NIEUW: Blog reclamevrij maken?

FEESTDAGEN

Pasen2

GOEDEVRIJDAG☻ 30 maart☻ De belangrijkste gebeurtenissen in het Christendom zijn de dood en opstanding van Jezus Christus, de joodse profeet en rabbi die, zo geloven Christenen, de Zoon van God is en wiens leven en leer de basis zijn van het Christendom. Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Die dag gedenken Christenen de executie van Jezus Christus door kruisiging. Goede Vrijdag is een dag van rouw in de kerk. Gedurende een speciale Goede Vrijdag dienst overdenken Christenen Jezus' lijden en sterven aan het kruis en wat dat betekent voor hun geloof.

opstanding

PASEN☻ Zondag 1 april/Maandag 2 april☻ Het paasverhaal is het hart van het Christendom Op Goede Vrijdag werd Jezus Christus geexecuteerd door kruisiging. Zijn lichaam werd afgenomen van het kruis en begraven in een grot. Het graf werd bewaakt en een grote steen werd voor de ingang gerold zodat niemand bij het lichaam kon komen Op de volgende Zondag bezochten enige vrouwen het graf en vonden dat de steen weggerold was en het graf leeg was. Jezus zelf werd die dag, en ook een aantal dagen daarna, door vele mensen gezien. Zijn volgelingen realiseerden zich dat God Jezus opgewekt had uit de dood.

☻☻☻☻16 maart☻☻☻☻

VISITOR

ZIJNWOORD
GOD GEEFT GELUK EN HOOP☻

9 maart☻

Voor wie terugkeert naar God geeft Hij geluk en hoop. Dat zijn twee zaken die in onze wereld zeer schaars zijn. In een andere vertaling staat in de plaats van geluk het woord vrede. Ook al zo zeldzaam.

Het mooie van het geluk dat God geeft is dat het niet tijdelijk is. Geluk in de wereld, als je het vindt, duurt vaak maar even. Het is broos en kan heel makkelijk ontnomen worden. Het geluk, de vrede en de hoop die van God komen zijn blijvend. Ze verzekeren de toekomst. Uw toekomst!

Het terugkeren naar God heeft daarom alles te maken met onze eeuwige toekomst.

ZIJNWOORD

HELEMAAL ALLEEN☻

9 maart☻

Meestal kwamen mensen zelf naar Jezus toe voor genezing, maar in onderstaand verhaal stapt de Heer Zelf op iemand af. Een man, die helemaal alleen is.

6 Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden?

7 De zieke antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af. 8 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 9 En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen.

Johannes 5:6-9 (HSV)

Deze eenzame man kreeg een ontmoeting die zijn leven veranderde.

De man was al 38 jaar ziek. Dit was zijn leven en daar was hij aan gewend. Zo gaat dat vaak bij chronisch zieken. De strijd om beter te worden, om te zoeken naar oplossingen, was al helemaal afgezwakt, misschien wel verdwenen.

Mensen kunnen vast zitten in de realiteit van elke dag, omdat die zo echt en dichtbij is en zich aan hen opdringt. Dan zien ze geen andere dingen meer. Deze man was niet alleen ziek, hij was eigenlijk zijn ziekte geworden. Niemand durfde hem meer te troosten. Er waren weinig of geen vrienden meer.


GEBED☻

TOEGESTOKEN HANDEN☻ 28 februari☻ God, U steekt Uw handen naar ons uit U wilt dat niemand verloren zal gaan Terwijl wij zo veel hebben verbruid Blijft U toch steeds achter ons staan. Geef dat wij Uw toegestoken handen zien En dat wij niet aan U voorbij zullen gaan Maar Uw grote liefde voor ons mogen zien En Uw roepstem kunnen horen en verstaan. Grote God, U kent ons allen bij de naam En blijft Uw handen naar ons uitsteken U weet hoe wij zijn en kent ons bestaan U ziet onze vele fouten en onze gebreken. Dank U, dat U altijd van ons blijft houden En dat wij steeds op U mogen vertrouwen Uw woord en gebod mogen onderhouden O, God, blijf ons in Uw liefde aanschouwen.Fedde Nicolai

GEBED♣

REIK MIJ UW HAND☻ 28 februari☻ Laat in mijn hart slechts vrede heersen liefde gegeven door Uw woord wil mij maken aan U gelijk zacht en vriendelijk zo het hoort. Geef mij Heer, in Uw ontferming, liefde en lankmoedigheid in mijn doen en daden van druk en last bevrijd. Wil bij twijfel en wankel mij schragen en geef mij moed en zekerheid dat U mij steeds wilt dragen naar Uw heerlijkheid tot aan mijn einde de weg door U bereid. J.E. vd Scheer


GEBED☻

DOEL VAN ZOEKTOCHT☻

9 maart☻

Als wij rust zoeken en de vrede,

begrip en liefde bij elkaar

Heer, luister dan naar onze bede,

maak eens ons verlangen waar.

Ons hart stellen wij voor U open

laat ons zien zo wij werkelijk zijn

en ons op die dag hopen

dat wij gereinigd bij U mogen zijn. J.E.vd Scheer

GEBED
AKKER VAN MIJN LEVEN☻
16 maart☻
Mijn akker met diepe voren
doorploegd in het verleden
geplant met het beste zaad
van Uw liefde en genade
ontkiemend in het heden.
Wil het met Uw zorg hoeden
dat op Uw gewijde grond
in toekomst van Uw verbond
ik de vrucht mag voeden
die U met Uw geest mij zond.
E.J.vd Scheer


WIJSHEID
9 maart☻
Wijsheid levert meer op dan zilver, ze brengt meer op dan goud,
ze is meer waard dan edelstenen; alles wat men kan begeren, is vergeleken met wijsheid niets.
Spreuken 3:13-14

BEMOEDIGING
9 maart☻
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
2 Korintiërs 1:3-4GEZEGDES☺

9 maart☻

God vraagt ons niet bekwaam te zijn maar beschikbaar☻

 

QUOTES**

9 maart☻

Wees nooit bang om een onbekende toekomst toe te vertrouwen aan een bekende God."

PSALM☻

9 maart☻

"Want het woord van de HERE is betrouwbaar en uit al Zijn daden blijkt Zijn trouw. God houdt van oprechtheid en eerlijkheid. De aarde loopt over van de goedheid en liefde van de HERE."

Psalm 33:4-5

 

KORTE GEDACHTE**

9 maart☻

In elk mensenleven komt er een periode waarin we spiritueel droog staan. Maar ook dan zal God niet nalaten om naar ons op zoek te gaan. En wij ontdekken hem als het ware opnieuw. Ja, zelfs als we hem afwijzen, dan weigert hij nooit om ons op onze levensweg te vergezellen. Zoals de amandelboom tot bloei komt in het lentelicht, zo brengt hij zelfs de woestijn van de ziel tot bloei.

KORTE OVERDENKING**

9 maart☻

Wat kan ons echt voltooien en ons doen doorleven? De beste manier om die vraag te beantwoorden is door een andere vraag te stellen: wat kunnen we houden wanneer ons lichaam in z'n graf geplaatst is na de dood? Alleen onze relatie met God en zijn volk gaat hierna door. Als hij is wat blijft, hoe kunnen we dan iets anders wat dit niet doet voor hem in de plaats stellen?

 

CITAAT☻

9 maart☻

Het geluk van een kind begint in het hart van de moeder.
EVANGELISCHE TEKST**

9 maart☻

"God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven."

1 Johannes 4:9

 


Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (23)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (118)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (18)
 • Gods liefde (11)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (12)
 • Zieken (2)
 • BIJBELSE TEKST**

  9 maart☻

  "In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet."

  1 Johannes 4:18


  SPREUKEN☺☺

  9 maart☻

  "Als iemand leeft zoals de HERE wil, laat Hij het zelfs in orde komen met zijn vijanden."

  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  DE GODDELIJKE OPROEP TOT BEKERING☻
  16 maart♥
  Zo zeker als Christus opgestaan is uit de doden, zal Hij terugkomen om te oordelen, de levenden en de doden. ‘Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad, 2 Kor. 5:10.’ U en ik, wat zal het oordeel zijn dat over ons uitgesproken wordt? Zullen wij aan Zijn rechterhand staan en horen: ’Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld, Matth. 25:34.’ Of staan wij aan Zijn linkerhand en zullen wij horen: ‘Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is, Matth. 25:41.’ Waar zouden wij staan als wij nu op dit moment voor Gods Rechterstoel zouden verschijnen? Er zijn maar twee antwoorden mogelijk, links of rechts, wij wandelen nu op dit moment op de brede weg die naar het verderf leidt of op de smalle weg die tot het eeuwige leven leidt. Het is, in Christus behouden of buiten Christus verloren.

  MEDITATIE

  RUSTEN BIJ GOD☻

  28 februari☻

  Met welke omstandigheden je ook te maken hebt: het is mogelijk om vrede te ervaren, ook als deze niet door de omstandigheden opgeroepen worden. Psalmdichter David vertelt daarover.

  Terwijl David onder grote druk staat en met moeilijke omstandigheden te maken heeft, weet hij op welke manier het toch mogelijk is om rust te bewaren. Hij spreekt zichzelf toe om dat te doen: “Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.” Eerder had hij zijn onmacht en frustraties nog uitgeroepen: “Hoe lang nog vallen jullie aan op één man en bedreigen jullie hem met de dood?”

  Ook met de rauwheid van het leven mogen wij bij God komen. David doet ons dat voor.

   

  TIJD MET JEZUS

  IK BEN DE WEG☻
  16 maart☻
  Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
  Johannes 14:6☻☻
  Als er ooit een tijd is dat we het nodig hebben om God als Vader te kennen, dan is dat wel in een periode van pijn en lijden. Jezus vertelt ons dat hij de weg is naar de Vader. Alleen door hem kunnen we bij de vader komen en ons door hem laten omhelzen zoals kinderen dat doen. De weg die we in zo’n pijnlijke periode hebben te gaan, is daarom ten diepste ook heel duidelijk: we moeten Jezus vinden en door hem heen de Vader omhelzen. Heel Jezus’ leven is een uitnodiging om bij hem te komen. Hij is de weg, de enige weg, de enig begaanbare weg als we ons verdwaald voelen in onze gevoelens en gedachten van rouw. Ga die weg en vind de Vader.
  Gebed: Heer Jezus, u bent mijn weg. Leer me door u bij de Vader te komen. Amen.
  Vraag: Hoe ben jij bezig om de weg van Jezus te vinden.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  BIJ DE VADER KOMEN☻

  28 februari☻

  Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

  Johannes 14:6☻

  Wat is de weg? Waar gaan we heen? Die vragen kunnen je bezighouden. De leerlingen van Jezus stellen de vraag ook. 'Waar gaat u eigenlijk heen?' Jezus geeft een duidelijk antwoord. In dat antwoord staat zijn Vader centraal. Onze Vader. Jouw Vader. Want Jezus is op weg naar zijn hemelse Vader. Bij hem wil hij weer thuis komen. En jou en mij wil hij ook een thuis geven bij de Vader. En de weg naar huis is Jezus zelf. Daarom wijst Jezus ook op zichzelf. 'Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.' Wil jij thuiskomen bij de Vader? Richt je dan op Jezus. Kijk naar hem. Luister naar hem. Zo kom je thuis bij de Vader die van al zijn kinderen houdt.

  Gebed: Jezus, breng me thuis bij uw en mijn Vader. Wees voor mij de weg, de waarheid en het leven. Amen.

  Vraag: Wat betekent voor jou: thuis komen bij de Vader?

  BEMOEDIGINGSSITE

  GODS TIJDEN IN ONZE DAGEN
  23 februari☻
  Lieve mensen,
  Leef met het oog op Gods tijd!
  Je zal de tijd van je leven maar hebben! Stel je het eens voor: het is vandaag helemaal jouw tijd. Hoe zou dat er uitzien?
  Wanneer Gods tijd samenvalt met onze tijd, dan gebeurt er bijna altijd iets bijzonders. Op Gods tijd, een bekende uitdrukking. In de bemoediging van vandaag vertelt Esther Vorsterman over die bijzondere momenten in de tijd, als het inderdaad Gods tijd is. Een prachtige, diepe bemoediging vol hoop op God!
  Deze opname past in de serie van '40 dagen bemoedigen', deze dagelijkse serie is te volgen via onze site of onze facebookpagina.
  Mag onze Heer je er mee bemoedigen,
  met liefs, Gerry

  BEMOEDINGSSITE♣♣

  VERGEET DE BITTERE KRUIDEN NIET☻ 9 maart☻ Tranen zijn zout, slavernij is bitter, maar vergeten is onverteerbaar! Lieve geloofsgenoten, Bitterheid wordt door God niet afgedaan als gezeur of flauwekul. God heeft oog voor bittere tranen. Vergeet daarom de bittere kruiden niet, niet bij Pesach, niet bij het Heilig Avondmaal. In Job 16: 20 "Ook al bespotten mij mijn vrienden, nochtans richt zich mijn oog schreiend op God! Kijk omhoog! Zelfs al biggelen hete tranen over je wangen: laat je oog God zoeken, want Hij zal er zijn! Het is mijn gebed voor je, dat de hemelse Vader ook door deze bemoediging heen, jou troostend aanraakt! Met liefs, Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  INEENS KOOS JOZEF☻
  16 maart☻
  LIEVE BROEDERS EN ZUSTERS☻
  Ineens nam hij de beslissing: Jezus werd zijn leven, en Jezus kreeg zijn graf!
  Wieger kruipt in de huid van die onbekende schriftgeleerde, Jozef van Arimathea. De man die pas helemaal aan het eind in beeld komt, als Jezus is gestorven. Jozef bekent kleur, al is het al laat, maar hij doet het wel!
  Hij treedt naar voren om Jezus een graf te gunnen. Het mag zelfs het graf worden dat hij bestemd had voor zijn vrouw en zichzelf.
  Een bemoediging voor iedereen die kampt met weinig moed en durf!
  Met liefs, Gerry

   www.bemoedigingssite.nl


  GA MET GOD☻

  4 maart☻

  Ga met God het leven door

  Vertrouw maar op Hem

  En luister naar Zijn stem

  Bij Hem ga je nooit teloor.

  Ga met God, ga niet alleen

  Zonder Hem kun je niet gaan

  Hij weet van jouw bestaan

  God blijft altijd om je heen.

  Ga met God, Hij zal met je zijn

  Wil je kracht en sterkte geven

  En je begeleiden door dit leven

  Is je nabij in vreugde en pijn.

  Ga met God elke dag maar weer

  Hij blijft altijd voor jou zorgen

  Nu, vandaag en elke morgen

  Prijs God en geef Hem alle eer.


  EEN MENS HOEFT NIMMER TE WANHOPEN☻

  4 maart☻

  Een mens hoeft nimmer te wanhopen

  als Jezus met hem mee zal lopen.

  Want onder 's Heilands trouwe hoede

  mag men Zijn hulp en troost vermoeden.

  Maar bovenal staat dat Jezus' liefde

  ons aan zich hecht en niemand griefde.

  Zijn liefde schenkt Hij als genade

  waarmee Hij ons wil overladen.

  Wie Jezus kent voelt zich geborgen

  ervaart een leven zonder zorgen.

  Want dat zal hem als mens gaan schelen

  als hij dat met Jezus kan delen.

  J.A v Tricht

  ALS JIJ JE HAND IN DIE VAN JEZUS LEGT☻

  4 maart☻

  Als jij je hand in die van Jezus legt

  dan kun je daar met al je zorgen terecht.

  Want Zijn bereidheid is oneindig groot

  door intens luisteren naar je levensnood.

  Ervaar Jezus bezorgt je zekerheid

  Hij is het die jouw levensweg plaveit.

  't Is liefde waardoor je gedragen wordt

  met licht wat over je wordt uitgestort,

  Geef je maar over aan Jezus de Heer

  en leef getrouw naar Jezus' liefdeleer.

  Want die hoort in het menselijk bestaan

  steeds elke dag weer bovenaan te staan.

  J.A v Tricht
  EEN MENS HOEFT NIMMER TE WANHOPEN☻

  4 maart☻

  Een mens hoeft nimmer te wanhopen

  als Jezus met hem mee zal lopen.

  Want onder 's Heilands trouwe hoede

  mag men Zijn hulp en troost vermoeden.

  Maar bovenal staat dat Jezus' liefde

  ons aan zich hecht en niemand griefde.

  Zijn liefde schenkt Hij als genade

  waarmee Hij ons wil overladen.

  Wie Jezus kent voelt zich geborgen

  ervaart een leven zonder zorgen.

  Want dat zal hem als mens gaan schelen

  als hij dat met Jezus kan delen.

  J.A v Tricht

  ALS HET LEVEN OPEENS PIJN DOET☻

  4 maart☺

  Als het leven opeens pijn doet

  en ik kan het niet meer aan,

  wil dan liefdevolle Vader

  troostend aan mijn zijde staan!

  Wil in wanhoop mij vertroosten,

  droog mijn tranen, stil mijn smart,

  druk mij als een kind, oh Vader,

  vol erbarmen aan Uw hart.

  Leid mij door de strijd van 't leven,

  als ik ten onder dreig te gaan,

  zet mij op de rots der Eeuwen,

  opdat ik dicht bij U mag staan.

  En als de golven zó hoog komen,

  spreek Uw machtswoord: "Zwijg wees stil!

  Zo dat ik met dank kan zeggen:

  "Het geschiede naar Uw wil!

  E.Hengstman-v Olst

   


  WAT ZEG JIJ DAT IK BEN☻

  4 maart☻

  mijn naam is niet belangrijk

  want ik ben die ik ben.

  ik ben voor jou gekomen,

  ‘k ben blij dat ik jou ken.

  ik wandel door de straten,

  het lijkt zo heel gewoon,

  ik leid een mensenleven,

  maar ik, ik ben Gods Zoon.

  zo nu en dan een wonder,

  men noemt mij dan een held,

  ik krijg soms vreemde vragen,

  mijn dagen zijn geteld.

  zij willen niet geloven

  dat ‘k God als vader ken.

  mijn naam is niet belangrijk

  maar wie zeg jij dat ‘k ben?

  C.Coby-de Peuter

  GEEN ZORGEN VOOR DE DAG VAN MORGEN☻

  4 maart☻

  ontrafeld is de nacht van donker,

  voorzichtig lonkt het morgenlicht,

  een nieuwe dag is aangebroken

  en heeft genoeg aan eigen plicht.

  geen zorgen voor de dag van morgen,

  kijk naar het nu, werk, leef en ploeg,

  verwonder je over ‘t gewone

  één dag heeft aan zichzelf genoeg.

  C.Coby-de Peuter

   

  NIEUW LEVEN IS ONTLOKEN♥

  4 maart♥

  de nerven van een blad,

  doorzichtig afgebroken,

  de zon straalt er doorheen,

  een knop is al ontloken.

  zijn lichaam broos aan ‘t kruis,

  zijn leven afgebroken,

  In ‘t licht stond hij weer op,

  nieuw leven is ontloken.

  C.Coby-de Peuter

   

  BIJBELSE RECEPTEN☻

  advocado

  ISRAELISCHE RECEPT☻ 16 maart☻ VOORGERECHT☻ AVOCADO (1 pers) 1 avocado 1 kleine ui 1 ha rdgekookt ei peper, zout 2 theel citroen 1 eetl mayonaise een paar druppels maggi of tobasco (eventueel) Haal het vruchtvlees voorzichtig uit de in twee gesneden avocado. Prak dit fijn en meng er het geprakte ei en de gesnipperde ui en de rest van de ingrediënten onder. Vul de avocadoschillen met dit mengsel. Laat enkele uren in de koelkast staan. Je kan dit mengsel gebruiken als broodbeleg of als dipsaus.

  gevulde-avocado-met-tonijn

  ☻☻AVOCADO MET TONIJN☻☻

  16 maart

  Per persoon 1 avocado: voor 3 avocado’s: 2 blikjes tonijn 1 à 2 ee tlepels mayonaise 1 klein uitje 3 theelepels citroensap, cognac of sherry zout en peper Was de avocado’s, snijd ze in tweeën en haal de pit eruit. Maak de tonijn fijn en doe het zeer klein gesneden uitje, de mayonaise en het citroensap, cognac of sher ry erbij. Strooi een heel klein beetje zout en peper in de avocado’s, vul ze met de aangemaakte vis en leg er wat nopjes mayonaise op.

  STICHTING CHRIS

  Image and video hosting by TinyPic

  CHRIS WAAROM WORDT IK GEPEST☻ 9 maart☻ Pesten komt in veel groepen voor. En er wordt om allerlei redenen gepest. Soms als je goed in wiskunde bent wordt je gepest, soms als je slecht bent in wiskunde. Dit hangt af van wat de groep belangrijk vind. Heb je veel jongens die van voetbal houden en jij niet, nou dan kan dit een reden zijn om te pesten. Het ligt dus niet aan jou, maar aan de groep. Vraag je eens af waarom pest hij/zij?Er zijn verschillende redenen waarom iemand gaat pesten, maar vaak begint het met een treiterij, omdat de ander anders is dan dat jullie groepje belangrijk vindt. En als je merkt dat anderen om die rotgeintjes lachen geeft dat een prettig gevoel en doe je het makkelijk nog een keer. En van het een komt het ander. Jij doet het, de anderen lachen en simuleren het of gaan zelf meedoen. En voordat je het weet ben je een pester. www.chris.nl

  SCHUILPLAATS

  PETER VAN HEER (71) VERLOOR ZIJN VROUW☻ 9 maart☻ “Ik heb geleerd dat er geen strategie is om gevoelens van verdriet en rouw te voorkomen, maar dat verdriet en pijn bij het rouwproces horen. De gesprekken met de hulpverlener hebben mij geholpen om met mijn rouw om te gaan. Ik merkte dat de hulpverlener snel door had hoe ik in elkaar zit. Met behulp van een whiteboard maakte hij duidelijk dat ik verder wilde zijn dan ik was. Hij zei: ‘Kijk, u zit nog in stap twee maar u wilt al bezig zijn met stap zeven. Dat gaat niet. Laat alle gevoelens van rouw, het verdriet, de pijn, de ontgoocheling eerst maar eens toe. Uw gevoelens zijn niet vreemd; die horen bij een rouwproces.’” www.stichtingschuilplaats.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  DE VLUCHTHEUVEL☻

  HET GEMIS VAN HET SAMENZIJN☻ 9 maart♥ “Het alleen zijn, het alles alleen moeten doen en beslissen is het moeilijkste.” Mevrouw G. Moens-Walhout uit Arnemuiden gaat nu vijf jaar als weduwe door het leven en spreekt uit ervaring. Na een ziekbed van een jaar overleed haar man. Mevrouw Moens bleef achter met de zorg voor zes thuiswonende kinderen. ”Mijn man is 53 jaar geworden. Aan zijn overlijden ging een zware, moeilijke periode vooraf,” vertelt mevrouw Moens. “Mijn man was al lange tijd diabeet en had daardoor allerlei klachten, maar aan het begin van zijn ziekbed voelden we dat dit een ernstige ziekte was. Toen de artsen na een lange periode van onderzoeken de diagnose stelden, was de kanker al door zijn hele lichaam uitgezaaid.” Het echtpaar Moens ervaarde aan den lijve de onzekerheid en het willen vasthouden aan de hoop. “Je weet niet wat je te horen krijgt, ook al hadden we een vermoeden. Onze eerste reactie was: ‘Het kan niet zo zijn.’ Het dringt niet tot je door, je bent lamgeslagen, alles raakt verward. Heel je leven en het leven van je gezin staat op z’n kop.” www.stichtingdevluchtheuvel.nl

  SLIJPROTS

  mezelfzijn

  IK KAN ALTIJD EN OVERAL MEZELF ZIJN☻ 9 maart☻ Veel mensen willen zichzelf zijn. Maar dat is niet altijd eenvoudig☻ Natuurlijk wil ik te allen tijde mezelf zijn, overal. Helaas lukt me dat niet altijd, constateer ik achteraf. Je houdt rekening met anderen en dat hoort ook zo. Dus ik ben mezelf, maar nooit ten koste van een ander. Ik ben wel dezelfde en vooral mezelf, maar gedraag met niet overal hetzelfde. Er is maar één ik. Ieder mens is uniek! Jezelf zijn? dat mag straks in de hemel. Daar hoef je jezelf nu nog niet druk over te maken.

  single

  IN DE KERK IS ER TE WEINIG AANDACHT VOOR MENSEN DIE SINGLE ZIJN☻ 28 februari☻ Thema’s als ‘huwelijk’ en ‘gezin’ staan vaak centraal. Wat kun je daarmee als single? Veel onderwerpen zijn gericht op samen, het huwelijk, kinderen. Ik kan me best voorstellen dat dit soms best moeilijk kan zijn voor (ongewenst) alleengaanden. In onze kerk worden wel ontmoetingsavonden voor singles gehouden. Ik denk dat de kerk en de gemeenteleden zich bewust moeten zijn dat niet iedereen (gelukkig) getrouwd is en een gezin heeft. Elkaar echt zien en luisteren naar elkaar. Bij ons in de kerk zijn wij een groot gezin. Dat is inclusief alleengaanden, want zij horen er ook bij.

  ZUSTER MAY☻ 9 maart☻ Zuster Mary gaat binnen in het klooster van de Stilte. De priester zei: 'Zuster, dit is een stil klooster. U bent hier welkom, zolang als je wilt, maar je mag enkel spreken als ik je toestemming geef. ' Zuster Mary leefde nu al 5j in het klooster toen de priester tegen haar zei : 'Zuster Mary, je bent hier al 5 jaar. Je mag 2 woorden spreken. " Zuster Mary zei: 'Hard bed.' "Het spijt me dat te horen, " zei de priester. "We zullen zorgen je een beter bed krijgt." Na nog eens vijf jaar, werd zuster Mary nogmaals opgeroepen door de priester. 'Je mag weer twee woorden zeggen, zuster.' 'Eten koud,' zei Zuster Mary , en de priester verzekerde haar dat het eten beter zou zijn in de toekomst. Op haar 15e verjaardag in het klooster, werd ze opnieuw opgeroepen in zijn kantoor. 'Je mag weer twee woorden zeggen vandaag.' 'Ik vertrek', zei zuster Mary. "Het is waarschijnlijk het beste", zei de priester. "Je hebt niets anders gedaan dan klagen sinds de dag dat je hier kwam!"

  station

  HET STATION☻ 28 februari☻ Loopt een pastoor over de straat en hij komt een jongentje tegen en vraagt hem waar het station is. Zegt het jongentje: "Dat zeg ik lekker niet!" Pastoor roept woest: "Zo kom je nooit in de hemel." Zegt het jongetje: "En jij niet bij de station!!"

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/ (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  www.wingsofhealing.nl

  eojongerendag

  Op zaterdag 26 mei is het zover: de 44e editie van de EO-Jongerendag! Duizenden jongeren zullen die dag in GelreDome Arnhem samen zingen, bidden, feestvieren en stilstaan bij het thema 'Walk on Water'. Naast de BEAM Worshipband zullen Matt Redman & Guvna B, publiekslieveling for KING & COUNTRY en ‘rising star’ Britt Nicole acte de présence geven. Het buitenterrein gaat om 11.00 uur open, vanaf 12.00 uur kun je het stadion in en het programma in het stadion start om 13.30 uur. Om 21.00 uur is de EO-Jongerendag afgelopen. Kaarten kun je reserveren via BEAM. Bron:www.eo.nl

  jeugdpastoraat CHRIS WELKE PLEK KRIJGT DE JEUGD IN JOUW GEMEENTE☻ Laat je inspireren en toerusten op de Dag van het Jeugdpastoraat! Op 17 maart 2018 organiseert stichting Chris en Voorkom! de tweede, jaarlijkse Dag van het Jeugdpastoraat. Met deze speciale dag willen we kerken en gemeenten inspireren en toerusten om werk te maken van de zorg voor kinderen en jongeren. Vind je het belangrijk dat er aandacht is voor kinderen en jongeren? Dat zij de plek en de prioriteit krijgen die zij verdienen? Maak deel uit van een programma dat bestaat uit panels, toespraken, samenzang en diverse workshops!www.chris.nl

  conferentie

  Wij nodigen u uit voor de laatste en grote IMC die gehouden zal worden in de Maranathakerk te Amsterdam. Wij hopen te beginnen op donderdagavond 22 maart en eindigen op zaterdagavond 24 maart. Op vrijdag en zaterdag hebben wij overdag ook samenkomsten. De seminars zijn (op vrijdag en zaterdag) van: 10.00 – 11.00 uur 11.15 – 12.30 uur 14.00 – 15.00 uur De avonddiensten: Donderdag en vrijdag om 19.30 uur Zaterdag om 19.00 uur

  www.maranatha.nl

  JARIGEN

  jarige

  BINNENKORT JARIG☻ 23 februari☻ Binnenkort ben ik weer járig dan. Ik ga het víeren, ben dat wél van plan! Fijn met de mensen die ik al zo heel lang ken. Ook al zijn het maar buren, het vóelt alsof ik familie ben. Het jaartje óuder kan me op zichzelf niet zoveel schelen. Ik ga graag de vreugde met hun délen. Voor mijzelf verandert er niets zozeer. Ik blijf die ik ben en dat bevalt steeds meer! Dakoyria

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  beterschap1

  BESTE MEDICIJN☻ 23 februari☻ Deze kaart en deze bloemen doen hun warme werk ze fleuren je op ze laten je leven ze maken je weer gezond en sterk het is geen pretje op ziek te zijn maar lachen is toch het beste medicijn

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  baby

  ZO KLEIN☻ 23 februari☺ zo moedig zo dapper al ben je zo vroeg geboren eerder dan verwacht zo mooi je huidje als roze satijn zo heerlijk zacht elke dag lijk je wel anders telkens zien we dat jij bent onze grootste schat kindje zo teer vroeg geboren midden in de nacht met volle maan in sterrenpracht Van Hees Annie Belgié

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  huwelijk

  MOOISTE WENS☻ 23 februari☻ voor deze heugelijke dag die je vieren mag 50 jaar getrouwd een heel geluk opgebouwd Van Hees Annie Belgié

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  TOT HEILS DES VOLKS

  stichting-tot-heil-des-volks

  GOD ZIET HET GROTERE PLAATJE☻

  11 maart☻

  André Molenaar (37) is sinds dit jaar de algemeen manager van de twee Shelters in Amsterdam, als opvolger van Jacob Kops. Werken bij de Shelter was zijn droom sinds hij 22 jaar was en informatica studeerde. Hoe een ondernemende ICT’er bij een christelijk hostel belandde. Ik ben gelovig opgevoed, maar vanaf toen kreeg ik sterk het verlangen om fulltime dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Doordat André geruime tijd met Jacob opliep, heeft hij veel van hem geleerd. ‘Jacob is een zeer gefocust persoon, taakgericht en een harde werker. Maar ondanks dat profiel deed hij zijn taken altijd voor mensen, en stelde God boven alles. Hij had het druk, maar nam altijd tijd voor mensen als iemand wat van hem vroeg.’ Lachend: ‘Dat vind ik knap, want het is best een drukke baan, kan ik nu uit ervaring zeggen!’

  Achteraf vindt André het heel bijzonder hoe God tot nu toe alles geleid heeft. ‘Getuigenissen van mensen over wat God in hun leven doet, vind ik altijd heel bijzonder om te horen. Het vervult me met genade en vreugde dat ik zelf ook een getuigenis ben in dat verhaal. God ziet altijd het grotere plaatje, het geheel. Ik heb een ondernemersdiploma, een IT-opleiding en heb theologie gestudeerd. Een wat vreemde combinatie, maar het past naadloos bij het werk dat ik nu mag doen. Dat is toch geweldig?’

  HEILSDESVOLKS

  HET WERK ACHTER DE SCHERMEN HEB IK ALS MIJN ROEPING ERVAREN☻

  11 maart☻

  Moet je een roeping hebben om bij THDV te werken? En hoe ervaren medewerkers, jong en wat ouder, dat eigenlijk? We vroegen het aan Paul, 39 jaar in dienst en gepensioneerd, maar nog steeds twee dagen per week op het Dienstencentrum.. Ik had nog nooit van THDV gehoord toen ik op de Filippijnen woonde. Ik gaf daar les aan een technische school, een zogenaamde ‘arts and trade school’ voor ‘high school drop-outs’. Jongeren die op straat zwierven, pikten wij op om ze een stoomcursus te geven van een halfjaar en daarna begeleidden we ze in het vinden naar werk. Het was een beetje maatschappelijk werk wat ik deed. Toen heb ik Frinsel gebeld om te vragen wat voor papieren daarvoor nodig waren. Ik mocht op gesprek komen en kon meteen blijven, op proef. Uiteindelijk heb ik aan Frinsel gevraagd of ik kon blijven. Ik zei: ‘Ik loop wel een rondje, dan kunnen jullie het erover hebben.’ Ik liep te bidden op de Kloveniersburgwal en de Geldersekade; als ik er nu loop, denk ik er nog vaak aan. Toen ik terugkwam hoorde ik dat ik kon blijven.

  Vanaf het begin af aan heb ik ervaren dat God mij naar dit werk heeft geleid. Het is heel apart: toen ik nog op school zat, snapte ik nooit iets van boekhouden. Ik kreeg zelfs bijles. Dat ik nu boekhouder ben, daar zouden mensen uit die tijd niks van geloven. Maar het trok me meteen. Het ondersteunende werk achter de schermen heb ik als een roeping ervaren.’

   

  LEGERDESHEILS BUURTSTEUNPUNT RIDDERKERK GEOPEND☻

  11 maart☻ Dinsdag 23 januari 2018 is ons nieuwe Buurtsteunpunt in Ridderkerk officeel geopend. Ondanks de regen kunnen we spreken van een echte feestelijke opening. Minstens 250 en misschien zelfs wel 300 personen waren er vanmiddag bij. Onder hen de wethouders Mevr. Tineke Keuzenkamp en Dhr. Henk Dokter. Commissioner Hans van Vliet, landelijk leider van het Leger des Heils en Envoy Cornel Vader, directeur Leger des Heils Welzijns- en Gezondheiszorg onthulden onder de klanken van een samengesteld muziekkorps uit de regio, het nieuwe naambord. Commissioner Hans van Vliet keek deze middag even terug naar het verleden van het gebouw. Het gebouw dat voorheen gebruikt werd als kerkgebouw. Een gebouw waar baby's opgedragen (gedoopt) zijn, mensen zijn getrouwd of van daar uit zijn uitgedragen zijn naar de laatste rustplaats. Maar ook een gebouw waar mensen elkaar konden ontmoeten en tot bekering zijn gekomen. Envoy Cornel Vader keek vooruit en sprak de wens uit dat er ook in de toekomst mooi dingen mogen gebeuren in dit gebouw. Dat het gebouw wer een plek mag betekenis mag krijgen in de buurt en de Ridderkerkse sameleving. Dat hier nieuwe vriendschappen mogen ontstaan. Daarna mocht Zr. Heeren, al heel wat jaren actief bij het Leger des Heils in Ridderkerk, en Ellen Zwanepol, onze collega die in dit nieuwe Buurtsteunpunt gaat werken, een appelboom planten als teken van nieuwe groei. Gedurende de middag was ook de vernieuwde kledingwinkel "Willy's Boothiek" geopend en waren er allerlei activiteiten. Zoals kleding maken, een mok versieren, schminken en pony’s verzorgen. Aan het einde van de middag kwam Jennifer’s Kinder- en Jeugdkoor uit Ridderkerk een kort optreden verzorgen. Als afsluiting was er voor iedere bezoeker een puntzak echte Pomms friet. Kortom, het was een feestelijke middag, ondanks de regen. Nieuwsgierig naar ons nieuwe Buurtsteunpunt? Loop gerust eens binnen. Burgemeester van de Wayfortstraat 32 Ridderkerk.

  VERPLEEGAFDELING DE DUKDALF VERZELFSTANDIGD☻

  11 maart☻ Sinds 1 januari 2018 staat verpleegafdeling de Dukdalf op eigen benen. Om aan de bewoners van de Dukdalf goede verpleeghuiszorg te kunnen bieden is het MCR de samenwerking aangegaan met stichting Humanitas, die de benodigde (para-)medische zorg levert. Tot 2018 tijd viel de verpleegafdeling onder de verantwoordelijkheid van Laurens. In goed overleg is er voor gekozen om deze samenwerking te beëindigen. De verpleegafdeling gaat verder onder de eigen verantwoordelijkheid van het Leger des Heils. Dat betekende afscheid nemen van behandelaren van Laurens met wie we veel jaar goed hebben samengewerkt, maar ook afscheid nemen van het cliëntendossier van Laurens en de overgang naar Clever, het registratie en zorgsysteem van het Leger des Heils. In 2017 is gezocht naar een organisatie die vanaf januari voor de bewoners van de Dukdalf de benodigde behandeldienst kon leveren met de juiste expertise. De bewoners van de Dukdalf hebben immers somatische beperking in combinatie met eventuele psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en vaak een historie van dak- / thuisloosheid. De stichting Humanitas is bereid en geschikt bevonden om deze behandeldienst te leveren. Zij hebben de juiste expertise en ervaring voor onze doelgroep. Eind december hebben Johan Koeman (MCR) en Gijsbert van Herk (stichting Humanitas) daartoe een dienstverleningsovereenkomst getekend (foto). Wij zijn blij met het nieuwe samenwerkingsverband. De nieuwe behandelaars zijn inmiddels allemaal gestart en we merken dat ze een waardevolle bijdrage hebben voor de zorg aan onze bewoners. Rondom dietiek zijn we voor 2018 een samenwerking aangegaan met Dietistenpraktijk HRC uit Rotterdam. Hiermee maken we een mooie start van samenwerking met specialisten in de wijk.

  MONUMENTEN NIEUWS

  ree

  GEEF REEEN RUST☻

  4 maart☻

  Reeën vinden nauwelijks rust nog in ons land. Dat verzwakt de dieren en zorgt waarschijnlijk voor tal van ziekten. Eén van de oorzaken: loslopende honden in de natuur. Het Dutch Wildlife Health Centre heeft onderzoek aangekondigd naar chronische stress bij reeën. Niet voor niets, want de kleine hertachtigen zijn zeer gevoelig voor stress, dat onder meer door loslopende honden wordt veroorzaakt. Maandelijks duiken berichten op in de media van boswachters en politie met de meest afgrijselijke foto’s van aan flarden gebeten reeën. Een op het eerste oog ‘speelse’ achtervolging, betekent een horrortocht van leven of dood voor het wilde dier. De achtervolging heeft gelukkig niet altijd een dodelijke afloop, maar zorgt altijd voor veel verstoring, stress en angst. De meeste reeën worden niet zomaar gevangen, maar lopen zich in blinde paniek vast in struiken en of prikkeldraad. Eenmaal vastgelopen, zijn ze een makkelijke prooi. Soms schieten ze in blinde paniek drukke wegen over. Terwijl de hond de achtervolging, mogelijk door het roepen van het baasje, allang heeft afgebroken, houdt de stress de dieren op de vlucht. Wij kunnen ook niet op ieder bospad een boswachter neerzetten om mensen en honden in de gaten te houden. En dat willen we ook helemaal niet. Maar realiseer je dat we in een klein. drukbevolkt land leven. Gun de wilde dieren de rust en ruimte die ze nodig hebben. Het is niet onze hobby om wandelaars te beboeten. Dus houd je hond aan de lijn waar dat gevraagd wordt. Besluit je toch anders, dan is de boete voor jou.

  heidebranden

  WINTERS WEER GUNSTIG VOOR HEIDEBRANDEN IN HET DWINGERVELD☻

  4 maart☻

  In de wintermaanden, als de condities goed zijn, brandt Natuurmonumenten kleine stukjes heide op het Dwingelderveld af. Net als maaien, plaggen en begrazen kan gecontroleerd branden zorgen voor verjongen van de heide en dus voor meer variatie in het natuurgebied. Maar er zijn wel voorwaarden. Het afbranden valt niet te plannen en lukt niet elk jaar omdat de boswachter afhankelijk is van de juiste winterse omstandigheden: droog weer, windstil en vorst. De toplaag moet droog zijn en niet nat. De oude heide, maar ook het pijpenstrootje en bochtige smele, willen dan snel en volledig branden. Als de vorst in de grond zit, blijft de brand oppervlakkig. Dat betekent dat kleine dieren, insecten, adders en kikkers die dieper in de grond overwinteren, geen gevaar lopen. Natuurlijk moet het branden vóór het vogelbroedseizoen gebeuren. De voorbereiding en de uitvoering van het branden gebeurt in nauwe samenwerking met de brandweer. De gemeente geeft vergunning. Boswachters maaien van tevoren de randen van de te branden stukken en maken het nat. Dit voorkomt dat de brand overslaat naar de omliggende heide. In het voorjaar kiemen er weer nieuwe planten waaronder struik- en dopheide. Uit onderzoek blijkt dat na een aantal jaren de jonge heide rijker is aan insecten. En dat is weer goed voor vogels als veldleeuwerik en kievit. Zelf zien? Loop de komende jaren eens over de wandelroute van 13 km. Deze route gaat langs afgebrande stukken heide. De ontwikkeling in het natuurgebied na zo’n heidebrand is dan mooi te zien.

  helikopter

  GEEN ONNODIGE HELIKOPTERVLUCHTEN BIJ DE NATUUR♣ 23 februari☻ Ondanks eerdere bezwaren heeft de provincie Noord-Brabant eind december opnieuw een groot aantal ontheffingen verleend voor helikoptervluchten. In veel gevallen gaat het om zeer ruime ontheffingen, waarbij de locaties en zelfs de data niet zijn gespecificeerd. De natuurorganisaties dringen er bij de provincie op aan deze ontheffingen in te trekken of aan te passen. De natuurorganisaties (Brabantse Milieufederatie, het Brabants Landschap en Natuurmonumenten) hebben er begrip voor dat aan ambulance- en politievluchten en andere vluchten met een groot openbaar belang, een ruime ontheffing wordt verleend. Daarnaast vliegen er in Brabant ook veel defensiehelikopters. Maar wat de natuurorganisaties niet begrijpen, is dat er voor puur recreatieve vluchten geen enkele beperking geldt met het oog op de bescherming van de natuur. De nu verleende generieke ontheffingen maken het mogelijk dat dergelijke pleziervluchten kunnen opstijgen en landen tot aan de rand van natuurgebieden. Dat betekent dat er ook boven natuur- en stiltegebieden wordt gevlogen, met alle geluidsoverlast en verstoring van de natuur van dien. Stilte en rust in gedrang Vooral in het drukke Midden-Brabant hebben de grotere natuurgebieden een belangrijke functie als plekken waar men nog kan genieten van stilte en rust. Die stilte en rust komen nu in het gedrang.

  molenheide

  HEIDESTUKJES MET ELKAAR VERBONDEN IN MOLENHEIDE☻ 23 februari☻ In natuurgebied Molenheide verbindt Natuurmonumenten kleine heidestukjes met elkaar zodat specifieke planten en dieren meer leefruimte krijgen. De afgelopen week heeft Natuurmonumenten een begin gemaakt met het creëren van de verbindingen van de kleine heidestukjes op de Molenheide in Noordoost-Brabant. Ook de uitkijkheuvel midden op de heide krijgt een opknapbeurt. Groter leefgebied Verspreid in de Molenheide liggen kleine heideveldjes waar specifieke planten en dieren voorkomen. Die leven vrij geïsoleerd omdat ze soortgenoten in andere heidestukjes niet kunnen bereiken. Om hen een groter leefgebied te geven, verbindt Natuurmonumenten de heideveldjes met elkaar. Door middel van plaggen ontstaan er open stukken waar nieuwe heide weer een kans krijgt. Het aan elkaar rijgen van de heideveldjes gebeurt gefaseerd. Op lange termijn worden alle kleine veldjes met elkaar verbonden. Ook de uitkijkheuvel, die midden op de open vlakte ligt, krijgt een opknapbeurt. Veel dieren- en plantensoorten hebben baat bij de nieuwe verbindingszones. Enkele dieren in het bijzonder, zoals de blauwvleugelsprinkhaan en de kleine vuurvlinder, die zich straks kunnen uitbreiden. Deze insecten houden van warme, droge plekjes. Het open zand dat bij de werkzaamheden ontstaat, biedt dergelijke plekjes. Ook de levendbarende hagedis warmt zich hier graag op. Daarnaast kunnen bijzondere soorten paddenstoelen, zoals de heideknotszwam, zich verder uitbreiden.

  www.natuurmonumenten.nl

  basisbijbel

  NIEUWE LUXE EDITIE BASISBIJBEL BESCHIKBAAR☻ 16 maart☻ Vanwege de toenemende vraag naar de BasisBijbel komen er steeds meer edities uit van de BasisBijbel. Behalve een herdruk is er ook een luxe editie van de Basisbijbel verschenen. De hoeken van deze Bijbel zijn afgerond. De zijkant van de pagina's zijn uitgevoerd met zilversnede voor een luxe effect. Ook de kaft zelf oogt en voelt luxe aan. "De BasisBijbel voorziet in een behoefte," merkt de Zakbijbelbond op. "Er zijn weinig alternatieven als je een makkelijk te begrijpen Bijbel aan iemand wilt geven. De BasisBijbel wordt veel verward met een andere vertaling. Het grote verschil is echter dat de BasisBijbel de oorspronkelijke beeldspraak wél heeft gehandhaafd." Bron:cip

  vaccinantiespuit

  STUDENTEN HOUDEN ENQUETE OVER VACCINATIE EN GELOOF☻

  2 maart☻

  Vier geneeskunde studenten van de Rijksuniversiteit Groningen doen aan de hand van een enquête onderzoek naar vaccinaties. "Wij zijn vooral geïnteresseerd in de beweegredenen waardoor christenen ervoor kiezen om wel of niet te laten vaccineren, en of er nog informatie mist rondom vaccinaties. Die informatie kan over verschillende dingen gaan zoals religieuze opvattingen over vaccinaties of bijwerkingen van vaccinaties. Wij vinden het erg belangrijk dat u weet dat wij iedereen neutraal willen benaderen; deze enquête is niet bedoeld om iemand van het ene standpunt tot het andere te overtuigen. Wél willen wij met deze enquête erachter komen op welke gebieden mensen meer informatie zouden willen ontvangen over vaccinaties en wat voor vorm van informatieverstrekking het meest gewenst is. Op deze manier hopen wij bij te dragen aan een goed geïnformeerde gemeenschap, die een weloverwogen beslissing kan maken wat betreft het wel of niet vaccineren."Broncip

  pasen

  NGB BOEKJES VOOR KINDEREN OM TOE TE LEVEN NAAR PASEN☻

  2 maart☻

  Wie bewust met kinderen wil toeleven naar Pasen, kan gebruik maken van het boekje Op weg naar Pasen. Deze uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap helpt om je met kinderen in acht stappen voor te bereiden op het Paasfeest. Gezinnen kunnen Op weg naar Pasen in de Stille Week dagelijks gebruiken, bijvoorbeeld aan tafel; maar ook op school kan ermee gewerkt worden. In de acht dagen van Palmpasen tot en met Paaszondag leren kinderen met dit boekje elke dag iets over de gebeurtenissen in de laatste week van Jezus’ leven. Aan het einde van de week hebben ze bovendien een mooie paasstok gemaakt. Bron:cip Wachten_op_God

  WAAROM OPRAH WINFREY OP EEN TEKEN VAN GOD WACHT☻

  2 maart☻

  Oprah Winfrey wacht op een teken van God. Dat heeft ze via People Magazine in een groot interview verteld. Het gesprek ging onder andere over de vraag of ze in 2020 een gooi naar het Amerikaans presidentschap doet. De voormalig talkshowhost is er nog niet uit of ze wil gaan voor het presidentschap. En dus heeft ze hulp van Boven ingeschakeld, zo vertelde ze. “Ik heb gebeden: God, als U denkt dat ik ervoor moet gaan, dan moet U het laten weten. Maar wel zo duidelijk dat zelfs ik het niet kan missen,” zo vertelt Oprah tegen People. “Maar ik heb nog geen teken gehad.” Bron:cip

  bijbel

  LERAREN WORSTELEN MET DESINTERESSE VAN LEERLINGEN IN DE BIJBEL☻

  2 maart☻

  Veel leraren en leidinggevenden in het protestants-christelijk onderwijs ervaren het als een probleem dat heel wat leerlingen en collega’s de relevantie van de Bijbel niet inzien. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de vereniging voor christelijk onderwijs Verus. "Zoals veel leraren worstelen met de desinteresse van hun leerlingen, staan schoolleiders voor de vraag hoe zij bij een deel van hun leraren de waarde van de Bijbel voor het onderwijs voor het voetlicht kunnen brengen. Leraren geven ook aan dat ze kennis en vaardigheden missen, met name om het gesprek met leerlingen te voeren en hen in staat te stellen zelf betekenis in de Bijbel te ontdekken", aldus de organisatie. Verus onderstreept dat de Bijbel niet alleen een geloofsboek is. "Het is ook een cultuurboek dat helpt om de cultuur te verstaan en een wijsheids- of levensboek waaraan wij onze ervaringen kunnen spiegelen en waardoor wij ons kunnen laten inspireren als zinzoekend wezen." De onderzoekers ondervroegen leraren en leidinggevenden van zes protestants-christelijke basisscholen en zes middelbare scholen. Volgens de organisatie zijn de resultaten van het onderzoek representatief voor de sector. Bron:nu

  jongeren

  JONGEREN TWIJFELEN AAN HUN GELOOF☻ 23 februari♥ Christelijke jongeren in Nederland twijfelen meer over zichzelf als christen dan over het bestaan van God. Een derde van de jongeren vindt dat er in de kerk onvoldoende ruimte is om levensvragen en twijfels te bespreken. Driebergen – Hilversum Dat is de uitkomst van een onderzoek onder 875 jongeren van Alpha Nederland, dat laagdrempelige cursussen over het christelijke geloof aanbiedt, en EO Beam, het jongerenmerk van de Evangelische Omroep. 80 procent van de jongeren gaf aan twijfels te hebben over het geloof, maar legt dat vooral bij zichzelf. De top vijf van twijfels: 1. Doe ik genoeg aan mijn geloof (83 procent), 2. Ben ik een goed christen (81), 3. Werkt de Heilige Geest in mij (68), 4. Ga ik naar de hemel (66). 5. Is God aanwezig in mijn leven (63). Jongeren uit evangelische gemeenten twijfelen boveng … Bron:nd

  jongeren2

  PROTESTANTSE SCHIPPERS BIEDEN VASTGELOPEN JONGEREN RUST☻ 23 februari☻ Binnenvaartschippers nemen jongeren met problemen aan boord om hun rust en structuur te bieden. ‘Je komt bij geen enkele schipper in de kajuit zonder eerst je schoenen uit te doen.’ Apeldoorn Schippers die betrokken zijn bij het binnenvaartpastoraat van de Protestantse Kerk, gaan ‘jongeren met problemen’ aan boord nemen. ‘We gaan ervan uit dat de structuur die heerst aan boord van een binnenvaartschip de jongens en meiden helpt om weer op koers te komen’, staat in een wervende brief die binnenvaartpredikant Dirk Meijvogel rondstuurde onder zijn varende achterban. De oproep leverde al zes schippersgezinnen op die de jongeren gaan opnemen in hun varende bestaan. Initiatiefnemer is Sjaak Slagman uit Apeldoorn. Met zijn vrouw runt hij een bedrijfje in jongerenbegeleiding. … Bron:ND

  Laatste commentaren
 • Een lieve groet doet altijd goed (Gerda)
      op Mensen die op u vertrouwen
 • Goedemorgen lieve Patricia (Lenie)
      op Mensen die op u vertrouwen
 • Een lieve groet en een knuffel voor jou (Gerda)
      op Mensen die op u vertrouwen
 • Een aangename woensdag gewenst vriendin (Nikki)
      op Mensen die op u vertrouwen
 • Midweeksegroetjes (Patty_en_freddy )
      op Mensen die op u vertrouwen
 • Blijdschap
  Blijdschap
  ☻☻23 februari☻☻ handinhand pasen7 Feest van nieuw leven. Kostbare geschenk aan ons gegeven. Christus Jezus opgestaan uit de dood. En Hij leeft.
  16-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De liefde van God


  Het is erg moeilijk voor rijke mensen om in Gods nieuwe wereld te komen. (Markus 10:23)GB

  Rijke mensen zijn geneigd op hun vermogen te vertrouwen en niet op God. Dat is het bijzondere gevaar van de welvaart.
  Op een dag kwam een Christen met een erg rijke vrouw in gesprek. Hij merkte haar interesse in het Bijbelse geloof en vroeg:’Hoe komt het, dat u interesse hebt in Gods Woord?’

  Ze vertelde dat zij en haar man vroeger helemaal geen bijzondere interesse in God en de Bijbel hadden. Haar levensvervulling was ‘de zaak’, maar op een dag, toen ze met haar kind in de kinderwagen ging wandelen, ontmoette ze een oudere man. Hij groette vriendelijk, wierp een blik in de kinderwagen en vroeg toen heel hartelijk: ‘Weet u dat God heel veel van u houdt?’

  ‘Deze zin van de liefde van God heeft haar niet meer losgelaten’, zei de vrouw. Ze begon de Bijbel te lezen en vond bevestiging. Ze las daarin over Gods liefde en de reddende liefde van de Verlosser Jezus Christus. Ze ontving de vergeving van haar zonden en diepe vrede voor haar hart. Dat wenste ze toen ook voor haar man en haar kinderen.

  We hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons. (alleen als u al tot bekering bent gekomen). God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem. (1 Johannes 4:16)Bron:HetGoedeZaad

  Hebt u vergeving en die diepe vrede in uw hart al ontvangen?
  Bent u reeds aangeraakt met de Liefde van God?

  16-03-2018 om 16:41 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  11-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen die op u vertrouwen

  MENSEN DIE OP U VERTROUWEN

  Mensen die leven zoals U het wil,

  zullen het zien en er blij over zijn.

  Mensen die op U vertrouwen, zullen weer blij zijn.(Psalm 69:33)


  De meeste mensen willen blijvende vreugde en zullen bijna alles doen om het te verkrijgen, van het bijeenhalen van veel geld tot het betrokken zijn bij seksuele escapades. De enig ware bron van geluk is God en we krijgen blijvende vreugde door Hem te zoeken. Op wat voor manier probeer jij het geluk te vinden? Zoek en leef zoals Hij/God voorschrijft en echte vreugde zal je deel zijn.

   

  11-03-2018 om 17:12 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  >> Reageer (12)
  09-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elkw dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen

  ELKE DAG HEEFT GENOEG AAN ZIJN EIGEN ZORGEN

  Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen."(Matteus 6:34)

  Toekomstplannen maken is welbestede tijd: zorgen maken over de dag van morgen is tijdverspilling. Soms is het moeilijk het verschil te zien. Zorgvuldig plannen maken, is vooruitdenken over doelen, te nemen stappen en tijdschema’s en vertrouwen op Gods leiding. Als het goed gebeurt, maakt het piekeren overbodig. De piekeraar wordt verteerd door angst en vindt het moeilijk op God te vertrouwen. Vaak laat hij zijn relatie met God beïnvloeden door zijn plannen. Laten zorgen over de toekomst de relatie die je nu met God hebt, niet verkeerd beïnvloeden.

   

  09-03-2018 om 14:06 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  >> Reageer (6)
  04-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Efeze

  Heel veel mensen die in Jezus waren gaan geloven, kwamen naar Paulus en vertelden wat ze voor verkeerde dingen hadden gedaan.  Een paar mannen die vroeger aan toverij hadden gedaan, brachten hun toverboeken bij elkaar en verbranden ze. Iedereen kwam kijken. Er werd geschat dat die boeken ongeveer 50.000 zilverstukken waard waren geweest. (Handelingen 19:18-19)


  Efeze een provinci in Asia was een centrum van zwarte magie en andere occulte praktijken. De mensen zochten bezweringen die hun rijkdom, geluk en succes zouden brengen. Bijgeloof en toverij waren algemeen. God verbiedt zulke praktijken heel duidelijk. Niemand kan christen zijn en tegelijk vasthouden aan occulte, zwarte magie of tovenarij. Dit geldt ook voor mensen die God nog niet kennen en zich hiermee bezighouden. Wie zich eenmaal op dit terrein begeeft, wordt er heel makkelijk door geobsedeerd omdat Satan heel machtig is. Maar God is machtiger. Als u met het occulte te maken hebt, leer dan een les van deze Efeziërs en doe alles weg wat je tot zulke praktijken verleidt. Dit houdt nog vele mensen tegen om gehoor te geven aan de roepstem van God.

   

  God van genade en liefde dat vele mensen tot besef mogen komen, om afstand te gaan doen van alle toverij, hekserij, yoga, kaart lezen, boeddha en Reiki. U wil de mens hiervan redden en de vrede, blijdschap en rust geven. door Uw Zoon Jezus Christus. Amen

   

  04-03-2018 om 16:52 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Andere
  >> Reageer (11)
  28-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw levensdorst

   

  Bij het doorbladeren van de post blijft mijn blik hangen op een omslag. Linksboven prijkt in dikke letter: ‘Een plaats onder de zon’. De postzegel laat daarentegen een sneeuwman zien - passend bij het jaargetijde. Hoewel ik de brief al snel herken als een van de vele kansspel aanbiedingen, stel ik het weggooien van deze brief een paar minuten langer uit dan normaal. Terzijde opgemerkt: ik doe graag afstand van loterijen en dergelijke, omdat ik als Christen mijn geluk allang gevonden heb.


  De lokroep naar ‘plaats onder de Zon’ en zo niet, dan is een droomvakantie naar de zon misschien voldoende. De helft van deze loterij-inkomsten gaat naar liefdadige objecten. Het doel is mensen te helpen. Dat is lovenswaardig. Dat bereikt echter niet iedereen, maar met een beetje geluk kan iedereen een plaats onder de zon vinden. Wat echter, als geluk niet voor ons weggelegd is? Blijven dan alleen de schaduwkanten over? God zij dank, er is een aanbod van geluk en zon dat voor iedereen geldt, omdat men het alleen maar hoeft aan te nemen! Jezus Christus roept u tot Zich, omdat Hij uw levensdorst, de dorst naar vrede, vreugde en eeuwig geluk, wil stillen. Wie een levensverandering doormaakt en Christus als Redder en Heere aanneemt, is zeker van de ‘plaats bij de Zon’.

   

  Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde als kalveren die in de wei worden losgelaten. (Maleachi 4:2)

  Bron:hetgoedezaad

   

  28-02-2018 om 15:46 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (10)
  23-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het levenswater

  HET LEVENSWATER
  Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft. (Openbaring 22:17)

  Toen Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette, vertelde Hij haar van het levende water dat Hij kon geven.(Johannes 4:10-15). Dit beeld wordt opnieuw gebruikt, wanneer Jezus iedereen uitnodigt om te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Het Evangelie heeft een onbegrensd bereik: alle mensen uit alle plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het is dus pure genade! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we iedereen uitnodigen te komen en te drinken.

  God van liefde en genade U nodigt een ieder om te komen en te drinken van het levenswater dat leven geeft. U wilt dat de mensen komen om te genieten van de vreugde om in Christus behouden te zijn. Amen.

  23-02-2018 om 13:11 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (11)
  19-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leef voor God

  LEEF VOOR GOD
  Heer, wat is een mens nu eigenlijk, dat U om hem geeft?
  Waarom zorgt U voor hem?
  De mens is maar één zucht.
  Zijn leven is als een schaduw die voorbij glijdt. (Psalm 144:3-4)

  Het leven is kort. David herinnert ons eraan dat het leven maar een ‘ademtocht’ is en ons leven voorbij vliegt. Jakobus zei dat de duur van ons leven ‘lijkt op een damp, die er nu is en straks weer verdwijnt’. Omdat het leven kort is, moeten we zolang we de tijd hebben, voor God leven. Verknoei je leven niet door een ondergeschikt doel te kiezen dat geen blijvende waarde heeft. Leef voor God, alleen Hij kan je leven waardevol, doelgericht en zinvol maken.

  19-02-2018 om 14:31 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  >> Reageer (4)
  15-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods plan

  GODS PLAN
  Maar jullie weten niet eens hoe je leven er morgen uit zal zien! Want een mens lijkt op een mistwolk: een poosje is hij er, en dan is hij weer verdwenen. (Jacobus 4:14)

  Hoe lang we ook leven, het leven is altijd kort. Laat je niet bedriegen door te denken dat je nog zeeën van tijd hebt om voor Christus te leven, te genieten van je geliefden of om dat te doen waarvan je weet dat het jouw taak is. Leef vandaag voor God! Hoe je leven ook eindigt, je kunt dan zeker zijn dat je volgens Gods plan hebt geleefd.

  15-02-2018 om 16:51 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Andere
  >> Reageer (11)
  11-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dwaasheid of bezonneheid

  Prinses Eugenie van Zweden (1830-1889) had onder de invloed van een gelovige hofdame vrede met God gevonden. Ze had een zwakke gezondheid en al snel bleek dat ze niet zou trouwen. Ze gebruikte haar liefde en rijkdom voor de armen en zieken in haar land; er werden verschillende weeshuizen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen gebouwd. Hiervoor verkocht ze het grootste deel van haar juwelen. Haar onzelfzuchtige handelen bracht velen verlichting en zegen, Maar in de hogere kringen noemen critici het een dwaasheid.

  De prinses gaf niet haar geld, maar ook bezocht ze de wezen en zieken zelf. Voor velen van hen bad ze bij name en met volharding, bijvoorbeeld voor een vrouw die bijzonder gesloten was. Na een tijdje mocht ze de verhoring van dit gebed ervaren. Toen ze weer eens bij het bed van de vrouw kwam, werd ze begroet met de woorden: Ik dank God dat Hij mij van mijn zonden heeft gereinigd. Daarbij liepen de tranen haar over de wangen. In deze tranen, luidde het antwoord van de prinses aan haar critici, heb ik mijn juwelen teruggezien. In haar testament, dat in 1885 werd opgesteld, sprak prinses Eugene over haar Redder en Zijn liefde en over het feit dat de gelovigen hier geen blijvende stad hebben. Deze geloofsovertuiging had haar leven gestempeld en har haar schatten in de hemel doen verzamelen. Een korte beschrijving van haar leven eindigt met de woorden: Ze heeft gedaan wat ze kon.Bron:HetGoedeZaad

  11-02-2018 om 15:38 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dwaasheid of bezonneheid

  DWAASHEID OF BEZONNENHEID?

  Prinses Eugenie van Zweden (1830-1889) had onder de invloed van een gelovige hofdame vrede met God gevonden. Ze had een zwakke gezondheid en al snel bleek dat ze niet zou trouwen. Ze gebruikte haar liefde en rijkdom voor de armen en zieken in haar land; er werden verschillende weeshuizen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen gebouwd. Hiervoor verkocht ze het grootste deel van haar juwelen. Haar onzelfzuchtige handelen bracht velen verlichting en zegen, Maar in de hogere kringen noemen critici het een dwaasheid.

  De prinses gaf niet haar geld, maar ook bezocht ze de wezen en zieken zelf. Voor velen van hen bad ze bij name en met volharding, bijvoorbeeld voor een vrouw die bijzonder gesloten was. Na een tijdje mocht ze de verhoring van dit gebed ervaren. Toen ze weer eens bij het bed van de vrouw kwam, werd ze begroet met de woorden: Ik dank God dat Hij mij van mijn zonden heeft gereinigd. Daarbij liepen de tranen haar over de wangen. In deze tranen, luidde het antwoord van de prinses aan haar critici, heb ik mijn juwelen teruggezien. In haar testament, dat in 1885 werd opgesteld, sprak prinses Eugene over haar Redder en Zijn liefde en over het feit dat de gelovigen hier geen blijvende stad hebben. Deze geloofsovertuiging had haar leven gestempeld en har haar schatten in de hemel doen verzamelen. Een korte beschrijving van haar leven eindigt met de woorden: Ze heeft gedaan wat ze kon.Bron:HetGoedeZaad

  11-02-2018 om 15:37 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  >> Reageer (0)
  09-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dorst naar dit levenswater

  DORST NAAR DIT LEVENSWATER
  Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft. (Openbaring 22:17)

  Toen Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette, vertelde Hij haar van het levend water dat Hij kon geven(Johannes 4:10-15). Dit beeld wordt opnieuw gebruikt, wanneer Jezus iedereen uitnodigt te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Het Evangelie heeft een onbegrensd bereik: alle mensen uit plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het is dus pure GENADE! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we(gelovigen) iedereen die Jezus nog niet kennen uitnodigen te komen en te drinken.

  09-02-2018 om 16:15 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (2)
  05-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bidden is

  Bidden is.....praten met God.

  05-02-2018 om 16:28 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (8)
  02-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft de aarde met zorg gemaakt

  GOD HEEFT DE AARDE MET ZORG GEMAAKT
  God zegende hen en zei tegen hen: "Krijg veel kinderen, zodat er heel veel mensen komen. Ga over de hele aarde wonen en heers over de aarde. Zorg voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de kruipende dieren.Genesis 1:28

  Over iets heersen betekent er het absolute gezag over hebben. God heeft het hoogste gezag over de aarde en Hij oefent dit gezag uit met liefdevolle zorg. Als God iets van zijn macht aan de mensen geeft, verwacht Hij van ons dat we verantwoordelijkheid dragen voor het milieu en voor de andere wezens met wie we deze planeet delen. We mogen niet zorgeloos en verspillend zijn als we deze taak vervullen. God heeft de aarde met zorg gemaakt. Wij mogen daarom niet onverschillig zijn in onze zorg ervoor.

  02-02-2018 om 14:05 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:andere
  >> Reageer (10)
  30-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe behandel je Gods schepping

  HOE BEHANDEL JE GODS SCHEPPING

  Hij mag van U heersen over alles wat U heeft gemaakt.
  U laat hem over alles heersen:Psalm 8:7

  God gaf de mens enorm veel gezag en de zorg voor de hele aarde. Bij veel gezag hoort ook veel verantwoordelijkheid. Als wij een huisdier hebben, mogen wij ermee doen wat wij willen, maar dragen wij wel de verantwoording het te voeden en te verzorgen. Hoe behandel jij Gods schepping? Gebruik je talenten met wijsheid, want God houdt jou verantwoordelijk als rentmeester.

  30-01-2018 om 14:42 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:andere
  >> Reageer (8)
  26-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God en andere mensen

  Het is beter om met z'n tweeën te zijn dan alleen. Want met z'n tweeën hebben ze een goede beloning bij hun gezwoeg. Want als ze vallen, helpt de één de ander weer overeind. Maar als iemand alleen is en valt, wie helpt hem dan weer overeind? En als ze liggen te slapen, houdt de één de ander warm. Maar hoe kan een mens warm worden als hij alleen is? En als iemand alleen is, kan hij door iemand anders overwonnen worden. Maar twee mensen kunnen tegen een vijand standhouden. En als ze met z'n drieën zijn, zijn ze nóg sterker. Net zoals een driedubbel touw niet gauw zal breken.(Prediker 4:9-12)

  Het kan nuttig zijn samen te werken met andere mensen. Het leven is gemaakt voor gezelschap, niet voor isolement, voor intimiteit en niet voor eenzaamheid. Sommige mensen geven de voorkeur aan isolement, omdat zij niemand vertrouwen. Maar we zijn niet op aarde om onszelf te dienen, maar God en andere mensen. Isoleer je niet en probeer niet alleen door het leven te gaan. Zoek metgezellen, wees een teamlid.

  God van liefde u heeft de mens niet geschapen om een geïsoleerd leven te lijden. Dat deze mensen Uw liefde mogen gaan ervaren en zich aansluiten in een kerkgemeenschap. Het dienen van God en andere mensen.

  26-01-2018 om 15:40 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (7)
  24-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het evangelie


  Tegenwoordig variëren de reacties van veel mensen op het Evangelie ook tussen spot nieuwsgierigheid om dezelfde reden. Eigen voorstellingen staan ons vaak in de weg.

  De spotters moeten bedenken dat Gods bestaan er niet van afhangt of wij Hem begrijpen of niet. Hij zou anders niet de ware God zijn, Die het hele universum heeft geschapen. We moeten accepteren dat God bovennatuurlijk kan handelen en dat ook doet, als Hij dat nodig vindt. Zonder geloof kom je niet dichter bij Hem dan de toenmalige Atheners, van wie we tegenwoordig in het museum afgodsbeelden vinden.

  Nieuwsgierige of oppervlakkige mensen moeten bedenken dat je met God niet afhankelijk van je stemming om kunt gaan. Wie Hem op het juiste moment niet serieus neemt, zal de aansluiting missen.

  Daarom moet niemand zich door het gedrag van zijn medemens ervan laten weerhouden om naar God te vragen. We vinden Hem als we de Bijbel lezen.(Bron:HetGoedeZaad)

  Het Evangelie: de blijde en waarschuwende boodschap aan de mensen die Jezus die hun zonden aan het kruis op zich heeft genomen nog niet kennen.

  24-01-2018 om 14:29 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  21-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God is Heilig. Hij is Licht

  De mensen praten er het liefst over dat God liefde is. En dat is Hij ook. Hij hield zoveel van ons dat Hij Zijn eniggeboren Zoon op aarde aan de dood overgaf, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.

  Maar God is ook heilig. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft Hem ooit gezien en geen mens kan Hem ooit zien: ‘God is licht’. In Zijn absolute Wezen is God voor ons niet te zien.In de Heere Jezus heeft God Zich aan ons mensen geopenbaard. De Zoon van God is de volmaakte uitdrukking van hoe God is; Hij is het Beeld van de onzichtbare God.

  Dit is de boodschap die we van Gods Zoon gehoord hebben, en die we aan jullie vertellen: God is licht. Er is helemaal geen duisternis in Hem. (1 Johannes 1:5)

  Licht vertegenwoordigt alles wat goed, zuiver, waar, heilig en betrouwbaar is. Duisternis staat voor zonde en het kwaad. Te zeggen dat ‘God licht is’ betekent dat God volmaakt heilig en de waarheid is en dat alleen Hij ons vanuit de duisternis vanuit de duisternis van de zonde naar het licht kan leiden.

  21-01-2018 om 15:36 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (2)
  18-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat verstaat de Bijbel onder bekering?


  Bekering betekent een totale ommekeer in de houding die iemand tegenover God inneemt. Bekering betekent berouw, maar nooit een religieuze boetedoening om iets goed te maken.

  •Bekering tot God is de voorwaarde om genadige vergeving van Hem te ontvangen. Wie zich bekeert, erkent tegenover God dat hij op een verkeerde weg was en keert om.

  •Ook het geloof in onze Heere Jezus Christus hoort bij de bekering tot God. God wil genade geven en Christus is daarvoor aan het kruis op Golgotha gestorven. Door het geloof in Hem kan nu iedereen vergeving en vrede met God ontvangen.

  •Jammer genoeg begrijpen velen tegenwoordig het woord ‘bekering’ niet meer in deze Bijbelse zin. (HetGoedeZaad)

  ♠Lange tijd leefden de mensen zonder God te kennen. God heeft hen daar niet voor gestraft. Maar nu wil God dat alle mensen gaan doen wat Hij wil. Iedereen moet een nieuw leven beginnen.(Handelingen 17:30)

  18-01-2018 om 13:19 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (1)
  12-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Besef van eeuwigheid


  Hij/God heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan.(Prediker 3:11)

  God heeft het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant. Dit betekent dat we nooit helemaal tevreden kunnen zijn met aardse vreugden en het najagen van aardse (materialisme)dingen. Omdat we naar Gods beeld geschapen zijn, 1. hebben we geestelijke dorst, 2 hebben we eeuwige waarde en 3. kan behalve de eeuwige God niets ons echt voldoening geven. Hij gaf ons een ingebouwd, rusteloos verlangen naar de volmaakte wereld, die alleen in Zijn volmaakte regering gevonden kan worden. Hij heeft ons reeds een glimp laten zien van de volmaaktheid van zijn schepping,
  Als je om u heen kijkt ziet u God Zijn Schepping. Aantallen mensen houden van de natuur en om een wandeling te maken. Dit is ook De Schepping van God. Maar het is maar een glimp; we kunnen niet in de toekomst kijken of alles begrijpen.
  Je hoort vele mensen ook zeggen: ze bouwen een toekomst op of de toekomst voor mijn kinderen. Weet dat alleen God de toekomst van ieder mens heel goed kent dit is van eeuwige duur. De toekomst die de mens zelfs bedenkt is van korte duur.

  De mens wil alles over God schepping begrijpen. De gedachten van mensen is beperkt. Gods gedachte en wegen Zijn vele malen groter dan de gedachte en wegen van mensen.

  12-01-2018 om 16:13 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:Andere
  >> Reageer (2)
  06-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eenzaam

  Aan eenzame mensen geeft Hij een gezin.
  Gevangenen bevrijdt Hij.
  Maar mensen die Hem ongehoorzaam zijn,
  laat Hij wonen in een dor land. (Psalm 68:7)

  In de wereld van vandaag zijn er miljoenen mensen eenzaam. De wereldbevolking is toegenomen. Vele mensen wonen in drukbevolkte steden en toch is er aantallen mensen eenzaam. Je kan ook eenzaam zijn midden in een mensenmassa. In je huwelijk. Eenzaamheid is te vinden onder alle leeftijden. Jong, oud en bejaard.

  Eenzaamheid is niet het plan van God voor een mensenleven. Al in het begin van de schepping voorzag God in een partner voor de eerste mens. Adam en Eva. Omdat God het niet goed vond dat de mens alleen zou blijven. God wil alle eenzamen redden uit hun eenzame isolement. Hij wilt u in een gezin plaatsen. Broeder en zusters (mensen vd kerk) geven met wie u Zijn liefde kunt delen. Misschien leidt u nu een eenzame leven of u voelt u eenzaam door bepaalde omstandigheden. God staat klaar om u te bevrijden en te helpen in voorspoed en blijdschap.

  Alleen in God is er hoop voor de wezen, weduwen, gevangenen en alle andere eenzame mensen.

  God van liefde als mensen zich eenzaam voelen dat ze de weg naar U mogen vinden. U wilt ze bevrijden en hen leiden naar voorspoed en blijdschap in hun leven.

  06-01-2018 om 17:04 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  >> Reageer (0)
  04-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dat alles zijn tijd goed is

  DAT ALLES OP ZIJN TIJD GOED IS
  Hij heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan.(Prediker 3:11)

  God heeft het besef van de eeuwigheid in het hart van mensen geplant. Dit betekent dat we nooit helemaal tevreden kunnen zijn met aardse vreugden en het najagen van aardse dingen. Omdat we naar Gods beeld geschapen zijn, hebben we geestelijke dorst, hebben we eeuwige waarde en kan behalve de eeuwige God niets ons echt voldoening geven. Hij gaf ons een ingebouwd, rusteloos verlangen naar de volmaakte wereld, die alleen in zijn volmaakte regering gevonden kan worden. Hij heeft ons een glimp laten zien van de volmaaktheid van zijn schepping. Maar het is maar een glimp; we kunnen niet in de toekomst kijken of alles begrijpen. Dus moeten we nu op Hem/God vertrouwen en zijn werk op aarde doen.

  04-01-2018 om 15:25 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  01-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie dorst heeft

  WIE DORST HEEFT

  GOD zegt: Wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets. (Openbaring 21:6)

  Het water dat leven geeft is het symbool van eeuwig leven. Het betekent de volkomenheid van het leven met God en de eeuwige zegeningen, die komen als we in Hem geloven en onze geestelijke dorst bij Hem lessen.

  Kom. Wie dorst heeft: kom maar. En wie graag wil drinken: neem maar van het water dat leven geeft, gratis.(Openbaring 22:17) Wanneer Jezus iedereen uitnodigt te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Alle mensen uit alle plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het dus pure genade! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we iedereen uitnodigen te komen en te drinken.

  01-01-2018 om 13:47 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  31-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geniet

  ‘Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien,
  dat onderdrukten zullen worden bevrijd.’ – Lucas 4:18

  Het christendom is helaas door veel kerken en predikanten teruggebracht tot een gewone godsdienst. Hierdoor is er geen verschil tussen het christendom en andere godsdiensten. En dat speelt hen – die alle godsdiensten op één hoop willen gooien – precies in de kaart. Religie heeft binnen veel kerken een vrome, middeleeuwse theologie gemaakt van het christendom. Hierdoor heeft men de kracht van het evangelie van Jezus Christus verloren.

  Het christendom is echter juist goed nieuws! Het echte christendom is geen gewone leerstelling dat de mensheid gezondigd heeft en daardoor zwaar moet lijden. Natuurlijk geeft de Bijbel duidelijk aan wat het gevolg van de zonde is, maar het goede nieuws is dat God de mens nooit heeft opgegeven, ook al heeft hij het zo verknald. God gelooft in u! Hij waardeert en respecteert u. Hij heeft u geschapen om van u te houden en Hij wil dat u geniet van het leven en succesvol, blij en gelukkig bent. Hij houdt zoveel van ons dat Hij Zijn enige Zoon gaf om ons te redden van de zonde. Hij nam de straf op Zich, zodat wij vrij kunnen zijn van alle schuld, veroordeling en straf. Helaas zijn zo veel mensen niet vrij en genieten niet van het leven.

  Michelangelo bracht eens een stuk steen mee naar huis. Men vroeg hem wat hij ermee ging doen. Zijn antwoord was: ‘Er zit een engel in die ik moet bevrijden.’ En zo is het ook vandaag. Er zijn veel mensen die nog gevangen zitten door godsdienst, ras, kleur, sociale of economische omstandigheden. Deze levende zielen hunkeren echter naar vrijheid. Het is onze taak om een manier te vinden om die zielen te bevrijden door ze bij Jezus te brengen.Bron:Maasbach

  31-12-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  28-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zekerheid van de redding(1)

  Jullie geloven in de Zoon van God. Daarom schrijf ik jullie dit, zodat jullie zeker zullen weten dat jullie het eeuwige leven hebben. (1 Johannes 5:13) Sommige mensen hopen dat zij het eeuwige leven zullen krijgen. Het eeuwige leven komt niet tot stand door gevoelens, maar door feiten. Als u gelooft in de waarheid van God, mag je weten dat je eeuwig leven bezit. Als je geen zekerheid hebt of je christen bent, is het goed je af te vragen of jij je leven wel aan Hem hebt toegewijd, of Hij uw verlosser en Zaligmaker is. Als dat zo is, mag je door geloof weten dat je een kind van God bent.


  ☻☻
  Een jongeman uit een christelijk gezin geloofde al vroeg in Christus, Gods Zoon. Hij beleed Hem ook zijn zonden, voor zover hij zich daar bewust van was, maar hij wist niet zeker of God hem werkelijk had vergeven en hem had aangenomen.
  ☻☻
  Op een avond gaf zijn vader hem een Christelijk foldertje te lezen. Tot zijn verrassing las hij hierin het antwoord op zijn verborgen vraag: ben ik werkelijk gered?
  ☻☻
  Daarover was hij al lange tijd onrustig. Soms had hij deze zekerheid wel, maar dan vroeg hij zich weer af of hij zich geen illusies maakte, of hij niet iemand was die wel graag gered wilde worden, maar het nog niet echt was.
  ☻☻
  Dit foldertje bracht hem op het volgende punt: het legde uit dat je niet op eigen gedachten en gevoelens moet letten, ook niet op je geloof of twijfel, maar op wat Gods Woord zegt. Als God verklaart dat iedereen die in Christus gelooft, het leven heeft, dan is dat waarheid, ook als je helemaal niets bijzonders voelt.

  Een tijdje later kreeg de man tijden een jeugdbijeenkomst een bemoedigende aanwijzing. In een preek werd verteld dat God het werk dat Hij is begonnen, ook tot een goed einde zal brengen. Hoe bemoedigend was het voor hem om te horen: God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt. (Filippenzen 1:6) Wanneer God met iets begint, maakt Hij het ook af! God zal in jouw leven werken en je helpen te groeien in genade, tot Hij zijn werk in je leven heeft voltooid. Als je moed verliest, bedenk dan dat God het niet opgeeft. Hij belooft dat Hij het werk zal afmaken, waarmee Hij begonnen is.
  Kent u Jezus al? Geef Hem alle ruimte!

  Liefdevolle God dat mensen die u nog niet kennen achter de waarheid van het geloven mogen komen. Mensen die Christus reeds kennen dat ze mogen weten dat wat u in Hem bent begonnen het ook zal afmaken. Dat is hun wil en er open voor te staan voor Uw werk in hen. Amen

  28-12-2017 om 14:18 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  26-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een fel licht verblindde mij

  Haar handen werden warm en voor ze het wist stond haar hele lichaam in vuur en vlam. “Het was alsof ik in een oven was gelopen. M’n hart begon te kloppen en ik dacht: dit is het! Ik ga dood!,” vertelt Samira Marikh.

  Zij groeit op met een moeder die praktiserend moslim is en een vader die dat geloof vaarwel heeft gezegd. Ook Samira keert de islam de rug toe en is helemaal niet bezig met zingeving. Dan krijgt ze op een avond een visioen en dat verandert haar hele leven. Maar wie daarachter zit, weet ze niet. Samira: “Toen ik dacht dat ik de 30 niet meer zou halen, keek ik voor het eerst in mijn leven omhoog en ben ik gaan smeken voor mijn leven bij God. Ik had God eigenlijk nooit erkend en nog nooit met Hem gepraat. Maar het gevoel van de vlammen bleven en voordat ik het wist, was heel de ruimte wit, echt wit. Ik stond in een fel wit licht, dat mij verblindde. Daarna verdween het en was ik weer gewoon in mijn slaapkamer.”

  Samira valt vervolgens in slaap en vervolgt de volgende dag gewoon haar leven. Na verloop van tijd verandert haar leven echter, maar ze heeft geen idee waarom. Een stem in haar vertelt haar wat ze moet doen en haar denken verandert. Een zware zoektocht naar God volgt. Ze koopt allerlei boeken over de Bijbel en leest de Bijbel zelf. Samira: “Ik dacht soms dat ik gek werd, maar toen las ik over de vernieuwing van je denken en wist ik: ik heb geen persoonlijkheidsstoornis, ik heb de Heilige Geest. Daar had ik nog nooit van gehoord. Langzaam liet God me zien wat Hij die nacht had gedaan en de waarheid werd in mij geplant. Toen ik namelijk smeekte om mijn leven, gaf God mij Zijn Heilige Geest!” (Bron:cip/Levensverhaal)

  26-12-2017 om 12:53 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (0)
  23-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte aankondiging


  Diezelfde nacht waren er buiten de stad herders in het veld. Ze hielden de wacht bij hun schapen. Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen. De stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang. Maar de engel zei tegen hen: "Jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk: Vandaag is in de stad waar vroeger koning David geboren is, de Messias geboren. Hij is de Redder, de Heer
  Dit is voor jullie het teken dat het waar is wat ik zeg: jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt."(Lukas 2:8-12)☻☻

  Lukas zegt dat Jezus geboorte werd aangekondigd aan herders in het veld. Wat een geboorteaankondiging! De herders waren doodsbang, maar hun angst veranderde in blijdschap toen de engelen de geboorte van de Messias aan kondigden. Eerst haastten ze zich om het kind te zien; daarna gingen ze het overal vertellen. Jezus is jouw Messias, jouw Redder.☻☻

  De belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis had juist plaatsgevonden. De Messias was geboren! Eeuwenlang hadden de Joden hierop gewacht en toen Hij eindelijk kwam, werd zijn komst het eerst gemeld aan eenvoudige herders. Het goede nieuws over Jezus is dat Hij voor iedereen komt. Hij komt voor ieder die een hart heeft dat nederig genoeg is om Hem te aanvaarden. Wie u ook bent, wat u ook doet. Jezus wil in uw leven binnenkomen. Denk niet dat je bijzondere kwaliteiten nodig hebt, want Hij aanvaardt je zoals je bent.☻☻

  Er zit muziek in het verhaal van Jezus geboorte. Het heeft al tweeduizend jaar componisten geïnspireerd. Het lied van de engelen is nog steeds het meest geliefd. Vaak wordt het het Gloria genoemd (naar het eerste woord in de latijnse vertaling van dit vers) en het is de basis van moderne koraal werken, traditionele kerstliederen en eeuwenoude liturgische gezangen.

  23-12-2017 om 15:49 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  18-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat kan God eraan doen?

  WAT KAN GOD ERAAN DOEN?
  Als Hij de oorlogen zou laten ophouden, zou er morgen weer een nieuwe beginnen. Als Hij innerlijke pijn zou wegnemen, zouden we elkaar toch weer nieuw verdriet aandoen. Een gemakkelijke oplossing is er niet. Wij mensen zelf staan die in de weg. Zelfs als we bereid zijn te veranderen houden we dat niet vol, omdat ons hart egoïstisch blijft.

  HOE GOD INGEGREPEN HEEFT
  God heeft zich niet bij de situatie neergelegd. Hij heeft uit liefde een oplossing gegeven voor de zonde (onze ik-gerichtheid). Zijn Zoon Jezus Christus is gestorven en opgestaan uit de dood. Daarmee droeg Hij de straf voor wat wij verkeerd hebben gedaan, zodat wij vergeving kunnen ontvangen. Ook is er door het sterven en de opstanding van Jezus een oplossing om te veranderen. Jezus een oplossing om te veranderen. Jezus geeft mensen die zichzelf aan Hem toevertrouwen een vernieuwing van binnen, vrijheid om het goede te doen en het verkeerde te laten.

  Ik wil dat het voor jullie duidelijk is, dat ook jullie dood zijn. En dat het kwaad daardoor geen macht meer over jullie heeft. En doordat jullie één geheel zijn met Jezus Christus, leven ook jullie alleen voor God. (Romeinen 6:11) Bron:traktaat

  18-12-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  14-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede op aarde

  VREDE OP AARDE?
  Oorlog, Terrorisme, Conflict ver weg en dichtbij, groot en klein: Vrede is ver te zoeken.
  ♥♥
  Maar is er dan niet een begin van een oplossing voor alle geweld en alle haat? Gelukkig wel. De oplossing heeft alles te maken met het feest dat in deze periode van het jaar gevierd wordt.
  ☻☻
  WAAR HET KERSTFEEST OVER GAAT
  Kerstfeest gaat over de geboorte van een jongen. Een geboorte onder armoedige omstandigheden, ruim 2000 jaar geleden. In een onbetekenend plaatsje, Bethlehem. Geen mens zou opdat moment iets bijzonders achter dit kind hebben gezocht. Tot op een spectaculaire manier de aandacht op hem gevestigd werd…
  ♥♥
  ...Dezelfde nacht van de geboorte hielden enkele herders buiten Bethlehem de wacht bij hun schapen. Volkomen onverwacht werden ze omgeven door een fel stralend licht. Een engel uit de hemel verscheen aan hen! De engel zei: Wees niet bang, ik kom juist om jullie goed nieuws te brengen. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren. Christus de Heer. Zo kunnen jullie hem herkennen: Hij ligt in doeken gewikkeld in een voerbak.
  Plotseling zagen de herders nog veel meer engelen. Zij eerden God met lied:
  Ze prezen God en zeiden: "Prijs God in de hoogste hemel! Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is!(Lukas 2:14)
  De engelen keerden terug naar de hemel en meteen gingen de herders naar Bethlehem. Ze vonden het kind en ook zij eerden God, vol van alles wat ze hadden. Bron:traktaat

  14-12-2017 om 14:40 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Feestdagen
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  11-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.U bent waardevol voor Hem

  JIJ BENT WAARDEVOL VOOR HEM
  Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Het werd avond en het werd weer morgen: de zesde dag.

  God zag dat alles wat Hij gemaakt had, goed was. Jij bent een deel van Gods schepping en Hij is blij met jou zoals je bent. Je kunt je soms waardeloos voelen of van weinig belang. Vergeet dan niet dat God een goede reden had om jou te maken. Jij bent waardevol voor Hem.

  11-12-2017 om 15:22 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  05-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrouwen op God

  VERTROUWEN OP GOD
  Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon.(Romeinen 3:18)

  Als mensen zich van hun angst willen bevrijden, gaan ze op zichzelf vertrouwen, op hun goede werken of hun geld en bezit. Maar alleen God kan ons redden van het enige waarvoor we echt bang moeten zijn: eeuwige veroordeling. Wij vertrouwen op God als we erkennen dat onze eigen poging tot redding onvoldoende is en we Hem vragen zijn werk in ons te doen. Als Jezus spreekt over wie niet gelooft, heeft Hij het over mensen die Hem volkomen negeren of afwijzen, niet over mensen die momenten van twijfel kennen.

  05-12-2017 om 15:09 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • openhands
 • real-life
 • openhands
 • hoh

 • FEESTDAGEN 

  WITTE DONDERDAG☻ 29 maart☻ Christenen gedenken deze dag als de dag waarop Jezus het laatste maaltijd met zijn discipelen vierde en het Heilig Avondmaal (de eucharistie) instelde. Bij deze maaltijd waste Jezus de voeten van zijn discipelen. Hij, hun heer, was hun dienaar. De nacht van Witte Donderdag is de nacht waarin Jezus werd verraden door Judas in de tuin vanGethsemane. De dag heet 'Witte" Donderdag omdat de liturgische kleur wit is, het feest van de bevrijding bij de uittocht uit Egypte werd gevierd, dit moesten zJezus' discipelen voortaan nieuw vieren. Op Witte Donderdag, de dag van 'het laatste avondmaal', denken we aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. In de nacht van Witte Donderdag wordt Jezus gevangen genomen en verhoord. Het is niet zomaar een maaltijd, het is de vooravond van het Joodse Paasfeest (Pesach). Jezus en zijn vrienden denken aan hoe het joodse volk ooit door Mozes uit Egypte is bevrijd.

  stillezaterdag

  STILLE ZATERDAG☻ 31 maart☻ Stille Zaterdag of Paaszaterdag volgt op Goede Vrijdag. Het is de zaterdag voor Pasen en de laatste dag van de lijdensweek die voorbereidt op het christelijke Paasfeest. Op deze dag herdenkt men de tijd dat Christus dood in het graf lag. Stille Zaterdag (Sabbatum Sanctum in het Latijn) of Paaszaterdag volgt op Goede Vrijdag. Het is de zaterdag voor Pasen en de laatste dag van de vastentijd en lijdensweek die voorbereidt op het christelijke paasfeest. Op deze dag herdenkt men de tijd dat het dode lichaam van Jezus Christus in het graf lag. Zijn ziel was echter in het paradijs: "Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn" (Lukas 23:43b, SV).

  GENEZINGS GETUIGENIS GERED VAN EEN MOSLIM BESTAAN☻ 19 februari☻ Mijn naam is Hatice. Ik ben in Duitsland geboren, in een Turkse moslimfamilie. Mijn ouders noemden mij Hatice, naar de eerste vrouw van de profeet Mohammed. Tussen mijn bekering van Islam naar Christen heb ik ook elders naar antwoorden gezocht en wil je graag vertellen waarom ik christen werd. Ik was toen 20, het huis uit en dat mijn problemen nu vanzelf zouden verdwijnen. Ik realiseerde me al snel dat dit niet het geval was en besloot om het onderwerp “God” af te sluiten en in plaats daarvan plezier te maken. Maar niets kon me gelukkig maken. Ik was onrustig en sinds maanden had ik niet meer goed geslapen waardoor ik me half dood voelde; ik zat totaal vast. Toen ik in een van die slapeloze nachten ook nog eens hele sterke zelfmoordneigingen kreeg die ik niet kon uitschakelen, werd ik bang en wanhopig. Plotseling kwam God weer in mijn gedachten en alvorens ik me zou overgeven aan de zelfmoordneigingen, wilde ik God nog een laatste kans geven. Ik opende mijn Bijbel en bad. Er gebeurde niets. Toch bleef ik aan die ene pinkstergemeente denken en dat ze misschien toch wel anders waren.Ze baden voor mij en legde hu handen op mij. Ik ontving de Heilige Geest niet meteen maar toch geloofde ik dat het nog wel zou komen. Drie dagen later, terwijl ik alleen in mijn flat aan het bidden was, kreeg ik het sterke verlangen om mijn piercing uit te doen, wat ik ook deed. Enkele seconden later begon ik in een taal te spreken die ik nooit geleerd had – eindelijk had ik de Heilige Geest ontvangen en dit bewees tevens voor mij dat de Bijbel waar is. Een van de vele verzen die deze ervaring omschrijven is: HANDELINGEN 19:6 "En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden."

  GENEZEN VAN DOOFHEID EN BLINDHEID☻ 9 maart☻ 0p 19 september 2010 ben ik samen met mijn oma en mijn moeder naar de genezingsdienst van de Levensstroom in Biddinghuizen geweest. Eerst vond ik het wel raar in de dienst, want dit zijn wij niet gewend bij onze kerk, maar even later voelde ik mij er helemaal thuis. Toen meneer Zijlstra vroeg of je tot God wou komen staken ik, mijn oma en mijn moeder onze handen op. Toen zei meneer Zijlstra: 'Kom naar voren als je Jezus wilt ontvangen en je zonden wilt belijden. We zijn naar voren gaan en hebben we gevraagd of Jezus in ons hart wilde komen. Ik had toen al het gevoel: God is in mij, want ik voelde me toen al zo warm. Daarna ging meneer Zijlstra voor genezing van mijn oog bidden. Ik had er nooit licht mee gezien dus ik schrok eerst van het licht, maar toen begon ik te huilen. Ik was blind aan het oog, doordat ik als baby al staar aan mijn linker oog had. De doktoren hadden er al van alles aangedaan maar niks hielp. Toen ik vier jaar was kreeg ik te horen dat ik er mee moest leven. Dus nadat mijn oog was genezen vond ik het al super, de wereld ging open. Maar God was nog meer met mij van plan. Toen vroeg meneer Zijlstra: 'Wie is de moeder van het kind'. Mijn moeder probeerde al naar voren te komen en mijn oma ook. Mijn moeder zei meteen dat ze het kon zien, de doffe schittering was uit mijn oog. Toen bad meneer Zijlstra voor mijn oor. Ik kon weer horen! Eerst geloofde ik het niet. Maar toen hij het ging testen geloofde ik het. Het voelde of ik door mijn benen heen ging zakken, maar nee, God hield mij staande. Meneer Zijlstra zei: 'Toen ik vanavond binnen liep had ik al het gevoel dat er een groot wonder zou gebeuren.' En het grote wonder was ik. Veel mensen moesten klappen en juichen en moesten huilen. Ik was een van de wonderen die God deed. Ik voelde Gods aanwezigheid in mijn leven. www.wingsofhealing.nl


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  GELOOFT

  OVER SATAN, DE OUDE SLANG☻

  9 maart☻

  Als we proberen de verhalen te begrijpen moeten we datgene wat zich in het eerste begin ooit afspeelde, meenemen. In het scheppingsverhaal vinden we scheppingswoorden: tien maal staat er "God zegt" (dat is vertaald met "God zei". Dit duidt erop dat Gods Woord ook nu nog geldig is). Tien is het getal van de volheid.

  Wie is de tweede die spreekt? Dat is het wezen dat later de slang wordt. Het is de verleider. Het is het stemmetje in de mens dat hem/haar verleidt om als God te willen zijn. De slang staat in het Jodendom symbool voor verleiding, verraad en vernietiging. Vandaar is als elfde uitspraak vermeld wat de verleider zegt.

  Toen de Joden walgden van het brood uit de hemel - het manna - spraken zij de taal van de slang, van de opstand tegen God, het niet accepteren van de wil van God als de wil van de Allerhoogste.

  De slang, die Mozes moest oprichten, was van koper (=goudkleurig). Goud is de kleur van de heiligheid van God. Zo tracht de slang zich dus voor te doen, goddelijk. Israël moest opzien tegen de slang en begrijpen wie zij gevolgd waren. De slang, de duistere stem van het hart van de oude mens. Die slang bijt en tracht iedereen steeds van God weg te houden.

  www.gelooft.com

  OPENHANDS

  ZIT JE IN EEN DIP☻

  9 maart☻

  Lijkt alles tegen te zitten?

  Je vecht tegen je omstandigheden.

  Je doet je best.

  Je geeft je energie.

  Maar innerlijk voel je je leeg en mat.

  Opgebrand.

  Je zit in een dip.

  Je energie is op.

  En niemand lijkt je echt te begrijpen.

  En toch is er een uitweg!

  Hoe moeilijk je omstandigheden ook zijn.

  Hoe alles lijkt tegen te zitten.

  Hoe moeizaam alles lijkt te gaan.

  Toch is er hoop!

  OPENHANDS

  LEVENSBELANGRIJK☻

  9 maart☻

  Heb je niet zoveel tijd om deze site te lezen?

          Lees dan even deze levensbelangrijke boodschap!

          Juist voor jou, juist op dit moment!

          Je leest erover in de Bijbel!

          Het zijn de woorden van God voor jou!

          Gods woorden zijn scherp. Echt vlijmscherp.

          Ze zitten vol kracht om je leven te veranderen.

          Maar alleen als je er actief mee omgaat.

          Neem ze daarom serieus!

          Zo zegt Hij heel scherp en duidelijk:

  Wend u af van uw huidige leven

          en keer terug tot God

          om vergeving te krijgen voor uw zonden.

          Handelingen 4:19

          Vertel je zonden aan God.

          Vraag vergeving uit de grond van je hart.

          En neem Jezus Christus aan in je leven.

          Bid dagelijks hierom.

          Pas dan zal je leven echt gaan veranderen.

          En zal je de kracht van God in je leven gaan ervaren.

          Bij mij is het ook zo gegaan.

          Pas op het moment dat ik mijn zonden beleed.

          Echt vanuit de grond van mijn hart.

          Toen gebeurde er iets onvoorstelbaars in mijn leven.

          Licht, warmte, liefde, onbeschrijfelijk mooi.

          Hij liet me merken dat Hij bestond.

          En dat Hij veel krachtiger is dan wat ook.

          Dat Hij van me hield.

          Miljoenen anderen heeft Hij geraakt.

          Bij ieder op een andere manier.

          Maar allemaal via een weg van het vertellen

          van zonden aan God

          en het vragen van vergeving in Jezus naam.

          Jezus is echt de enige weg die leidt naar God!

          Jezus zegt zelf:

  Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij.

          Johannes 14:6b

          Het zijn niet de woorden van mij, Alfons.

          Maar de woorden van God voor jou!

          Neem ze aan.

          Alleen dan verandert je leven.

          Dwars door moeilijkheden heen.

          Zelfs door je sterven heen.

          Want na je sterven stopt het niet.

          Dan is er volgens de Bijbel een oordeel.

          Voor iedereen, dus ook voor jou.

          Maar alleen als je in Jezus gelooft

          ben je geborgen en veilig.

          En ga je door naar de hemel.

          Een bovenmenselijk mooi uitzicht.

  Bron:www.openhands.nl


  SHOUT BOX


  ☻☻16 maart☻☻


  GOD HOUDT VAN JOU☻
  16 maart☻
  God de Heer houdt altijd van jou
  Hij weet precies wat er in je omgaat
  En ziet je waar je ook gaat of staat
  Hij wil je nabij zijn en blijft je trouw.
  God de Heer, Hij laat je nooit gaan
  Ook al doe je Hem wel eens verdriet
  Omdat je in veel dingen tekortschiet
  Hij vergeeft je en blijft naast je staan.
  God de Heer houdt over jou de wacht
  En wil voor jou zorgen dag aan dag
  Zolang je hier op aarde leven mag
  Zelfs al is het ook midden in de nacht.
  Maak je daarom maar geen zorgen
  Want God behoedt jou voor gevaren
  En wil je voor alle kwaad bewaren
  Bij Hem ben je veilig en geborgen.
  F.Nicolai
  ALLES MAG JE GOD VERTELLEN☻
  16 maart☻
  Alles mag je God vertellen
  en Hem in Zijn armen snellen.
  Hij is het die intens luistert
  als je Hem je nood in fluistert.
  Met je zorgen mag je komen
  en je ruw verstoorde dromen.
  Die alleen God kan herstellen
  en geen zorgen je meer kwellen.
  Wat een vreugde God te kennen
  die je leven steeds zal plannen.
  Want wat God de Vader doet
  komt steeds goed als je Hem ontmoet !
  J.A v Tricht

  GOD ROEPT ONS☻
  10 maart☻
  God roept ons en zegt: “Kom tot mij
  Ik zal rust en vrede geven in je hart
  Want ik weet van je pijn en je smart
  Ik maak je van schuld en zonden vrij”.
  Laten we dan in ’t geloof tot Hem gaan
  Met al onze noden, zorgen en verdriet
  Hij, die altijd in gunst op ons terneer ziet
  Want God is bewogen met ons bestaan.
  Dat we luisteren naar Gods roepstem
  Hij nodigt ons uit om tot Hem te komen
  Laten we het doen, zonder schromen
  Ons volste vertrouwen stellen op Hem
  Dank U Heer voor Uw uitnodiging
  Dat U een ieder welkom wilt heten
  En daarbij niemand zult vergeten
  Wij zien het aan, vol verwondering.F.Nicolai

  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk, uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft: dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden, dat ik eeuwig leven kan krijgen. Graag wil ik dit alles ontvangen. Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven. Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij. Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.  ALLEEN☻
  16 maart☻
  Wat is het moeilijk om alleen te zijn
  Als je denkt dat niemand om je geeft
  Geen mens die echt met je meeleeft
  Dat veroorzaakt veel verdriet en pijn.
  Niet even een praatje kunnen maken
  Je voelt je dan zo eenzaam en alleen
  Stil verdriet, met niemand om je heen
  Soms kun je helemaal van streek raken.
  Goed is het dan te weten dat God je kent
  En dat Hij ontzettend veel van je houdt
  Hij wil er zijn voor iedereen, jong en oud
  Niet alleen vandaag, maar elk moment.
  God kent jouw verdriet en eenzaamheid
  Als een vader wil Hij voor jou zorgen
  Bij Hem ben je veilig en geborgen
  En nooit meer alleen, want Hij is er altijd.
  Fedde Nicolai


  ALS HET MOEILIJK WORDT☻
  16 maart☻
  Als het moeilijk wordt in jouw leven
  En je nergens uitkomst meer ziet
  Weet dan: De Heer verlaat je niet
  Hij wil je alle kracht en steun geven.
  Geef je moeite maar aan God door
  Wat ook je problemen mogen zijn
  Hij kent jou, weet van je zorgen en pijn
  Hij heeft altijd een luisterend oor.
  F.Nicolai  HOE MOETEN WE VERDER☻
  16 maart☻
  Als het moeilijk wordt in ons leven
  Wie helpt ons, waar moeten we heen?
  Er is maar één weg: naar God alleen
  Hij zal ons troosten en sterkte geven.
  Wij mogen met Hem verder gaan
  Vertrouw maar op God de Heer
  Zijn goedheid keert steeds weer
  Hij ziet ons in Zijn grote liefde aan.
  Ga niet alleen, maar ga met God
  Hij wil ons op de juiste weg geleiden
  En zal ons van zorg en pijn bevrijden
  Hij is altijd bewogen met ons lot.
  Laten we ons verheugen in de Heer
  Hij gaat ons voor en maakt ruim baan
  Wij kunnen nu veilig verder gaan
  Want God ziet in gunst op ons terneer.
  ( Woorden uit Psalm 32) F.Nicolai


  DE MENS☻
  16 maart☻
  Wat is de mens, dat U om hem geeft
  Het is en blijft een wonderlijk iets
  Alles wat U geschapen hebt uit niets
  En nog steeds onderhoudt wat leeft.
  U hebt de mens veel macht gegeven
  U gaf hem een kroon van glorie en eer
  Wat wenst een mens dan nog meer?
  Dat U hem zo hoog hebt verheven.
  U doet hem heersen over zee en land
  Over alle dieren die op aarde leven
  Zo veel macht hebt U de mens gegeven
  Toch houdt U alles zelf nog in Uw hand.
  Heer, onze Heer, hoe groot is Uw naam
  Dat U steeds aan Uw schepselen denkt
  En hen nog altijd alle aandacht schenkt
  Dat we U mogen danken, allen tezaam.
  (Woorden uit Psalm 8)  DWAAS
  11 februari☻
  Ben ik een dwaas
  als ik tot de Schepper bid
  ben ik een dwaas
  als ik in Hem vrede vind
  ben ik een dwaas
  als ik God mijn Abba noem
  ben ik een dwaas
  als ik in Christus Jezus roem
  ben ik een dwaas
  als de Hemel mijn Thuis zal wezen
  ben ik een dwaas
  als ik daar in eeuwigheid zal leven
  noem mij maar een dwaas
  maar liever een dwaas voor mensen
  dan een dwaas voor God
  want alleen een dwáás zegt in zijn hart:
  “er is geen God"/J.Consemulder


  opvoeden

  OPVOEDEN HOE DOE JE DAT☻ 16 maart☻ Opvoeden is het proces waarbij de ouder het kind begeleidt in het volwassen worden. In dit proces staan ouders voor een immens zware taak, die men zonder de hulp en de wijsheid van God, niet goed aan kan. Men heeft de wijsheid van God nodig en de Heer belooft het ons als we er om bidden. Lees wat de Bijbel zegt in Jac.1:5 "Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden." Voor een christelijk opvoeding gaat het speciaal om de principes van de Bijbel zoveel mogelijk over te brengen op het kind. Maar…als we ons kind een christelijke opvoeding willen geven, is het beslist noodzakelijk om zelf eerst een levende relatie met Jezus te hebben. Een levende relatie met Jezus betekent dat we onszelf volledig aan Hem hebben toegewijd, Jezus is dan nummer één in ons leven, huwelijk en gezin. Onze kinderen moeten dat in ons voorbeeld zien, daarna kunnen we pas hopen en verwachten dat ze ons zullen navolgen. Het is nog steeds een gave van God als kinderen aan ons zijn toevertrouwd, om hen te mogen helpen opvoeden. Dat besef maakt ons als ouders nederig. Het dringt ons om voor onze kinderen dagelijks te bidden en vertrouwen te hebben in God en Zijn Woord en niet in onze eigen zogenaamde opvoedingsdeskundigheid.

  lat_relatie

  EEN LAT RELATIE, MAAR WAT ZEGT GOD ERVAN☻ 16 maart☻ MAAR WAT ZEGT DE BIJBEL? De Bijbel kiest duidelijk voor de weg van het huwelijk en keurt iedere andere vorm van samenleving tussen een man en een vrouw af. Het huwelijk is een levensverbintenis tussen één man en één vrouw, die elkaar trouw en liefde beloven totdat de dood hen zal scheiden. Het huwelijk is door God ingesteld als een verbond tussen man en vrouw waarin liefde en trouw hen samenbindt. In de Bijbel wordt het huwelijk een verbond genoemd (Spr.2:17; Mal.2:14 Statenvertaling). Een LAT relatie, zonder getrouwd te zijn, is in Gods ogen niets anders dan ongehuwd samenwonen en dus is seksuele gemeenschap in een Lat relatie, in Gods ogen zondig. In de Bijbel lezen we dat God had verboden dat een man en vrouw "buiten het huwelijk" seksuele gemeenschap met elkaar hadden. Werd dit toch gedaan, dan 'moest' het stel trouwen. Lees Ex.22:16. Tevens verstaan we uit het Nieuwe Testament in 1 Kor.7:9, dat seks hoort binnen de grenzen van het huwelijk. Letterlijk staat er "als je je niet kunt onthouden, trouw dan want dat is beter dan je te branden" en met branden wordt zondigen bedoeld. www.christelijk-huwelijk.nl


  POEZIE

  OPEN U☻

  9 maart☻

  Ik heb de sleutel gevonden, die met die blauwe kleur.

  Ik bewandel nu het pad, op zoek naar die blauwe deur.

  POEZIE

  DE WERELD☻

  9 maart☻

  al die mooie schilderijen

  al die zoemende bijen

  is de wereld niet machtig

  al die kleine en grote dingen zijn prachtig

  dat verwondert iedereen

  die mooie plekken om je heen

  al die kleine dieren

  die niet groter zijn dan mieren

  de wereld is goud waard

  en al je met een boot rondvaart

  denk je dan nooit eens van

  dat het allemaal nog veel mooier kan

   


  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  ROUW-DRAGEN MET GOD
  31 mei t/m 4 juni 2018 (lang weekend) Heilzaam omgaan met verlies en rouw/
  Rouwdagen: 9.30-19.00 uur € 90,- voor 3 dagen/
  Rouwweekend/
  Max. aantal deelnemers 11/ Prijs
  Eigen kamer € 267,50 p.p. all-in/
  Aankomst donderdag tussen 15.00-15.30 uur Vertrek maandag om 9.30 uur, na het ontbijt Leiding Zr. Anneke Kempers, Alie Wernsen.
  'God, tot U roep ik. In mij is het donker, maar bij U is het licht.' (Dietrich Bonhoeffer). Een geliefde verliezen: wat een schok, wat een onbegrijpelijke pijn. Kom een stap verder in het verwerken van uw verlies en geef rouw een plek in uw leven. Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. We mogen 'Rouw dragen - met God'. 'Rouw dragen - met God' wordt begeleid door een pastoraal team, dat jarenlange ervaring heeft in pastoraat & rouw. Zij geven liefdevolle aandacht en handvatten om het verlies een plek te geven.

  STILTE WEEKENDS☻ 16 t/m 19 maart☻ 'Onze tijden zijn in Gods hand' Onze wereld schudt op z'n grondvesten. Oorlogen, hongersnoden, andere onheilsboodschappen, profetieën etc. vullen de media. Dat kan ons angstig maken voor de toekomst. Daarom is het goed te weten dat we in Gods hand zijn en dat Hij de touwtjes van het wereldgebeuren en ons persoonlijk leven in handen heeft. Max. deelnemers11☻
  Prijs Op basis van 1-pers.kamer : € 170,00,- p.p., incl. linnenpakket
  Aankomst Vrijdag tussen 19.00-19.30 uur
  Vertrek Maandag 9.30 uur, na het ontbijt
  Leiding Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

  www.zdh.nl

  BETHANIE
  OASE DAGEN
  THEMA: Donderdag 19 april Uitstrekken naar wat voor je ligt Over loslaten/
  Max. aantal deelnemers 12 Prijs
  € 40,- incl. koffie/thee/lunch
  Oasedagen voor werkzoekenden: € 25,-
  Tijd 9.30-17.00 uur Leiding zr. Greet Verhoeven en
  Frans Hoogendijk
  Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in.

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITE/Week 13: 27 t/m 30 maart/
  Week 15: 10 t/m 13 april
  Tussen herberg en klooster…
  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.
  EEN PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST
  De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God.
  Marianne Molenaar

  DE SPIL

  THEMA: PAAS RETRAITE/vr 30 Mrt 2018 17:00 t/m zo 1 Apr 2018 15:00
  Zonder Pasen geen Christelijke kerk, geen opstanding, geen toekomstperspectief.
  Pasen is het meest indrukwekkende Christelijke feest. Zonder Pasen geen Christelijke kerk, geen opstanding, geen toekomstperspectief. Daarom gedenkt en viert de kerk Pasen gewoontegetrouw met een lange aanloop. Veertig dagen lang wordt er naartoe geleefd.Begeleiding: Victor van Heusden en Cora van der Vliet

  www.retraitecentrum.nl


  DE SPIL

  STILTE DRIE-DAAGSE☻ma 28 Mei 2018 11:00 t/m wo 30 Mei 2018 17:00☻ Wil je graag wat langer de stilte beproeven? Dan is misschien een 3-daagse iets voor jou. Ook nu zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons van ons verlangen naar God bewust maken. Maar stilte kan ook onwennig, verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust. We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stilte-wandeling en creatieve uitingen. Natuurlijk is het stil in huis. Je beschikt deze dagen over een eigen, ruime, kamer. Begeleiding: Marianne Groen en Tera Schipper


  GODS GESCHENK☻
  16 maart☻
  Wat een overweldigend vergezicht,
  zeggen die ogen van het kleine wicht.
  Schitterende kijkers, wat een verhaal,
  't is niet te vertalen in ons *Verbaal.*
  Het kindje dat daar op de wereld kwam,
  verblijdde zijn moeder met luid gezang.
  Eerst kwamen er weeën, dan een gegil,
  hier is het kindje wat zij zo graag wil.
  Zij voelde ´t komen, leven uit leven,
  als een kruikje verwarmde het even.
  Al de pijn is nu heel snel vergeten,
  twee dingen wil ze dan dolgraag weten.
  Is het kindje helemaal goed gezond,
  zijn de haartjes zwart of toch lichtjes blond?
  Met ´t antwoord dat ze van haar ega krijgt,
  is ze ook onuitsprekelijk verblijdt !
  Zij bracht een kindje op deze aarde,
  dank daarom nú God, die haar bewaarde!


  KLEINE DINGEN☻
  16 maart☻
  Kl
  Het zijn de kleine dingen die het doen
  Het luisteren naar wat God ons biedt
  Ook het zingen van een prachtig lied.

  Het zijn de kleine dingen die het doen
  Het beleven van een mooie zomerdag
  Waar je zo dankbaar van genieten mag
  Het zijn de kleine dingen die het doen
  Dat je ’s morgen gezond op mag staan
  In alle vrijheid je eigen gang kan gaan.
  Het zijn de kleine dingen die het doen
  Goede vrienden te mogen ontmoeten
  En elkaar met alle liefde te begroeten.
  Het zijn de kleine dingen die het doen
  Je behoeftige buurvrouw verzorgen
  Haar hulp aanbieden iedere morgen.
  Het zijn de kleine dingen die het doen
  Dank God , voor grote en kleine dingen
  Laten we Hem alle lof en eer toezingen.
  Fedde Nicolai


  ZOALS IK BEN☻
  16 maart☻
  Zoals ik ben Heer, neemt U mij aan
  U kent mijn zwakheden en schuld
  Maar U hebt steeds met mij geduld
  U geeft met liefde om mijn bestaan.
  Zoals ik ben, wil ik tot U komen Heer
  U danken voor het goede mij gegeven
  Naar Uw wil probeer ik steeds te leven
  Want U zorgt voor mij, keer op keer.
  Zoals ik ben, wilt U naar mij horen
  U bent bekend met heel mijn wezen
  Zoals in Uw woord staat geschreven
  U hebt mij ondanks alles uitverkoren.
  Dank Heer, voor Uw liefde en trouw
  Dat ik U steeds mag loven en prijzen
  En U alle hulde en eer mag bewijzen
  U mijn Heer en rots, waarop ik bouw.
  Fedde Nicolai

  DANKBAAR IN DE OCHTEND☻
  16 maart☻
  Zachte licht der ochtendzon heeft mij gewekt
  rijzende zon bescheen mij met warme stralen
  kwam mij op nieuwe dag met vreugd onthalen
  nieuwe kansen lagen voor mij uitgestrekt
  vlinders fladderden tussen kleurrijke bloemen
  heel het leven lonkte naar mij deze dag
  het was al schoonheid wat ik rondom zag
  reden ten over om de schepping te roemen
  en in het licht van vroege avondschemering
  waarin de zon nog zacht het veld beschijnt
  overdenk ik stil en dankbaar de zegening
  die nooit door menselijk falen verdwijnt
  dagen als deze in rust en vrede gegeven
  waarin wij op aarde mogen blijven leven.  NIETS☻
  16 maart☻
  is erger
  dan een trauma
  dat vast zit
  in je onderbewust zijn
  dat je hebt verborgen
  zelf niet meer weet
  tot op een dag
  je geest is wakker geschut
  en al herrinner je vaag
  en doen de andere alsof
  ze niet het mes op de keel
  hebben gezet zwijgen
  moest je doen
  geloven dat de
  waarheid aankomt
  hierboven bij de Heer
  slachtoffers moeten
  zwijgen daders niet
  ze lijken wel heilig
  de rotzakken met
  hun achterbakse smoel
  hopend komt er eens een kans
  dan schop ik de bal des
  levens in hun eigen doel
  Trauma
  Van Hees Annie  ANDERS DAN ANDEREN☻
  16 maart☻
  Hij was anders dan anderen
  Op school werd hij vaak gepest
  Ook al deed hij nog zo z'n best
  Hij kon zichzelf niet veranderen.
  Ze vonden hem te stil en te dik
  Hij had ook weinig te vertellen
  Had met niemand wat te stellen
  En had in spelletjes geen schik.
  Voelde zich eenzaam en verlaten
  Omdat hij nu eenmaal anders was
  En niet zoals de jongens in zijn klas
  Kon er met hen nooit over praten
  Voel jij je soms eenzaam en alleen?
  God de Heer wil je altijd nabij zijn
  Hij weet van jouw verdriet en pijn
  En zal er steeds zijn voor iedereen.


  HET KRUIS☻
  16 maart☻
  Het Kruis is veel te waar
  om mooi te zijn
  een leven krijgt geen kans
  je loopt met vragen.
  Je voelt een oude bekende pijn
  het is nog dichterbij
  dan bij jezelf.
  Dat kan je niet verdragen.
  Het Kruis is veel te mooi
  om waar te zijn.
  Een leven dicht bij God.
  Het Kruis is zo dubbel
  zo absurd en zo gemeen.
  Maar ook de plek
  voor het verdriet.
  Waar anders kun je heen!

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

   


  VRIJZINNIG☻
  16 maart☻
  Vaak besmet verklaart
  omdat je anders denkt.
  Je kunt niet meer leven
  met mooie antwoorden.
  Het zijn juist de vragen
  waar jij de aandacht een schenkt.
  Het gaat niet om dogma
  of oude akkoorden.
  Ook niet om een leer
  van hierna een beter leven.
  Jij bent onderweg met je Heer
  zonder angst om schuld
  of eeuwige pijn.
  Dat is jou streven.
  Maak van Hem
  geen figuur uit een tijd
  die ver achter je ligt.
  Je kunt geen tijdgenoot
  van Hem zijn.
  Maakt Zijn Naam concreet
  blijf Hem trouw.
  Geef Hem vandaag een gezicht
  dan is Hij tijdgenoot
  van jou.


  GEDACHTELOOS☻
  16 maart☻
  Ik zag je zitten in de groep
  Herkende iets in je blik
  Boos met een glimlach
  Woedend op zichzelf en ......
  Gevangen in een web van gedachten en toch ook zo ......
  Open, kwetsbaar, ongeduldig
  Nieuwsgierig en hunkerend
  Een groot verlangen naar vrij zijn
  Van de ballast van het denken
  Broos als het kind zijn eruit mag
  Druk valt in scherven van je gezicht
  En jij geeft bijna hemels licht
  Straalt van oor tot oor
  Staat sterk en vol van blijdschap
  Wees trots op je stap vooruit
  Ga niet te lang op zoek
  Naar verklaring van gevoel
  Wat is, dat is en daarmee is het helder
  Is genoeg gedacht/W. de Krijger  VRIJE ONWETENDHEID☻
  16 maart☻
  Mensen hebben vele voorstellingen
  van het hiernamaals, eeuwig hemels leven,
  waarin men zijn ziel aan God zal geven
  om altijd Diens grootheid te bezingen.
  Vrome geesten willen elkaar verdringen
  in vragende lenzen, zoeken en beven,
  terwijl vage beelden ernaar steven
  verlicht op vaste rotsen te springen.
  Wisten we hoe het bestaan hierna is,
  dan zou een monsterachtig vergrootglas
  ons brein maken tot zwellende duisternis
  met warrig, verstikkend woekergewas.
  Die beloftevolle geheimenis
  bloeie minzaam, bewaard door 's Heren kas.
  H.Messie


  DEZE TIJD☻
  16 maart☻
  Soms kan men zich afvragen
  Wat is de zin van het leven
  Dat door God is gegeven
  Als je veel lasten moet dragen.
  Wat kan het leven moeilijk zijn
  Door ernstige ziekte en tegenslag
  Zodat je niet veel meer vermag
  Wegens ongemak, verdriet en pijn.
  Ondanks alle leed dat er bestaat
  Kan men zinvol in het leven staan
  En in alle vertrouwen verdergaan
  Wanneer men zich op God verlaat.
  De zin van het leven geeft de Heer
  Hij heeft ons een toekomst bereid
  Een volmaakt leven in eeuwigheid
  Zorg en leed bestaan dan niet meer. F.Nicolai  AAN GOD GEWIJD☻
  16 maart☻
  Toewijding
  door de leiding
  van de Heilige Geest
  aan God mijn Schepper!
  Die ook is geweest
  Mijn Redder!
  Toen ik Hem niet kende,
  mij tot de wereld wende,
  totdat Hij mij zocht
  mij vond en kocht!
  Is Hij niet heel mijn leven waard
  hier op deez' aard' ?
  Mijn leven aan Hem toegewijd
  bereid
  het Hem te geven
  ook in dit leven!
  Hem met al mijn zinnen
  hartelijk beminnen!
  Dat kost zelfverlochening
  misschien wel "ontgocheling"
  Maar toch
  wat dan nog?
  Mijn God en Heere
  't is voor Uw ere! D.Engelenhoven  AMBITIEUS☻
  16 maart☻
  VRIJZINNIG☻
  16 maart☻
  Vaak besmet verklaart
  omdat je anders denkt.
  Je kunt niet meer leven
  met mooie antwoorden.
  Het zijn juist de vragen
  waar jij de aandacht een schenkt.
  Het gaat niet om dogma
  of oude akkoorden.
  Ook niet om een leer
  van hierna een beter leven.
  Jij bent onderweg met je Heer
  zonder angst om schuld
  of eeuwige pijn.
  Dat is jou streven.
  Maak van Hem
  geen figuur uit een tijd
  die ver achter je ligt.
  Je kunt geen tijdgenoot
  van Hem zijn.
  Maakt Zijn Naam concreet
  blijf Hem trouw.
  Geef Hem vandaag een gezicht
  dan is Hij tijdgenoot
  van jou.


  LEVENSLANG☻
  16 maart☻
  Wij hebben levenslang gekregen
  Om God, onze Heer te loven
  En om in Zijn liefde te geloven
  Hij die met ons is op onze wegen.
  Levenslang mogen we zijn van Hem
  Hij wil onze liefhebbende Vader zijn
  Hij zal er zijn in vreugde en in pijn
  Als we willen luisteren naar Zijn stem.
  Levenslang is soms maar van korte duur
  We weten niet hoe lang wij zullen leven
  We moeten dit maar aan God overgeven
  Hij weet van die tijd, de dag en dat uur.
  Maar als dan het einde is gekomen
  En ons werk op aarde is gedaan
  Zal de hemelpoort wijd open staan
  Fedde Nicolai  VERGETEN☻
  16 maart☻
  s Morgens onderweg naar kantoor
  Schiet je iets vreselijks te binnen
  En weet niet wat nu te beginnen
  Je denkt, “wat ben ik toch een domoor”.
  Je hebt het gastoestel niet uitgedaan
  Waarop een pan vlees staat te braden
  Wat er nu zal gebeuren is wel te raden
  De hele keuken zal straks in brand staan.
  Teruggaan naar huis kan niet meer
  Niemand is thuis en niemand weet er van
  Ondertussen denk je “de vlam slaat in de pan”
  Je hoort in gedachten al de brandweer.
  In grote paniek bid je tot God de Heer
  En vraagt of het gastoestel toch uit mag gaan
  Dat de keuken en het huis zal blijven staan
  Je denkt “Dit gebeurt mij nooit weer”.
  Thuis gekomen ben je blij dat alles er nog staat
  En dat het gastoestel inderdaad is uitgegaan
  Je denkt: “Zou ik dat toch zelf hebben gedaan?
  Of gaf God op mijn gebed het gewenste resultaat?
  Fedde Nicolai 2015.


  WEET MAGAZINE☻

  IS DE BIJBEL BETROUWBAAR☻

  9 maart☻

  De evangelisatie- en zendingscommissie van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk organiseert – in samenwerking met Logos Instituut en Weet Magazine – een viertal toerustingsochtenden. Het thema daarvan is ‘Levend geloof in 2018’. Sprekers zullen, elk op hun eigen manier, informatie geven over hoe je als christen om kunt gaan met kritische vragen van andersdenkenden.

  Het zal elke christen weleens overkomen dat ze vragen over hun geloof krijgen van mensen uit hun omgeving (collega’s, klasgenoten, medestudenten). Op dat moment verwachten mensen een zinnig antwoord. De vragen zijn soms heel wezenlijk. Bijvoorbeeld: hoe kun je weten dat de Bijbel echt betrouwbaar is? Christenen hoeven voor de beantwoording van zulke vragen niet zelf het wiel uit te vinden. Tal van christelijke denkers hebben daar al eens over nagedacht. De kunst is echter: waar vind je deze informatie? Om die zoektocht te vereenvoudigen heeft de evangelisatie- en zendingscommissie van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk vier sprekers benaderd. Zij zullen een presentatie of lezing houden over uiteenlopende thema’s die allemaal te maken hebben met geloofsverdediging (apologetiek).


  WEET-MAGAZINE

  ZEGEL BEVESTIGD DE BIJBEL☻

  9 maart☻

  Onlangs dook er in Jeruzalem een klein zegel op. Daarop staan de woorden ‘overste van de stad’, een titel die je ook in de Bijbel tegenkomt.

  2700 jaar geleden, in de tijd van de koningen Hizkia en Jozia, was het dagelijks bestuur van Jeruzalem niet in handen van koningen. Dat kun je afleiden uit 2 Koningen 23:8 en 2 Kronieken 34:8, waar respectievelijk Jozua en Amon worden genoemd als ‘overste van de stad’, tsar ha-ier in het Hebreeuws. Dat is best een bijzondere situatie. Je zou verwachten dat de koning ook in Jeruzalem iets te zeggen had. Critici betwijfelden daarom of de Bijbel het wel bij het rechte eind had. Het bijzondere is namelijk dat je deze titel tot voor kort alleen in de Bijbel tegenkwam. Maar daar is nu verandering in gekomen. Israëlische archeologen vonden, bij een opgraving vlak bij de bekende Klaagmuur, een zegel waarop deze titel in Oudhebreeuwse letters is geschreven. Op het zegel, dat zo’n anderhalve centimeter in doorsnee en twee millimeter dik is, staan ook twee gestileerde personen in gestreepte gewaden die tot aan de knie reiken. Volgens de archeologen werd zo’n zegel namens de stadsoverste als souvenir bij een lading goederen gevoegd.

  Afbeelding: Israel Antiquities Authority

  www.weet-magazine.nl


  Image and video hosting by TinyPic

  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)


  xxzondag, 11. maart/
  GENEZINGSWEEKEND WARMOND
  10:00
  Onderwijsdienst over Goddelijke Genezing

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Genezingsdienst Warmond

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 14. maart
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxzondag, 18. maart/
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00 Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke

  genezing met gebed voor de zieken

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; WARMOND


  xxwoensdag, 21. maart/
  20:00
  Doopdienst door onderdompeling;

  van tevoren inschrijven voor doop

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  Nederland_Zingt_Dag_gr

  NEDERLAND ZINGT DAG 2018☻

  Zaterdag 21 april 2018. Tickets bestel je via

  www.nederlandzingt.nl

  eva

  EVA’S KLOOSTERRETRAITE/

  In gebed met Hanna 8 en 9 juni 2018☻

  Tweedaagse in de Paulusabdij in Oosterhout,

  bij de gemeenschap Chemin Neuf.

  In deze prachtig kloosteromgeving duiken

  we in Hanna’s (gebeds) leven en zet je ook je

  eigen leven even stil voor Hem.

  Info:www.eva.eo.nl/kloosterretraite 

  cursusweek

  CURSUSWEEK AAN TAFEL MET GOD/ARDENNEN☻

  vr 6 april - vr 13 april/ De cursusweek ‘Aan tafel bij God’,

  over de Bijbelse feesten, is een super leerzame,

  ongelofelijk gezellige week met veel sterrenmaaltijden

  en diepe geestelijke ervaringen.

  De cursus bestaat uit drie onderdelen:

  het bestuderen van Gods Woord, samen koken en

  feestmaaltijden voorbereiden en samen vieren.

  Lees er alles over op de achtergrondpagina

  Cursusweek Bijbelse Feesten.

  reveil

  MINI REVEILWEEK☻

  wo 9 mei - zo 13 mei/

  Ook dit jaar organiseert

  Near East Ministry weer een Mini-Reveilweek

  van 9 tot en met 13 mei 2018.

  Een conferentie in de periode van Hemelvaart.

  Net als bij de reguliere Reveilweken,

  in de zomer, is het thema Koninklijk Kiezen.

  Net zoals bij Jozef kan er heel wat gebeuren in je leven.

  Koninklijk Kiezen maakt dat...

  NEM Voorthuizerweg 5 /Nijkerk, 3862 PZ Nederland

  Inspiratiedag-2018

  NEM INSPIRATIEDAG☻

  Israël steunen: dat is ook in deze tijd hard nodig.

  Van veel kanten wordt Israël bedreigd.

  Militair, bijvoorbeeld door de dreiging

  van Iran om vanuit Syrië aan te vallen. Politiek,

  welk land wordt nou verweten welke stad ze

  als de hoofdstad kiest? Maar ook geestelijk,

  de haat tegen het Joodse volk is in sommige

  buurlanden nog heel sterk. Antisemitisme,

  oftewel Jodenhaat is nog steeds over

  de hele wereld aanwezig. Het is uiteindelijk

  verzet tegen de God van Israël.

  Datum: za 10 maart /Tijd:10:00 - 15:30 Kosten:

  Gratis www.nemnieuws.nl

  sedermaaltijd

  SEDERMAALTIJD vieren dat God goed is!

  Als Joden feest vieren gaat dat er meestal

  niet stijf en plechtig aan toe. En is er ruim-te

  voor kinderen. Geeft dat dan geen onrust?

  Welnee, dat maakt de sfeer juist meer ongedwongen.

  En… met leren moet je jong beginnen. 14:00 uur:

  Plagentocht, koffie & thee en ontmoeting,

  spring-kussen 15:00: Jezus,

  Pesach en Pasen 16:00-20:00 uur:

  Sederviering met feestmaaltijd Maaltijd:

  iedereen neemt iets mee voor het feestbuffet.

  De uitdaging is dat er géén gist in mag zitten!

  Op internet zijn recepten voor Pesach te vinden.

  Aanmelden: mail naar info@nemnieuws.nl

  en vermeld alle namen en van de kinderen

  ook de leeftijden.

  Aanmelden kan tot dinsdagmiddag 27 maart 15:00 uur.

  index78

  REVEILWEKEN☻☻

  NEAR EAST MINISTRY REVEILAVOND/20 april☻

  WEEK 1 | 21-27 JULI | Kroeze Danne,

  Ambt Delden/ WEEK 2 | 28 JULI-3 AUG |

  NEM-terrein, Voorthuizen/ WEEK 3 | 4-10 AUGUSTUS |

  NEM-terrein, Voorthuizen/ Wees welkom op

  de Near East Ministry Reveilavond om samen te

  ontdekken wat we kunnen leren als we Sjabbat vieren.

  Hoe? Door samen te eten, vieren en te (aan)bidden.

  Het begin van de Sjabbat vieren, de maaltijd met elkaar

  delen, bidden voor Israël en de buurlanden

  en tijd voor lofprijs & aanbidding en een

  geloofsopbouwende overdenking.

  Dat is de inhoud van de Reveilavond.

  De bijeenkomsten zijn altijd van 18.00 – 21.00 uur

  (inloop 17.30 uur) in de Menorah zaal op het NEM-centrum.

  Dit evenement wordt een paar keer per jaar gehouden.

  Reveilweken

  REVEILWEKEN/VRIJWILLIGERSGEZOCHT☻

  Vrijwilligers gezocht Wil je meewerken aan

  de Reveilweken of ken je mensen in je omgeving

  die keigoed zijn in tiener-/ kinderwerk, gesprekken leiden,

  of praktische duizendpoot zijn? Wij komen graag in contact!

  gebedsreis

  GEBEDSREIS VOORJAAR 2019☻

  De Gebedsreis van oktober wordt verplaatst naar voorjaar 2019.

  Wij organiseren veel met weinig mensen en

  door de ontwik-kelingen binnen ons team,

  kunnen wij de Gebedsreis later aanbieden dan we hoopten.

  Bedankt voor je begrip! Zodra we meer informatie hebben,

  melden we dat. www.nemnieuws.nl


  OVERLIJDEN

  condoleanse

  OVERLEDEN VRIENDIN☻ 23 februari☻ Lieve ..., Ook al ben je er niet meer Je zal voor altijd in men hart blijven Ik zal je nooit vergeten in dit leven Onze vriendschap was maar even Maar onze vriendschap was Eentje om niet te vergeten Asi

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet


  huisarts-kiezen

  DOKTERS PRAKTIJK VOOR DAKLOZEN GEOPEND IN OSTRAVA☻ 28 februari☻ Het Leger des Heils heeft in Ostrava een unieke dokterspraktijk geopend voor daklozen. In de Tsjechische stad zijn in de eerste dagen al tachtig verschillende patiënten geholpen, wat aangeeft dat een dergelijk project noodzakelijk is. Daklozen hebben vaak niet de beschikking over een zorgverzekering en kunnen daardoor geen gebruik maken van de reguliere zorg. Al in 2010 benoemde Luitenant Andrea Pekarkova haar missie om arts, gespecialiseerd in zorg voor daklozen, te worden om zo 'in de behoeften van deze groep te voorzien en te doen wat God van haar vraagt.' De praktijk is opgezet dankzij de (financiële) steun van de stad, regio en door particuliere donaties. Bij de opening van de praktijk verwees Majoor Teunis Scholtens, nationaal leider van het Leger des Heils in Tsjechië, naar de geschiedenis van de Barmhartige Samaritaan. Scholtens gaf aan dat christenen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om om te kijken naar de mensen op de straat.

  gebit

  LEGERDESHEILS EN FRESH UNIEKE MONDZORG SAMEN VOOR STRALEND GEBIT☻ 28 februari☻ Het Leger des Heils en Fresh Unieke Mondzorg tekenden eind januari de samenwerkingsovereenkomst voor de mondzorg aan kwetsbare ouderen, (ex-) verslaafden, psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en anderen die zijn aangewezen op hulp van het Leger des Heils. In eigen verpleeghuizen van het Leger des Heils in Almere, Maarssen, Rotterdam, Dordrecht en Baarn zal Fresh voortaan (mobiele) mondzorg verlenen en managers en verzorgenden ondersteunen, zodat zij beter in staat zijn bewoners te helpen met de dagelijkse mondverzorging. Ook gaat Fresh aan de slag bij de laagdrempelige opvang van het Leger des Heils. Hier komen veel (ex)verslaafden, psychiatrische patiënten en mensen die alles zijn kwijtgeraakt en geen uitweg meer zien. Het pijnvrij houden van mondproblemen is het voornaamste doel, maar Fresh en het Legers des Heils willen deze patiënten ook graag een gebit geven dat representatief oogt. Omdat een toonbare lach, bijdraagt aan het opbouwen van een nieuw bestaan en in het meedraaien in de samenleving. Het doel is dat ze zelf weer de regie over hun eigen leven nemen, en dus ook over hun mondzorg.


  NIEUWS

  CDA-sjaal

  CDA ROTTERDAM WIL DAT VOORGANGERS IN NEDERLANDS PREKEN☻ 16 maart☻ Het CDA in Rotterdam wil dat voorgangers in het Nederlands gaan preken. Predikanten van de 150 migrantenkerken moeten wat hen betreft binnen vier jaar de taal leren, stelt fractievoorzitter Christine Eskes Het CDA is van mening dat op deze manier "participatie van migrantengemeenschappen in de samenleving" wordt bevorderd. Madelon Grant, oud-directeur van SKIN Rotterdam, de koepelorganisatie van migrantenkerken, is er fel op tegen. "Je kan het geld dat het CDA hiermee uit wil geven op zoveel betere manieren uitgeven om de segregatie in de samenleving te verbeteren." Oud-Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) is lid van een Engelstalige kerk en vindt het CDA-plan "absurd". Ze ziet dat er in haar kerk juist veel onderling contact is "omdat mensen elkaar in hun eigen taal kunnen ontmoeten".

  Eo-_Jongerendag-_Birwa-_Tours

  MIRIAM SWAFFIELD SPREEKT TIJDENS EO JONGERENDAG 2018☻ 16 maart☻ Miriam Swaffield is de spreker van de 44ste editie van de EO-Jongerendag. De Britse spreekt op zaterdag 26 mei voor een publiek van duizenden christelijke jongeren over het thema ‘Walk on Water’. Ze is de eerste vrouwelijke hoofdspreker in de geschiedenis van het muzikale jongerenevenement. De 29-jarige Swaffield kent een enorme drive om het verhaal van Jezus te delen met jonge mensen die Hem (nog) niet kennen: “Ik wil jongeren laten kennismaken met de liefde van God en hen helpen om hun identiteit in Hem te vinden.” Ze studeert Theologie en werkt als Global Student Mission Leader bij ‘Fusion’, een beweging die studenten ondersteunt bij het vinden van een kerk en (lokale) kerken aanmoedigt om studenten te betrekken bij hun gemeente. “We zijn blij en trots dat we Miriam mogen presenteren als spreker van de EO-Jongerendag 2018. Ze kent de doelgroep als geen ander en heeft het talent om onderwerpen op een prachtige, persoonlijke manier dichtbij te brengen,” vindt BEAM-eindredacteur Paul de Vos. “De samenwerking is een perfecte match. We hebben dezelfde missie: jongeren inspireren om te groeien in het geloof en te leven vanuit het voorbeeld van Jezus.”

  pastoraat

  ONLINE PASTORAAT IS EVENGOED DOORVRAGEN☻

  2 maart☻

  Janneke Nijboer (50) nam deze week afscheid als internetpastor bij Mijnkerk.nl, een online kerk van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ze schreef teksten en maakte video’s over geloof, werk en seksueel geweld. Utrecht ‘Ik ben toe aan een periode van mindere zichtbaarheid op internet. Mijnkerk.nl was een officiële, betaalde functie. Dat maakt dat het niet alleen leuk is, maar soms ook een moeten. Ik wil meer ruimte in mijn agenda voor de mantelzorg voor mijn ouders, die beiden dementeren. Officieel kreeg ik voor acht uur per week een vergoeding, maar als iemand een reactie plaatst op een blog of een filmpje, moet je zo snel mogelijk reageren. Als iemand in de chat een gesprek met me aanknoopt, kan ik moeilijk zeggen: “Ik werk over drie dagen weer.” B … Bron:nd

  amerongen

  BEWONERS GEZOCHT VOOR NIEUWE LEEFGEMEENSCHAP IN AMERONGEN☻ 23 februari☻ Begin 2019 gaan de Zendings-Diaconessen verhuizen. Het huidige gebouw werd te groot en ook de toetreding van nieuwe diaconessen bleef uit. In het nieuwe gebouw in Amerongen willen ze samen met enkele gezinnen en/of alleenstaanden een nieuwe leefgemeenschap vormen. Hiervoor zoeken zij medebewoners. Nieuwe bewoners hebben een levende relatie met Jezus Christus en weten zich geroepen tot het leven in een gemeenschap. Ze zijn bereid om een deel van hun tijd in de interkerkelijke leefgemeenschap te investeren en delen hun geloof en leven met elkaar. Ze krijgen eigen woonruimte (4- of 5 kamerwoning) aangeboden. De huur van de woningen zal niet boven de huursubsidiegrens uitstijgen. Elk huishouden moet zichzelf kunnen bedruipen. Een deel van hun tijd besteden zij om op actuele noden in te gaan, zowel in als buiten Amerongen. Nieuwe bewoners zetten deze stap voor tenminste drie tot vijf jaar en betrekken de woningen in 2019 Interesse om je christen-zijn concreet inhoud te geven en mee te bouwen aan een diaconale leefgemeenschap? Vraag de uitgebreide informatie aan via secretariaat@zdh.nl en stuur ons vóór 27 maart het ingevulde aanmeldingsformulier toe.Bron:Christelijknieuws

  christenunie2

  REACTIE CHRISTENUNIE EERSTE KAMER NA AANNEMEN DONORWET☻ 23 februari☻ Op 13 februari is de donorwet met de kleinst mogelijke meerderheid door de Eerste Kamer aangenomen: 38 stemmen voor en 36 stemmen tegen. De ChristenUnie-fractie is teleurgesteld over deze uitslag en heeft met overtuiging tegen gestemd. Niet omdat de ChristenUnie-fractie tegen het doel van de wet is, namelijk het vergroten van het aantal orgaandonoren. Integendeel, dat doel ondersteunt de fractie van harte. Maar de fractie heeft principieel bezwaar tegen de veronderstelde instemming om organen uit te nemen bij mensen die zich niet hebben laten registreren. Op deze manier maakt deze wet inbreuk op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en is daarmee de schending van een grondrecht in het geding (art. 11 GW) De ChristenUnie-fractie betreurt dat met zo'n kleine meerderheid een controversiële wet is aangenomen, terwijl groter draagvlak nodig was geweest. Een ander voorstel met een grotere draagvlak had wel kunnen bijdragen aan het vergroten van het aantal donoren. Wij willen bijdragen aan bewustwording van en het gesprek over orgaandonatie en aan het vergroten van de bereidheid bij mensen om orgaandonor te zijn.Bron:christelijknieuws


  Inhoud blog
 • De liefde van God
 • Mensen die op u vertrouwen
 • Elkw dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen
 • Efeze
 • Uw levensdorst
 • Het levenswater
 • Leef voor God
 • Gods plan
 • Dwaasheid of bezonneheid
 • Dwaasheid of bezonneheid

  TWITTER HET GELOOF


  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (23)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (118)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (18)
 • Gods liefde (11)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (12)
 • Zieken (2)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!