van, * Montfoort  03.1908;  IV-8.1

  Harmelen, Coenraad van, * Montfoort  23.09.1909;  IV-8.2

  Harmelen, Coenraad van, * Montfoort 21.07.1912; IV-7.1

  Harmelen, Coenraad Bernardus Adrianus van, * Amsterdam 22.07.1918; IV-11.1

  Harmelen, Coenraad Johannes Maria van, * Utrecht 10.02.1953; IV-11.4.1
  Harmelen, Coenraad Karel van, * Bussum  20.02.1899;  IV-1.2

  Harmelen, Coenraad Karel van, * Bussum  04.05.1901;  V + VI-c

  Harmelen, Coenraad Matthijs van, * Bussum  14.10.1898;  IV-3.2

  Harmelen, Coenraad Petrus van, * Bussum  07.11.1956;  IV-3.2.4.1

  Harmelen, Cornelia van, * Montfoort 03.07.1823; II-5.2
  Harmelen, Cornelia van, * Oudewater 1917; III-2.2.8

  Harmelen, Cornelia van, * Oudewater 1919; III-2.2.9

  Harmelen, Cornelia Jacoba van, * Bussum  29.09.1906;  V + VI-e

  Harmelen, Cornelis Adrianus van, * Bussum  19.02.1933;  VI-d + VII-c

  Harmelen, Cornelis Johannes van, * Bussum 02.10.1899; V/VI-b

  Harmelen, Daan van, * Arnhem  13.12.1993;  VIII-a + IX-b

  Harmelen, Dagmar Marcella Maria van, * Tilburg 23.06.1992; IV-11.4.1.3
  Harmelen, Dina Jakoba van, * Bussum  21.12.1909;  V + VI-f

  Harmelen, Elisabeth Antonia van, * Utrecht 13.11.1921; IV-11.2

  Harmelen, Eric Coenraad Albertus van,  * Zutphen  16.10.1956;  IV-3.2.3.1

  Harmelen, Erwin van, * Enschede  10.02.1985;  IV-3.2.4.1.1

  Harmelen, Esther van, * Enschede  11.06.1991;  IV-3.2.4.1.2

  Harmelen, Fabian van, * Huizen  16.05.1985;  IV-1.2.5.1.2

  Harmelen, Franciscus Antonius H. van, * Bussum  29.10.1960;  VII-d + VIII-c

  Harmelen, Franciscus Johannes van, * Bussum   08.07.1906;  IV-3.6

  Harmelen, Gerdina Johanna van, * Bussum  19.03.1915;  IV-1.8
  Harmelen, Gerard van, * Bussum  1917;  IV-1.9

  Harmelen, Gerard Coenraad  van, * Bussum  29.03.1897;  IV-3.1

  Harmelen, Gerardus van, * Montfoort  10.1906;  IV-5.5

  Harmelen, Gerardus Hendrik van, * Bussum  16.06.1926;  VI-c-3

  Harmelen, Gerardus Johannes van, * Montfoort  11.11.1875;  IV

  Harmelen, Gerdina van, * Montfoort  13.07.1877;  IV-6

  Harmelen, Gerdina van, * Montfoort  06.1914;  IV-5.8

  Harmelen, Gerdina van, * Montfoort ca 1918; IV-7.5
  Harmelen, Gerdina van, * Montfoort 16.12.1919; IV-7.6
  Harmelen, Gerdina Anna Maria van, * 23.04.1912;  IV-8.4

  Harmelen, Gerdina Johanna van, * Montfoort  17.02.1870;  IV

  Harmelen, Gerry van; IV-11.3.6

  Harmelen, Gijsbertus van, * Montfoort 06.08.1915; IV-7.3
  Harmelen, Grada van, * Montfoort 04.07.1860; III-2.1

  Harmelen, Hans van; IV-11.3.5

  Harmelen, Hendrika van, * Montfoort 07.10.1890; III-2.2.3

  Harmelen, Henk van; IV-11.3.2

  Harmelen, Henricus Antonius van, * Bussum  05.04.1936;  VI-d + VII-d

  Harmelen, Hubertha van, * Montfoort 09.04.1888; III-2.2.2

  Harmelen, Hubertus van, * Montfoort  06.01.1835;  III

  Harmelen, Hubertus van, * Montfoort  10.10.1873;  IV + V

  Harmelen, Hubertus van, * Woerden 17.09.1894; III-2.2.4

  Harmelen, Hubertus van, * Oudewater 1920; III-2.2.4.1

  Harmelen, Hubertus van, * Oudewater 1926; III-2.2.4.3

  Harmelen, Hubertus Gerardus van, * Bussum  28.06.1925;  VIc-2

  Harmelen, Hubertus Gerardus van, * Bussum 08.01.1960; VIc-2.2

  Harmelen, Hubertus Joannes van, * Bussum  07.03.1930;  VI-d + VII-a
  Harmelen, Huijbert van, * Montfoort 19.10.1821; II-5.1

  Harmelen, Iris Mathilda Antonia van, Tilburg 26.09.1988; IV-11.4.1.1
  Harmelen, Jacoba Hendrika van, * Bussum  23.01.1910;  IV-1.7

  Harmelen, Jacobus Johannes van, * Oudewater  ca 1929; III-2.2.4.4

  Harmelen, Janna van, * Oudewater 1916; III-2.2.7

  Harmelen, Jannetje van, * Oudewater 1913; III-2.2.6

  Harmelen, Jasmijn van, * Naarden  13.04.1988;  IV-1.2.5.1.3

  Harmelen, Joannis Cornelis van, * Bussum  10.05.1931;  VI-d + VII-b

  Harmelen, Johanna van, * Montfoort  01.07.1833;  III

  Harmelen, Johanna van, * Montfoort  14.07.1842;  III

  Harmelen, Johannes van, * Montfoort 03.11.1865; III-2.4
  Harmelen, Johanna van, * Ankeveen  15.09.1924;  IV-1.2.2

  Harmelen, Johanna Albarta van, * Bussum  10.04.1923;  IV-3.2.1

  Harmelen, Johanna Gerardina van,* Montfoort  19.05.1912;  IV-5.7
  Harmelen, Johanna Maria, * Montfoort 1913; IV-7.2
  Harmelen, Johanna Maria van, * Bussum 28.01.1957; VIc-2.1

  Harmelen, Johannes van, * Montfoort  02.06.1837;  III

  Harmelen, Johannes van, * Montfoort  07.10.1882;  IV

  Harmelen, Johannes van, * Montfoort  01.03.1884;  IV

  Harmelen, Johannes van, * 05.03.1911;  IV-8.3

  Harmelen, Johannes Antonius Maria van, * Utrecht 20.06.1924; IV-11.3

  Harmelen, Johannes Coenraad Adrianus van, * Utrecht ca 1917; IV-9.1
  Harmelen, Johannes Coenraad Maria, * Utrecht 18.04.1954; IV-11.4.2
  Harmelen, Johannes Gerardus Aloysius van, * Utrecht 19.08.1926; IV-11.5

  Harmelen, Joris Bastiaan van, * Amersfoort  23.10.1991;  IV-3.2.3.2.1

  Harmelen, Jos van; IV-11.3.4

  Harmelen, Karel van, * Montfoort  05.05.1886;  IV

  Harmelen, Karel van, * Montfoort  11.1909;  IV-5.7

  Harmelen, Karel Coenraad van, * Bussum  30.09.1930;  IV-1.2.5

  Harmelen, Kevin Bernard Chr. van, * Roermond  29.01.1987;  IV-3.2.3.1.2

  Harmelen, Lambertha van, * Oosterbeek  03.12.1927;  IV-1.2.4

  Harmelen, Lia van; IV-11.6.2

  Harmelen, Lida van; IV-11.3.3

  Harmelen, Madelena van, * Oudewater 1938; III-2.2.4.5

  Harmelen, Margretha van, * Bussum  02.11.1897;  IV-1.1

  Harmelen, Maria Christina van, * Bussum  28.06.1925;  VI-c

  Harmelen, Maria Theresia van, * Bussum  15.05.1943;  VI-d/VII-e

  Harmelen, Marinus van, * Montfoort  19.04.1880;  IV

  Harmelen, Marinus van, * Montfoort 01.05.1921; IV-7.7
  Harmelen, Martin Peter van, * Amsterdam  24.04.1996;  VIII-c/IX-c

  Harmelen, Mattheus van; * Montfoort 25.04.1862; III-2.2

  Harmelen, Matheus van, * Bussum  20.09.1905;  IV-1.5

  Harmelen, Matheus van, * Bussum  10.03.1923;  IV-1.2.1

  Harmelen, Mattheus van, * Naarden  12.06.1958;  IV-1.2.5.1

  Harmelen, Matthijs van, * Montfoort  07.02.1868;  IV

  Harmelen, Nick van, * Huizen 26.04.1989; VIc-2.2.1

  Harmelen, Niels van, * Arnhem  27.08.1992;  VIII-a + IX-a

  Harmelen, Otto Bernard van, * Zuthpen  01.04.1960;  IV-3.2.3.2

  Harmelen, Paulus Leonardus van, * Zwolle  18.08.1960;  VII-c+ VIII-a

  Harmelen, Petronella Maria van, * Utrecht 27.03.1960; IV-11.1.3

  Harmelen, Petrus van, * Montfoort 12.10.1864;III-2.3
  Harmelen, Richarda Catharina van, * Soesterberg  18.04.1960;  IV-3.2.4.2
  Harmelen, Riet van, * Montfoort 12.06.1923(?); IV-7.8
  Harmelen, Ron van, * 19.08.1952; VI-c-3.2
  Harmelen, Ronaldus Henricus C. van, * Bussum  12.01.1963;  VII-d + VIII-d

  Harmelen, Sandra Hendrika Luciënne van, * Roermond  01.02.1984;  IV-3.2.3.1.1

  Harmelen, Sigrid Martha Alida van, * Tilburg 12.12.1989; IV-11.4.1.2
  Harmelen, Sjaak van, * 08.11.1950; VI-c-3.1
  Harmelen, Sylvia Henderika van, * 23.11.1957; VI-c-3.3
  Harmelen, Sylvie van, * Clamecy (Fr.)  21.07.1967;  VII-a

  Harmelen, Theodorus van, * Bussum  09.06.1930;  VI-c

  Harmelen, Tobias Maarten van, * Amersfoort  18.08.1993;  IV-3.2.3.2.2

  Harmelen, Tom van, * Huizen 29.10.1990; VIc-2.2.2

  Harmelen, Wilhelmina van, * Montfoort 23.08.1885; III-2.2.1

  Harmelen, Wilhelmus Martinus C. van, * Bussum  16.02.1933;  IV-3.2.4      

  Harmelen, Wilma van ; IV-11.6.3

  Hartong, Ed, * Naarden 10.04.1954; IV-1.2.2.2
  Hartong, Hendricus Eduard, * Naarden 28.08.1928; IV-1.2.2
  Hartong, Rob, * naarden 22.06.1952; IV-1.2.2.1
  hartong, Yvonne, * Naarden 09.09.1955; IV-1.2.2.3   

  Heijningen, Anna Barbara Helena; IV-8.4.1
  Hendrix, Marrigie;  I-1

  Hermele(n), van: zie ook Harmelen van

  Hermele, Hendrick van, * Montfoort  08.02.1729;  I-5

  (Hermele, van), Jan, * Montfoort  10.04.1722;  I-1

  Hermele, Matthijs van, * Montfoort  09.08.1725;  I-3

  (Hermele, van), Mechtel, * Montfoort  04.10.1723;  I-2

  Hermele, Mettie van, * Montfoort  13.09.1727;  I-4

  Hermele, Steijntie van, * Montfoort  20.05.1739;  I-10

  Hermele, Steijntie van;  I-4

  Hermelen, Adriana van, * Montfoort  29.01.1845;  III                   

  Hermelen, Antonius van, * Montfoort  22.02.1793;  II

  Hermelen, Cornelis van, * Montfoort  04.11.1782;  II

  Hermelen, Cornelis van, * Montfoort  03.02.1791;  II

  Hermelen, Cornelis Huygen van;  I

  Hermelen, Elsje van, * Montfoort  03.04.1798;  II

  Hermelen, Hanna van, * Montfoort  05.12.1786;  II

  Hermelen, Hendrick van, * Montfoort  22.05.1730;  I-6

  Hermelen, Hendrick van, * Montfoort  17.12.1734;  I-8

  Hermelen, Huygh van, * Montfoort  19.12.1732;  I-7

  Hermelen, Huygh van, * Montfoort  07.04.1737;  I-9 + II

  Hermelen, Jan van, * Montfoort  18.10.1784;  II

  Hermelen, Matthias van, * Montfoort  01.03.1795;  II + III                

  Hermelen, Teunis van, * Montfoort  22.02.1793;  II

  Hermelen, Toon van, * Montfoort  13.02.1789;  II

  Hermelen, Wijntje van,  * Montfoort  08.06.1800;  II

  Herwijnen, Gijsbertje, * Deil  29.09.1859;  VI-a

  Hoeboer, Hendrina, * Montfoort  25.02.1839;  III-2

  Hoeboer, Pieter;  III-2

  Holles, S.;  V

  Holterman, Sjoerd, * Borculo 17.10.1979; VIa-1.1.1

  Hoogland, Agatha; II-3.1

  Hooglugt, Bartholomeus Marcus, * Bussum 07.06.1965; IV-3.2.6.1

  Hooglugt, Catharina Wilhelmina, * Ermelo 02.10.1967; IV-3.2.6.2

  Hooglugt, Daan, * 21.05.2000; IV-3.2.6.1.2

  Hooglugt, Hendrika Maria, * Ermelo 03.03.1969; IV-3.2.6.3

  Hooglugt, Sjoerd, * 30.07.1997; IV-3.2.6.1.1

  Hooglugt, Willem, * Amsterdam  25.11.1938;  IV-3.2.6

  Hufener, Karel: zie Huvenaar, Karel

  Hulleman, Catharina Jacoba, * Zutphen  13.04.1962;  IV-3.2.3.1

  Hulshof, Gerrit, * ca  1808;  III-7

  Huvenaar, Karel, * ca  1768;  II-5/10

  Jaarsveld, Leendert van; II-9.2

  Jaarsveld, Willemijntje van, * Montfoort 28.11.1830; II-9.2

  Jacobi, Aletta Gerarda ; II-9.5

  Jacobi, Joannes Antonius, * ca  1765;  II-5/9/10

  Jansen, Alegonda, * Haastrecht ca 1843; II-10.3

  Jansen, Johannes Hendrikus, * Utrecht 25.10.1950; IV-11.1.1

  Jansen, Theodorus; II-10.3
  Janssen, Adriana Josephina, * Den Haag  08.08.1936;  IV-8.4.2

  Janssen, Johannes Theodorus, * Den Haag  29.06.1935;  IV-8.4.1

  Janssen, Lambertus, * Den Haag  06.02.1907;  IV-4

  Janssen, Theodorus Lambertus, * Den Haag  07.05.1946;  IV-8.4.3

  Jaubert, Candice, * Clamecy (Fr.)  13.09.1997;  VII-a

  Jaubert, Francis;  VII-a

  Jaubert, Maïlys, * Clamecy (Fr.)  18.06.1992;  VII-a

  Kamp. J. van der; IV-3.2.1.3

  Kamp, Liesbeth van der, * 19.03.1979; IV-3.2.1.3.3

  Kamp, Lilian van der, * 05.07.1977; IV-3.2.1.3.2

  Kamp, Marloes van der, * 05.04.1974; IV-3.2.1.3.1
  Kampen, Gerrit van; II-9.6.2
  Kampen, Niesje van, * Linschoten 22.11.1874; II-9.9.2
  Keppelsluijs, Anna van;  II

  Keppelsluijs, Geertrui van;  II

  Kolenberg: zie Colenberg;  II

  Kompier, Johanna; II-9.10.1
  Koops, Gezinus, * Groningen 29.05.1911;  VI-e

  Koorenberg: zie Colenberg(h)                                                   

  Korver, J.;  V

  Koteris, Antonius, * Montfoort  02.01.1898;  IV-3.3

  Krijnen, Gerarda Maria Gerdina, * Bussum  01.01.1936;  VI-f

  Krijnen, Johannes Arnoldus A., * Bussum  18.04.1910;  V + VI-f

  Krijnen, Willem, * Blaricum  13.03.1880;  VI-f

  Kruyswijk, Richarda;  IV-3.2.4

  Kurver, Adriana Petronella;  IV-5

  Kuypers, Anna Maria Louise, * 26.05.1948; IV-3.2.2.1

  Lageveen, Hermine, * Enschede  12.04.1959;  IV-3.2.4.1

  Lammens, Nicolaas, * ca 1790;  II-10

  Langedijk, Agnes Johanna, * Leeuwarden 23.09.1919; IV-11.1

  Langeland, H.N., * Bedum 09.06.1972; IV-1.2.5.3
  Langeland-van Harmelen: zie ook Harmelen, Alida Elisabeth van; IV-1.2.5.3 
  Leeuwen, Johanna Adriana van; III-2.2.4

  Leeuwis, Maarten, * ca 1801;  II

  Lemaire, Caelan Alex Elliott, * Hilversum 13.10.2008; VII-e-1.2
  Lemaire, Melissa Eloise Lotta, * Hilversum 03.06.2007; VII-e-1.1 
  Lemaire, Yves, * Parijs 24.02.1978; VII-e

  Lemmers, Johanna;  IV-7

  Lid, Adriana van der;  II

  Lid, Huijbert van der;  II

  Lid(t)/Lith, Adriana van der, * Montfoort ca 1820; II-3.3
  Lid(t)/Lith, Anthonij van der, * Willeskop ca 1828; II-3.9
  Lid(t)/Lith, Armina van der, * Willeskop 23.09.1824; II-3.7
  Lid(t)/Lith, Bastiaan van der, * Willeskop ca 1821; II-3.4
  Lid(t)/Lith, Bastiaan van der, * Willeskop 27.04.1823; II-3.5
  Lid(t)/Lith, Cornelis van der; * Montfoort 03.05.1783; II-3
  Lid(t)/Lith, Cornelis van der, * Willeskop ca 1823; II-3.6;

  Lid(t)/Lith, Elisabeth van der * Montfoort 27.12.1817;  II-3.2

  Lid(t)/Lith, Hugo van der, * Montfoort  ca 1816; II-3.1
  Lid(t)/Lith, Willemijntje/Mijntje van der, * Willeskop 07.11.1826;  II-3.8

  Limburg, J., * ca 1792; III-6 
  Linden, Johanna van der; II-10.3
  Linden, Johannes van der, * Hagestein ca 1896; III-7.1.2
  Linden, Willem van der; III-7.1.2
  Lith, Bastiaan;  II-3.2

  Lith, Cornelis van der, * Montfoort  03.05.1783;  II-3

  Londema, Willy Ria; IV-3.2.2.1

  Loosdrecht, Cornelia Tijsse;  I-3

  Loosdreght, Bernardina van;  II-10

  05-09-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (21 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Personenregister M t/m V

  Maas, Hendrika Theodora; III-2.2.1

  Maasen, Aleida Anna, * Bussum  09.04.1904;  VI-d

  Marrée, Adriana Maria, * Montfoort 22.05.1894; III-7.1.1

  Marrée, Cornelia, * Montfoort 22.10.1897; III-7.1.2

  Marrée, Gerardus, * Montfoort ca april 1904; III-7.1.5

  Marrée, Gerardus, * Montfoort ca april 1905; III-7.1.6

  Marrée, Jan; III-7.1

  Marrée, Johanna, * Montfoort 02.03.1896; III-7.1.2

  Marrée, Wilhelmina, * Montfoort ca. Jan. 1903; III-7.1.4

  Marrée, Willem Helmoes, * Montfoort ca 1866; III-7.1

  Maurik, van: zie ook Mourik, van

  Maurik, Jan van, * Montfoort va 1835; II-10.3

  Merlijn, John, * 16.05.1924; IV-1.2.3

  Mispel, Christina van der, * Montfoort ca 1824; II-9.1

  Mispel, Kasper van der; II-9.1

  Montfoort, Eva van; III-7.5.2

  Moorst, Herman Reinerus Joseph van, * Bussum  22.07.1913;  IV-3.7

  Mouissie, Lieven; IV-1; V      

  Mourik, Adriana van, * Montfoort 25.01.1830; II-10.2

  Mourik, Anthonius van, * Montfoort ca 1845; II-10.7

  Mourik, Dina van, * Montfoort 22.02.1841; II-10.6

  Mourik, Hendrik van, * Montfoort 01.07.1828; II-10.1

  Mourik, Hendrik van;  II-10

  Mourik, Huibertus van, * Montfoort 30.12.1831; II-10.3

  Mourik, Jan van, * Montfoort 21.03.1834; II-10.4

  Mourik, Johannes van, * Ouden Rhijn  18.02.1799;  II + II-10

  Mourik, Johannes van, * Montfoort ca 1839; II-10-5

  Niemeyer, Jan-Willem, * Hengelo (O)  10.12.1987;  IV-3.2.4.2.1

  Niemeyer, Rozemarijn Jansje Maria, * Hengelo (O)  01.07.1992;  IV-3.2.4.2.2

  Nijkamp, Elano Jannes, * Utrecht 19.07.1994; IV-11.1.2.2

  Nijkamp, Geovanni Albert Coenraad, * Utrecht 28.11.1990; IV-11.1.2.1

  Nijkamp, Jannes Edward, * Utrecht 14.06.1956; IV-11.1.2

  Nordt, Hendrik, * 03.07.1949; IV-3.2.2.3

  Olminkhof, Anne, * 11.12.2001; IV-3.2.1.1.1.2

  Olminkhof, Isa, * 22.07.2000; IV-3.2.1.1.1.1

  Olminkhof, Jeroen; IV-3.2.1.1.1

  Olminkhof, Maud, * 24.08.2004; IV-3.2.1.1.1.3

  Oostendorp, Alida, * Montfoort  09.12.1890;  IV-11

  Oostendorp, Arie, * ca 1849;  IV-9 + IV-11

  Oostendorp, Johanna, * Montfoort  14.04.1885;  IV-9

  Oostrum, Hendrik, * Montfoort 08.06.1839; II-10.2

  Oostrum, Krijn; II-10.1

  Oostrum, Marrijntje van;  III
  Oostrum, Sussana Magdalena; IV-5

  Pal, Agatha Derina van de; IV-3.2.2.1

  Paridon, Alice van, * Hengelo 12.07.1979; IV-3.2.1.2.1

  Paridon, Ben van, * Bussum  08.10.1920;  IV-3.2.1

  Paridon, Eli van, * 02.10.2003; IV-3.2.1.1.2.2

  Paridon, Frank van, * 01.10.1972; IV-3.2.1.1.2

  Paridon, Johannes Bernardus Maria van, * Enschede 24.11.1946; IV-3.2.1.2

  Paridon, Karina van, * 30.08.1970; IV-3.2.1.1.1

  Paridon, Lara van, * 22.06.2002; IV-3.2.1.1.2.1

  Paridon, Lianne van, * Hengelo 19.03.1981; IV-3.2.1.2.2

  Paridon, Maria Catharina Margot van, * Enschede 17.05.1952; IV-3.2.1.3

  Paridon, Rudolf Pieter Coenraad van, * Enschede 03.04.1945; IV-3.2.1.1

  Pauw, Neetje van der; II-3.3

  Pauw, Pieter Frasa van der, Werkhoven ca 1814; II-3.3

  Peek, Adriana Antonia, * Linschoten ca 1908; III-7.5.1

  Peek, Gijsbert; II-3.3

  Peek, Hendrikus; III-7.5.1

  Peek, Maria, * Vleuten ca 1813; II-3.3

  Pieper, Jozé, * Laren (NH)  08.07.1960;  VI-a

  Pol, Willemijntje van der;  III

  Poll, Cornelis van der, * Montfoort ca 1831; II-9.3

  Poll, Elisabeth van der, * Montfoort 07.10.1870; II-9.4.1

  Poll, Roelof van der; II-9.3

  Poll, Susanna van der; II-10.1

  Poll, Wilhelmus van der, * Montfoort 31.12.1872; II-9.4.2

  Post, Johanna Jacoba, * ’s Graveland 17.11.1882; IV-1.1

  Post, Steijntje Gijsb.;  II

  Putten, Cornelia van; II-9.10.3

  Putten, Letta van;  II-3

  Ram, Cornelis, * Montfoort 01.01.1823; II-10.1

  Ram, Gerardus;  IV-5

  Ram, Gerrit; II-9.4.2

  Ram, Jacobus; II-10.1

  Ram, Jan;  III

  Ram, Johannes, * Montfoort  ca 1807;  III                 

  Ram, Josina, * Montfoort  27.07.1876;  IV-5

  Ram, Mathilda, * Linschoten ca 1880; II-9.4.2

  Raven, Barthelomëus, * Huizen (NH)  27.03.1897;  VI-a

  Raven, Petronella Maria, * Bussum  09.06.1927;  VI-a

  Raven, Piet, * Blaricum  29.09.1849;  VI-a

  Reijnbeek, Petronella; II-10.2

  Reuver, Huigbert de; III-2.2

  Reuver, Teuntje de; III-2.2

  Rijk, Gerrit de, * Zevenhoven ca 1885; II-9.10.1

  Rijk, Nikolaas de; II-9.10.1

  Rijsewijk, Willem, * ca 1779;  II-5

  Roelofs, Anna Christina, * 23.05.1952; IV-3.2.2.2

  Roest, Herman, * 19.07.1917; IV-1.8

  Romijn, Seygje * 02.02.1939; IV-11.4.2

  Rooijen, Maria van; II-9.2

  Rosweide, Cornelia;  II-5

  Rouwenhorst, Ulrike; IV-3.2.1.1.2

  Ruiter, Gerrit de;  VI-f

  Ruijter, Jan de, * ca 1777;  II

  Sas, Jeanne, * Montfoort  26.02.1874;  IV + VI-e

  Schaick, Hendrik van;  II-5

  Schaick, Johanna van, * Jutphaas  16.11.1799;  II-5

  Scheel, Antonia Jannigje, * Montfoot 21.06.1920; IV-11.4

  Scheel, Door, * 10.01.1929; IV-11.5

  Scheel, Johannes G.; * 19.08.1884; IV-11.4

  Schimmel, Jan; II-9.5

  Schimmel, Johanna Clazina, * Montfoort 31.03.1852; II-9.5

  Scholman, Catharina Adriana;  IV-5.7            

  Schoordijk, Margaretha;  IV-1           

  Sibben, Aaltje; II-9.3

  Sjouwerman, Marianne, * Amsterdam 03.04.1962; VIc-2.2

  Slingerland, Gerrit, * ca 1754;  II-3

  Sluis, Catharina;  III-7.5 + IV-3 + IV-6

  Sluiter, Anna, * Assen  11.08.1980;  VI-a

  Sluiter, Anneke, * Bedum  09.05.1985;  VI-a

  Sluiter, Dirk, * Zwolle  22.06.1989;  VI-a

  Sluiter, Frank, * Hilversum  12.08.1957;  VI-a

  Sluiter, Jacob, * Hilversum  23.12.1923;  VI-a

  Sluiter, Jacob Peter, * Hilversum  15.03.1956;  VI-a

  Sluiter, Jacob Steven, * Assen  11.08.1980;  VI-a

  Sluiter, Paula, * Hilversum  29.12.1959;  VI-a

  Sluiter, Peti, *  Zwolle  24.05.1987;  VI-a

  Sluiter, Robert, * Hilversum  31.07.1958;  VI-a

  Smit, Cornelis;  I-7

  Smit, Elsje Hendrix;  I

  Smit, Piter;  I-8

  Smit, Willem;  I-10

  Smits, Steijntie;  I-5 + I-6

  Snel, Willy, * Naarden 03.08.1965; IV-3.2.5.2

  Soldt, Antoinette Regina Th. van, * Den Haag  13.04.1938;  VII-c

  Spaan, Adriana Johanna; III-7.5.1

  Spronk, Katarina, * Everdingen 24.11.1846; II-10.5

  Spronk, Willem; II-10.5

  Spruit, Gijsbert; II-9.10.3

  Spruit, Joanna, * Montfoort ca 1897; II-9.10.3

  Staatsen, Albarta Maria;  IV-3.2

  Stalenhoef, Richardus Franciscus, * ca 1844;  III-7

  Stankova, Vessela, * Pernik (Bulgarije) 18.01.1978; VIa-1.1.2

  Steenland, Adriana Johanna Teresia, * Waddinxveen 11.10.1955; IV-11.4.1

  Stekeur, Jannetje; III-2.2

  Sterkenburg, Alexandrina;  II-10.5

  Straver, Cornelis; II-10.5

  Straver, Jacobus, * Montfoort ca 1858; II-10.5

  Straver, Maria; II-3.3

  Stravers, Barendina; III-2.2.3

  Suchenia, Ewa Maria, * Gdynia (Polen), 22.09.1970; IV-3.2.3.1

  Terneuze, Francisca;  III-2      

  Trommel, Judith Elisabeth van, * Rotterdam  08.03.1964;  IV-3.2.3.2

  Vaart, Frederik Michael van der, * Hilversum 23.12.1981; VIc-2.1.1

  Vaart, Michael Frederik van der, * Songai Gerong (Indonesië) 23.05.1956; VIc-2.1

  Vaart, Suzanne Johanna van der, * Hilversum 15.05.1984; VIc-2.1.2

  Vegten, Aletta Elisabeth, * Montfoort 15.02.1880; II-9.10.1

  Vegten, Ankje van, * Montfoort ca 1830; II-9.4

  Vegten, Anthonij van, * Montfoort ca 1833; II-9.5

  Vegten, Cornelia van, * Montfoort 11.08.1841; II-9.9

  Vegten, Cornelis van, * Montfoort ca 1845; II-9.10

  Vegten, Elisabeth Alida van, * Montfoort 23.07.1889; II-9.10.4

  Vegten, Helena van, * Montfoort 14.04.1864; II-9.2.1

  Vegten, Huibert van, * Montfoort 20.10.1825; II-9.2

  Vegten, Jaantje van, * Montfoort 12.01.1828; II-9.3

  Vegten, Jacobus van;  * Montfoort ca 1824; II-9

  Vegten, Jacobus van, * Montfoort 24.12.1823; II-9.1

  Vegten, Jan van, * Montfoort ca 08.1836; II-9.7

  Vegten, Jan van, * Montfoort ca 1838; II-9.8

  Vegten, Joannes Reinerus van, * Groningen  24.08.1801;  II + II-9

  Vegten, Johanna van, * Montfoort ca 1835; II-9.6

  Vegten, Johanna van;  III-7

  Vegten, Johannes van, * Montfoort 17.05.1856; II-9.1.3

  Vegten, Johannes Gijsbertus van, * Montfoort 16.04.1885; II-9.10.3

  Vegten, Maria van, * Montfoort 14.05.1871; II-9.2.2

  Vegten, Marinus van, * Montfoort ca 04.1866; II-9.1.4

  Vegten, Marinus van, * Montfoort 27.01.1875; II-9.2.3

  Vegten, Marrigje, * Montfoort 12.02.1854; II-9.1.2

  Vegten, Reinerus Johannes van, * Montfoort 25.09.1881; II-9.10.2

  Vegten, Reinier van, * Montfoort 27.02.1851; II-9.1.1

  Veld, Anna; III-7.1.2

  Velde, Jan van der, * Bussum 09.03.1928; IV-1.2.4

  Velde, Michel van der, * 15.03.1960; IV-1.2.4.3

  Velde, Ronald van der, * ca 1958; IV-1.2.4.2

  Velde, Theo van der, *  ca 1953; IV-1.2.4.1
  Vendrig, Arie; IV-5
  Vendrig, Jacobus, * Montfoort ca 1885; IV-5
  Vercauteren, Geertruij; II-9.4.2

  Vergeer, Gijsbertus;  IV-7

  Vergeer, Wijnanda, * Montfoort  12.04.1882;  IV-7

  Vermeulen, Alida; IV-5 
  Vermeulen, Cornelis, * Willeskop  ca 1824;  V

  Vermeulen, Gerardus, * Montfoort 04.02.1871; II-9.6.1

  Vermeulen, Gerardus Josephus, * Montfoort 25.11.1875; II-9.6.3

  Vermeulen, Gerrit; II-9.4

  Vermeulen, Johanna;  III

  Vermeulen, Johannes Reinerus, * Montfoort 28.01.1872; II-9.6.2

  Vermeulen, Maria, * Montfoort  12.05.1872;  V

  Vermeulen, Wilhelmus, * Montfoort ca 1838; II-9.4

  Versteegh, Jan Hendrik, * 04.06.1951; IV-3.2.25

  Versteegh, Jannetje; III-2.2.3

  Versteegh, Johannes, * ca 1859;  V

  Vervooren, Gerarda, * Maartensdijk  01.07.1882;  VI-f

  Vliet, Franciscus van;  II-3

  Voorburg, Wilhelmina; III-2.2

  Voorn, Cornelius Joannes;  II

  Voorn, Jan; II-3.5

  Voorn, Joanna, * Wilnis 30.12.1821; II-3.5

  Vos, Gerrit de, * ca 1754; II-3

  Vree, J.H.;  VI-c

  Vreeswijk, Cornelia, * Montfoort  ca 1842;  V

  Vries, Monique de, * Amsterdam  13.09.1969;  VI-e

  Vries, Wietske Marjan de, * Amsterdam 14.02.1970; VIII-d

   

  03-09-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (15 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  01-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Personenregister W - Z

  Waalders, Johanna Gesiena Anna, * Neede 21.10.1958; VI-e

  Weijers, Elisabeth, * ca 1857;  IV-9 + IV-11

  Werf, Hendrik van der; II-10.3

  Werf, Johanna van der, * Montfoort ca 1834; II-10.3

  Wiggers, Lodevicus Hendrikus Johannes, * Arnhem  27.09.1876;  VI-e

  Wiggers, Martin Laurens Alexander, * Amsterdam  21.08.1964;  VI-e

  Wiggers, Ronald Michaël Arthur, * Amsterdam  30.04.1962;  VI-e

  Wiggers, Theodoor Gijsbertus, * Bussum  15.04.1906;  VI-e

  Wiggers, Theodora, * Arnhem;  VI-e

  Wiggers, Theodorus Ludovicus Hubertus, * Amsterdam  08.03.1936;  VI-e

  Wijck, George Michael Theodoor van der, * 01.09.1995; IV-11.1.3.2

  Wijck, Melissa Petronella Elisabeth van der, * 01.07.1991; IV-11.1.3.1

  Wijck, Theodoor George van der, * Djakarta (Indonesië) 08.01.1960; IV-11.1.3

  Wijk, Cornelis van;  II

  Wijk, Diederik Jacobus van, * ca 1766;  II-5 + II-10

  Wijngaarden, Adriana van, * Montfoort 21.02.1871; III-7.1

  Wijngaarden, Anna Maria van, * Montfoort  16.03.1846;  IV

  Wijngaarden, Bernardus van, * Montfoort  ca 1824;  III-7 + IV

  Wijngaarden, Cornelis van;  III-7

  Wijngaarden, Cornelis van, * Montfoort  17.01.1876;  III-7.5 + IV

  Wijngaarden, Gerarda Maria van, * Montfoort ca 1907; III-7.5.3

  Wijngaarden, Gerardus Franciscus van, * Montfoort ca 1904; III-7.5.2

  Wijngaarden, Gerrit van, * ca 1790;  II-9

  Wijngaarden, Gerrit van, * ca 1833;  IV

  Wijngaarden, Grada van, * Montfoort 12.06.1873; III-7.4

  Wijngaarden, Grada van, * Montfoort  22.08.1877; III-7.6

  Wijngaarden, Johanna van, * Montfoort 04.03.1872; III-7.3

  Wijngaarden, Johanna, * Montfoort 25.07.1882; III-7.8

  Wijngaarden, Johannes van, * Linschoten  23.07.1846;  III-7 + V

  Wijngaarden, Johannes van, * Montfoort 03.07.1880; III-7.7

  Wijngaarden, Johannes van, * Montfoort 04.01.1902; III-7.5.1

  Wijngaarden, Josephina van, * Montfoort ca 08.1910; III-7.5.4

  Wijngaarden, Matthias van, * Montfoort 04.03.1872; III-7.2

  Willems, Mattie;  I-2               

  Wilmink, Josephus Johannes, * Delft  05.02.1940;  VII-e

  Winsing, Hermanus, * ca 1807;  IV

  Winter, Jacqueline de, * ’s Heerenhoek  19.01.1930;  VII-a

  Wit, Albertus de, * Maarssen ca 1891; III-2.2.3

  Wit, Albertus de, * Harmelen ca 03.1916; III-2.2.3.2

  Wit, Barendina Teuntje de, * geboorteplaats onbekend, ca 1918; III-2.2.3.3

  Wit, Hendrik de; III-2.2.3

  Wit, Henricus Jacobus de, * geboorteplaats onbekend, ca 1914; III-2.2.3.1

  Wouters, Anna Maria, * 14.09.1890; IV-11.4

  Zwol, Arnold van; IV-3.2.1.3.3

  Zwol, Kitty Liesbeth Morgaine van, * 12.02.2007; IV-3.2.1.3.3.1

   

   

   

  01-09-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (10 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Welkom bij de genealogie van de familie van Harmelen


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Nieuws CNN
 • The Prehistoric Crab Crawling For Survival
 • Showering in Molten Iron
 • Two suspects held over lynching of Canadian in Peru
 • Two suspects held over lynching of Canadian in Peru
 • Two suspects held over lynching of Canadian in Peru
 • 'All these people on the street getting hit one by one'
 • Driver arrested after van 'deliberately' plows into pedestrians in Canadian city
 • Bear attack survivor is bitten by a shark
 • Melania plans Trump's first state dinner
 • Witnesses tell of horror during Toronto van incident


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!