NIEUW: Blog reclamevrij maken?

☻☻☻☻20 mei☻☻☻☻

HET WOORD VAN GOD

GODSWOORD☻

VOOR ALTIJD VEILIG☻

7 juni☻

Voor alle mensen geldt dat de Goede Herder (Jezus Christus) ons roept. Hij roept ons bij onze eigen naam. Iedereen die Hem volgt zal veilig zijn. Voor eeuwig. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.

Johannes 10:27-28 (NBV) EEUWIG LEVEN:

Wat eeuwig precies betekent kan onze taal bijna niet uitdrukken. Het woord 'eeuw' zit erin. Als we het vervangen door altijd, zit het woord 'tijd' er weer in. We hebben er gewoon geen woorden voor. In elk geval zullen we bij God zijn, zonder dat er ooit een einde aan komt.

Dit eeuwige leven is vol blijdschap en vrede.

HET WOORD VAN GOD

BALK EN SPLINTER☻

7 juni☻

Het verhaal van de Here Jezus over de balk en de splinter lijkt te zeggen dat we niet mogen oordelen. Als we beter kijken, merken we echter dat het verhaal verder gaat. 3 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? 4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? 5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Matteüs 7:3-5 (HSV)

Deze woorden van de Heer staan direct na een oproep om niet te oordelen (7:2). En hier gaat het verder.


STILTE

7 juni☻

Wachten op God is geen passieve bezigheid, maar ruimte creëren.

GEBED

ZONDER GOD☻

7 juni☻

Ik ben zo leeg

Zo niet veel zeggend

Zo doelloos, zo alleen

Het roest me vast

Níets grensverleggend

Het ankert heel gemeen

Ik kan niets zien

Mijn hart zit dicht

Geen vreugde laat ik toe

Alleen dan dat

Wat veilig is

Meer is ’t niet wat ik doe

Ik wil weer zien

Weer voelen, leven

Met U aan mijn zij

Maar die eerste

Stap te zetten

Is te zwaar voor mij/E.Wagenaar

GEBED♣

ZONDER GOD☻

7 juni☻

Ik ben zo leeg

Zo niet veel zeggend

Zo doelloos, zo alleen

Het roest me vast

Níets grensverleggend

Het ankert heel gemeen

Ik kan niets zien

Mijn hart zit dicht

Geen vreugde laat ik toe

Alleen dan dat

Wat veilig is

Meer is ’t niet wat ik doe

Ik wil weer zien

Weer voelen, leven

Met U aan mijn zij

Maar die eerste

Stap te zetten

Is te zwaar voor mij/E.Wagenaar


GEBED

IN DE STILTE BIJ GOD

20 mei☻

Wanneer wij U ontmoeten, Heer,

dan waaien stormen door ons leven

en laten onze klachten d' aarde beven,

o God, hoe vinden wij U weer?

Wanneer wij U ontmoeten, Heer,

dan zeggen wij, in onze geest verbolgen

dat wij, in eenzaamheid verzwolgen,

Uw liefde niet meer vinden, nergens meer.

Maar zwijgt 't geweld van onze storm en wind

en komen wij, ’ t gelaat verborgen,

bij U met onze aardse zorgen,

dan bent U ’t die in ons in stilte vindt,

ons moed geeft om te gaan en kracht,

ons in Uw armen neemt, zo zacht.

bij: I Koningen 19: 9 -18/F.den Harder

GEBED

IK STREK MIJN HANDEN NAAR U UIT☻

7 juni☻

ik strek m'n handen

naar U uit Heer,

want het leven

doet weer flink zeer

waarom zijn mensen

zo hard voor elkaar

en missen ze dan

elk vriendelijk gebaar?

ik strek m'n handen

naar U uit God,

want ze zijn nog niet

bekend met hun eigen lot,

ook zij moeten nog

de weg van leed en pijn

om straks mens;

onder mensen te kunnen zijn..

ik strek m'n handen

naar U uit Heer,

omdat ik wil blijven geloven,

keer op keer,

dat mensen

wél van U willen leren

en zo nog eens

ten goede zullen keren..Ineke Brouwers


CHRISTELIJKE INSPIRERENDE GEZEGDES☺

7 juni☻

Een mama is eigenlijk ook maar een klein meisje dat groot is geworden'.

QUOTES**

7 juni☻

"Het keerpunt in ons leven is wanneer we stoppen de God te zoeken die we willen en beginnen de God te zoeken die is."

PSALM☻

7 juni☻

"Wilt U ons volk weer tot leven brengen, zodat alle mensen over U kunnen juichen?"Psalm 85:6

KORTE GEDACHTE**

7 juni☻

Christus Jezus, terwijl een ontelbaar groot aantal kinderen en jongeren voor het leven verminkt zijn door verwaarlozing en daardoor als vreemdelingen hier op aarde ronddolen, vragen sommigen zich af: “Heeft mijn leven nog zin?” U verzekert ons: “Elke keer als jullie de nood lenigen van een onschuldige, hebben jullie het voor mij, Christus, gedaan.”

KORTE OVERDENKING**

7 juni☻

Genade betekent niet dat we slordig zijn met zonde. Wij zijn dood voor zonde sinds we ons leven overgaven aan Christus. We willen niet dat de zonde, of haar macht, controle heeft over ons. We willen niet lichtvaardig omgaan met de vreselijke prijs die Jezus betaalde voor onze zonden. De apostel Paulus maakt gebruik van de sterkst mogelijke taal ( "In geen geval!" is een veel te zwakke vertaling: "God verbiedt!" "Ondenkbaar!" "Godlastering!" zou allemaal veel meer nauwkeurig zijn)


CITAAT☻

7 juni☻

"Als je leeft voor wie je lief is, als je al geeft wat je kunt, zorg dan dat je ook je tijd neemt en jezelf hetzelfde gunt."


EVANGELISCHE TEKST**

7 juni☻

"Jezus antwoordde hem: "Als iemand van Mij houdt, zal hij doen wat Ik heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen zullen Wij bij hem komen wonen.


Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (20)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (81)
 • Feestdagen (5)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (16)
 • Gods liefde (8)
 • Het leven (4)
 • Natuur/schepping (8)
 • Zieken (2)
 • BIJBELSE TEKST**

  7 juni☻

  "Begrijpt u het dan nog niet? Weet u nu nog niet dat de eeuwige God, de schepper van de verste uithoeken van de aarde, nooit moe of lusteloos wordt? Niemand kan de diepten van Zijn begrip peilen. Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht."Jesja 40:28-29

  SPREUKEN☺☺

  7 juni☻

  "Een dwaas schreeuwt van woede; een verstandig mens beheerst zich en komt tot rust."Spreuken 29:11


  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  DE SCHEPPING☻

  7 juni☻

  God schiep alles. Hij schiep alles wat je ziet in de lucht: de maan, de sterren en de planeten. En Hij schiep alles in de lucht wat je niet kan zien: de lege ruimte tussen de sterren en de zwaartekracht, waardoor de planten rond de zon draaien.

  God schiep alle dingen die je op de aarde kan zien: de bomen, de rotsen, de pinguïns en de vlinders. En Hij maakte alles op de aarde wat je niet kan zien: de bodem van de oceaan, de binnenkant van een berg en de cellen waar ons lichaam uit bestaat.

  Toen God besliste dat Hij mensen zou maken, begon Hij met een speciale zevendaagse week. Hij maakte elke dag een deel van de wereld waar de mensen in zouden leven. Op de eerste dag maakte Hij licht. Op de tweede dag plaatste Hij de blauwe lucht tussen de grond en de ruimte buiten de aarde. Op de derde dag verzamelde Hij al het water bij elkaar in grote rivieren, meren en oceanen en liet Hij de grond droog worden. En liet Hij op de droge grond plant van alle soorten groeien.

  Op de vierde dag maakte God de dag en de nacht doordat Hij de zon en de maan ophing in de lucht. Op de vijfde dag vulde Hij de wateren met vissen, walvissen en dolfijnen en vulde Hij de lucht met vogels van allerlei grootte en kleuren./The only way

  MEDITATIE

  JEZUS DE BLINDE MAN EN DE RIJKE TOLLENAAR☻

  20 mei☻

  'Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, Luk. 19:10.'

  Want de Zoon des mensen, de Heere Jezus Christus, is gekomen om verlorenen te zoeken en zalig te maken. Verloren zondaren, doel missers, vijanden van God. Wie kan Gods wonderlijke liefde vatten? Wie kan begrijpen dat God voor zulke mensen Zijn Zoon gaf? Wij hoeven elkaar geen complex, schuldgevoel of minderwaardigheid aan te praten. Wij zijn schepselen van God de Allerhoogste. Wij zijn blijkbaar zo waardevol voor God dat Hij ons niet aan de gevolgen van onze eigen keus overliet. God had ons rechtvaardig verloren kunnen laten gaan, als gevolg van onze zonden. Wij waren volmaakt geschapen en leefden in gemeenschap met God tot het moment kwam dat wij mensen, in onze hoogmoed, gelijk wilden zijn aan God. Vanaf dat moment is de gemeenschap verbroken en leven wij in een stervende wereld vol pijn, achterdocht, ongeloof en verdriet. Ons hart dat eens vervult was met Gods vrede, is nu de bron van ongerechtigheid. Wie van ons, kan de arglistigheid van het hart omschrijven? '

  TIJD MET JEZUS

  WEERLOZE MENSEN☻

  7 juni☻

  In een wereld vol gevaar en vijandschap helpt het om Psalm 10 te bidden. Want soms vraag je je af of God ons vergeet, of hij zich voor ons verbergt. Want er is zoveel ellende, zoveel goddeloosheid, zoveel leugenachtigheid. Dat kan je terneer drukken en verdrietig maken: wat voel je je dan machteloos. En toch. Toch ziet God de pijn en het verdriet. Hij verliest weerloze en lijdende mensen niet uit het oog. Hij heet niet voor niets een helper in nood. Bidden met Psalm 10 helpt om onze ogen niet te sluiten voor alles wat in deze wereld van God los is én om onze ogen telkens opnieuw open te doen voor de helpende aanwezigheid van de God die zich speciaal bekommert om weerlozen en wezen. Gebed: HEER, u die een helper bent, dank u dat u in een wereld vol vervreemding van u, bewogen bent met mensen die weerloos zijn. Heer, help! Amen.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  WEERLOZE MENSEN☻

  20 mei☻

  Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.(Psalm 10:14)

  In een wereld vol gevaar en vijandschap helpt het om Psalm 10 te bidden. Want soms vraag je je af of God ons vergeet, of hij zich voor ons verbergt. Want er is zoveel ellende, zoveel goddeloosheid, zoveel leugenachtigheid. Dat kan je terneer drukken en verdrietig maken: wat voel je je dan machteloos. En toch. Toch ziet God de pijn en het verdriet. Hij verliest weerloze en lijdende mensen niet uit het oog. Hij heet niet voor niets een helper in nood. Bidden met Psalm 10 helpt om onze ogen niet te sluiten voor alles wat in deze wereld van God los is én om onze ogen telkens opnieuw open te doen voor de helpende aanwezigheid van de God die zich speciaal bekommert om weerlozen en wezen.GEBED: HEER, u die een helper bent, dank u dat u in een wereld vol vervreemding van u, bewogen bent met mensen die weerloos zijn. Heer, help! Amen.


  BEMOEDINGSSITE♣♣

  OPNIEUW VERBONDEN☻

  Plaats het kruis van Jezus centraal; in dit kruis ligt de weg tot herstel van Verbinding!

  10 juni☻

  Lieve broers en zussen,

  Houd vrede met alle mensen, voor zo ver het van jou afhangt. Omdat tijdens het Pinksterweekend veel mensen onderweg waren, herhalen we de bemoediging over Verbondenheid nog een week. Heb je de bemoediging al gezien, kijk dan even op Kijkgemist, waar ca 300 filmpjes voor je klaar staan. Of je leest de blog in onze nieuwsbrief die ik schreef voor het magazine Groei, een column over een Maria-man en een Martha-vrouw.  Mag ik in ieder geval Gods rijke zegen en zijn bemoediging over je bidden, want bemoediging hebben we ook vandaag zo nodig! !

  Met liefs, Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  WE ZIJN TOCH VERBONDEN☻

  7 juni☻

  Geliefde mensen,☻

  De Heilige Geest is uitgestort! Troostend wijst Hij ook jou de weg naar Huis!

  Als verbindingen breken, contacten wegvallen, mensen elkaar niet meer opzoeken; als partners langs elkaar heen praten en elkaar niet meer verstaan, wat komt er dan een verdriet tevoorschijn. We staan met deze Pinksterdagen stil bij de Heilige Geest van God. De trooster bij al dat verdriet! Maar ook de Leidsman die ons kan helpen de weg naar huis te vinden, of de weg naar het hart van die onbereikbare geliefde!  God kent onze tranen. Mag de Geest van God, ook jouw hart troostend aanraken. Gods rijke zegen en zijn bemoediging, voor jou!  Gerry

   www.bemoedigingssite.nl

  MIJN RODE ROOS☻

  20 mei☻

  Een kostbaar, kwetsbaar zaadje

  werd in mijn hart gelegd.

  Het zaadje van de liefde

  en niemand had voorzegd

  dat liefde zo zou groeien,

  dat het in bloei kon staan

  nadat de regen en de wind

  er over zijn gegaan

  Een lach, een traan

  een hand, een zoen,

  ik zou het zo weer over doen.

  Zo werd het zaadje na een poos

  een bloementuin, een rode roos.

  Wij danken God, die Liefde is

  en geeft om door te geven,

  zodat geen enkel mensenkind

  alleen zal staan in 't leven./J. de Paauw

  KIJK IN DE SPIEGEL☻

  20 mei☻

  De kerk is niet; vier muren,

  een toren, hoge ramen.

  De kerk is niet; een massa

  gelijkgestemden samen.

  De kerk is niet: wat mannen

  in toga of een pij.

  Kijk maar eens in de spiegel

  en zie: de kerk ben jij!

  De kerk is niet gebonden

  aan ruimte, plaats en tijd.

  kerk is niet maar een uurtje,

  kerk is van eeuwigheid.

  Kerk is een zaak van mensen

  die één in Christus zijn.

  Kijk maar eens in de spiegel

  en zie: de kerk ben jij!/J.de Paauw


  WAAR LIEFDE WOONT☻

  20 mei☻

  Waar liefde woont,

  wij samen zijn

  en één in U,

  daar is het goed.

  Dit schenkt ons moed

  om door te gaan

  op onze wegen.

  Waar liefde woont,

  wij samen zijn

  en één in U

  ontvangen wij

  Uw zegen./J.de Paauw

   

  ZO VERANDERLIJK☻

  7 juni☻

  Stil glijdt de dag voorbij

  de zon trekt haar warme stralen

  terug

  de zee kalm en van zilver

  geen golven met een

  witte rug

  een briesje wind streelt

  het land

  Het is een plaatje

  waar ik naar kijk

  zo moest het altijd blijven

  zo mooi

  die goudgele kleuren

  zo heerlijk die geur

  van water en strand

  Ik zou willen dat de dag

  stil kon staan

  dan kwam de nacht er niet

  meer aan

  en bleef de zon in vuur en

  vlam

  Morgen kan het weer anders

  zijn

  het maakt me stil

  het doet me pijn

  waarom moet het weer zo

  veranderlijk zijn.E.Brunelli


  RUGZAK☻

  20 mei☻

  Al wandelend over de wegen,

  met mijn rugzak vol zorgen,

  die had ik daarin opgeborgen,

  kwam ik een man tegen.

  Hij keek mij vol liefde aan,

  Ik liep voorover gebogen,

  maar Hij zag de tranen in mijn ogen,

  samen zijn we verder gegaan.

  We kwamen bij het kruis,

  legde er mijn rugzak neer,

  alles bij de Heer,

  hier hoorde dit thuis.

  Zo ga ik tot God met blijdschap en problemen,

  iedere avond voor het slapen gaan,

  ga ik met Hem een gesprek aan,

  om samen de dag door te nemen.J.Troost

  GEWOON RIJK☺

  20 mei☻

  't is een doodgewoon mens

  in een stoel voor het raam,

  een eenzaam bestaan

  toch de koning te rijk.

  Haar wensen

  zijn weinig,

  door mensen vergeten

  mag ze toch weten

  dat God naar haar kijkt.

  Met ogen vol liefde

  ziet Hij op haar neer,

  als ze leest in Zijn woord

  en bidt tot haar Heer.

  Zo sober, eenvoudig

  maar oneindig bemind

  weet zij zich

  voor eeuwig

  een rijk koningskind./J.Paauw

  WROEGING☻

  20 mei☻

  Wroeging is

  het ergste in dit leven

  Wroeging over een daad uit het verleden

  Nu is er nog hoop en vergeving

  Maar in het hiernamaals niet meer

  Dan zal wroeging branden als een fakkel

  Uit gaat deze nooit meer/E.Brunelli

  JAREN☻

  7 juni☻

  Dagen komen dagen gaan

  jaren zijn zo omgegaan

  als je achterom ziet

  waar zijn ze dan

  Vage herrinneringen

  van vreugde en pijn

  al die jaren zijn nu

  voorbij

  Wat is een mens

  hij is van stof

  hij leeft een moment

  een ademtocht

  Waar gaat hij heen

  wat heeft hij gedaan

  met al die jaren

  die zijn omgegaan/E.Brunelli  Inhoud blog
 • Vrede met God
 • De prijs voor de redding
 • Laat gaan
 • God heeft zijn liefde
 • Omkeren
 • Hoe en waartoe Jezus stierf
 • De Bijbel het unieke boek
 • Op de eenzame weg
 • Hij die dorst heeft
 • Uit genade door geloof
 • Wat betekent witte donderdag en de voetwassing
 • Geloof-Kruis
 • Liefde hart
 • Gods oog
 • Het Paasverhaal (2e deel)
 • Opgeruimd huis opgeruimd hoofd
 • Het Paasverhaal
 • God houdt van zijn schepselen
 • De ontferming van God
 • Stevig fundament
 • Stevig fundament
 • Verlangen naar het Paradijs
 • Als u alles ontbreekt
 • Hij wil binnenkomen

  SCHUILPLAATS

  ZELFVERTROUWEN☻

  7 juni☻

  Jezelf accepteren: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Tegenwoordig is het een populair thema: je moet blij zijn met jezelf, positief over jezelf denken. Maar hoe doe je dat eigenlijk, jezelf accepteren? En hoe doe je dat op een Bijbelse manier? GEBROKENHEID:Als eerste is het goed om stil te staan bij waar je moeite met zelfacceptatie vandaan komt. Als je jezelf niet accepteert, heb je een laag zelfbeeld, denk je negatief over zichzelf en heb je weinig vertrouwen in jezelf. Als gevolg hiervan trek je je vaak terug en voel je je onzeker. Deze gedachten en dit gedrag kunnen voortkomen uit wat je meegemaakt en meegekregen hebt. Iedereen heeft van zijn ouders, familie en vrienden boodschappen meegekregen over zichzelf. Over je eigenwaarde bijvoorbeeld. Als je omgeving veel negatieve boodschappen aan je geeft, kun je  een negatief zelfbeeld gaan vormen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat je gepest bent, doordat je ouders je weinig liefde hebben gegeven of doordat je in andere relaties nare dingen hebt meegemaakt.

  www.stichtingschuilplaats.nl

  DE HOOP

  SPREEK OVER DOODWENS VAN JE TIENER☻

  7 juni☻

  Vorige week kwam in het nieuws dat een 15-jarige jongen zelfmoord heeft gepleegd na gepest te zijn geweest op school en sociale media. Hoe kun je ermee omgaan als een tiener een doodswens heeft? Kinder- en jeugdpsycholoog Annelies van Pelt van De Hoop ggz: "Mensen zijn bang om te spreken over een doodswens, bang dat je iemand over het randje duwt. Eigenlijk is het tegenovergestelde waar." Van Pelt: "Als iemand met een doodswens rondloopt, dan geeft dat een isolement of schaamte. Dan kan het juist goed zijn om daarover te spreken. Het is nooit zo dat de doodswens sterker wordt als je daar over praat. Het geeft opluchting." In urgente gevallen is het wel belangrijk om de huisarts in te schakelen of 112 te bellenUit cijfers blijkt dat er iedere week een tiener zelfdoding pleegt. In 2015 waren dat 48 tieners tussen de 10-19 jaar. Of dat rechtstreeks het gevolg is van pesten, is niet te zeggen. "Wat wel kan gebeuren: als je lange tijd gepest wordt, maakt dat je onmachtig. Het geeft ook veel eenzaamheid. Het is heel voorstelbaar als dat lange tijd doorgaat, dat het tot een depressie leidt." Een depressie kan die gevoelens van onmacht en eenzaamheid ook weer versterken. Een belangrijk kenmerk van een depressie is dat je niets meer verwacht van de toekomst. "Soms lijkt de dood dan de enige oplossing", aldus Van Pelt. Het pesten via sociale media krijgt steeds vaker een plek in de behandelingen van De Hoop ggz. "Tieners moeten worden opgevoed hierin. En zeker tieners die bagage hebben, door bijvoorbeeld depressie, autisme of ADHD. Zij hebben nog meer begeleiding nodig."

  www.dehoop.org

  MINDCARE

  WERKSTRESS DE BAAS☻

  7 juni☻

  In het ND van afgelopen week stond een opvallend bericht; Een derde van het ziekteverzuim heeft te maken met werkgerelateerde psychische klachten. Even verderop in het stukje kon je lezen dat werkstress is gestegen tot beroepsziekte nummer één. Werkstress kan ons allemaal raken. Vooral in het onderwijs en in de zorg is het risico hoog.

  Durf jij te praten over stress op je werk?

  Zeker in deze crisistijd kan het moeilijk zijn om dit probleem ter sprake te brengen. Als je met klachten loopt zoals bijvoorbeeld concentratieproblemen, wisselende buien, slecht slapen, is het belangrijk om dit wel te doen. Zo voorkom je dat je uiteindelijk opgebrand raakt. Ik zie regelmatig mensen in mijn praktijk (inderdaad ook uit de zorg en het onderwijs) die de moed hebben om hulp te vragen. Het is belangrijk dat je merkt dat je er niet alleen voor staat. Niet al je werk is altijd even leuk maar het is de kunst hoe je ermee omgaat. Dit kan je voor een groot deel zelf beïnvloeden. Dat is waar je mee bezig gaat tijdens coaching. Door middel van oefeningen, gesprekken en  mindfulness krijg je weer grip op je persoonlijke functioneren. Minister Lodewijk Asscher start een campagne tegen stress op het werk. Zowel werkgevers als werknemers hebben profijt van professionele en doelgerichte coaching. Het ziekteverzuim gaat omlaag en de productiviteit zal stijgen.  Ik zou zeggen;  werkstress?? Kom kennismaken bij coachpraktijk MindCare in Krimpen aan den IJssel!

  http://www.coachpraktijkmindcare.nl

  ZOMERVAKANTIES☻

  Image and video hosting by TinyPic

  BASISONDERWIJS/VOORTGEZET ONDERWIJS/Noord-22 juli 2017 t/m 3 sep 2017/Midden-8 juli t/m 20 aug 2017/Zuid-15 juli t/m 27 aug

  Image and video hosting by TinyPic

  BOUWVAK VAKANTIES/ /Noord-7 aug 2017 t/m 25 aug 2017/Midden-24 jul 2017 t/m 11 aug 2017/Zuiid-31 jul 2017 t/m 18 aug 2017

  Image and video hosting by TinyPic

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/

  TRAINING HET GODDELIJK LEVEN (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 7. juni

  20:00

  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  zondag, 11. juni

  10:00

  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  19:00

  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 14. juni

  20:00

  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  Wanneerwo, 14. juni, 20:00 – 22:00

  Warmond/

  zaterdag, 17. juni/10:00/TRAINING HET GODDELIJK LEVEN (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  zondag, 18. juni/10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)19:00

  Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 21. juni/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  zondag, 25. juni/10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 28. juni/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  zondag, 2. juli/10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)19:00

  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 5. juli/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) Wanneer/wo, 5. juli, 20:00 – 22:00

  vrijdag, 7. juli/19:30/Helmond Genezingsdienst (Faith center ministries; Annatheater Helmond; Floreffestraat 21/a; 5

  www.wingsofhealing.nl

  Image and video hosting by TinyPic JUBILEUMFESTIVAL☻ Visie openlucht-praise/Donderdag 22 juni 19:30 tot 22.00 uur/Met elkaar zingen en genieten van live muziek. De Beste Kerkband van Nederland.♠♠♠ Eva’s Zomerfestival/Vrijdag 23 juni 15:30 tot 22:00/Een middag en avond in zomerse sferen met lange picknicktafels, relaxte zitjes en vrolijke muziek.♠♠♠Feest Gezinsevent/Zaterdag 24 juni 10:00 tot 16:00/Activiteiten voor het hele gezin o.a. Verhalen uit de schatkist/Boswachter Otto met Koek&ei-dieren/Muzikale reis met Trinity en Elly&Rikkert♠♠♠Zomeravond Sing-in Nederland zingt/Zaterdag 24 juni/19:30 tot 22:00/De Nederland zint Vocal Group en Kinderkoor jong Holland zingen we prachtige liederen. 

  Image and video hosting by TinyPic

  VRIJ ZIJN BEVRIJDINGSCONFERENTIE☻ Met Wilkin van de Kamp en Rob van Zon/Vrijdag 16 en zaterdag 17 juni 2017 – Aalsmeerderbrug/De waarheid zal u vrijmaken!’Johannes 8:32/Merk jij dat je vastloopt in je leven? Ben je verstrikt geraakt in zonde, leugen en emotionele- of demonische gebondenheid? Lukt het je maar niet om uit bepaalde patronen te breken en je wilt echt leven in vrijheid? Kom dan naar de tweedaagse bevrijdingsconferentie in Aalsmeerderbrug. Je krijgt gezond en praktisch onderwijs over een leven in vrijheid en we gaan samen bidden dat God bevrijdt en herstelt! De drie onderwijsdiensten op vrijdag bereiden je voor op de drie gebedsdiensten op zaterdag. Zorg dat je deze niet mist. Het is Gods wil dat jij in jouw door God gegeven bestemming gaat leven: je bent geboren om vrij te zijn! Locatie: Kruisweg 55, 1436 CA, Aalsmeerderbrug Kosten: Deze Bevrijdingsconferentie is gratis (inclusief koffie/thee en lunch). 

  postimage

  DE WITTENBERG☻ MEELOOPDAG EN OPEN DAGEN DE WITTENBERG☻ 21 juni 2017/ Terugkerend Evenement (Bekijk alle) Wil je zelf de Wittenberg ervaren? Zelf meemaken hoe het is om op de Wittenberg te wonen en te leren? Kom dan naar een van de Open Avonden, naar een Meeloopdag of kies voor 24 uur Wittenberg! Dit voorjaar hebben ze verschillende mogelijkheden om te ontdekken of de Wittenberg ook iets voor jou is. Tijdens een 24 uur Wittenberg krijg je de beste beleving van hoe het is om te wonen en te leren op de Wittenberg. Je start 's avonds om 18.00 uur met de…

  postimage

  CONCERT PLANETSHAKERS VEENENDAAL☻22 juni 2017 - 19:30 - 22:30 Planetshakers brengt ‘Overflow’ tour naar Nederland In de muziekwereld zijn er eendagsvliegen, maar de Planetshakers kun je rustig als het tegenovergestelde bestempelen. Met elk concert dat de Australische worship band de afgelopen jaren in ons land gaf, groeide het publiek explosief met als hoogtepunt tot nu toe het optreden voor 25.000 jongeren op de EO Jongerendag afgelopen jaar. Dit jaar keert Planetshakers terug voor twee concerten als onderdeel van hun ‘Overflow’ tour: 21 en 22 juni in Amsterdam en Veenendaal.…

  postimage

  WORKSHOP MASSAGES FOR PARTNERS☻23 juni 2017 - 20:00 - 22:00 Op zoek naar een leuk moederdagcadeau? Een boost voor je relatie. Een bijzonder avondje uit. Samen een workshop ontspanningsmassage voor partners volgen. Second love is in, maar je kunt ook investeren in je bestaande relatie. De liefde gaande houden vraagt tijd, aandacht en ... liefdevolle aanraking. Kosten € 45 (per stel) Locatie: Jan van der Heijdenstraat 311 Geef je de avond als een cadeau aan je partner, vraag dan een bon aan, in mooie geschenkverpakking. Incl. flesje massageolie. Aanmelden info@christelijkspiritueelcentrum.nl…

  SLIJPROTS

  Image and video hosting by TinyPic

  ER IS WEINIG STILTE IN DE KERK☻ 7 juni☻ Stille momenten voor, tijdens en na de dienst worden vaak opgevuld met geklets of muziek. Zouden we niet meer moeten zijn in de kerk? Bij ons in de kerk is het geen moment stil. Dat is al vaak aangekaart, maar daar wordt tot nu toe niets mee gedaan. Stilte in de dienst in mijn kerk zou ik best vaker willen. Bij ons in de kerk hebben we regelmatig stiltemomenten, door onze voorganger aangegeven. Om even zelf te kunnen bidden of na te denken over iets uit de preek. Ik ben altijd blij dat we elke dienst, na de voorzang, beginnen met een stil gebed. Even de rust opzoeken. Stilte is zo belangrijk voor contact met God.

  Image and video hosting by TinyPic

  ALS IK MIJN HART ZOU VOLGEN, ZIET MIJN LEVEN ER HEEL ANDERS UIT☻ 29 mei☻ Als ik echt alleen mijn hart zou volgen, zou het maken van keuzes veel makkelijker zijn. Ik volg graag mijn hart. Dat werkt omdat mijn hart de Heer toebehoort. Ik volg al 81 jaar mijn hart en als ik het mocht overdoen, zou ik exact dezelfde weg gaan. Zou het leven anders zijn als u meer uw hart zou volgen en minder uw verstand? Het maakt niet uit of je je hart of verstand volgt, als je maar met heel je hart en je verstand achter een keuze kunt staan. Hoe zat dat ook alweer met God liefhebben boven alles? Met heel je hart en je verstand.

  postimage

  IK BEN BANG DAT ER EEN DERDE WERELDOORLOG KOMT☻ 13 mei☻ Vreest u door de onrust in de wereld voor een nieuwe oorlog? Bang is niet helemaal het goede woord, bezorgd wel. Maar ook hoopvol dat God het laatste woord heeft. Ik denk dat het misschien moet gebeuren omdat het in Zijn plan past, al hoop ik het niet. Bang is Taam niet, maar die vragen beinvloeden wel de keuzes die hij maakt. Eerlijk gezegd? Ziet ze de beelden die haar verontrusten en leest opinies waarvan ze denkt: het zou zomaar kunnen. Tenslotte hebben we een almachtige God en Vader die alles in de hand heeft.

  MOPPEN

  ISIS&GELOOF☻

  Image and video hosting by TinyPic

  7 juni☻ MENSEN VINDEN HET GRAPPIG DAT IK ISIS HEET☻ Mijn naam is Isis. Sind terreurgroep IS steeds in het nieuws komt, word ik daar bijna ieder dag mee gepest. Zeker mensen die mijn naam voor het eerst horen, maken ze er flauwe grappen over. Zelfs als ik zeg dat ik dit vervelend vind. En als iemand mij roept op straat, kijkt iedereen om. Ik ben er gelukkig wel aan gewend, maar het blijft stom. Ik zou willen dat mensen elkaar meer accepteren zoals ze zijn en niet letten op die kleine dingen. Iedereen heeft wel wat en God houdt van ons allemaal. Die gedacht helpt mij op moeilijke momenten. Isis, 13 jaar

  Image and video hosting by TinyPic

  ELSBETH & GELOOF OP VAKANTIE LEER IK VEEL OVER GOD☻ 29 mei☻ Het duurt nog een poosje, maar ik kan niet wachten tot het zomervakantie is. Dan ga ik zoals altijd weer met mijn ouders op vakantie naar een christelijke camping. Gewoon in Nederland, dus soms is het slecht weer. Maar daar geef ik niet om, want ik heb op de camping zoveel vriendinnen gemaakt, dat het altijd gezellig is. Verder leer ik door de coole activiteiten ook altijd veel over God. Ik wil gewoon even zeggen: je hoeft in de zomer helemaal niet ver weg voor een topvakantie! Elsbeth, 12 jaar

  EZRA & GELOOF☻

  IK BID VOOR MENSEN UIT HET JOURNAAL☻ 13 mei☻ Ik vind het interessant om het nieuws te volgen. Op de tablet van mijn vader lees ik berichten en kijk ik video’s en ‘s avonds wil ik het journaal niet missen. Er gebeuren veel dingen op de wereld. Dat maakt me soms verdrietig. Toch kijk ik, want doordat ik weet wat er gebeurt, weet ik ook voor wie ik kan bidden. Later wil ik naar andere landen om mensen te helpen. Of misschien word ik journalist, zodat ik ook nieuwsberichten kan maken. Ezra, 11 jaar

  Image and video hosting by TinyPic

  GEBOORTEDAG HERINNERING☻ 7 juni☻ JARIGEN IN JUNI/JULI☻ 't Is weer de dag - een dag van pijn. De dag dat jij eens bent geboren. De dag dat je niet meer mag zijn, een dag voor mij zo stil, verloren. Een tijdlang ben je met me meegegaan en vierden we elk jaar zo blij jouw dag. Dankbaar brak dan de feestdag aan. Ik hoor nog steeds je gulle lach. Nu is 't een dag van de herinneringen aan alles wat je voor me bent geweest. 't Is toch een dag van zegeningen en daarom ook een beetje feest./D.Beijersbergen-Groot

  Klik hier voor meer gratis plaatjes

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  Image and video hosting by TinyPic

  AUTO ONGELUK☻ 7 juni☻ Stilte, onderbroken door een waarschuwende piep van het complexe apparatuur, dat als beschermheer dient, om een zo fragiel leven te doen ontkomen aan een eeuwig verlies. Spaar het leven Heer, het geloofszaadje zit nog zo ondiep. De zaal, nagenoeg verlaten op het bewusteloze lichaam na. De ziel die door de schaduwlanden zweeft, die verloren is zodra het zijn kracht verliest om nog enigszins te vechten, bijna geeft het zich over, aan zijn onophoudelijk heenga. ’t Ziekenbed, de onbestendige rustplaats voor het geknakte leven, geknakt als een sierlijke bloem boven gras in het veld verheven. Vertrapt zodra het kwetsbaar is geworden, ten slotte verdwenen. Heer, geef nog een kans om zijn ziel aan U te geven. Zo onverhoeds in deze hachelijke situatie terechtgekomen. Een dronken bestuurder, op een weg met weerszijden eikenbomen. Haar geloof verwatert, niets van het Woord tot haar genomen, hoewel ze juist van een kerkdienst was teruggekomen. Laat haar toch in leven O lieve Vader, mijn Heer. Dat ze haar kans nog krijgt, zelfs al is het nog voor een keer. Zij zich weer naar U mag wenden, haar hele hart bekeert. Want U schenkt leven en genade, alsmaar weer.J.Brinkman

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  Image and video hosting by TinyPic

  KIND VAN ONS KIND☻ 7 juni☻ Kindje van ons kind wees welkom in ons midden deel van ons gezin God geeft je recht van bestaan wij sluiten jou in ons hart/M.vd Heuvel

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  Image and video hosting by TinyPic

  LIEFDE ZONDER SPREKEN☻ 7 juni☻ De stilte fluistert in de nacht woorden van volmaakte rust. Ik streel je daarom maar heel zacht om je teder en bewust mijn liefde te betonen. De woorden vinden nu een kracht waar mijn spreken het verliest. Ik kus je daarom maar heel zacht om in het nachtelijke iets mijn hart te laten wonen. Maar als de stilte wordt gebroken door het eerste straaltje zonnelicht wordt het eerste woord gesproken waar de stille kracht nog ligt van liefde zonder spreken. R.Lammers

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  NIEUWS

  postimage

  GROOTNIEUWS RADIO VRAAGT GEBED VANWEGE ONZEKERE TOEKOMST☻ 7 juni☻ Groot Nieuws Radio wilde via de Autoriteit Consument en Markt (ACM) afdwingen om de middengolfzender te laten blijven staan. Dit verzoek werd deze week door de ACM afgewezen. Wilfred Hardeman, directeur van Groot Nieuws Radio, is teleurgesteld en vraagt om gebed.Hardeman: "We weten dat veel van jullie graag luisteren via de middengolf, en daarom was, is en zal onze inzet zijn dat Groot Nieuws Radio nog een tijdje te horen blijft via 1008 AM. De komende tijd voeren we gesprekken met alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen. Een volledige overstap naar DAB+ was in de afgelopen jaren nog niet mogelijk, omdat we nog geen landelijke dekking hebben. Ondanks de goede kwaliteit, is DAB+ nog relatief onbekend onder de Nederlandse bevolking. Daarom blijft onze inzet om ook nog na 31 augustus 2017 te blijven uitzenden via de middengolf. "We vragen je om gebed dat Groot Nieuws Radio goed te ontvangen blijft. Komend weekend willen we daarom ook op Pinksterconferentie Opwekking twee momenten hebben waarin je kunt meebidden voor Groot Nieuws Radio. Dit zal zijn op zaterdag om 17:00 en zondag om 13:30 in het paviljoen."(Bron:Cip)

  Image and video hosting by TinyPic

  OOG IN OOG MET EEN DINOFOSSIEL☻ 28 mei☻ Het best bewaarde dinosaurusfossiel ter wereld is sinds afgelopen weekend te bewonderen in een Canadees museum. Het gaat om een fossiel van de nodosaurus: een planteneter die ongeveer 110 miljoen jaar geleden leefde. Het duurde zes jaar voordat het fossiel tentoongesteld kon worden. Eerst moest het namelijk vrijgemaakt worden uit ruim duizend kilo steen en aarde. Mijnwerker Shawn Funk vond het fossiel op 21 maart 2011. Tijdens zijn werk in een teerzandmijn in Alberta (Canada) viel hem op dat enkele rotsen een aparte kleur en textuur hadden. Het bleken geen rotsen te zijn, maar het fossiel van een nodosaurus: een plantenetende dinosaurus die ongeveer 110 miljoen jaar geleden leefde en gemiddeld vijf meter lang was. Onderzoekers zijn enthousiast over het fossiel. 'Meestal vinden we alleen het skelet terug. Nu hebben we een echte dinosaurus, met schild en huid', zei een onderzoeker tegen National Geographic. Het fossiel kan wetenschappers veel leren over het uiterlijk van dinosaurussen, bijvoorbeeld over de textuur van hun huid. Onderzoekers denken dat de dinosaurus door een overstroming in zee beland is en daarna snel bedekt werd met grond op de bodem, waardoor de overblijfselen van de dinosaurus goed bewaard bleven. Image and video hosting by TinyPic

  LEGER DES HEILS OPENT NIEUWE 50-50 LOCATIE IN AMERSFOORT☻ 28 mei☻ Tijdens een feestelijke middag is de nieuwe 50|50 locatie van het Leger des Heils in Amersfoort geopend! Een werkplaats waar mensen weer arbeidservaring op kunnen doen en werkritme. Waar talenten van mensen aangeboord worden en mensen kunnen leren. En waar trots en eigenwaarde kernwoorden zijn! Fleur Imming, wethouder van de gemeente sprak tijdens de opening haar bewondering uit voor het 50|50 concept: "Door de verkoop van wat hier gebeurt, kan 75% van de kosten gedekt worden. Dat is een werkelijk unieke prestatie in deze branche! Andere bedrijven zouden willen dat ze dat ook kunnen." Cornel Vader, directeur Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is blij met de nieuwe locatie: "Soms lijkt het alsof de samenleving bepaalde mensen niet nodig heeft. Die staan dan aan de kant, maar daar kunnen we het niet bij laten zitten. Iedereen is nodig om het mooi en goed te maken, ook hier in Amersfoort."(Bron:eo)

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (20)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (81)
 • Feestdagen (5)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (16)
 • Gods liefde (8)
 • Het leven (4)
 • Natuur/schepping (8)
 • Zieken (2)
 • Laatste commentaren
  Blijdschap

  ☺☺20 mei☻☻ 350c9642bf21cabe8c4dd90e951fcc3c
  gif uploader
  ERVAN OVERTUIGD ZIJN☻ ☻☻7 juni☻☻

  11-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede met God

  Frans is dol op blaasmuziek. Met een paar vrienden heeft hij een kleine muziekband opgericht. Omdat hij heel begaafd is, wordt hij hun dirigent.

  Dan maakt Frans iets mee wat hem ten diepste raakt: hij hoort de goede boodschap dat iedereen die in Jezus Christus gelooft, vrede met God vindt.

  Frans is aangetrokken door de Bijbelse boodschap. Hij erkent: wat ik hoor, is de waarheid; deze weg moet ik gaan. Zo bekeert hij zich.

   

  Al snel moet hij vaststellen dat zijn muziek collega’s deze weg niet met hem willen gaan. En als ze voor de volgende repetitie bij elkaar zijn, komt het tot een beslissing. De kameraden begrijpen dat zijn veranderde instelling en de optredens met de band om verschillende redenen niet goed bij elkaar passen. Ze smeken hem vurig om zijn nieuwe ideeën te laten varen en verder te gaan met hun muziek, maar Frans wil bij zijn beslissing blijven.

  Zo neemt hij afscheid en gaat hij op weg naar huis.

  Hij is al een heel stuk op weg, als de band weer begint te spelen. Het is één van de mooiste stukken die ze tot dan toe hebben geoefend. Frans blijft staan. Nog maar een laatste keer naar de klanken luisteren waar hij zo van houdt.

  Zo denkt hij, maar… tien minuten later gaat de deur van de oefenruimte open. Ik wil toch jullie dirigent blijven, zegt Frans als de muzikanten zich verwonderd omdraaien. Verheugd kloppen ze hem op de schouders.(HetGoedeZaad)

  11-06-2017 om 14:05 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  07-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De prijs voor de redding

  Na een preek over de goede boodschap van Jezus Christus zei een mijnwerker: Ik zou alles, geven als ik zou kunnen geloven dat God Mijn zonden vergeeft. Maar ziet u, ik kan niet geloven. U zegt dat de verlossing voor niets te krijgen is. Maar dat is te goedkoop. Was u vandaag aan het werk? vroeg de prediker. Jazeker, ik was vandaag beneden, in de groeve. En hoe bent u gekomen? Hebt u daar iets voor betaald?

  Nee, natuurlijk niet. Ik ben met de lift naar boven gegaan.

  Was dat niet goedkoop voor u? wilde de predikant weten.

  Waarom zou ik dan moeten betalen? Dat is toch een zaak van de kolenmijn.

  Daar hebt u gelijk in. Het geld voor de dure lift heeft u baas namelijk betaald.

  De mijnwerker begreep deze vergelijking en nam Gods Zoon als Redder en Heere aan in zijn leven.

  God redt ons gratis: Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. (Openbaring 22:17). Maar hoeveel heeft het God gekost om ons dit heil aan te kunnen bieden. Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven en Jezus Christus heeft Zichzelf voor u opgeofferd.

  Wat een onmetelijke waarde heeft dit verzoeningsoffer voor God.

  God biedt u de vergeving aan, en het kost u niets!

  Hij doet het op basis van het bloed van Jezus, Zijn eigen Zoon.

  Neem de vergeving door Zijn plaatsvervangende offer in geloof aan!(HetGoedeZaad)

  07-06-2017 om 14:33 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Religie
  29-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat gaan

  Na het oversteken van de Rode Zee kwam Mozes met zijn volk, na drie dagen lopen, zonder water te vinden bij Mara. Het water dat ze daar vonden was bitter. Mara betekent bitter. Het volk vroeg "Wat moeten wij nu drinken?", waarop God het water zoet maakte:

   

  Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij het volk een verordening en een bepaling gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.

  Direct daarna openbaart God Zich als onze Heelmeester:

  dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

  Waarom? Wat hebben ziektes te maken met bitter water?

  Als je wrok koestert jegens mensen, als je verbitterd bent of niet kunt vergeven, kan deze bitterheid soms tot ziekte leiden. Dus als je bitter bent over iets of iemand, is het tijd om het te laten gaan! Jouw gezondheid, vreugde en leven zijn belangrijker! Als je al ziek bent en je weet dat die bitterheid er iets mee te maken heeft, laat het gaan! Accepteer Jezus als je genezer. Hij draagt jouw verbittering en boosheid, Hij is jouw Geneesheer!(Bron:Gelooft.com)

  29-05-2017 om 12:54 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft zijn liefde

  God is te rein om kwaad te kunnen zien. Hij had ons mensen kunnen vernietigen, want wij hebben allemaal zonder uitzondering gezondigd. Onze veroordeling zou terecht zijn geweest, maar hij heeft het niet gedaan.


  Hij heeft Zijn enige, geliefde Zoon als Mens naar de aarde gestuurd, en Deze heeft aan al de rechtvaardige eisen voldaan die God aan de mensen had gesteld. De Ene hing aan het kruis, waar God met Hem afrekende vanwege onze zonden, zodaT DE STRAF DIE WIJ VERDIEND HADDEN, hEM TROF. oMDAT DOOR HET OFFER VAN zIJN zOON IN IEDER OPZICHT AAN gODS EISEN IS VOLDAAN, VERLANGT hIJ NU NIETS meer van ons. Integendeel, Hij geeft uit de volheid en liefde van Zijn hart.

  God heeft Zijn liefde bewezen doordat Hij de Heere Jezus gaf om op de aarde aan het kruis te sterven voor onze zonden. De Zoon van de Vader, de Schepper en Behouder van alles, kwam in diepe vernedering op aarde, om aan het einde de verwachte dood aan het kruis te ondergaan. Hebt u enig idee hoe geweldig groot Gods gave is?

  Als u diep in uw hart begrepen hebt, begrijpt u beter waarom de Vader/God gelovigen zoekt, in plaats van aanbidding te eisen. Hoe meer waarde wij toekennen aan de Zoon/Jezus, des te duidelijker wordt het u dat de Vader/God een antwoord in uw hart zoekt. Geef u uw hart aan Hem/God?(HetGoedeZaad)

  20-05-2017 om 14:13 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  13-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omkeren

  Een predikant betrad eens een discotheek. De eigenaar kwam op hem af: Meneer, hier evangeliseren is zinloos!

   

  Integendeel, antwoordde de evangelist, juist hier is het belangrijk om mensen de weg naar echt geluk te laten zien. Ook u moet u naar God omkeren, anders bent u voor eeuwig verloren.

   

  De eigenaar weerlegde: Ik geloof niet in het bestaan van een hel. Als er één is, dan is dat hier.

   

  Nee, beste vriend, de hel is niet hier en ik zal u ook zeggen waarom niet.

   

  Ten eerste geloof ik in de Heere Jezus, en in de hel zijn geen gelovigen.

   

  Ten tweede heb ik een Bijbel, en in de hel zijn geen Bijbels.

   

  Ten derde: u verkoopt hier drinken, maar in de hel is er een dorst die niemand kan lessen.

   

  En als laatste: ik zal weer weggaan uit dit gebouw, maar uit de hel kan niemand meer ontsnappen.

   

  Over de hel moet niemand grappen maken: hij bestaat werkelijk. Jezus Christus heeft er Zelf voor gewaarschuwd, en niet alleen in ons dagvers.

   

  Eigenlijk is de hel gemaakt voor de duivel en zijn engelen (Matteus 25:41☻☻ Daarna zal Hij tegen de mensen links van Hem zeggen: 'Ga weg van Mij. Jullie zijn vervloekt. Ga naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is klaargemaakt. ). Zondige mensen echter wil God redden van het eeuwige verderf( 1 Timotheus 2:4☻☻ En Hij wil dat alle mensen zullen worden gered en naar zijn waarheid zullen luisteren. )

  Als iemand toch verloren gaat, ligt dat niet aan God. Hij heeft Zijn eigen Zoon gestuurd, zodat iedereen gered kan worden, om een plaats in de hemel te ontvangen.

   

  Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden(Handelingen 16:31☻☻Paulus antwoordde: "Geloof in de Heer Jezus. Dan zul je worden gered, met iedereen die in je huis woont.")


  Deze mensen zullen voor eeuwig gestraft worden. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen."(Matteus 25:46)☻☻Alle mensen die weigerden zich te bekeren, zullen na hun dood en het laatste oordeel de eeuwige straf ondergaan in de hel.(Bron:HetGoedeZaad)

  13-05-2017 om 13:50 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  06-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe en waartoe Jezus stierf

  HOE EN WAARTOE JEZUS STIERF

  Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan.(Romeinen 5:6)


  Wij waren en zijn hulpeloos omdat wij niets konden doen om onszelf te redden. Er moest iemand komen om ons te redden. Niet alleen is Christus op een bepaald ogenblik in de geschiedenis gekomen; Hij kwam precies op het juiste ogenblik, het moment dat God bepaald had. God heeft de hele geschiedenis in zijn hand en Hij had ook in de hand wanneer, hoe en waartoe Jezus stierf.

  06-05-2017 om 15:16 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  03-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bijbel het unieke boek

  De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan. Maar mijn woorden zullen altijd blijven.(Matteus 24:35)

  De Bijbel is een persoonlijk Boek. De Bijbel betekent voor één niets, voor de ander alles. Hier volgt het getuigenis van een gelovige op de vraag: Welke waarde heeft de Bijbel voor u?

  Sinds mijn kindertijd heb ik de Bijbel gelezen, maar het bleef voor mij een gesloten boek. Het was zeker een interessant en een veelzijdig boek, wijs, serieus, veelzeggend en uniek, maar vooral een dood boek.


  Opeens sprak het mij heel persoonlijk aan. Ik merkte dat God met mij sprak. Zo erkende ik door de Bijbel welke betekenis Jezus Christus voor mij leven heeft. Sindsdien is de Bijbel mijn meest geliefde Boek.

  Natuurlijk heb ik ook veel andere boeken gelezen. Er zijn ook veel goede en waardevolle boeken, maar de Bijbel is oneindig veel meer. Het is God Woord, het Woord waarin ik houvast voor mij leven heb gevonden, de vaste grond waarop ik kan steunen.

  In de Bijbel zag ik hoe ik vergeving van mijn schuld kon krijgen. Ik vond vrede met God, echte innerlijke vrede, die ik in de wereld tevergeefs gezocht had. Ik heb nu omgang met God, de Vader en de Zoon, door de Heilige Geest. Daardoor ben ik nooit eenzaam.

  Omdat de Bijbel mij al het belangrijke en nodige voor mijn leven heeft gegeven, heb ik daar volledig vertrouwen in. Het is voor mij het ware en onfeilbare Woord van God.

  Wilt u ook regelmatig de Bijbel lezen? (HetGoedeZaad)

  03-05-2017 om 14:18 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  28-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op de eenzame weg

  Een jonge man met humanistische opvoeding wordt aangetrokken door avontuur. Met de fiets wil hij door Noord-Amerika heen trekken, van het oosten naar het westen. Het verre land overrompelt en bedrukt hem tegelijk. Als hij op de eindeloos lange highway van Canada rijdt en af en toe een auto tegenkomt of ingehaald wordt, overvalt de eenzaamheid hem ineens met volle kracht. Soms wordt hij er neerslachtig van.


  Plotseling wordt hij zich op de eenzame weg, te midden van dichte bossen, bewust van het feit dat er een God in de hemel is. Thuis heeft hij daar niets over gehoord, maar nu merkt hij Gods aanwezigheid. Het maakt hem rustig. De jonge man spreekt met Hem, hij bidt voor de eerste keer in zijn leven en God luistert.

   

  Er gebeurt niets wereldschokkends, maar hij vindt wel elke avond een dak boven zijn hoofd. Gelukkig maar, want zijn tent blijft door de regen niet overeind in de natte grond, omdat het dat jaar veel regent in Canada.


  De Heere leidt hem vaak naar kerken waar hij kan overnachten. Als zijn fiets kapot gaat, vindt hij aardige mensen die hem helpen. Hij voelt zich helemaal zeker door Gods steun. De ervaringen laten hem niet meer los, maar er zullen nog een aantal jaren voorbijgaan voordat hij erkent hoe hij zelf geschapen is en dat God hem door Jezus Christus wil redden. Pas als student wordt hem op een nacht duidelijk dat God hem de hele tijd al zocht en eindelijk laat hij zich vinden!(Bron:HetGoedeZaad)

  28-04-2017 om 14:53 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  24-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  MAAR EEN STAP

  Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan. (Johannes 5:24)

  Er zat een drukke groep jonge mensen in de bus. Een passagier nam plaats in hun buurt en opende zijn Bijbel. Om de anderen aan het lachen te maken, vroeg een grappenmaker hem met een ernstig gezicht: Sorry, kunt u me zeggen of het nog ver is van hier naar het paradijs?


  De man keek de jongen in de ogen en antwoordde op een vriendschappelijke maar ernstige toon: Het paradijs, beste vriend, is maar een stap van je verwijderd. Wil je deze stap niet nu zetten? Dat was alles, maar deze gewone woorden en de manier waarop ze gesproken werden, achtervolgden de jonge man. Steeds weer drongen ze zich aan hem op, en hij vond geen rust tot hij deze ene stap naar Jezus Christus, de Redder, had gezet.

  Ook ieder van u moet deze ene stap zetten om van de dood over te gaan in het leven. Niemand anders kan dat voor u doen. Als iemand ouders of vrienden heeft die in Jezus Christus geloven, kan ook hun geloof het eigen geloof niet veranderen. Het enige wat een mens voor de ander kan doen, is hem naar de Heere Jezus leiden. Want er is één God. Er is ook één bemiddelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen(1Timoteus 2:5-6)

  Wie zich tot Hem wendt en zijn zonden belijdt, vindt vergeving, want Christus heeft aan het kruis Zijn leven gegeven als losprijs voor iedereen die dit gelovig aanneemt.

  Niemand van u lezers moet nog langer twijfelen om deze stap te zetten. (Bron:HetGoedeZaad)

  Lieve Vader in de Hemel, helpt u de lezers op deze stap te gaan zetten voor hun eeuwige redding bij U.

  24-04-2017 om 12:59 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  21-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij die dorst heeft

  Ieder mens heeft van Zijn Schepper een wil gekregen. Daarmee kan hij beslissen. Door de herhaalde uitdrukking  ‘wie wil ... ‘ worden we in de Bijbel opgeroepen om dat te willen wat God van ons vraagt.


  Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Hier gaat het om een oproep om de Heere Jezus als Redder aan te nemen en van de eeuwige dood naar het eeuwige leven te komen. Wie deze stap zet, heeft zekerheid. Hij wordt een kind van God.

  En de wereld met alles wat ze belangrijk vindt, zal verdwijnen. Maar als je doet wat God wil, zul je eeuwig leven. (1 Johannes 2:17) Als wij erg aan dingen gehecht zijn, is het moeilijk te beseffen dat die op een dag verdwenen zullen zijn. Het is misschien nog moeilijker te geloven dat iemand die de wil van God doet, voor eeuwig zal leven. Het besef dat deze slechte wereld en de zonde eenmaal zullen eindigen, geeft ons de moed om God te blijven volgen. (bron:hetgoedezaad)

  21-04-2017 om 15:02 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  17-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit genade door geloof

  Jezus Christus, Gods Zoon, kwam eens op deze aarde en werd waarachtig Mens. Maar Hij was en bleef zonder zonde. Toen Hij ongeveer 33 jaar was, offerde Hij Zijn leven vrijwillig op voor zondige mensen. Hij was bereid voor anderen Gods toorn over hun boze daden te verdragen en dan te sterven, want ‘het loon van de zonde is de dood’.


  Sinds deze gebeurtenis, toen de Heiland aan het kruis van Golgotha stierf, biedt God door het Evangelie aan alle mensen Zijn genade aan. Omdat een Ander hun schuld voor God betaald heeft, wil Hij u nu redden. Maar de mens moet komen en dit heilsaanbod in geloof aannemen, anders heeft het voor hem geen zin.

  Maar wat moeten we onder ‘geloof’ verstaan? Wat heeft dat u te zeggen? Ten eerste gaat dit om de erkenning dat u helemaal verloren bent en niet in staat bent uzelf te verlossen. Ten tweede moet u iedere poging uzelf te redden, opgeven en alle verloren zondaar tot Christus komen en helemaal op Hem en Zijn genade vertrouwen. Dat is geloof.

  In de Heere Jezus Christus vindt een zondaar alles wat hij nodig heeft, maar hij moet bij Hem komen. Deze stap is de uitwerking van het geloof. De redding is uitsluitend het werk van Gods genade. We kunnen er niets aan bijdragen, het alleen dankbaar in geloof aannemen.(Bron:HetGoedeZaad)

  17-04-2017 om 13:02 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  13-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat betekent witte donderdag en de voetwassing

   

  Op Witte Donderdag, de dag van 'het laatste avondmaal', wordt in de christelijke kerk gedacht aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. In de nacht van Witte Donderdag wordt Jezus gevangen genomen en verhoord. Het is niet zomaar een maaltijd, het is de vooravond van het Joodse Paasfeest (Pesach). Jezus en zijn vrienden denken aan hoe het joodse volk ooit door Mozes uit Egypte is bevrijd.


  Vóór dat de maaltijd begint maakt Jezus nogmaals duidelijk machtsverhoudingen, meesterschap en slavernij in zijn visie niet kunnen bestaan. Het gaat hem om dienstbaarheid aan elkaar, om broederschap, waarbij iedereen telt. Hij demonstreert dat op een bijzondere wijze. In plaats van de slaven gaat hij zelf op zijn knieën en wast de voeten van zijn leerlingen. Die kijken raar op, want Jezus was toch hun meester. Een meester die de dingen op z'n kop weet te zetten. Meesters worden helpers.


  Tijdens deze maaltijd wordt het Jezus duidelijk dat er iemand onder zijn vrienden is die hem verraden zal. Er zijn mensen die willen dat Jezus wordt opgepakt en gedood. Judas, één van de leerlingen zal hen daarbij helpen. Jezus vertelt dat allemaal tijdens de maaltijd.

  JEZUS WAST DE VOETEN VAN DE LEERLINGEN

  Jezus wist dat voor Hem de tijd was gekomen om uit deze wereld weg te gaan. Hij zou teruggaan naar de Vader. Vóór de dag van het Paasfeest hield Jezus al heel veel van zijn vrienden. En Hij hield van hen tot aan het einde.

  2 + 3 De duivel had Judas Iskariot, de zoon van Simon, al opgestookt om Jezus te verraden. Jezus wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven. Hij wist dat Hij bij God vandaan kwam en nu weer naar God zou teruggaan. 4 Maar Hij stond op van tafel, trok zijn bovenkleren uit en deed een linnen doek als schort om zoals een dienaar of een slaaf dat doet. 5 Hij goot water in een waskom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de doek die Hij om had. 6 Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei Simon tegen Hem: "Heer, wilt Ú mijn voeten wassen?" 7 Jezus antwoordde Hem: "Nu begrijp je nog niet wat Ik doe, maar later zul je het begrijpen." 8 Petrus zei tegen Hem: "Geen sprake van! Ik wil niet dat U mijn voeten wast!" Jezus antwoordde hem: "Als Ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen." 9 Simon Petrus zei tegen Hem: "Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!" 10 Jezus zei tegen hem: "Als je je gewassen hebt, hoef je alleen je voeten te wassen, want je bent al helemaal schoon. Jullie zijn schoon en zuiver, maar niet allemaal."

  13-04-2017 om 12:36 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  11-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloof-Kruis

  GELOOF-KRUIS

  In de Bijbel staat dat Jezus Christus gestorven is aan een kruis, en dat Hij daarna levend is geworden - ‘opgestaan’  noemen we dat. Daar denken we aan met het Paasfeest. Toen Jezus aan het kruis hing, heeft God Hem gestraft voor de verkeerde dingen die alle mensen doen. God strafte Jezus, die niks verkeerd gedaan had, in plaats van alle mensen, zodat wij die straf niet hoeven te dragen en we nu dicht bij God mogen komen. In Jezus geloven betekent dat je zegt: ja, dat heeft Jezus ook voor mij gedaan.(Bron:levennu)

  11-04-2017 om 13:52 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  06-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde hart

  LIEFDE-HART

  Je weet vast wel dat een hart het symbool is voor liefde. In de Bijbel staat dat God liefde is. God houdt zo veel van de wereld dat Hij zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft laten gaan om voor de mensen te sterven. En Hij wil heel graag dat alle mensen ook van Hem gaan houden. God wil als een Vader voor u zorgen. Je mag alles tegen Hem zeggen wat u moeilijk vindt. Dat betekent niet dat alle moeilijke dingen dan worden opgelost. Maar wel dat God u rust en vrede wil geven in je hart. Misschien hebt u een vader en een moeder die niet goed voor je zorgt of die er helemaal niet is. Maar God is anders. Hij is liefde.

  06-04-2017 om 15:12 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  31-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods oog

  Heer, U kent mij. U weet wat er diep binnenin mij is. U weet dat ik van U houd. Heer, sleur die mensen weg als schapen die geslacht gaan worden. Bewaar hen tot de dag van de slacht.


  U zit achter het stuur en bent bijna op de plaats van bestemming. Nog even geeft u via uw mobiel een belangrijke mededeling door. Op dat moment merkt u in uw achteruitkijkspiegel een politieauto op. In een reflex neemt u uw voet van het gas, stopt u uw mobiel weg en doet u uw gordel om. Verhit bedenkt u een smoes voor het feit dat u uw identiteitspapieren niet bij u hebt. Bang denkt u aan de banden die u allang had moeten vervangen. O, als de agent u nu zou laten stoppen!

  Stelt u zich eens voor: God zit u zo op de hielen dat u Hem kunt zien. Bliksemsnel zullen uw gedachten aan het malen gaan. Hoe was het toch met de laatste belastingaangifte? Met de echtelijke trouw? Met uw aanzien in de buurt? Met uw zakelijke praktijken? Met uw eerlijkheid?

  Nu, God is werkelijk zo dicht achter u, alleen ziet u Hem niet. Hij ziet u echter wel.

  Bedenk dat te allen tijde. Zie het als een kans dat God u niet zomaar uw gang laat gaan. Zorg ervoor dat u met Hem in het reine komt. Ga uw leven punt voor punt na. Belijd Hem al uw fouten en maak ze in de toekomst niet meer. Zo wordt uw leven nieuw, omdat God u in Christus alles vergeeft en bereid is u een onverwachte levenskwaliteit te geven. U hoeft dan niet meer bang voor Hem te zijn, maar kunt met blijdschap onder Zijn ogen leven.


  Lieve God wilt u elke lezer zijn of haar uw liefde laten ervaren. Dat ze weten dat U er ook  voor hen  bent. Al kennen ze U nog niet. U kent ieder lezers heel goed.(Bron:hetgoedezaad)

  31-03-2017 om 16:09 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  29-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Paasverhaal (2e deel)

  JULLIE HOEVEN NIET BANG TE ZIJN!

  De vrouwen waren bij de begrafenis van Jezus geweest. Ze hadden tegenover het graf gezeten toen Jezus vrienden zijn gestorven, in grafdoeken gewikkelde, lichaam daar hadden neergelegd. Maar nu zien ze alleen de grafdoeken nog liggen. Jezus is opgewekt uit de dood!

  Ze verlaten de graftuin, verschrikt maar blij. Als ze op weg gaan naar de leerlingen van Jezus om hen de boodschap van de engel te vertellen, ontmoeten ze Jezus zelf. Hij leeft, Hij staat voor hen! Hij spreekt tot hen zoals Hij altijd gesproken heeft. Ook Hij zegt: “Jullie hoeven niet bang te zijn!” De vrouwen knielen voor de voeten van Jezus en aanbidden Hem.


  Dit is het echte paasverhaal. De levende Jezus stuurt de vrouwen naar zijn vrienden in Jeruzalem. Ook zij zullen Jezus in levende lijve ontmoeten. En ook zij zullen het wonderlijke, maar ware verhaal weer verder vertellen. En nu, vele eeuwen later, heb ook jij het gehoord.

  Het paasverhaal is een boodschap van hoop. Misschien vind je het wel lastig om erin te geloven, want de dood lijkt oppermachtig in deze wereld. Inderdaad lijkt dat zo, maar in werkelijkheid is God machtiger.

  De dood heeft macht door het kwaad, de zonde, onze verkeerde daden. Maar God heeft zijn Zoon Jezus, gegeven die nooit kwaad heeft gedaan. Zo heeft Jezus de zonde en de dood overwonnen. Hij wil ook iedereen, die op Hem vertrouwt, eeuwig leven geven: leven dat nooit meer ophoudt in Gods toekomstige rijk van liefde, vrede en blijdschap. Daar mag je om bidden. Bidden, dat is spreken met God. Vraag het maar gewoon.(Bron:Traktaat)

  29-03-2017 om 14:09 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Feestdagen
  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opgeruimd huis opgeruimd hoofd

  Vroeger kon ik rustig tussen de troep zitten. Op de een of andere manier is dat in de loop der jaren veranderd. Ik vind het helemaal niet erg meer om met een emmer sop aan de gang te gaan. Lekker handen uit de mouwen en er tegenaan. Zo heb ik bij het eerste echte lentezonnetje de woonkamer helemaal onder handen genomen. Dus gordijnen gewassen, vloer helemaal schoongemaakt en alle opgestapelde troep van de winter weggegooid. Ik was aan het einde van de dag bekaf, maar het voelde echt heel goed: alles weer fris en schoon. Die voorjaarsschoonmaak van mijn moeder was zo gek nog niet.


  (Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist.(Hebreeën 1:3)Mensen zijn zondaren omdat de mens zonder God leeft. Men wil niks over God weten. Precies zoals we ons huis opgeruimd en schoon maken. Zo wil God ook het hart van mensen schoonmaken reinigen en opruimen van alle zonden van  uit de wereld.

  Wilt u ook uw hart laten schoonmaken en opruimen?

  24-03-2017 om 12:13 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  20-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Paasverhaal

  JEZUS WAS GESTORVEN AAN HET KRUIS

  Denk je ook wel eens: waar gaat dit nu eigenlijk over? Gaat dat over lente, eieren en lammetjes in de wei? Niet dus, al zijn dat wel leuke dingen. Als je niet weet waar Pasen over gaat, let dan nu goed op. Want dit is het echte paasverhaal.


  Het verhaal begint droevig, 2 dagen na de begrafenis van Jezus van Nazareth. Hij was gestorven aan een kruis, bij de stad Jeruzalem. Zijn vrienden hadden geloofd dat Jezus de Zoon van God was. Maar met zijn dood leek het over en uit.

  KOM, KIJK MAAR IN HET LEGE GRAF

  Voor dag en dauw, op de eerste dag van de week, gaan enkele vrouwen op weg naar het graf van Jezus. Dat graf was uitgehakt in een rots. Ze hebben geurige kruiden meegenomen op het dode lichaam van Jezus te verzorgen. Dan trilt plotseling de aarde! Het licht van de opkomende zon wordt even overstraald door een hemels licht.

  Pas als de vrouwen in de buurt van het graf komen denken ze aan de zware steen voor de opening van de grafkamer. Tot hun verbazing zien ze dat die is weggerold. Op de weggerolde steen zit een engel, een hemels boodschapper van God.

  De engel is als een bliksemflits naar de aarde gekomen en dat hemelse licht hebben de vrouwen gezien. Toen zijn voeten de aarde raakten heeft de grond getrild. Er waren soldaten die Jezus graf bewaakten, maar die zijn in doodsangst weggevlucht.

  De engel spreekt vriendelijk tot de geschrokken vrouwen: Jullie hoeven niet bang te zijn!

  Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Hij is hier niet, Hij is opgewekt uit de dood zoals Hij gezegd heeft. Kom, kijk maar in het lege graf, Hij is hier niet meer. Daar is de plaats waar Hij gelegen heeft.(Bron:traktaat)

  20-03-2017 om 13:30 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Feestdagen
  15-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God houdt van zijn schepselen

  De Heer doet helemaal niets. Hij doet niets goeds, maar Hij doet ons ook geen kwaad.'(Zefanja 1:12) Sommige mensen zien God als een goedige, hemelse grootvader, die je graag om je heen hebt, maar niet echt een rol speelt in het moderne leven. Ze geloven niet in Zijn macht of in zijn komende oordeel.

  Er zijn mensen die het bestaan van God niet ontkennen, maar wel leven alsof God Zich niet in de mens interesseert. Ik kwam met een jonge student in gesprek die deze opvatting had. Ik vroeg hem of hij God als een God van kracht en wijsheid erkende. Hij bevestigde dat met de opmerking dat het universum en de schepping om ons heen dat bewijzen.

  Ik vroeg hem of hij ook geloofde dat het verlangen naar kracht en wijsheid een drijfveer voor het handelen van de mens was, en of dit iets was wat hij van zijn Schepper gekregen had. Dat beaamde hij en ik vroeg verder:

  Is er niet nog iets anders wat de mens in sterke mate motiveert?

  Hij wist niet wat ik bedoelde.

  Wat denk je van liefde? Kan die de mens er niet toe brengen iets te doen wat hij anders nooit zou doen, alleen uit liefde?

  Weer beaamde hij het.

  Zie je, ook deze bekwaamheid heeft de mens van God, zijn Schepper, gekregen. Maar hij kan ze alleen van een God gekregen hebben Die Zelf liefde is. Het was hem duidelijk en toen vroeg hij:

  Hoe kun je iets van deze liefde ervaren? De Bijbel kende hij niet, maar hij was bereid om te luisteren toen ik hem verzen als Johannes 3:16 en andere liet zien. Hij nam ook een Johannesevangelie aan en beloofde het te lezen. Moge de Heere geven dat we elkaar in de hemel weerzien. (Bron:HetGoedeZaad)

  15-03-2017 om 14:20 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  10-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ontferming van God

  Daar riepen ze: "Jezus, Meester, help ons alstublieft!" (Lukas 17:13)
  Melaatsheid is een ernstige ziekte die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament genoemd wordt.
  Ze komt overeen met de hedendaagse lepra. Met deze lichamelijke ziekte karakteriseert God in de Bijbel de zonde(Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.) en haar uitwerkingen op het leven van de mens.

  Net als de melaatsheid is de zonde besmettelijk. We staan allemaal onder invloed van onze omgeving, maar we beïnvloeden ook anderen. Zo scheppen bijvoorbeeld mensen die God niet vrezen(geen ontzag hebben voor God), een sfeer van goddeloosheid.(men leeft zonder God).

  De melaatsheid verbreidt zich door het lichaam. Zo is het ook met de zonde. In eerste instantie is ze alleen in de gedachten aanwezig, maar hoe snel komt ze niet tot daden!

  De melaatse heeft geen hoop. In de tijd van de Bijbel was deze ziekte ongeneeslijk. Er was alleen uitzicht op de dood. De zondaar leeft zonder hoop en zonder God in de wereld, en vol angst voor wat na de dood volgt.

  Vanwege besmettingsgevaar werden de melaatsen van de menselijke samenleving uitgesloten. Vergeleken met de zonde kun je zeggen: ze maakt eenzaam. De zondaar is van God gescheiden en het vertrouwen in mensen wordt vaak belemmerd door de aanklacht van het eigen geweten, dat zegt: Als ze eens zouden weten…!

  Maar er is Iemand Die niet alleen de melaatsheid kon genezen, maar ook van de zonde kan reinigen: Jezus Christus. Van Hem wordt gezegd: Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde en: Als u uw zonde belijdt: Hij is getrouw en rechtvaardig om u de zonde te vergeven en u te reinigen van alle ongerechtigheid.

  Trouwe en Lieve Vader in de Hemel, u nodigt de lezers uit tot een betere levensweg en het ervaren van ware vreugde en vrede.(Bron:hetgoedezaad)

  10-03-2017 om 13:42 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven


  GENEZEN VAN GEESTELIJKE PROBLEMEN☻

  29 mei☻

  Mijn naam is Ralf en ik woon in Schotland. Als kind las ik af en toe in de Bijbel en ging met mijn grootmoeder naar de kerk. Zo nu en dan dacht ik na over vragen met betrekking tot de Bijbel, maar nadat mijn grootmoeder was gestorven, dacht ik er niet meer over na. Toen ik ouder werd, kreeg ik interesse in veel andere dingen. Ik ging vaak opstap met mijn vrienden en dronk steeds vaker alcohol; ik raakte meer en meer verslaafd. Ik had verschillende stukgelopen relaties achter de rug en ging nu door tijden van depressie. Ik deed schriftelijk een technische cursus maar had veel moeite me te concentreren door mijn alcoholproblemen. Kort voor mijn afstudeeropdracht, besloot ik om helemaal te stoppen met alcohol. Het onderwerp van mijn proefschrift ging over de algemene vormingsleer en de oorsprong van het leven. In die tijd kocht ik een Bijbel; ik las er in en begon ook weer te bidden. Ik begon weer met het lezen van de Bijbel, op zoek naar antwoorden voor mijn leven. Ik begreep dat ik, overeenkomstig de Bijbel, gedoopt moest worden om de last van mijn zonden kwijt te raken. Toen ik een kennis van me hielp met het renoveren van haar flat, ontmoette ik twee christenen van Christian Assemblies International. Ongeveer een week later ging ik op bezoek bij de diaken van de plaatselijke gemeentegroep. Ik vertelde hem dat ik niet weg zou gaan voordat ik gedoopt was. De nacht ervoor had ik enorme angstaanvallen moeten doorstaan en vreesde weer in een psychiatrische inrichting te belanden. Ik lag op mijn bed en hield mijn Bijbel als een beschermend schild over mijn borst terwijl onzichtbare boze krachten aan het werk waren in mijn kamer. Alleen mijn wens om de volgende dag gedoopt te worden, gaf me de kracht de aanvallen die nacht te doorstaan. De volgende dag bekeerde ik me van al mijn zonden en ontving de Heilige Geest. Even later werd ik gedoopt in een meer – Prijs de Heer! Ik werk nu al meerdere jaren voltijd en neem helemaal geen medicijnen meer. Ik ben de Heer dankbaar voor mijn welzijn en geniet van een heel vol en gezond leven.

  https://www.cai.org/

  GENEZINGS GETUIGENIS☻

  BEVRIJD VAN DEPRESSIE☻

  7 juni☻

  Dat God geen half werk doet, bewijst de verandering in het leven van Ofira Kok. Haar levenslustige uitstraling is aanstekelijk en haar dromen en plannen bruisen van leven en passie. Toch is het niet altijd zo geweest, want van jongs af aan ziet Ofira het leven door een grauwe wolk. Op 2 november 2008 komt daar verandering in. EERST ZIEN EN DAN GELOVEN:De zondag ervoor bezoekt Ofira met een groep uit haar kerk een genezingsdienst van Jan Zijlstra. Omdat een vriendin van iemand uit de groep ziek is, besluiten zij de dienst te bezoeken om te kijken wat er gebeurt en of het bijbels is. ‘We hoorden over een bijzondere genezing en je bent een beetje sceptisch: eerst zien en dan geloven, want je hoort wel van alles’ vertelt Ofira lachend. Toen er met zieken gebeden zou worden zei Jan Zijlstra: ‘Blijf maar op je stoel zitten, want God laat wel aan mij zien voor wie ik mag bidden. Het is niet mijn verdienste.’ Die woorden raakten mij omdat ik zo sceptisch geweest was en deze woorden zo zuiver waren. Een vrouw ontving genezing van dystrofie op de enkels. Zij stond stevig op de benen en rende over het podium. Ik was diep onder de indruk. Opeens vroeg hij of de vrouw naar wiens naam hij gevraagd had, naar voren wilde komen. Ik schrok, dat was ik en ik durfde weer niet! Mijn vriendin ging opnieuw met me mee en op de vraag waar ik genezing voor vroeg, dacht ik: ‘O! Die depressie natuurlijk!’ Ik vertelde dat ik al veertien jaar christen was. ‘Dan heeft satan al lang genoeg invloed op je leven gehad, het is nu klaar!’. En terwijl er voor me gebeden werd, vertelde Jan Zijlstra dat God al aan het werk was, maar ik voelde helemaal niets. Totdat de Heilige Geest krachtig door me heen stroomde, ik werd blij en warm. De stolp werd van me afgetild. Ik wist meteen dat ik genezen was! Ik ging veranderd naar huis’.
  OPENHANDS

  ER IS HOOP☻

  5 juni☻

  Echte blijvende Hoop.

  Echte innerlijke rust.

  Pure liefde.

  En vooral: echt begrip.

  God is er!

  En Hij ziet jou

  Ook nu, nu je achter je computer zit.

  Hij ziet je verdriet.

  Hij kent je angst.

  Hij kent je boosheid.

  Hij kent je door en door.

  En Hij begrijpt je.

  OPENHANDS

  TROOSTENDE ARMEN☻

  5 juni☻

  Wat er ook is

  Bij Hem kan je altijd terecht.

  Bij Hem heb je niet veel woorden nodig.

  Jezelf overgeven is genoeg.

  Vertel het hem maar.

  Hij begrijpt het.

  En Hij slaat troostend Zijn armen om je heen.

  Vol begrip, vol liefde.

  Zo is God.

  Zo is Jezus.

  Intens meelevend.

  Intens begrijpend.

  Intens vol liefde.

  Voor jou!

  www.openhands.nl


  ONTDEK GOD

  GELOOF IN GOD☻

  7 juni☻

  Geloof in God is ten diepste het liefhebben van God. Je geeft je opstandigheid jegens God op en ontdekt Gods liefde voor jou. Het ervaren van de geweldig grote liefde van God, heeft als gevolg dat je God en je naaste  intens gaat liefhebben. Geloven in God doe je dan ook vooral met je hart: je hebt God lief en dient Hem vanuit je liefde. We zijn gemaakt door God. God is liefde. We zijn dus gemaakt door liefde. Liefde is de belangrijkste nood van elk mens. Als we geloven in God, ontdekken we een liefde die oneindig veel groter is dan alle liefde die mensen zonder God kunnen kennen. De liefde van God voor ons is zichtbaar geworden in Jezus Christus, die voor ons is gestorven aan het kruis, als offer voor onze zonden.Geloven is God en je naaste liefhebben

  God zoekt jou en houdt van jóu. God heeft alles voor je over gehad. God wil van jou dat je Zijn liefde beantwoordt. Jezus zei: ‘Heb de Here, je God lief met heel je hart, met heel je ziel en heel je verstand.’ Het gaat er echter niet alleen om dat we God liefhebben, maar geloof in God betekent ook dat we Gods liefde in ons dagelijks leven gaan tonen aan de mensen om ons heen. Pas als we ook daadwerkelijk leven in liefde jegens onze naaste, laten we zien dat we waarachtig leven met God.

  ONTDEKT GOD

  JEZUS OF MOHAMED☻

  7 juni☻

  Wie is Jezus Christus en wie is Mohammed? In welke opzichten zijn ze verschillend en welke overeenkomsten vertonen ze? Wijzen ze beiden op dezelfde God of spreken ze elkaar op veel punten tegen? Naar wie moeten we luisteren, als we God willen leren kennen? In dit artikel vind je antwoord op deze vragen en leer je wie Jezus Christus en Mohammed echt zijn. De vermelde informatie is gebaseerd op de meest originele bronnen: de Bijbel en de Koran. Bovendien zijn de feiten gebaseerd op betrouwbare geschiedschrijving. Onderaan dit artikel vind je diverse bronverwijzingen, waar je alle genoemde informatie op hun juistheid kunt controleren. We weten allemaal dat het ontdekken van waarheid soms pijnlijk en confronterend kan zijn. De reactie van sommige mensen die onderstaande feiten lezen, is dat ze mij ervan beschuldigen leugens te verspreiden. Hoewel zo’n emotionele reactie begrijpelijk is, is het natuurlijk niet terecht om iemand die accurate en controleerbare informatie bekendmaakt, ervan te beschuldigen leugens te verspreiden, alleen maar omdat de waarheid pijnlijk is. Ik heb geen enkel verlangen om leugens te verkondigen. Er is al genoeg leugen in de wereld en het is juist mijn grote verlangen om licht te verspreiden, geen duisternis.

  www.ontdekgod.nl


  SHOUT BOX

  Mijn gastenboek


  DE DEUR IS OPEN
 • weekend groetjes.
 • 3vhm9y
 • Fijne donderdag
 • xjz7kq
 • Hallo lLinecia,

  Druk op onderstaande KNOP om een berichtje achter te laten in mijn GASTENBOEK


  HET JUK EN DE LAST VAN CHRISTUS☻

  7 juni☻

  Licht is Mijn last; zacht Mijn juk

  als je tot Mij komt, geef Ik je "geluk"!

  Waarom zou je niet komen tot Mij?

  Ik, Jezus ben het, die dit tot je zei,

  om je vermoeide ziel rust te geven,

  die het door de last dreigt te begeven.

  Licht is Mijn last; zacht Mijn juk

  als je tot Mij komt, geef Ik je "geluk"!

  Zo mag je Mijn juk op je nemen,

  om dan ook in te leven;

  dat Ik echt jouw problemen

  ter harte neem en je rust wil geven!

  Licht is Mijn last; zacht Mijn juk! D. v Engelenhoven  ONTFERM U HEER☻

  7 juni☻

  Vlammen vliegen door de lucht

  Onbegrepen daden

  Woorden nemen nu de vlucht

  Naar de hemel

  Op aarde verwoest men dromen

  Geen toekomst hier

  Waar jong leven wordt ontnomen

  Stilt geen waarom

  Ik huil om zoveel ongetemd venijn

  En God huilt mee

  Hij wil niet dat de mens zich zo vergrijpt

  Het geeft diep verdriet.

  Ontferm U Heer de wereld lijdt

  Onder satans heerschappij

  En toch......U overwon de strijd

  Eens brengt U een ommekeer.

  n.a.v. de moord op twee meisjes/I.vd Welle

  BESTE MAARTEN LUTHER☻

  7 juni☻

  Vijfhonderd jaar geleden

  heb je een stap genomen,

  waar we het komende jaar

  veel over gaan horen.

  Die stellingen die je op

  de kerkdeur had geslagen,

  vele mensen kwamen

  toen met vele vragen.

  Maarten, besefte je wat hier

  de gevolgen van konden wezen,

  hierdoor keken de mensen

  toen en nu anders naar het leven.

  Maarten, bedankt dat je dit

  toen voor ons hebt gedaan,

  velen leerden zo hun weg

  tot de Heere Jezus te gaan./J.Troost

  MIJN ZOON WAAROM☻

  7 juni☻

  Onze zoon is in verband met

  een moord gearresteerd,

  hoe kwam hij zo ver wat deden

  wij in de opvoeding verkeert!

  Onze zoon nog zo jong en

  zoiets vreselijks gedaan.

  Waarom? Hoe kan dat?

  Waarom is het zo gegaan?

  Laten we bidden voor

  deze ouders in hun nood,

  zij zitten met veel verdriet,

  hun zoon heeft haar gedood.

  Heere, wees hen nabij,

  ook al zitten ze vol vragen,

  dat ze mogen weten ondanks

  alles worden we door God gedragen.

  n.a.v. de moord op Savannah (Bunschoten) en Romy (Hoevelaken) , juni 2017/J.Troost  ZE WAREN NOG MAAR 14 JAAR☻

  7 juni☻

  Ze waren nog maar 14 jaar,

  genoten van het leven,

  met vele toekomstdromen,

  maar werd hun niet gegeven.

  Ze waren nog maar 14 jaar,

  en waren nog veel te jong,

  wat een verdriet en pijn,

  toen het nieuws doordrong.

  Familie en vrienden blijven

  achter met vele vragen,

  laten we samen hen in

  ons gebed opdragen.

  Heere, ondersteun hen nu

  en wat er komen gaat,

  dat ze mogen weten dat

  U ze niet alleen laat.

  n.a.v. de moord op Savannah (Bunschoten) en Romy (Hoevelaken) , juni 2017/J.Troost  VERMOORD☻

  7 juni☻

  Wreed vermoord

  het hart met pijn doorboord

  Een gat geslagen

  in het ouderlijk hart

  wat een smart

  en dat door nog jonge blagen!

  Wie kan het verdriet peilen

  van deze ouders

  dat drukt op hun schouders?

  Vragen; ze zijn niet te omzeilen

  en waar ga ik ermee naar toe?

  Heere, waar dan heen

  tot U alleen

  Het is zo gauw gezegd

  maar als straks komt het recht

  uitkomt het waarom en hoe!

  O Heere, sta hun dan ook bij

  Laat Uw recht gelden

  al wordt het ook met voeten getreden

  wat harten doet versmelten!

  U o Heere, ja Gij

  wilt U voor hun in de bres treden

  Hun leed verzachten

  door hun te geven, de krachten

  het van U te mogen verwachten!

  U, die meer kunt geven, dan wij ooit dachten.D.v Engelenhoven


  VREUGDE IN KLEINE DINGEN☻

  7 juni☻

  Het leven kan een achtbaan zijn

  waarin je bent gekomen

  wat overblijft is angst en pijn

  weggespat zijn al je dromen.

  Het leven kan ongrijpbaar zijn

  je wilt het zo graag inhoud geven

  maar je voelt je vaak zo klein

  wanneer het anders gaat in ’t leven.

  Het leven is een gift van God

  maar is geschonden en gebroken

  het is geen speling van het lot

  God heeft door zijn Zoon gesproken:

  Ik heb je lief, al ben je ook geschonden

  kijk naar Mijn Zoon Hij stierf voor jou

  Zijn lichaam werd voor jou gebroken

  Mijn teken dat Ik van je hou.

  Hou vast wat Hij je heeft gegeven

  Zijn liefde duurt een leven lang

  hoe ook je zorgen zijn in ’t leven

  Hij neemt je bij de hand.

  Dàn kun jij je leven overstijgen

  vreugde in de kleine dingen zien

  in ontmoetingen de zegen krijgen

  waarmee je ook de ander dient/I.vd Welle


  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden.

   Prive e-mail versturen.


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • gekmin
 • real-life
 • openhands

  POEZIE☻

  DAT IK JEZUS TOEBEHOOR☻

  11 juni☻

  Dat ik Jezus toebehoor,

  dankbaar is mijn hart er voor;

  't is mijn ziel tot vreugd en leven.

  Mij heeft Hij zijn naam gegeven,

  mij zijn heilig bloed ten pand

  van mijn komst in 't Vaderland

  POEZIE ☺

  EEN ALBUM VERS SCHRIJVEN☻

  11 juni☻

  Een album vers te schrijven, Gaat zo gemakkelijk niet, Vooral niet in een album, Waar iedereen het ziet. 'k Wil toch niet achterblijven, En wens met heel mijn hart, Dat God U altijd zegend, En bewaard voor smart.  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  9 t/m 12 juni STILTE WEEKEND/Thema: 'Gods stille stem'☻☻

  Donderdag 22 juni  OASEDAG/9.30-17.00 uur Thema: Bron van vreugde☻☻

  25 juni 19.00 uur | THEMA DIENST/Thema: Bruiloftsmaal

  o.l.v. Hans Maat☻☻

  www.zdh.nl

  DE SPIL

  STILTE DRIEDAAGSE/ma 26 Jun 2017 11:00 t/m wo 28 Jun 2017 17:00☻

  Wil je graag wat langer de stilte beproeven? Dan is misschien een 3-daagse iets voor jou. Ook nu zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons van ons verlangen naar God bewust maken. Maar stilte kan ook onwennig, verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust.

  We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stilte-wandeling en creatieve uitingen. Natuurlijk is het stil in huis. Je beschikt deze dagen over een eigen, ruime, kamer.

  Begeleiding: Marianne Groen & Ineke Lamoree

  DE SPIL

  THEMARETRAITES☻

  TERUG WAAR GOD BEGON☻

  vr 30 Jun 2017 19:30 t/m zo 2 Jul 2017 14:30☻☻

  Onder de schaduw van uw vleugels ontdek ik wat ik verloren heb.

  Bij uw kloppend hart komt mijn diepste ziel tot leven.

  Met Henri Nouwen kijken we terug op onze levensloop: Wat nam ons in beslag  en hoe zijn we vervreemd geraakt van onszelf en van God. Waar horen we de diepste innerlijke stem en Zijn kloppend vaderhart?

  Begeleiding: Wil en Francien Kaljouw-Segers

  www.pelgrimstochten.org


  ☻☻20 mei☻☻


  ALTIJD☻

  20 mei☻

  Als ik opsta, kracht van God?

  Als ik val, een hand die optilt?

  Als ik wakker word, ogen van God?

  Als mijn ogen zwak zijn , wijst Hij de weg?

  Als ik huil, hart van God?

  Tevredenheid en steun?

  Als ik verdwaal, een trouwe gids?

  Als ik wankel, steun van God?

  Moedig me aan, wees mijn gids

  O, wees mijn gids

  Boven en onder mij

  Voor en achter mij

  In elk oog dat mij ziet

  Christus zal altijd om mij heen zijn

  Boven en onder mij

  Voor en achter mij

  In elk oog dat mij ziet

  Christus zal altijd om mij heen zijn

  Als ik ga, de hand van God

  Vang  mij op, breng vrede

  Breng  vrede/A vd Klaauw

   


  WANNEER JE ALS MENS WORDT STILGEZET☻

  20 mei☻

  Wanneer je als mens wordt stil gezet

  is 't tijd om na te denken.

  Wat overblijft is je gebed

  tot God om hulp te schenken.

  Spreek maar tot Hem ik ben zo bang

  wilt u mij uitkomst bieden.

  En ik van U uitzicht ontvang

  wat U heer laat geschieden.

  Ik zit gevangen in mijn zorg

  die mij zo blijft benauwen.

  Ondanks dat ken ik U als borg

  op wie ik kan vertrouwen.

  Uw troostwoord biedt mij hulp en kracht

  met U Heer kan ik verder.

  Genezing mag van U verwacht

  mijn hulp van U mijn Herder./J.v Tricht

  WATER☻

  20 mei☻

  Wat als er geen stromen meer zijn

  De grond hard en kil

  Stijf staat

  Van strakke strepen

  Getrokken

  Door zwaarden

  Die dom opgeheven

  Hadden kunnen rusten

  In krachtige zachte liefde.

  Wat als je

  De schepen achter je

  Had laten verbranden

  En niet zelf had kunnen blussen

  Blauw uit het palet is gevallen.

  Wit en zwart strijden om de hoogste eer.

  Wees niet bang

  Dat gaat niet gebeuren

  Water valt altijd

  Van boven naar beneden.

  Wat er

  Ook gebeurt

  Water raakt nooit op.A.vd Klaauw


  SPREID JE ARMEN UIT☻

  29 mei☻

  Sedert oneindige tijden

  is het leven van gewicht,

  onder alle jaargetijden

  zien kinderogen het licht.

  Leven, een eeuwig mysterie,

  Gods grote scheppingswonder,

  levensvonk in de materie,

  een geschenk zo bijzonder.

  Hij die waakt over het geheel,

  voor onze blik verborgen,

  geeft ieder zijn rechtmatig deel,

  draagt zorg, vandaag en morgen.

  Als een Vader ons genegen,

  roept Hij elk kind op Zìjn tijd,

  speel en spring, in zon en regen,

  spreid je armen maar uit wijd.

  Leef met levenslust het leven,

  als een vlinder in de wind,

  zie het schouwspel van het leven

  met de ogen van een kind.P.Laneuze


  BIJ U☻

  29 mei☻

  Waar U bent

  Daar wil ik ook zijn.

  Er is niets dan Uw liefde.

  Ik kan niet genoeg geven

  Ik kan weglopen

  Maar er is niets dan Uw weg.

  Jezus ik hou van U.

  Ik wil dichtbij Uw hart zijn

  Er is niets dan Uw liefde

  Daar wil ik zijn./A vd Klaauw
  JIJ☻

  29 mei☻

  Jij bent voor ons

  Een nieuw licht

  In deze vaak donkere wereld

  In jouw heerlijke wij

  Gods liefde

  Onze harten gloeien

  Van dank een geluk

  Een zoon, een dochter/A vd Klaauw


  LIEFDE☻

  20 mei☻

  Loof de Heer

  liefde komt van God

  liefde is het grootste gebod

  heb elkander lief

  heel je leven lang

  een gevecht

  een streven

  recht door het leven

  zonder kracht van boven

  kunnen wij God niet loven

  niet loven voor altijd

  het kwaad komt naar boven

  het is volbracht

  geen boeien knellen meer

  loof de Heer/E.Brunelli


  GODS ADEM

  20 mei☻

  Ik kan weglopen

  Mijn eigen weg gaan

  Maar er is niets groter

  Dan Uw liefde

  Uw liefde is

  Geduldig

  Vriendelijk

  Niet jaloers

  Niet kwetsend

  Niet egoïstisch

  Uw liefde

  Beledigt niet

  Spreekt geen kwaad

  Beschermt

  Geeft vertrouwen

  Adem in

  Adem uit

  En

  Kom thuis/A.vd Klaauw  IN DE ACHTBAAN VAN HET LEVEN☻

  29 mei☻

  In de achtbaan van het leven

  roetsjt men op het einddoel af.

  ‘t Blijkt reeds lang een vast gegeven

  die de instapkeus ons gaf.

  Met zijn bochten, toppen, dalen

  jaagt men in de achtbaan voort.

  Die het einddoel zal bepalen

  ons daarin naar ‘t einde spoort.

  Dan heeft men alles ervaren

  wat de achtbaan aan ons schenkt.

  Om uiteindelijk te verklaren

  waarmee hij de mens gedenkt.

  Eens zal de achtbaan gaan stoppen

  als zijn route is volbracht.

  Wie er in zit mag 't afkloppen

  men ‘t er goed heeft afgebracht.

  God staat aan het eind te wachten

  met Zijn liefdevol gebaar.

  Bij Hem komt een mens op krachten,

  zo wordt men Zijn liefd’ gewaar.

  God biedt hoop wij moeten verder,

  voert ons aan Zijn hand naar huis.

  Met Hem komen wij als herder,

  veilig in ons nieuwe thuis.J.A v Tricht

  GEBUKT ONDER’S LEVENS LASTEN☻

  29 mei☻

  Gebukt onder ‘s levens lasten

  mag je tot de Heiland gaan.

  Wat niet op je schouders paste

  dat mag bij Hem afgedaan.

  Want Jezus wil je verlichten

  “Kom tot Mij” zo klinkt Zijn woord.

  Weet Ik zal je weer oprichten

  door geen enkele last verstoord.

  Door Hem kun je ademhalen

  van je zware last bevrijdt.

  Weer je hart met vreugd ophalen

  nu door Jezus woord verblijdt.

  Nog vier dagen dan mag ik met Godsgenade een jaartje erbij.

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

      GEEN WOORDEN☻

  29 mei☻

  Er zijn geen woorden voor

  Dit wonder

  Heilig, heilig

  De Hemel houdt van mij

  Ik kan mijn liefde niet bedwingen

  Ik ga zingen, zingen, zingen.

  Mijn liefde zingen voor U

  Het brandt in mij

  U bent het waard

  Om te geven, nemen, leven

  In vrijheid hier

  Je wilt het niet geloven

  Dit is nieuw

  Anders, beter

  Mooier dan goud

  Dat alleen blinkt

  Na bloed, zweet en tranen

  Toch de overwinning

  Ook al is het de laatste

  Dag van je leven/A.vd Klaauw

  HET LIEVE LEVEN☻

  20 mei☻

  Liefste laten we het

  leven vieren

  En in dit levensfeest

  elkaar versieren

  Met mooie woorden en

  fijnzinnige zinnen

  Die ons raken

  diep van binnen

  Laten we elkaar voeden

  met woorden van Leven

  Die door God zelf

  aan ons zijn gegeven

  Dan raken we vol

  van Zijn levenslust

  En is het de Zoon

  die ons kust/D.Jansen

   

     VRIENDSCHAP☻

  20 mei☻

  een open oog

  een luisterend oor

  het sprekende zilver

  het zwijgende goud

  niets is goed of fout

  waardevol

  boordevol

  zijn wie je bent

  een lach en een traan

  voor elkaar open staan

  geloof bespreken

  zonder te preken

  naar voren geschoven verleden

  zoveel gedeeld

  niets is gespeeld/D.Jansen

  DE VADER☻

  20 mei☻

  Oh, kom toch naar huis, zo smeekt de Vader,

  kom toch naar huis en naar Mijn hart,

  want sinds je weg bent, sta Ik te wachten

  en wacht nog steeds met grote smart.

  En dagelijks sta ik uit te kijken,

  of je eraan komt, op weg naar Mij,

  of je vol verlangen omkijkt,

  oh, kom toch terug en maak Mij blij!

  Wees niet bang om terug te komen,

  Ik straf je niet om wat je deed,

  het is genoeg als je weer terug bent

  en Mij je Vader niet meer vergeet!E.Hengstman0v Olst  GENADE☻

  20 mei☻

  Vandaag heb jij het dan gehoord,

  Het was de genadeslag!

  Ze hebben het zo mooi verwoord

  Maar het was de genadeslag.

  De hoge heren gaan nog even overleggen,

  over de bestrijding van de pijn.

  Wat zullen zij van deze dingen zeggen?

  Als God voor jou is, wie zal tegen jou zijn?

  Vroeger had jij al gehoord,

  Dat God jou in genade zag.

  Je hebt het geleerd uit Zijn Woord:

  Dat je van genade leven mag!

  De Hoogste Heer heeft het beloofd:

  Hij gaat de echte pijn bestrijden.

  De God van jouw doop zij geloofd,

  Hij gaat voor eeuwig jou bevrijden!/D.Jansen


  JE HEBT GOD NODIG☻

  29 mei☻

  Je hebt God nodig om Hem te vertellen

  en met je nood Hem tegemoet te snellen.

  Dat mag gebeuren in je smeekgebeden

  Hem zeggend hoeveel je reeds hebt geleden.

  Dan zal de Heer je geloof in Hem beproeven

  door soms Zijn antwoordtijd wat op te schroeven.

  Maar ondanks dat Hij jou heeft laten wachten

  spreekt Hij je toe met reddende gedachten.

  God zal altijd met Zijn oplossing komen

  veel beter dan dat jij als mens kon dromen.

  Van Hem heb je immers nooit kwaad te duchten

  Hij is de beste plaats om heen te vluchten.A.vTricht  DE EEUWIGE DUISTERNIS☻

  20 mei☻

  O nacht der duisternis

  gij wacht tot het licht

  verdwenen is

  Zij straalt nog als de zon

  verlicht de aarde

  met een warme gloed

  ieder voelt de warmte

  het doet de mens veel goed

  maar ieder die woont in

  duisternis

  haat het warme licht

  Zij doorgrondt het hart

  maakt alles openbaar

  het is genezend

  voor ieders hart

  wacht niet te lang

  aarzel niet

  want straks verdwijnt het licht

  en komt de de eeuwige duisternis/E.Brunelli


  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  2 DOC: DE WERELD VAN PUCK☻ 11 juni☻ Regisseur Gert-Jan de Vries filmt ruim twintig jaar lang zijn gezin. Een gezin waar na een gezonde zoon met grote blijdschap wordt uitgekeken naar de komst van een broertje of zusje. Als dochter Puck na een normale bevalling wordt geboren, ontstaat er bij iedereen een unheimisch gevoel. Er is iets aan de hand met haar, maar wat? Pas na negen maanden stelt een geschrokken kinderarts de diagnose: Puck is zwaar gehandicapt. Vanaf de zwangerschap filmt Gert-Jan zijn vrouw en zijn zoons en dochter. Omdat Puck niet kan praten interviewt het gezin elkaar over de worstelingen en spanningen die de komst van Puck met zich meebrengt. Resultaat: een intieme documentaire die op rauwe wijze laat zien wat de impact is van een zwaar gehandicapt kind in een gezin in een tijd waarin de zorg onder een vergrootglas ligt. Dat is de wereld van Puck.Draaikolk☻ Ondanks dat Diana en Gert-Jan elkaar hebben ontmoet op het werk in de gehandicaptenzorg is er geen handleiding voor het verzorgen van een meervoudig complex gehandicapt kind. Het stel komt in een draaikolk van onzekerheden terecht. Hoe moet dit verder? Wat betekent dit voor het jonge gezinsgeluk? Hun relatie? Wat voor invloed heeft dit op oudere en gezonde zoon Jop? Er is nog een kinderwens; wel of geen derde kind? Kinderen gaan op den duur de deur uit, hoe moet dat met Puck? Vertrouwen☻ Diana kan redelijk goed omgaan met de nieuwe situatie. Gert-Jan heeft daar meer moeite mee. Dan volgt er een nieuwe achtbaan van emoties. Na elf jaar zelf thuis voor Puck te hebben gezorgd, realiseren Gert-Jan en Diana dat het veel te zwaar wordt. Na een periode van hulp aan huis ontstaat er een mogelijkheid om Puck uit huis te plaatsen. Voor Diana te vroeg. Een kind van anderhalf gaat toch ook niet op kamers? Kunnen we er wel op vertrouwen dat er goed voor haar wordt gezorgd met alle wisselingen in de zorg? Gert-Jan en Diana vinden het uit handen geven van hun gehandicapte dochter veel moeilijker dan het omgaan met haar handicap. Een situatie die zij opnieuw zullen moeten accepteren. (Bron:Chrnws)

  postimage

  EO MAAKT SERIE OVER INNOVATIES IN DE OUDERENZORG☻ 7 juni☻ Welke verpleeghuizen slagen erin om ouderen beter te verzorgen met behulp van nieuwe technieken en nieuwe ideeën? In de vierdelige serie 'OUDstanding!' duikt de redactie van het NPO Radio 1-programma 'Dit is de Dag' in de wereld van de verpleeghuiszorg. Presentatrice Margje Fikse toont vier bijzondere initiatieven die ieder op hun eigen manier het leven van ouderen veraangenamen. ‘Dit is de Dag’ wil met de serie aandacht vragen voor de positieve kant van de zorg. “De afgelopen jaren kwamen verpleeghuizen vaak negatief in de media”, zegt Fikse. “Er was nieuws over ‘pyjamadagen’ en ‘plascontracten’ en de Inspectie voor de Gezondheidszorg kwam met een zwarte lijst. Dat diverse verpleeghuizen experimenteren met verbetering van de ouderenzorg, bleef onderbelicht.”Innovatie door techniek☻☻ In de eerste uitzending van OUDstanding! staat ‘innovatie door techniek’ centraal. Margje Fikse brengt een bezoek aan zorginstelling TanteLouise in Bergen op Zoom. De verpleeghuizen van TanteLouise lopen voorop met hun inzet van technische middelen zodat bewoners op een waardige manier oud kunnen worden. Live☻☻ Naast het thema techniek staan in OUDstanding! onder meer innovaties als ouderen anders benaderen, bewoners en mantelzorgers meer invloed geven en vrijheid bij dementerenden centraal. Elke uitzending komt live vanuit de betrokken verpleeghuizen, waar Fikse spreekt met bewoners, mantelzorgers en personeel.(Bron:Chr.Nws)

  Image and video hosting by TinyPic

  SLOPPENWIJK KRIJGT REGENBOOG-MAKEOVER 28 mei☻ Gekleurde daken, gestipte muren en overal kunstwerken. Het dorp Kampung Pelangi op het Indonesische eiland Java is door kunstenaars omgetoverd tot een regenboogdorp. In het dorpje heeft elk huis nu tenminste drie kleuren. Het lijkt een vrolijke boel, maar dat is het niet helemaal. Het dorpje is namelijk afgetakeld tot een sloppenwijk. De mensen zijn er arm en konden hun huizen zelf niet meer herstellen. De organisatie Central Java Community gaf het dorp daarom omgerekend 20.000 euro. Kunstenaars gingen aan de slag en maakten er een echt regenboogdorp van. En dat ziet er niet alleen mooi uit, het is ook nog eens goed voor de portemonnee van de mensen in het dorp. Het dorp is een echte toeristische trekpleister geworden en dat zorgt voor veel werkgelegenheid, want er kunnen nieuwe winkels en restaurants worden geopend. Veel toeristen willen de gekleurde huizen zien en gaan er naartoe. En dat moet natuurlijk even vastgelegd worden. Hieronder zie je op een aantal foto's vast een klein voorproefje.(Bron:7days)


  TWITTER HET GELOOF


  Zoeken in blog  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!