NIEUW: Blog reclamevrij maken?

☻☻☻☻21 juli☻☻☻☻

HET WOORD VAN GOD

GODSWOORD☻

DE ENIGE WEG☻

7 augustus☻

De Here Jezus had in vers 3 gezegd dat Hij voor ons een plaats zou gaan bereiden. Daarna zou Hij terugkomen en ons halen, zodat wij zouden zijn waar Hij is. Thomas, een leerling van de Here Jezus, vroeg daarom in vers 5 waar de hemel is. Het antwoord is eenvoudig: Ik ben de Weg (naar de hemel). Je komt alleen maar door Jezus Christus bij de Vader, Die in de hemel woont. Deze uitspraak is niet intolerant, maar juist duidelijk en bevrijdend! De meeste wegen die door de diverse godsdiensten in deze wereld worden aangewezen, hebben te maken met onze eigen inzet, onze goede werken of "de god in ons". Gelukkig hoeven we het daar niet van af te laten hangen, want die "eigen weg" zou ons nooit brengen bij de plaats die de Heer voor ons gereed gemaakt heeft!


HET WOORD VAN GOD

JEZUS IS DE OPSTANDING☻

7 augustus☻

Voor iemand die is overleden, is het wellicht geen troost als je zegt dat Jezus Christus het Leven is. Daarom is het zo mooi dat de Heer hier ook zegt: "Ik ben de Opstanding." De Heer is niet alleen Zelf drie dagen na Zijn dood aan het kruis opgestaan uit de dood, maar belooft ook dat ieder die in Hem gelooft uit de dood zal opstaan (zie Johannes 6:40). De belofte die we vinden in deze naam van Jezus: "de Opstanding en het Leven" biedt zowel hoop voor iedereen die nog leeft, als ook voor hen die gestorven zijn.


GODSWOORD

OVERVLOEDIGE VREUGDE/IN ZIJN NABIJHEID☻

7 augustus☻

De schrijver van Psalm 16 beschrijft de weg naar het leven. Wat houdt dat leven voor hem in: overvloedige vreugde. Dat komt omdat we in Gods nabijheid mogen zijn. Wie God heeft leren kennen door het lezen van de Bijbel en door met Hem in gesprek te zijn (door gebed), zal steeds meer van Hem zijn gaan houden. Door de dagelijkse omgang met Jezus Christus zal ons verlangen om bij Hem te zijn groeien. De grote vreugde om Hem te kennen zal groeien. De vreugde die we zullen ervaren, wanneer we Hem eenmaal "in het echt" zullen zien, zal overvloedig zijn! In Zijn nabijheid. Wie veel van iemand houdt, wil graag dicht bij die persoon zijn. De schrijver van deze psalm verlangt naar Gods nabijheid. Hij wil aan Gods zijde zijn. Dat noemt hij een lieflijke plek. In de nabijheid van God ervaren we Zijn liefde, Zijn vriendschap en zien we de onbeschrijfelijke schoonheid van Zijn karakter.
GEBED

EINDELOOS☻

21 juli☻

Als je het even

niet meer redt,

ken je dan

het nummer

van God?

Deze lijn

is nooit bezet,

tevens kosteloos.

Wil je het kennen

misschien?

Het is psalm

vijftig vijftien. M.de Kimpe

GEBED♣

UW VADERLIJK GEBED☻

7 augustus☻

Vader, wat mooi

dat U in ‘Onze Vader’

ons leerde bidden voor elkaar;

vergeef ons onze schuld.

Zo leerde U ook schulden van de ander

als die van ons te zien,

U gaf ons zelfs nog meer in wat U leerde,

want alles wat wij vragen

in Uw Vaderlijk gebed

het is niet voor ons zelf

maar voor elkander,

zo brengt U door dat woordje ons

ons kindschap in verbondenheid

in wat wij aan U vragen.

Geef dat Uw wil door ons

mag worden uitgedragen.C.Poelman-DuisterwinkelGEBED

LEG UW HANDEN IN ZIJN HANDEN☻

21 juli☻

Bidden is vragen

dat er hulp komt dagen

als de lasten zwaarder zijn

dan wij kunnen dragen.

Leg uw handen in Zijn handen

en vraag het als een kind

Hij zal u liefdevol omarmen

u alles geven, wat Hij nodig vindt. J.vd Veen

GEBED

UW VADERLIJK GEBED☻

7 augustus☻

Vader, wat mooi

dat U in ‘Onze Vader’

ons leerde bidden voor elkaar;

vergeef ons onze schuld.

Zo leerde U ook schulden van de ander

als die van ons te zien,

U gaf ons zelfs nog meer in wat U leerde,

want alles wat wij vragen

in Uw Vaderlijk gebed

het is niet voor ons zelf

maar voor elkander,

zo brengt U door dat woordje ons

ons kindschap in verbondenheid

in wat wij aan U vragen.

Geef dat Uw wil door ons

mag worden uitgedragen. C.Poelman-Duisterwinkel


GEZEGDES☺

7 augustus☻

helemaal in de rats of in de put zitten; het niet meer zien zitten

QUOTES**

7 augustus☻

"Het evangelie is het goede nieuws van genade voor hen die het niet verdienen. Het symbool van het geloof van Jezus is het kruis, niet de weegschalen."

PSALM☻

7 augustus☻

"Bij God vinden wij bescherming. Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek Hij ons altijd te hulp te komen."(Psalm 46:1)


KORTE GEDACHTE**

7 augustus☻

Steeds weer accepteren dat beproevingen bij het leven horen en in alles de vrede van het hart zoeken. Dan wordt het leven mooi… ja, zo zal het gaan. Dan gebeurt er iets onverwachts met je.

KORTE OVERDENKING**

7 augustus☻

Als alle rommel is weggehaald, wat is jouw echte hoop? Wanneer je de diploma's, prijzen, onderscheidingstekens en eer opzij duwt, wat is de basis van jouw belang? Enkel Eén bestaat voor eeuwig! Alleen God garandeert dat ons leven belangrijk is. Alleen onze Heiland kan ons een plek geven waar onze kostbaarheden niet vervallen en niet gestolen worden en niet zullen rotten. Laten we dus niet onze schatten of onze hoop in iemand anders plaatsen dan de Heer.CITAAT☻

7 augustus☻

Het Evangelie is niets anders dan een verklaring van het genadeverbond dat God met Zijn gemeente door de Middelaar heeft opgericht.


EVANGELISCHE TEKST**

7 augustus☻

"Ga door de smalle poort het Koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door! Maar de poort naar het leven is nauw. En de weg erheen smal. Weinig mensen vinden hem."


Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (21)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (85)
 • Feestdagen (3)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (16)
 • Gods liefde (8)
 • Het leven (4)
 • Natuur/schepping (8)
 • Zieken (2)
 • BIJBELSE TEKST**

  7 augustus☻

  "Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden."


  SPREUKEN☺☺

  7 augustus☻

  "Nog even slapen, nog even soezen, nog even lekker liggen, maar dan komt de armoede over je en maar al te snel zul je gebrek lijden.


  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  VAKANTIETIJD☻

  7 augustus☻

  We naderen de vakantietijd. Sommigen vliegen erop uit. Anderen vertrekken met een auto, al of niet voorzien van een caravan. Daarnaast zijn er nog de bezitters van plezierjachten. Even een tijdje er tussenuit! Dat is verstandig. De boog kan immers niet altijd gespannen zijn. Je hebt het zo druk in je leven. Er lopen zoveel mensen rond met stress, dat je het nodig hebt eens even op adem te komen. Vele mensen hebben zorgen, en als je die eens een paar weken achter je zou kunnen laten… Het gewone leven van zo’n 49, 50 weken per jaar kan tot een sleur worden. Wat is er heerlijker dan om deze sleur te doorbreken. Wat zijn mensen onverstandig als ze denken juist in de vakantietijd kerk en geloof niet nodig te hebben. Ze hebben dit juist meer dan ooit nodig. Als je niet werkelijk een ander mens wordt, is een vakantie niet meer dan een incident, hoe fijn ook, in je leven. De moeilijkheden zullen nooit worden opgelost, de stress zal tot je dood toe blijven en de sleur zal nooit doorbroken worden. Tenzij…

  MEDITATIE

  EEN GESTOORDE VAKANTIE☻

  21 juli☻

  Als je jong bent, geniet dan van je jeugd. Doe wat je graag wil doen. Maar weet wel dat God zal oordelen over alles wat je doet.(Prediker 11:9)

  Het is bijna vakantie. Nog even en dan breekt er een periode aan van rust. Om blij van te worden . . . Ook voor christenen. Die vakantie. Die rust. Die blijdschap. Toch? Ik moet opeens denken aan een tekst die nogal eens in verband gebracht wordt met het onderwerp vakantie. ‘Rust een weinig’. Het is het woord van Christus tegen Zijn discipelen die net verslag gedaan hebben van hun werkzaamheden. Christen-zijn en vakantie houden gaat kennelijk prima samen. Sommige christenen hebben het appèl van Christus zelfs hard nodig: ‘Rust een weinig’.Ondertussen vind ik de tekst aan het einde toch wat zwaar klinken. Dat heeft natuurlijk te maken met dat geladen woord ‘gericht’. Zo op de klank af lijkt het alsof de Prediker de rem erop zet: op mijn vakantie. Op mijn rust. Op mijn blijdschap. Om eerlijk te zijn ben ik daarvan niet zo gediend. Het is bijna vakantie. Ook voor een christen. Vakantie. Rust. Blijdschap. Voor mij . . . Of toch niet?


   

  TIJD MET JEZUS

  UW LAST☻

  7 augustus☻

  Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.(Psalm 55:23)

  Het kan zo zwaar zijn, de last die je moet dragen. En we hebben de neiging om dat in ons eentje te doen: zelf de last dragen en vergeten dat we onze last op de HEER mogen leggen. We blijven rondtobben in onszelf, we blijven malen en huilen zonder God daarbij te betrekken. Maar er is een hartelijke hemelse uitnodiging: leg je last op de HEER! Je zult merken dat hij je steunt. Het verdriet zal niet meteen voorbij zijn, de pijn blijft, maar je merkt dat God het mee gaat dragen. Want hij wil niet dat je ten val komt, dat je struikelt over je verdriet, maar dat je door je verdriet heen hem leert vertrouwen. Gebed: HEER God, help me om mijn last op u te leggen. Steun mij. Wil mijn verdriet met me meedragen zodat ik er niet onder bezwijk. Amen. Vraag: Welke last heb jij momenteel te dragen?

  TIJD MET JEZUS☻☻

  UW LAST☻

  21 juli☻

  Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.(Psalm 55:23)

  Het kan zo zwaar zijn, de last die je moet dragen. En we hebben de neiging om dat in ons eentje te doen: zelf de last dragen en vergeten dat we onze last op de HEER mogen leggen. We blijven rondtobben in onszelf, we blijven malen en huilen zonder God daarbij te betrekken. Maar er is een hartelijke hemelse uitnodiging: leg je last op de HEER! Je zult merken dat hij je steunt. Het verdriet zal niet meteen voorbij zijn, de pijn blijft, maar je merkt dat God het mee gaat dragen. Want hij wil niet dat je ten val komt, dat je struikelt over je verdriet, maar dat je door je verdriet heen hem leert vertrouwen./Gebed: HEER God, help me om mijn last op u te leggen. Steun mij. Wil mijn verdriet met me meedragen zodat ik er niet onder bezwijk. Amen./Vraag: Welke last heb jij momenteel te dragen?

  Image and video hosting by TinyPic

  BEMOEDIGINGSSITE

  EEN TANDEM VAN GELOOF☻

  Ken jij al de kracht van een tandemgeloof?

  7 augustus☻

  LIEVE MENSEN,

  Je hoeft het niet alleen te doen! Je hoeft het hele stuk met die harde tegenwind, niet alleen te fietsen. Je hoeft die moeilijke situatie niet alleen te dragen, want hij is immers 'ondraaglijk'.

  Alleen kom je er niet. Deel je zorg met iemand die tegen jou zegt: dan fiets ik toch een stukje met je op. Zal ik mijn (geloofs-) kracht inzetten voor jouw bestemming! Jezus is bij uitstek, meer dan wie ook van zijn lieve volgelingen, Degene die tegen je zegt: Ik, Ik zal je helpen!

  Een liefdevolle bemoediging, voor jou, voor deze dag!

  Gods zegen,

  Gerry

  BEMOEDINGSSITE♣♣

  HEB JE EEN PARAPLU NODIG☻

  21 juli☻

  Een ander je paraplu geven, betekent soms zelf nat worden!

  LIEVE ZUSSEN EN BROERS,

  Het werd een bijzondere les in haar leven! Die ene keer dat God Hanna meende dat God haar iets ongewoons vroeg te doen. Een prachtig en eerlijk verhaal dat ons samen met Hanna doet nadenken over Gods stem verstaan én Gods hart leren kennen. Mag het je bemoedigen en steunen om hierin ook zelf je weg te vinden!

  Een bemoediging voor jou, met liefs!

  Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  VROUWEN NIET MEEGEREKEND☻

  14 juli☻

  LIEVE BROEDERS EN ZUSSEN,

  Iemand begon ze toch mee te tellen... Dat was Jezus! Een kardinale omslagpunt in de geschiedenis.

  Wieger Sikkema en Anne Velema zijn twee mannen die van harte meewerken in dit bemoedigingswerk. Goddank! Je moet vooral willen samenwerken als mannen met vrouwen en omgekeerd. Je hoort hen allebei in dit bemoedigingswerk. Wij geloven in de gaven van Gods Geest, zoals uitgelegd o.a. in 1 Korintiërs 12: 8. God gaf gaven aan mannen en vrouwen om de gemeente (Gods kinderen) er mee te dienen. Dat willen ook wij in dit werk zo graag doen, en we doen het als mannen en vrouwen!

  Willen samenwerken. Dat was vroeger wel anders, zeker in de dagen van Jezus. Maar wat bracht Jezus dáár een verandering in...

  Een prachtig woord van bemoediging van Anne, uit het voorjaar van 2016, zo praktisch en opnieuw zo actueel.

  Mag de Heer jou, of je nu een vrouw of een man bent, rijkelijk zegenen en nieuwe moed geven!

  Dien de Heer van harte.

  Met liefs, Gerry

   www.bemoedigingssite.nl

  DE DUISTERNIS VOORBIJ☻

  25 juni☻

  het is de hoop die ons doet leven

  Iedere dag en iedere dag  weer

  In moeilijke tijden nooit opgeven

  er komt ooit wel een ommekeer

  ook al bekruipt ons soms het gevoel

  dat wij nu  door God verlaten zijn

  wij moeten uitzien naar een doel

  ook al is het uitzicht soms zo klein

  wij zien niet hoe Hij aan het werk gaat

  in ons leven, toch blijft Hij heel nabij

  als de Lichtbron voor onze ogen aanslaat

  is de wanhoop en de duisternis voorbij/G. Casier

  EEN VRIEND☻

  25 juni☻

  Een vriend is iemand

  waar je alles aan kan vragen

  die in moeilijke tijden

  je leed helpt te dragen

  aan wie je de grootste geheimen

  gerust kan vertellen

  of een moeilijk probleem

  mee kan overleggen

  die je vreugde en verlangens

  weet te delen

  en je ook geen minuut

  met hem kan vervelen

  dat is ware vriendschap

  voor het leven

  die je als een hemels geschenk

  van God hebt gekregen! G.Casier


  AAN DE OVERKANT☻

  25 juni☻

  Je hebt het roer nu losgelaten,

  de strijd was zwaar, de weg was lang,

  nu ben je veilig aan de overzijde,

  daar is geen pijn meer, wees maar niet bang.

  En ginds aan de oever, daar staat Jezus,

  Hij wacht je op en kijkt naar jou,

  Hij wil dat je bij Hem komt wonen,

  steunend op zijn Liefde en Zijn Trouw!

  Je hebt het roer aan Jezus nu gegeven,

  Hij bracht je rustig veilig Thuis,

  zie je het Licht daar ginds al schijnen?

  Dat is je Eeuwig Vaderhuis!E.Hengstman/v Olst  MAG IK NU JA ZEGGEN☻

  25 juni☻

  Mag ik nu ja zeggen,

  mijn leven in Uw handen leggen,

  kan ik deze belofte aan,

  kan ik deze weg wel aan.

  Mijn kind, geef aan mij je leven,

  Ik zal iedere dag bij je wezen,

  je mag Mij om alles vragen,

  Ik ben het die je zal dragen. J.Troost

  IK HEB OP JE GEWACHT☻

  25 juni☻

  Ik heb je getrokken met koorden van liefde,

  toen jij nog geen eens aan Mij dacht,

  Ik heb daar gestaan met Mijn armen wijd open,

  Ik heb daar gestaan en gewacht.

  Ik heb je geroepen met woorden van liefde,

  je naam gefluisterd in duistere nacht,

  Ik heb je gedragen met Eeuwige armen

  en al die tijd op jou gewacht!

  Ik heb je gekoesterd met vleugels van liefde,

  zoals een hen voor haar kuikens, teder en zacht,

  Ik heb je geleid naar grazige weiden

  en Ben nog Degene die steeds op je wacht!

  Jezus.E.Hengstman/v Olst


  VERGEVEN☻

  25 juni☻

  Welke is de vijfde bede?

  Vergeef mij mijn schulden,

  die U niet mag en kunt dulden!

  Ze treffen U en daarvoor is geen rede.

  Wil mij mijn schulden niet toerekenen,

  maar mij aanzien in Christus' bloed.

  Dat alleen Heere, is goed.

  Zonder dat, kunt U Uw genade niet ondertekenen!

  Gelijk ook ik vergeef mijn schuldenaren.

  Vergeven! Ook vergeten? Of zijn dat problemen?

  Heere, dat het voor mij mag zijn; een vast voornemen,

  om te vergeven en dat te doen al mijn jaren!

  Wat is het groot, om alles bij U te mogen brengen.

  U, die mijn zwakheden en tekorten kent.

  Ook weet, hoe ik in deze wereld gedurig word miskend.

  U bent mijn verwachting, wat de toekomst ook zal brengen.

  Welzalig ben ik, als mijn zonden zijn vergeven.

  Als God mij, van mijn straf heeft ontheven.

  Als ik in alles waardoor ik ben bevlekt,

  voor Gods heilige ogen, door bloed ben bedekt D. v Engelenhoven

  VERMOEID EN BELAST☻

  7 augustus☻

  “Kom bij mij, allen die vermoeid zijn

  Als uw lasten zwaar zijn om te dragen

  U door verdriet en pijn bent verslagen”

  Jezus zegt: “Ik zal er altijd voor u zijn”.

  “Wees er zeker van: Ik zal u rust geven

  Kom maar bij mij, ik zal voor u zorgen

  Nu, vandaag en iedere nieuwe morgen”

  Wat kan dat een troost zijn in ons leven.

  Jezus is vriendelijk en nederig van hart

  Hij wil ons nabij zijn, waar we ook gaan

  En neemt ons altijd in Zijn grote liefde aan

  Hij kent ons verdriet en heelt onze smart.

  Ga niet alleen door dit leven, ga met Hem

  Bij Hem is diepe innerlijk rust te vinden

  Jezus, Hij wil zorgen voor Zijn beminden

  Laten we dan luisteren naar Zijn roepstem.

  (Uit Matth. 11 vers 27 en 28)

  Fedde Nicolai

  IN DIT LEVEN☻

  7 augustus☻

  Er kunnen zo vaak in dit leven

  kleine dingen zorgen geven.

  We zijn vaak blij, af en toe hebben we verdriet

  maar tot God bidden en danken doen we niet.

  Als dan alles in dit leven zo moeilijk kan zijn

  ga dan naar God met al je nood en pijn.

  Hij wil je helpen, Hij is er voor iedereen

  Hij hoort alle zorgen en vergeet er niet een.

  Al is het soms zo moeilijk om door te leven

  en de mensen om je heen je liefde te geven.

  Dan ben je misschien zo doodsmoe

  maar vergeet nooit: God is bij je, tot het laatste toe.

  Er kunnen zo vaak in dit leven

  dingen zorgen geven.

  Ga naar God met je zorgen en pijn

  Hij wil er voor je zijn.L.v Steenbergen  Inhoud blog
 • God kent iedereen persoonlijk
 • Wie is Jezus
 • De levende God zoeken
 • Jezus gaat onze deuren voorbij
 • Het brood des levens
 • De troost en kracht van God
 • Ons leven=een damp
 • Vrede met God
 • De prijs voor de redding
 • Laat gaan
 • God heeft zijn liefde
 • Omkeren
 • Hoe en waartoe Jezus stierf
 • De Bijbel het unieke boek
 • Op de eenzame weg
 • Maar een stap
 • Hij die dorst heeft
 • Uit genade door geloof
 • Geloof-Kruis
 • Liefde hart
 • Gods oog
 • Opgeruimd huis opgeruimd hoofd
 • God houdt van zijn schepselen
 • De ontferming van God
 • Stevig fundament

  SCHUILPLAATS

  ZOON MET PSYCHISCHE PROBLEMEN☻

  10 juli☻

  “Door de gesprekken met Schuilplaats heb ik geleerd om met gevoelens van falen beter om te gaan. Ik mocht aanvaarden dat elke ouder fouten maakt. Het heeft geholpen om te ontdekken welke rol mijn eigen geschiedenis hierin heeft. Ik leerde mijn gevoelens beter herkennen en ze uit te spreken, waardoor ik beter voor mijzelf zorg. Ik schuif problemen niet meer onder het tafelkleed.”

  “De hulpverlener heeft mij geleerd om het tobben een halt toe te roepen. Ik heb heel lang gedacht dat ik grip had op hoe het leven loopt. Ik lag ’s nachts uren te piekeren hoe ik moest handelen in het contact met mijn zoon. Stichting Schuilplaats heeft mij geholpen om een andere levenshouding aan te nemen. Niet ik, maar de Heere God heeft de macht. Van mij wordt alleen gevraagd er te zijn en lief te hebben .”

  www.stichtingschuilplaats.nl

  DE HOOP

  EETSTOORNISSEN☻

  10 juli☻

  HET ONTSTAAT NIET ZOMAAR☻

  De Hoop biedt hulp bij anorexia en bij boulimia, in de vorm van behandelgesprekken. Margriet van Stiphout, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, vertelt: “Eetstoornissen hebben een grote impact: niet alleen op de gezondheid, maar ook op je stemming, je werk en je relaties. Ook ontstaat een eetstoornis niet ‘zomaar’; er zijn redenen die hebben geleid tot dit eetpatroon. Tijdens de behandeling houden we vanzelfsprekend de vinger aan de pols rondom de gezondheid van onze cliënten en spreken we eetuitdagingen met hen af. Daarnaast gaan we aan de slag met die achterliggende problematiek en met de implicaties op het dagelijks leven. Ik heb regelmatig contact met mijn cliënten; op de polikliniek, telefonisch en via mailcontact. Om de week gaan ze naar de psycholoog of psychiater van De Hoop.”

  www.dehoop.org

  Image and video hosting by TinyPic

  DE VLUCHTHEUVEL☻

  OUDERS VAN KINDEREN MET AUTISME: ZORG IS TOEREIKEND☻

  10 juli☻

  Eén op de drie ouders van kinderen met autisme ervaart de zorg voor hun kind als niet toereikend. De meest voorkomende oorzaak is de afwezigheid van of het onvoldoende aanwezig zijn van passende hulp voor de specifieke problematiek van de jongere. Een andere veel voorkomende reden voor de ontoereikendheid van de huidige situatie is dat de indicatie niet aansluit bij de begeleiding die gewenst wordt. Dat blijkt uit onderzoek onder 343 ouders van kinderen met autisme. Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in de woon- en begeleidingsbehoeften van jongeren met autisme. Professionals hebben de taak overbelasting van ouders te signaleren en dienen oog te hebben voor het hele gezin, niet alleen voor de jongere met autisme. Zij moeten met de jongere zelf, de ouders en brussen bespreken welke ondersteuning binnen het gezin gewenst en noodzakelijk is. Daarnaast hebben professionals een taak in het signaleren van de ontoereikendheid van de huidige zorg en ondersteuning en ouders te begeleiden in de zoektocht naar passende hulp en begeleiding. www.stichtingdevluchtheuvel.nl

  ZOMERVAKANTIES☻

  Image and video hosting by TinyPic

  BASISONDERWIJS/VOORTGEZET ONDERWIJS/Noord-22 juli 2017 t/m 3 sep 2017/Midden-8 juli t/m 20 aug 2017/Zuid-15 juli t/m 27 aug

  Image and video hosting by TinyPic

  BOUWVAK VAKANTIES/ /Noord-7 aug 2017 t/m 25 aug 2017/Midden-24 jul 2017 t/m 11 aug 2017/Zuiid-31 jul 2017 t/m 18 aug 2017

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/

  TRAINING HET GODDELIJK LEVEN (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 19. juli

  20:00

  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  zondag, 23. juli

  10:00

  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 26. juli

  20:00

  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  zondag, 30. juli

  10:00

  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  www.wingsofhealing.nl

  GENEZINGSDIENSTEN

  GENEZINGSWEEKEND☻☻3 speciale dagen met de openbaring van de genezende kracht van Jezus Christus • Vrijdag 11 augustus 19:30 Genezingsdienst • Zaterdag 12 augustus 13:30 Kindergenezingsdienst • Zondag 13 augustus 10:00 Onderwijsdienst over genezing • Zondag 13 augustus 19:00 Genezingsdienst

  ♥♥♥♥♥

  Genezingsweekend Warmond Vrijdag 11 augustus 19:30 Genezingsdienst Za 12 augustus 13:30 Kindergenezingsdienst Zondag 13 augustus 10:00 /Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke genezing Onderwerp: De kracht van het Woord Zondag 13 augustus 19:00 Genezingsdienst Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke genezing met gebed voor zieken Zondag 20 augustus 19:00 /Bevrijdingsdienst Zondag 27 augustus 19:00

  ☻☻☻

  Amsterdam – Genezingsdienst Vrijdag 8 september 19:30 Winners Harvest Worship Center | Hunzestraat 85 | 1079 VW Amsterdam | 06-37332197 | www.winnersharvest.com ☻☻České Budějovice – Tsjechië – Genezingscampagne Donderdag 14 september 19:30 - Genezingsdienst Vrijdag 15 september 19:30 - Genezingsdienst Zaterdag 16 september 19:00 - Genezingsdienst Zondag 17 september 10:00 - Onderwijsdienst Hope České Budějovice | Clarion Congress Hotel České Budějovice - Prałská třída 2306/14 - CZ-370 04 Budweis - Czech Republic☻☻ Wijk en Aalburg – Genezingsdienst Vrijdag 29 september 19:30 Yeshua Gemeente | ‘d Alburcht - Perzikstraat 14a | 4261 KD Wijk en Aalburg | 0416-693204 | www.yeshuagemeente.nl

  Image and video hosting by TinyPic VRIJZIJN ZOMER WEEK 2017☻ 30 juli 2017 - 19:30 - 4 augustus 2017 - 13:00 We nodigen je uit om met je vrienden, familie, kinderen en tieners de zesde Vrij Zijn Zomerweek in Stadskanaal mee te vieren (van 30 juli tot en met 4 augustus 2017). Een conferentie voor het hele gezin, waarin we Gods tegenwoordigheid op bijzondere wijze in ons midden ervaren. Elk jaar zien we God wonderen doen in alle programma’s. Voor jong en oud Voor alle leeftijden is er een programma vol sport, spel, actie, humor en ontmoeting. In aansprekende programma’s worden Image and video hosting by TinyPic

  INSTAP RONDLEIDINGEN MARIA☻ Uw bezoek aan de tentoonstelling Maria wordt extra boeiend en leuk met een rondleiding door een ervaren gids. Iedere tweede vrijdag van de maand. In juli en augustus ook elke zaterdag om 14 uur!De rondleidingen zijn op vrijdag 9 juni - 14 juli - 11 augustus van 10:30 - 11:30 uur en van 14:00 - 15:00 uur: Extra rondleidingen elke zaterdag in juli en augustus om 14.00 uur: 1 juli - 8 juli - 15 juli - 22 juli - 29 juli/5 augustus - 12 augustus - 19 augustus

  Image and video hosting by TinyPic

  SUMMER COURSE IDENTITEIT& WERK☻ 21 augustus 2017 - 09:30 - 26 augustus 2017 - 17:00 Meer dan 80.000 uur van je leven besteed je aan werk. Hoe zorg je dat je identiteit terugkomt in wat je doet? Tijdens deze Summercourse word je uitgedaagd om te reflecteren, te oefenen én stappen te zetten om jouw professionaliteit en overtuigingen te verbinden. Een zesdaags programma voor youngprofessionals georganiseerd door Protestantse Diaconie Amsterdam en twintigersplatform De Kwekerij. Met inspirerende sprekers, workshops, coaching, spel en volop ruimte voor ontmoeting is dit de plek om stil te staan bij je diepste…

  SLIJPROTS

  Image and video hosting by TinyPic

  IK HEB WELEENS IEMAND TOT GELOOF GEBRACHT☻ 17 juli☻ Heeft u weleens meegemaakt dat iemand dankzij uw werk tot geloof kwam? Theologisch gezien heeft niemand dat ooit gedaan, behalve de Heilige Geest. Mijn antwoord is daarom nee. Ik heb wel een instrument mogen zijn in de handen van de Heer. Ik heb bij mijn weten vijf mensen tot geloof gebracht. Ik mocht een klein lichtje zijn voor onze geweldige God en daarom gelooft een vriendin nu.Ik heb mijn man in aanraking laten komen met de kerk en de Bijbel, maar ik kan hem niet tot geloof laten komen.

  Image and video hosting by TinyPic

  GOD IS VOOR MIJ ALS EEN VADER EN MOEDER☻ 5 juli☻ God is onze Vader. Maar kan Hij ook als een moeder voor ons zijn? Hoe ervaart u dit?Op jonge leeftijd heb ik mijn moeder verloren en een paar jaar geleden was ik tijdens de afwas aan het zingen voor God. Ik ervoer een vredige stem in mij hart die zei: Maar ik wil ook je moeder zijn. Ook werd ik wil ook je moeder zijn. Ook werd ik rond die tijd bevestigd in Zijn Woord en door een verhaal op Groot Nieuws Radio dat God je troost zoals een moeder. Dit heeft mij diep geraakt. En natuurlijk ook als Vader, de beste die er is! God Schiep man en vrouw naar Zijn evenbeeld. Dus als wij mensen zeggen dat Hij mannelijk is, doen wij Hem tekort. God is zoveel meer dan alleen mannelijk. God is veel te groot om te kunnen verklaren en beredeneren.

  MOPPEN

  DION&GELOOF☻ WIJ GAAN ZONDER INTERNET OP VAKANTIE☻ 17 juli☻ Bij ons thuis is iedereen altijd online. We hebben allemaal wel een tablet of telefoon. Zelf kijk ik vooral veel YouTube-video’s. Daar kan ik zomaar uren mee bezig zijn. Voor de zomervakantie hebben we afgesproken dat niemand op internet gaat. In plaats daarvan gaan we badmintonnen en zwemmen. Daar heb ik heel veel zin in, omdat het belangrijk is om aandacht aan elkaar te besteden. Ik denk dat God daar ook blij van wordt! Dion, 11 jaar.

  KIRSTEN&GELOOF☻ 5 juli☻ WIJ GAAN IEDERE WEEK PICKNICKEN☻ Mijn vriendinnen uit de kerk en ik willen in de zomervakantie iedere week gaan picknicken. Dat doen we natuurlijk omdat het super gezellig is, maar ook zodat we met elkaar over het geloof (en andere dingen) kunnen praten. We hebben een boekje met allemaal leuke vragen die we dan om de beurt gaan beantwoorden. Ik wilde dit aan Dwars laten weten, zodat andere lezers misschien iets aan dit idee hebben. Liefs! Kirsten, 14 jaar

  JARIGEN

  Image and video hosting by TinyPic

  JARIGEN IN JULI/AUGUSTUS☻ VIER JE VERJAARDAG☻ 10 juli☻ Vier je verjaardag als een feestdag met allen die je lief zijn groot en klein Zolang God jou het leven op deze aarde nog wil geven is het van grote waarde dat je genieten mag Zijn nabijheid mag ervaren op deze blijde dag en ook de komende jaren/M.Mulder-Zuur

  Klik hier voor meer gratis plaatjes

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  Image and video hosting by TinyPic

  DIE MORGEN☻ 10 juli☻ Die morgen ontwaak je en denkt bij jezelf: Ik geloof dat ik opsta ik hoorde toch net, meisje, sta op, sta op uit je bed! Die morgen ontwaak je en denkt bij jezelf: Ik kan wel gaan zingen een lied voor mijn Heer de lucht in mijn longen die is er nu weer. A.Hessing-Pot

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  Image and video hosting by TinyPic

  GEWEVEN IN DE MOEDERSCHOOT☻ 10 juli☻ geweven in de moederschoot en ieder mag het horen vanuit Gods liefde wondergroot geweven in de moederschoot mooie parel, jij kleinood Gods schepping blijft bekoren geweven in de moederschoot en ieder mag het horen/A.Holman

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  Image and video hosting by TinyPic

  LIEFHEBBEN☻ 10 juli☻ man en vrouw schiep Hij hen als eenheid in volkomen overgave aan elkaar doordat Hij mij vurig bemind en vol van zijn onmetelijke liefde geroepen heeft de liefde die Hij geeft dienend uit te leven aan de ander toon ik zijn grenzeloze liefde 0 juli☻N.Siebel

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  PORNO IS EEN GEVAAR VOOR DE VOLKSGEZONDHEID☻ 10 juli☻ Joan Lindhout (32) maakt vuist tegen porno-industrie De 32-jarige Joan Lindhout uit Sommelsdijk is een man met een (enorme) missie: hij is begonnen met een strijd om porno de wereld uit te helpen. Via zijn recent gelanceerde website www.pornfree.world/nl wil hij zoveel mogelijk mensen bereiken. “Veel mensen kijken ernaar, weinig mensen praten erover. Dat wil ik omdraaien, want porno heeft zoveel negatieve invloed.”Dat vertelt hij in een interview op Internetbode.nl. In zijn vrije tijd verdiepte deze webdeveloper zich in de negatieve gevolgen van de porno-industrie. “Porno heeft een enorme impact op onze samenleving. Het doet iets met de mensen die het kijken, maar ook de mensen die het maken. Slecht voor je brein’ Hij doelt onder andere op seksueel geweld, uitbuiting, dwang, de negatieve beeldvorming van vrouwen en het stranden van huwelijken. “We maken ons druk om alcohol en sigaretten,” zegt hij, “maar ondertussen kan iedereen onbeperkt porno kijken, terwijl er genoeg wetenschappelijk onderzoek is dat aantoont dat het slecht is voor je brein.”Volksgezondheid "Porno is een gevaar voor de volksgezondheid en moet ook als zodanig behandeld worden door politici, medisch specialisten en wetgevers."

  Image and video hosting by TinyPic

  DIGITALE BIJBELS WERELDWIJD IN OPMARS☻ 5 juli☻ Wereldwijd wordt de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen. Dat blijkt vandaag uit cijfers van de United Bible Societies (UBS). Lag in 2010 het aantal digitaal verspreide bijbels nog onder de 200.000, in 2016 steeg dit naar ruim 3 miljoen. Ook in Nederland groeit het aantal digitale bijbellezers snel, merkt het Nederlands Bijbelgenootschap. De 148 bij de UBS aangesloten bijbelgenootschappen verspreiden de Bijbel digitaal via CD’s, DVD’s, apps en online bijbelplatforms. Alle digitale bijbelvertalingen zijn opgenomen in een Digital Bible Library. Daarin is de Bijbel nu beschikbaar in 1161 verschillende talen, gesproken door 5,3 miljard mensen. De UBS werkt eraan de Bijbel in 2033 in alle gesproken talen digitaal beschikbaar te hebben. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ziet een sterke groei op zijn bijbelplatform debijbel.nl. Naast meer dan 20 vertalingen bevat deze site een schat aan achtergrondinformatie, afbeeldingen en kaarten. In 2016 steeg het aantal accounts op debijbel.nl van 98.000 naar 120.000. En in het eerste half jaar van 2017 groeide het aantal unieke bezoekers met bijna 30% in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Ook de digitale NBG-leesroosters – bedoeld om de Bijbel in het dagelijks leven toe te passen - verheugen zich in een toenemende populariteit. In de aanloop naar Kerst en Pasen brachten deze leesroosters ruim 18.000 lezers bezinning, inspiratie en verdieping.

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  SAMEN OPTREKKEN TEGEN ALCOHOLPROBLEMEN☻ 30 juni☻ Joël Voordewind was de initiatiefnemer van de wet om de minimumleeftijd voor de aankoop van alle alcoholhoudende dranken te verhogen van 16 naar 18 jaar. Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, zet zich in om effectieve alcoholbeleidsmaatregelen in te voeren en te handhaven. Zij spraken met elkaar over de alcoholproblematiek en wat daaraan moet gebeuren. Hier leest u een eerste deel van dat gesprek. Joël: ‘Er is een probleem met alcohol in de samenleving en dan voornamelijk met het drinkgedrag van onze jongeren. Tien jaar geleden, toen de discussie speelde over de leeftijdsverhoging, zat Nederland in de top drie van Europa met de meeste zuipschuiten onder jongeren. Dat was voor mij de aanleiding om contact op te nemen met allerlei organisaties, waaronder STAP, om hier iets aan te doen. We vonden de cijfers schokkend, die jongeren moesten hun opleiding nog afmaken en alcohol benadeelt de ontwikkeling van hun hersenen en vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd. Dat was het moment dat we elkaar de vraag stelden wat we eraan konden doen. Ik vroeg toen een onderzoek aan STAP met de vraag welke elementen effectief zijn om het drankgedrag van jongeren te beperken. Die maatregelen zijn het beperken van de verkooppunten, de prijs van alcohol verhogen, de alcoholreclame beperken en de minimumleeftijd verhogen. We zijn met alle punten aan de slag gegaan, maar ik kreeg door dat het verhogen van de minimumleeftijd heel belangrijk en concreet was. Zo zijn we aan dat wetsvoorstel gaan werken en is het ligt de minimumleeftijd voor alcohol sinds 1 januari 2014 op 18 jaar.(Bron:eo) NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  ZWEEDSE PEUTERS MOGEN NIET BIDDEN VOOR HET ETEN☻ 30 juni☻ Wet verbiedt godsdienstige elementen in het onderwijs Het christelijke Zweedse kinderdagverblijf 'De Kribbe' mag kinderen niet meer laten bidden voor de lunch. De gemeentelijke overheid van Umeå verbiedt zelfs het zeggen van 'amen' door kinderen op deze peuterspeelzaal, gerund door het Leger des Heils. Volgens de Zweedse Publieke Omroep heeft het kinderdagverblijf 32 kinderen. Britt-Marie Mårtensson, directeur van de Kribbe, bevestigt dat de plaatselijke overheid de voorschool op de vingers heeft getikt. Maar ze is het er niet mee eens. "De Onderwijswet kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het gebed mag niet in het onderwijs, daarom dachten we dat we het prima tijdens de lunchpauze konden doen. We hebben de wet gewoon anders geïnterpreteerd dan de gemeente." De Kribbe moet van de gemeente ook stoppen met Bijbel Snack, waarbij de kinderbegeleiders een gesprekje voeren met de peuters over Bijbelse onderwerpen. Het gebedje bij de lunch wordt vervangen door een liedje waarin gedankt wordt voor de zon, de regen en het eten. "Het is jammer van de traditie," zegt Kribbe-directeur Mårtensson, "maar zingen is ook leuk en de kinderen kunnen zelf kiezen wie ze bedanken met dit lied."(bron:eo)

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (21)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (85)
 • Feestdagen (3)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (16)
 • Gods liefde (8)
 • Het leven (4)
 • Natuur/schepping (8)
 • Zieken (2)
 • Laatste commentaren
  Blijdschap

  ☻☻21 juli☻☻ Image and video hosting by TinyPic
  07-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God kent iedereen persoonlijk

  Eindelijk vakantie. Snel de koffer gepakt, met de trein naar het vliegveld, inchecken, paspoortcontrole enzovoorts, de bekende gang van zaken. Dan krijg je in het vliegtuig je zitplaats toegewezen. De piloten moeten nog even wachten op toestemming om te vertrekken.

  Een ruk, dan de vlotte versnelling, die je in je stoel duwt. Ten slotte voel je hoe het vliegtuig het contact met de grond verliest. Plotseling zie je in één van de zijraampjes de zich steil aftekenende horizon. Huizen, straten en bomen worden steeds kleiner. Van de mensen is na een korte klim al niets meer te herkennen.

  jezus-snapback-cap.jpg

  Met elke hoogtemeter verliest het leven van alledag betekenis. Als de vlieghoogte bereikt is en je hele bergketens en grote vlaktes kunt overzien en zelfs de ronde vorm van de aarde zich aan de horizon laat zien, ben je bijna verwonderd over wat je een paar uur geleden nog in beslag nam. In dat opzicht heeft het vliegen iets wat je oplucht, iets bevrijdends.

  Maar de vlucht duurt lang. Je vliegt over veel landen, meren en bergen, maar vooral over ontelbare mensen. Opeens komt het hierboven geciteerde Bijbelvers in gedachten. Ondanks de uitgestrektheid, die voor ons oneindig lijkt, neemt God notie van Zijn kleine schepsel. Alleen Hij kent iedereen persoonlijk en weet van zijn levensomstandigheden.

  God heeft niet alleen het heelal geschapen, maar Zich in de Persoon van Zijn Zoon en door Christus offerdood genadig naar ons neergebogen. Hij ziet, hoort en kent ons en onze situatie en biedt ons hulp en redding aan. (HetGoedeZaad)

  07-08-2017 om 16:02 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  21-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie is Jezus


  Wist je dat hoe jij Jezus ziet, bepaalt wat je van Hem ontvangt? Als je Jezus als jouw genezer ziet, ontvang je genezing. Als je Jezus als jouw toevluchtsoord ziet, ontvang je bescherming.

  In Nazareth, de woonplaats van Jezus, zagen de mensen Jezus in het natuurlijke. Mattheüs 13 bevestigt dit:

  Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan?  Ze zagen Jezus in het natuurlijke. Ze zagen Hem niet als God in het vlees. Het gevolg was dat Hij in Nazareth niet veel machtige werken kon doen, zoals we in Mattheüs 13 kunnen lezen:

  En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.

  Vandaag zien veel mensen, waaronder sommige filosofen, Jezus van Nazareth als een goed persoon die een voorbeeldig leven leidde. Zij denken dat als iedereen zo zou leven dat de wereld er veel beter uit zou zien. En, zeker is dit waar, maar, is dit de manier waarop we Jezus moeten zien? Het antwoord is volmondig nee, omdat mensen Jezus niet zien als het brood van God dat uit de hemel kwam (Johannes 6:33), of als Degene die kwam om hun levend water te geven, zodat ze nooit meer dorst zouden hebben (Johannes 4:14), of als het Lam van God, Degene die de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). Zij ontvangen niet van Hem wat ze nodig hebben omdat ze Hem niet erkennen als Verlosser.

  Jezus kwam niet slechts om een goed voorbeeld te zijn. Hij kwam als onze Verlosser (Galaten 3:13), om ons rechtvaardig te maken (1 Korintiërs 1:30). Hij kwam als onze Herder, zodat we geen enkel gebrek hebben (Psalm 23:1). Jezus vroeg Zijn discipelen: "Maar u, wie zegt u dat Ik ben?", en hoe jij deze vraag beantwoordt, hangt af van hoe jij Jezus ziet! En hoe je Jezus ziet zal bepalen hoe en wat je van Hem ontvangt. Zie Hem dus als jouw God, jouw Beste Vriend, Verlosser, Schepper, Geneesheer, kortom, als Degene die Hij beweert te zijn in Zijn Woord! Hij zal krachtige werken in jouw leven doen! Bron:Gelooft.com)

  21-07-2017 om 15:04 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Overige
  17-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De levende God zoeken

  Tijdens een vakantie met mijn gezin in Zwitserland gingen we winkelen. Daarbij kwamen we plotseling tot de ontdekking dat één van onze vier kinderen ontbrak. De jongen was geïnteresseerd bij een etalage blijven staan en had helemaal niet gemerkt dat wij verder waren gegaan.

  Toen onze zoon de inhoud van de etalage grondig in zich had opgenomen, viel het hem ineens op dat hij alleen was.


  Hij bedacht hij moest en belde naar ons vakantie-onderkomen. Daar kreeg hij de raad om op de plek te blijven waar hij ons voor het laatst had gezien. Wij zouden zeker die weg terug nemen. Zo ging het ook: onze zoon keek nog maar net naar ons uit, toen hij ons al zag en wij hem vonden.

  Zo vergaat het de mensen die de levende God zoeken.. Eerst komen ze tot het inzicht dat andere interesses hun aandacht hebben opgeëist, waardoor ze God uit het oog hebben verloren.

  Daarbij hoeft het niet eens om zonden te gaan. Wij kunnen ons er al door familie, beroep, sport enzovoort van laten afhouden God de plaats in ons leven te geven die Hem toekomt.

  Als we dan het gemis bemerken, als we ons omkeren naar God, Hem zoeken en met heel ons hart naar Hem vragen, komen we erachter dat God al lang op zoek is naar ons, door Zijn Zoon Jezus Christus. (Bron:HetGoedeZaad)

  Want de Mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren, te zoeken en te redden."(Lukas 19:10)

  Wat betekent zonde: Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.

  17-07-2017 om 14:58 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  10-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus gaat onze deuren voorbij

  JEZUS GAAT ONZE DEUREN LANGS

   

  Jezus gaat onze deuren langs,

  belt aan en hoopt op Zijn ontvangst.

  Hij wil graag met ons een gesprek

  aan liefde heeft Hij geen gebrek.

   

  Maar vaak blijven veel deuren dicht,

  Zijn liefdesboodschap van gewicht,

  kan hij als Heiland vaak niet kwijt,

  dat is wat Jezus vreselijk spijt.

   

  Toch houdt Hij vol en heeft succes,

  dat lukte op menig adres.

  Waar Hij Zijn liefde heeft betoond,

  zijn velen met zegen beloond.

   

  Wat Hij spreekt is een wijze les,

  die ook thuishoort op ons adres.

  Hij toont ‘t belang van liefde aan

  om daarmee aan het werk te gaan.

   

  Hij geeft ons ‘t voorbeeld hoe dat moet,

  liefde schenkend in overvloed.

  Zij maakt verharde harten zacht,

  wint door haar overwinningskracht.

   

  Dus als Jezus bij uw deur stopt,

  heeft aangebeld of aangeklopt.

  Doe open laat Hem binnengaan,

  dan biedt Hij u Zijn liefde aan.J.A v Tricht

  HET EVANGELIE

  10-07-2017 om 16:06 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  05-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het brood des levens

  HET BROOD DES LEVENS

  Jezus antwoordde: "IK BEN  dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35)

  Mensen eten brood om de honger te stillen en hun lichaam te laten functioneren. We kunnen geestelijke honger alleen stillen en daardoor een geestelijke leven op gang houden als we een juiste relatie met Jezus Christus hebben. Het is dan ook niet vreemd dat Hij Zichzelf ‘het brood dat leven geeft’ noemde. Maar brood moet gegeten worden om leven te kunnen geven en Christus moet in ons dagelijks leven uitgenodigd worden om ons geestelijk leven te geven.

  05-07-2017 om 14:31 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  30-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De troost en kracht van God

  DE TROOST EN KRACHT VAN GOD

  Want mijn leven verdwijnt als een rookwolk.

  Ik voel me opgebrand als hout in de haard.

  5 Mijn hart is dor en droog als gras.

  Ik vergeet zelfs om te eten.(Psalm 102:4,5)

  Als we met ziekte en wanhoop worden geconfronteerd, gaan onze dagen blindelings voorbij en geven wij niet meer om de basisbehoeften in ons leven. In deze periodes is alleen God onze troost en kracht. Zelfs als we te zwak zijn om te vechten, kunnen we op Hem leunen. Vaak komt Gods grootste kracht beschikbaar als wij onze zwakheden onderkennen.

  Ken je God om ook iedere dag Zijn grote troost en kracht te mogen ervaren in je leven?

  30-06-2017 om 15:47 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  25-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons leven=een damp

  ONS LEVEN=EEN DAMP!

  Hebt u wel eens de mist geobserveerd? Hoe vergankelijk is die. De zon laat het verdampen en na een tijdje zie je er niets meer van.

  Dat is ons leven: een nevel die na een korte tijd verdwenen is.

   

  Er lag een man op zijn sterfbed. Hij was tachtig jaar oud en tot op de laatste dag gezond geweest. Zuchtend lag hij daar. Plotseling riep hij: Ik heb tevergeefs geleefd. Wat moet ik God zeggen als ik Hem ontmoet?

  Deze man merkte kort voor zijn dood dat hij zijn leven had verspild. Hoeveel mensen lijken wel niet op hem!

  Gelukkig herinnert de Bijbel ons niet alleen aan de korte duur en vergankelijkheid van ons leven op aarde. Hij laat ook onze bestemming zien, zodat we aan het einde niet hoeven te zeggen: Ik heb tevergeefs geleefd.

  Eerst moeten we ons realiseren dat ons leven begrensd is en we aan de eeuwigheid moeten denken. In dit leven wordt bepaald hoe we na de dood de eeuwigheid zullen doorbrengen: bij God in Zijn heerlijkheid of ver van Hem in het oord van de kwelling. We zullen alleen bij God zijn als we ons in dit leven met Hem verzoenen.

  Hoe is dit mogelijk? Door het geloof in de Verzoener en Verlosser Jezus Christus. Die door Zijn offerdood aan het kruis de basis voor onze verzoening met God heeft gelegd. Wie Hem zijn leven toevertrouwt, komt met God in het reine en heeft zekere hoop voor de toekomst.(HetGoedeZaad)

  25-06-2017 om 14:12 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:filosofie
  11-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede met God

  Frans is dol op blaasmuziek. Met een paar vrienden heeft hij een kleine muziekband opgericht. Omdat hij heel begaafd is, wordt hij hun dirigent.

  Dan maakt Frans iets mee wat hem ten diepste raakt: hij hoort de goede boodschap dat iedereen die in Jezus Christus gelooft, vrede met God vindt.

  Frans is aangetrokken door de Bijbelse boodschap. Hij erkent: wat ik hoor, is de waarheid; deze weg moet ik gaan. Zo bekeert hij zich.

   

  Al snel moet hij vaststellen dat zijn muziek collega’s deze weg niet met hem willen gaan. En als ze voor de volgende repetitie bij elkaar zijn, komt het tot een beslissing. De kameraden begrijpen dat zijn veranderde instelling en de optredens met de band om verschillende redenen niet goed bij elkaar passen. Ze smeken hem vurig om zijn nieuwe ideeën te laten varen en verder te gaan met hun muziek, maar Frans wil bij zijn beslissing blijven.

  Zo neemt hij afscheid en gaat hij op weg naar huis.

  Hij is al een heel stuk op weg, als de band weer begint te spelen. Het is één van de mooiste stukken die ze tot dan toe hebben geoefend. Frans blijft staan. Nog maar een laatste keer naar de klanken luisteren waar hij zo van houdt.

  Zo denkt hij, maar… tien minuten later gaat de deur van de oefenruimte open. Ik wil toch jullie dirigent blijven, zegt Frans als de muzikanten zich verwonderd omdraaien. Verheugd kloppen ze hem op de schouders.(HetGoedeZaad)

  11-06-2017 om 14:05 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  07-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De prijs voor de redding

  Na een preek over de goede boodschap van Jezus Christus zei een mijnwerker: Ik zou alles, geven als ik zou kunnen geloven dat God Mijn zonden vergeeft. Maar ziet u, ik kan niet geloven. U zegt dat de verlossing voor niets te krijgen is. Maar dat is te goedkoop. Was u vandaag aan het werk? vroeg de prediker. Jazeker, ik was vandaag beneden, in de groeve. En hoe bent u gekomen? Hebt u daar iets voor betaald?

  Nee, natuurlijk niet. Ik ben met de lift naar boven gegaan.

  Was dat niet goedkoop voor u? wilde de predikant weten.

  Waarom zou ik dan moeten betalen? Dat is toch een zaak van de kolenmijn.

  Daar hebt u gelijk in. Het geld voor de dure lift heeft u baas namelijk betaald.

  De mijnwerker begreep deze vergelijking en nam Gods Zoon als Redder en Heere aan in zijn leven.

  God redt ons gratis: Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. (Openbaring 22:17). Maar hoeveel heeft het God gekost om ons dit heil aan te kunnen bieden. Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven en Jezus Christus heeft Zichzelf voor u opgeofferd.

  Wat een onmetelijke waarde heeft dit verzoeningsoffer voor God.

  God biedt u de vergeving aan, en het kost u niets!

  Hij doet het op basis van het bloed van Jezus, Zijn eigen Zoon.

  Neem de vergeving door Zijn plaatsvervangende offer in geloof aan!(HetGoedeZaad)

  07-06-2017 om 14:33 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Religie
  29-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat gaan

  Na het oversteken van de Rode Zee kwam Mozes met zijn volk, na drie dagen lopen, zonder water te vinden bij Mara. Het water dat ze daar vonden was bitter. Mara betekent bitter. Het volk vroeg "Wat moeten wij nu drinken?", waarop God het water zoet maakte:

   

  Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij het volk een verordening en een bepaling gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.

  Direct daarna openbaart God Zich als onze Heelmeester:

  dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

  Waarom? Wat hebben ziektes te maken met bitter water?

  Als je wrok koestert jegens mensen, als je verbitterd bent of niet kunt vergeven, kan deze bitterheid soms tot ziekte leiden. Dus als je bitter bent over iets of iemand, is het tijd om het te laten gaan! Jouw gezondheid, vreugde en leven zijn belangrijker! Als je al ziek bent en je weet dat die bitterheid er iets mee te maken heeft, laat het gaan! Accepteer Jezus als je genezer. Hij draagt jouw verbittering en boosheid, Hij is jouw Geneesheer!(Bron:Gelooft.com)

  29-05-2017 om 12:54 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft zijn liefde

  God is te rein om kwaad te kunnen zien. Hij had ons mensen kunnen vernietigen, want wij hebben allemaal zonder uitzondering gezondigd. Onze veroordeling zou terecht zijn geweest, maar hij heeft het niet gedaan.


  Hij heeft Zijn enige, geliefde Zoon als Mens naar de aarde gestuurd, en Deze heeft aan al de rechtvaardige eisen voldaan die God aan de mensen had gesteld. De Ene hing aan het kruis, waar God met Hem afrekende vanwege onze zonden, zodaT DE STRAF DIE WIJ VERDIEND HADDEN, hEM TROF. oMDAT DOOR HET OFFER VAN zIJN zOON IN IEDER OPZICHT AAN gODS EISEN IS VOLDAAN, VERLANGT hIJ NU NIETS meer van ons. Integendeel, Hij geeft uit de volheid en liefde van Zijn hart.

  God heeft Zijn liefde bewezen doordat Hij de Heere Jezus gaf om op de aarde aan het kruis te sterven voor onze zonden. De Zoon van de Vader, de Schepper en Behouder van alles, kwam in diepe vernedering op aarde, om aan het einde de verwachte dood aan het kruis te ondergaan. Hebt u enig idee hoe geweldig groot Gods gave is?

  Als u diep in uw hart begrepen hebt, begrijpt u beter waarom de Vader/God gelovigen zoekt, in plaats van aanbidding te eisen. Hoe meer waarde wij toekennen aan de Zoon/Jezus, des te duidelijker wordt het u dat de Vader/God een antwoord in uw hart zoekt. Geef u uw hart aan Hem/God?(HetGoedeZaad)

  20-05-2017 om 14:13 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  13-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omkeren

  Een predikant betrad eens een discotheek. De eigenaar kwam op hem af: Meneer, hier evangeliseren is zinloos!

   

  Integendeel, antwoordde de evangelist, juist hier is het belangrijk om mensen de weg naar echt geluk te laten zien. Ook u moet u naar God omkeren, anders bent u voor eeuwig verloren.

   

  De eigenaar weerlegde: Ik geloof niet in het bestaan van een hel. Als er één is, dan is dat hier.

   

  Nee, beste vriend, de hel is niet hier en ik zal u ook zeggen waarom niet.

   

  Ten eerste geloof ik in de Heere Jezus, en in de hel zijn geen gelovigen.

   

  Ten tweede heb ik een Bijbel, en in de hel zijn geen Bijbels.

   

  Ten derde: u verkoopt hier drinken, maar in de hel is er een dorst die niemand kan lessen.

   

  En als laatste: ik zal weer weggaan uit dit gebouw, maar uit de hel kan niemand meer ontsnappen.

   

  Over de hel moet niemand grappen maken: hij bestaat werkelijk. Jezus Christus heeft er Zelf voor gewaarschuwd, en niet alleen in ons dagvers.

   

  Eigenlijk is de hel gemaakt voor de duivel en zijn engelen (Matteus 25:41☻☻ Daarna zal Hij tegen de mensen links van Hem zeggen: 'Ga weg van Mij. Jullie zijn vervloekt. Ga naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is klaargemaakt. ). Zondige mensen echter wil God redden van het eeuwige verderf( 1 Timotheus 2:4☻☻ En Hij wil dat alle mensen zullen worden gered en naar zijn waarheid zullen luisteren. )

  Als iemand toch verloren gaat, ligt dat niet aan God. Hij heeft Zijn eigen Zoon gestuurd, zodat iedereen gered kan worden, om een plaats in de hemel te ontvangen.

   

  Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden(Handelingen 16:31☻☻Paulus antwoordde: "Geloof in de Heer Jezus. Dan zul je worden gered, met iedereen die in je huis woont.")


  Deze mensen zullen voor eeuwig gestraft worden. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen."(Matteus 25:46)☻☻Alle mensen die weigerden zich te bekeren, zullen na hun dood en het laatste oordeel de eeuwige straf ondergaan in de hel.(Bron:HetGoedeZaad)

  13-05-2017 om 13:50 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  06-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe en waartoe Jezus stierf

  HOE EN WAARTOE JEZUS STIERF

  Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan.(Romeinen 5:6)


  Wij waren en zijn hulpeloos omdat wij niets konden doen om onszelf te redden. Er moest iemand komen om ons te redden. Niet alleen is Christus op een bepaald ogenblik in de geschiedenis gekomen; Hij kwam precies op het juiste ogenblik, het moment dat God bepaald had. God heeft de hele geschiedenis in zijn hand en Hij had ook in de hand wanneer, hoe en waartoe Jezus stierf.

  06-05-2017 om 15:16 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  03-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bijbel het unieke boek

  De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan. Maar mijn woorden zullen altijd blijven.(Matteus 24:35)

  De Bijbel is een persoonlijk Boek. De Bijbel betekent voor één niets, voor de ander alles. Hier volgt het getuigenis van een gelovige op de vraag: Welke waarde heeft de Bijbel voor u?

  Sinds mijn kindertijd heb ik de Bijbel gelezen, maar het bleef voor mij een gesloten boek. Het was zeker een interessant en een veelzijdig boek, wijs, serieus, veelzeggend en uniek, maar vooral een dood boek.


  Opeens sprak het mij heel persoonlijk aan. Ik merkte dat God met mij sprak. Zo erkende ik door de Bijbel welke betekenis Jezus Christus voor mij leven heeft. Sindsdien is de Bijbel mijn meest geliefde Boek.

  Natuurlijk heb ik ook veel andere boeken gelezen. Er zijn ook veel goede en waardevolle boeken, maar de Bijbel is oneindig veel meer. Het is God Woord, het Woord waarin ik houvast voor mij leven heb gevonden, de vaste grond waarop ik kan steunen.

  In de Bijbel zag ik hoe ik vergeving van mijn schuld kon krijgen. Ik vond vrede met God, echte innerlijke vrede, die ik in de wereld tevergeefs gezocht had. Ik heb nu omgang met God, de Vader en de Zoon, door de Heilige Geest. Daardoor ben ik nooit eenzaam.

  Omdat de Bijbel mij al het belangrijke en nodige voor mijn leven heeft gegeven, heb ik daar volledig vertrouwen in. Het is voor mij het ware en onfeilbare Woord van God.

  Wilt u ook regelmatig de Bijbel lezen? (HetGoedeZaad)

  03-05-2017 om 14:18 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  28-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op de eenzame weg

  Een jonge man met humanistische opvoeding wordt aangetrokken door avontuur. Met de fiets wil hij door Noord-Amerika heen trekken, van het oosten naar het westen. Het verre land overrompelt en bedrukt hem tegelijk. Als hij op de eindeloos lange highway van Canada rijdt en af en toe een auto tegenkomt of ingehaald wordt, overvalt de eenzaamheid hem ineens met volle kracht. Soms wordt hij er neerslachtig van.


  Plotseling wordt hij zich op de eenzame weg, te midden van dichte bossen, bewust van het feit dat er een God in de hemel is. Thuis heeft hij daar niets over gehoord, maar nu merkt hij Gods aanwezigheid. Het maakt hem rustig. De jonge man spreekt met Hem, hij bidt voor de eerste keer in zijn leven en God luistert.

   

  Er gebeurt niets wereldschokkends, maar hij vindt wel elke avond een dak boven zijn hoofd. Gelukkig maar, want zijn tent blijft door de regen niet overeind in de natte grond, omdat het dat jaar veel regent in Canada.


  De Heere leidt hem vaak naar kerken waar hij kan overnachten. Als zijn fiets kapot gaat, vindt hij aardige mensen die hem helpen. Hij voelt zich helemaal zeker door Gods steun. De ervaringen laten hem niet meer los, maar er zullen nog een aantal jaren voorbijgaan voordat hij erkent hoe hij zelf geschapen is en dat God hem door Jezus Christus wil redden. Pas als student wordt hem op een nacht duidelijk dat God hem de hele tijd al zocht en eindelijk laat hij zich vinden!(Bron:HetGoedeZaad)

  28-04-2017 om 14:53 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  24-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maar een stap

  MAAR EEN STAP

  Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan. (Johannes 5:24)

  Er zat een drukke groep jonge mensen in de bus. Een passagier nam plaats in hun buurt en opende zijn Bijbel. Om de anderen aan het lachen te maken, vroeg een grappenmaker hem met een ernstig gezicht: Sorry, kunt u me zeggen of het nog ver is van hier naar het paradijs?


  De man keek de jongen in de ogen en antwoordde op een vriendschappelijke maar ernstige toon: Het paradijs, beste vriend, is maar een stap van je verwijderd. Wil je deze stap niet nu zetten? Dat was alles, maar deze gewone woorden en de manier waarop ze gesproken werden, achtervolgden de jonge man. Steeds weer drongen ze zich aan hem op, en hij vond geen rust tot hij deze ene stap naar Jezus Christus, de Redder, had gezet.

  Ook ieder van u moet deze ene stap zetten om van de dood over te gaan in het leven. Niemand anders kan dat voor u doen. Als iemand ouders of vrienden heeft die in Jezus Christus geloven, kan ook hun geloof het eigen geloof niet veranderen. Het enige wat een mens voor de ander kan doen, is hem naar de Heere Jezus leiden. Want er is één God. Er is ook één bemiddelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen(1Timoteus 2:5-6)

  Wie zich tot Hem wendt en zijn zonden belijdt, vindt vergeving, want Christus heeft aan het kruis Zijn leven gegeven als losprijs voor iedereen die dit gelovig aanneemt.

  Niemand van u lezers moet nog langer twijfelen om deze stap te zetten. (Bron:HetGoedeZaad)

  Lieve Vader in de Hemel, helpt u de lezers op deze stap te gaan zetten voor hun eeuwige redding bij U.

  24-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  21-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij die dorst heeft

  Ieder mens heeft van Zijn Schepper een wil gekregen. Daarmee kan hij beslissen. Door de herhaalde uitdrukking  ‘wie wil ... ‘ worden we in de Bijbel opgeroepen om dat te willen wat God van ons vraagt.


  Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Hier gaat het om een oproep om de Heere Jezus als Redder aan te nemen en van de eeuwige dood naar het eeuwige leven te komen. Wie deze stap zet, heeft zekerheid. Hij wordt een kind van God.

  En de wereld met alles wat ze belangrijk vindt, zal verdwijnen. Maar als je doet wat God wil, zul je eeuwig leven. (1 Johannes 2:17) Als wij erg aan dingen gehecht zijn, is het moeilijk te beseffen dat die op een dag verdwenen zullen zijn. Het is misschien nog moeilijker te geloven dat iemand die de wil van God doet, voor eeuwig zal leven. Het besef dat deze slechte wereld en de zonde eenmaal zullen eindigen, geeft ons de moed om God te blijven volgen. (bron:hetgoedezaad)

  21-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  17-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit genade door geloof

  Jezus Christus, Gods Zoon, kwam eens op deze aarde en werd waarachtig Mens. Maar Hij was en bleef zonder zonde. Toen Hij ongeveer 33 jaar was, offerde Hij Zijn leven vrijwillig op voor zondige mensen. Hij was bereid voor anderen Gods toorn over hun boze daden te verdragen en dan te sterven, want ‘het loon van de zonde is de dood’.


  Sinds deze gebeurtenis, toen de Heiland aan het kruis van Golgotha stierf, biedt God door het Evangelie aan alle mensen Zijn genade aan. Omdat een Ander hun schuld voor God betaald heeft, wil Hij u nu redden. Maar de mens moet komen en dit heilsaanbod in geloof aannemen, anders heeft het voor hem geen zin.

  Maar wat moeten we onder ‘geloof’ verstaan? Wat heeft dat u te zeggen? Ten eerste gaat dit om de erkenning dat u helemaal verloren bent en niet in staat bent uzelf te verlossen. Ten tweede moet u iedere poging uzelf te redden, opgeven en alle verloren zondaar tot Christus komen en helemaal op Hem en Zijn genade vertrouwen. Dat is geloof.

  In de Heere Jezus Christus vindt een zondaar alles wat hij nodig heeft, maar hij moet bij Hem komen. Deze stap is de uitwerking van het geloof. De redding is uitsluitend het werk van Gods genade. We kunnen er niets aan bijdragen, het alleen dankbaar in geloof aannemen.(Bron:HetGoedeZaad)

  17-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  11-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloof-Kruis

  GELOOF-KRUIS

  In de Bijbel staat dat Jezus Christus gestorven is aan een kruis, en dat Hij daarna levend is geworden - ‘opgestaan’  noemen we dat. Daar denken we aan met het Paasfeest. Toen Jezus aan het kruis hing, heeft God Hem gestraft voor de verkeerde dingen die alle mensen doen. God strafte Jezus, die niks verkeerd gedaan had, in plaats van alle mensen, zodat wij die straf niet hoeven te dragen en we nu dicht bij God mogen komen. In Jezus geloven betekent dat je zegt: ja, dat heeft Jezus ook voor mij gedaan.(Bron:levennu)

  11-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  06-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde hart

  LIEFDE-HART

  Je weet vast wel dat een hart het symbool is voor liefde. In de Bijbel staat dat God liefde is. God houdt zo veel van de wereld dat Hij zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft laten gaan om voor de mensen te sterven. En Hij wil heel graag dat alle mensen ook van Hem gaan houden. God wil als een Vader voor u zorgen. Je mag alles tegen Hem zeggen wat u moeilijk vindt. Dat betekent niet dat alle moeilijke dingen dan worden opgelost. Maar wel dat God u rust en vrede wil geven in je hart. Misschien hebt u een vader en een moeder die niet goed voor je zorgt of die er helemaal niet is. Maar God is anders. Hij is liefde.

  06-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  31-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods oog

  Heer, U kent mij. U weet wat er diep binnenin mij is. U weet dat ik van U houd. Heer, sleur die mensen weg als schapen die geslacht gaan worden. Bewaar hen tot de dag van de slacht.


  U zit achter het stuur en bent bijna op de plaats van bestemming. Nog even geeft u via uw mobiel een belangrijke mededeling door. Op dat moment merkt u in uw achteruitkijkspiegel een politieauto op. In een reflex neemt u uw voet van het gas, stopt u uw mobiel weg en doet u uw gordel om. Verhit bedenkt u een smoes voor het feit dat u uw identiteitspapieren niet bij u hebt. Bang denkt u aan de banden die u allang had moeten vervangen. O, als de agent u nu zou laten stoppen!

  Stelt u zich eens voor: God zit u zo op de hielen dat u Hem kunt zien. Bliksemsnel zullen uw gedachten aan het malen gaan. Hoe was het toch met de laatste belastingaangifte? Met de echtelijke trouw? Met uw aanzien in de buurt? Met uw zakelijke praktijken? Met uw eerlijkheid?

  Nu, God is werkelijk zo dicht achter u, alleen ziet u Hem niet. Hij ziet u echter wel.

  Bedenk dat te allen tijde. Zie het als een kans dat God u niet zomaar uw gang laat gaan. Zorg ervoor dat u met Hem in het reine komt. Ga uw leven punt voor punt na. Belijd Hem al uw fouten en maak ze in de toekomst niet meer. Zo wordt uw leven nieuw, omdat God u in Christus alles vergeeft en bereid is u een onverwachte levenskwaliteit te geven. U hoeft dan niet meer bang voor Hem te zijn, maar kunt met blijdschap onder Zijn ogen leven.


  Lieve God wilt u elke lezer zijn of haar uw liefde laten ervaren. Dat ze weten dat U er ook  voor hen  bent. Al kennen ze U nog niet. U kent ieder lezers heel goed.(Bron:hetgoedezaad)

  31-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opgeruimd huis opgeruimd hoofd

  Vroeger kon ik rustig tussen de troep zitten. Op de een of andere manier is dat in de loop der jaren veranderd. Ik vind het helemaal niet erg meer om met een emmer sop aan de gang te gaan. Lekker handen uit de mouwen en er tegenaan. Zo heb ik bij het eerste echte lentezonnetje de woonkamer helemaal onder handen genomen. Dus gordijnen gewassen, vloer helemaal schoongemaakt en alle opgestapelde troep van de winter weggegooid. Ik was aan het einde van de dag bekaf, maar het voelde echt heel goed: alles weer fris en schoon. Die voorjaarsschoonmaak van mijn moeder was zo gek nog niet.


  (Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist.(Hebreeën 1:3)Mensen zijn zondaren omdat de mens zonder God leeft. Men wil niks over God weten. Precies zoals we ons huis opgeruimd en schoon maken. Zo wil God ook het hart van mensen schoonmaken reinigen en opruimen van alle zonden van  uit de wereld.

  Wilt u ook uw hart laten schoonmaken en opruimen?

  24-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  15-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God houdt van zijn schepselen

  De Heer doet helemaal niets. Hij doet niets goeds, maar Hij doet ons ook geen kwaad.'(Zefanja 1:12) Sommige mensen zien God als een goedige, hemelse grootvader, die je graag om je heen hebt, maar niet echt een rol speelt in het moderne leven. Ze geloven niet in Zijn macht of in zijn komende oordeel.

  Er zijn mensen die het bestaan van God niet ontkennen, maar wel leven alsof God Zich niet in de mens interesseert. Ik kwam met een jonge student in gesprek die deze opvatting had. Ik vroeg hem of hij God als een God van kracht en wijsheid erkende. Hij bevestigde dat met de opmerking dat het universum en de schepping om ons heen dat bewijzen.

  Ik vroeg hem of hij ook geloofde dat het verlangen naar kracht en wijsheid een drijfveer voor het handelen van de mens was, en of dit iets was wat hij van zijn Schepper gekregen had. Dat beaamde hij en ik vroeg verder:

  Is er niet nog iets anders wat de mens in sterke mate motiveert?

  Hij wist niet wat ik bedoelde.

  Wat denk je van liefde? Kan die de mens er niet toe brengen iets te doen wat hij anders nooit zou doen, alleen uit liefde?

  Weer beaamde hij het.

  Zie je, ook deze bekwaamheid heeft de mens van God, zijn Schepper, gekregen. Maar hij kan ze alleen van een God gekregen hebben Die Zelf liefde is. Het was hem duidelijk en toen vroeg hij:

  Hoe kun je iets van deze liefde ervaren? De Bijbel kende hij niet, maar hij was bereid om te luisteren toen ik hem verzen als Johannes 3:16 en andere liet zien. Hij nam ook een Johannesevangelie aan en beloofde het te lezen. Moge de Heere geven dat we elkaar in de hemel weerzien. (Bron:HetGoedeZaad)

  15-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  10-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ontferming van God

  Daar riepen ze: "Jezus, Meester, help ons alstublieft!" (Lukas 17:13)
  Melaatsheid is een ernstige ziekte die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament genoemd wordt.
  Ze komt overeen met de hedendaagse lepra. Met deze lichamelijke ziekte karakteriseert God in de Bijbel de zonde(Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.) en haar uitwerkingen op het leven van de mens.

  Net als de melaatsheid is de zonde besmettelijk. We staan allemaal onder invloed van onze omgeving, maar we beïnvloeden ook anderen. Zo scheppen bijvoorbeeld mensen die God niet vrezen(geen ontzag hebben voor God), een sfeer van goddeloosheid.(men leeft zonder God).

  De melaatsheid verbreidt zich door het lichaam. Zo is het ook met de zonde. In eerste instantie is ze alleen in de gedachten aanwezig, maar hoe snel komt ze niet tot daden!

  De melaatse heeft geen hoop. In de tijd van de Bijbel was deze ziekte ongeneeslijk. Er was alleen uitzicht op de dood. De zondaar leeft zonder hoop en zonder God in de wereld, en vol angst voor wat na de dood volgt.

  Vanwege besmettingsgevaar werden de melaatsen van de menselijke samenleving uitgesloten. Vergeleken met de zonde kun je zeggen: ze maakt eenzaam. De zondaar is van God gescheiden en het vertrouwen in mensen wordt vaak belemmerd door de aanklacht van het eigen geweten, dat zegt: Als ze eens zouden weten…!

  Maar er is Iemand Die niet alleen de melaatsheid kon genezen, maar ook van de zonde kan reinigen: Jezus Christus. Van Hem wordt gezegd: Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde en: Als u uw zonde belijdt: Hij is getrouw en rechtvaardig om u de zonde te vergeven en u te reinigen van alle ongerechtigheid.

  Trouwe en Lieve Vader in de Hemel, u nodigt de lezers uit tot een betere levensweg en het ervaren van ware vreugde en vrede.(Bron:hetgoedezaad)

  10-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  06-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stevig fundament


  Lúister niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. (Mattheüs 7:24)

  Als u een huis wilt bouwen, moet u eerst voor een goed en stevig fundament zorgen. En als uw levenshuis in alle omstandigheden moet standhouden, dan moet het op het juiste fundament gebouwd zijn.

  Op welke overtuiging rust uw leven?

  Een ongelovige man zei eens: Er is een angst die me al het genoegen van het leven ontneemt.

  En wat mag dat zijn? vroeg een vriend.

  Ik ben bang dat de Bijbel waar is.

  Ja, de Bijbel is waar. Daarom draagt de Heere Jezus ons op Zijn woorden te horen en ze te doen, of anders gezegd: in Gods Woord te geloven.

  Wie de Bijbel niet als Gods Woord wil erkennen en niet wil geloven wat in dit Boek staat, heeft zijn leven op zand gebouwd. Zolang het leven over gebaande wegen gaat, kan alles goed gaan. Maar zodra de omstandigheden slechter worden, zoals levensstormen en noodsituaties, is het niet vreemd dat men uit de koers raakt.

  Er is maar één fundament, dat in alle levensomstandigheden standhoud, zelfs als de grootste stormen in uw leven tekeer gaan, zelfs als u voor de deuren van de eeuwigheid staat. Het is het geloof in de Heere Jezus Christus en in Zijn Woord. Boven het leven van elk mens die zijn vertrouwen op Hem gesteld heeft, staan de woorden: En ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.(Bron:hetgoedezaad)

  06-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven


  DE PLAAG VAN DEPRESSIE☻

  7 augustus☻

  Als er vandaag in ons land al meer dan één miljoen mensen depressief zijn, dan kunnen wij over een plaag van depressie spreken. Mensen die door een depressie in een diep zwart gat terecht zijn gekomen en niet meer kunnen functioneren in de maatschappij schreeuwen het uit: HOE KOM IK ERUIT:Een depressieve man sprak mij aan: ‘En nu heb ik ook nog gehoord dat depressie een groter risico op dementie veroorzaakt’. Het was een spookbeeld dat op hem afkwam. En inderdaad, in Nederland lijden er reeds ruim 250.000 mensen aan dementie. In het Oude Testament werd het volk Israël de Gemeente Gods genoemd. En de gemeente was de plaats om van de plaag verlost te worden. In deze editie kunt u lezen, hoe depressieve mensen door de Kracht van Jezus Christus verlost werden. Het juk dat op hun schouders lag, werd weggenomen. De duistere wolk die altijd maar over hun leven lag, verdween.  Toen zij een relatie met de levende God kregen en zij de vlucht naar Jezus namen Die de mens nog altijd uitnodigt met de woorden: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’. Mattheüs 11:28. ER IS GENEZING VAN DE PLAAG DEPRESSIE.

  GENEZINGS GETUIGENIS☻

  IK BEN ZIEK-IS ER VOOR MIJ NOG GENEZING MOGELIJK?

  7 augustus☻

  Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. (Jeremia 29:11)Je voelt je allemaal bemoedigd door een leider die je aanspoort door te gaan. Iemand die gelooft dat jij de taak zult kunnen volbrengen die hij heeft gegeven en die je voortdurend zal begeleiden. God is zo'n type leider. Hij ket de toekomst en zijn plannen voor ons zijn goed en hoopvol. Zolang God- die de toekomst kent-onze agenda bepaalt en met ons gaat wanneer wij zijn opdracht vervullen, kunnen wij een grenzeloze hoop hebben. Fit betekent niet dat ons pijn, lijden of tegenspoed bespaard blijft, maar dat God ons erdoor heen helpt naar een glansrijk resultaat. lijk was hij van zijn melaatsheid verlost. Op dezelfde wijze gingen vele anderen richting Jezus om genezen te worden en Jezus legde hen de handen op en genas hen. Zo ging ook Christi Rüger, die aan ernstige rugklachten leed, naar de genezingsdienst. Jarenlang leed zij ondraaglijke pijnen, er ontbraken tussenwervels en er zaten scheurtjes in de bovenste rugwervels. Ook bleek dat haar bekken los zat. Haar toekomst zag er somber uit, maar door de kracht van Jezus Christus werd zij genezen. Na haar genezing zei haar arts: ‘Ik hoop je nooit meer terug te zien.’ Christi was genezen!

  www.wingsofhealing.nl

  GASTENBOEK 


  DE DEUR IS OPEN
 • Hallo lLinecia,
 • goedemorgen linecia,ja hoor wij vieren morgen 15 aug. moederdag
 • Goedemorgen Patricia
 • Een fijne donderdag
 • nog effe binnenwippen voor de dag voorbij is om een fijne avond te wensen!

  Druk op onderstaande KNOP om een berichtje achter te laten in mijn GASTENBOEK


  OPENHANDS

  LEVENSBELANGRIJK☻

  7 augustus☻

  Heb je niet zoveel tijd om deze site te lezen?

  Lees dan even deze levensbelangrijke boodschap!

  Juist voor jou, juist op dit moment!

  Je leest erover in de Bijbel!

  Het zijn de woorden van God voor jou!

  Gods woorden zijn scherp. Echt vlijmscherp.

  Ze zitten vol kracht om je leven te veranderen.

  Maar alleen als je er actief mee omgaat.

  Neem ze daarom serieus!

  Zo zegt Hij heel scherp en duidelijk:

  Wend u af van uw huidige leven

  en keer terug tot God

  om vergeving te krijgen voor uw zonden.

  Handelingen 4:19

  Vertel je zonden aan God.

  Vraag vergeving uit de grond van je hart.

  En neem Jezus Christus aan in je leven.

  Bid dagelijks hierom.

  Pas dan zal je leven echt gaan veranderen.

  En zal je de kracht van God in je leven gaan ervaren.

  OPENHANDS

  WOORD VAN GOD VOOR JOU☻

  7 augustus☻

  Denk je dat God onbereikbaar is?

  Dat je Hem niet zou kunnen leren kennen?

  Niets is minder waar!

  God is dichtbij!

  Hij spreekt tot jou en mij in de Bijbel.

  In de Bijbel reikt God jou Zijn helpende hand aan.

  God laat in de Bijbel zien wie Hijzelf is en wie Jezus is.

  Het meest gelezen boek ooit!

  Een boek dat totaal anders leest dan alle andere boeken.

  Vol wijsheden en wonderen.

  Vol verwachtingen voor de toekomst.

  Voor de wereld maar ook direct voor jou en mij.

  Een boek dat miljoenen en miljoenen mensenlevens verandert.

  En nog dagelijks verandert.

  Een boek met een enorm blijde boodschap voor jou!

  Wie God oprecht zoekt

  zal Hem zeker vinden door te lezen in De Bijbel!

  Door iedere dag wat te lezen

  zal je steeds meer de enorme kracht

  en de overweldigende liefde van God ervaren.

  Hij zal je verbazen en verrassen.

  www.openhands.nl


  ONTDEK GOD

  OPSTANDING UIT DE DOOD☻

  7 augustus☻

  Jezus Christus wekte niet alleen doden op, Hij stond zelf ook op uit de dood en verscheen aan honderden getuigen, als bewijs van zijn opstanding. Ze spraken met hem, aten met hem en raakten zijn lichaam aan. Hij was werkelijk opgestaan uit de dood. De opstanding van Jezus uit de dood is een basis voor het geloof dat eenieder die in Jezus gelooft, van Hem het eeuwige leven kan ontvangen, aangezien Jezus de macht van de dood overwonnen heeft. Daarom zei Jezus: ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.’ (Johannes 11:25) Mohammed is gestorven en zijn lichaam is vergaan.

  ONTDEKT GOD

  GODDELIJKHEID☻

  7 augustus☻

  Jezus Christus zei over zichzelf niet dat hij profeet was, maar noemde zichzelf het exacte evenbeeld van God, de enige weg tot God, de gelijke van God, de Zoon van God, en hij paste zelfs de heilige, unieke naam van God – ‘IK BEN’ – toe op zichzelf, waarmee Jezus duidelijk maakte dat hij God is. Hij deed uitspraken als: ‘Ik en de Vader zijn één.’ (Johannes 10:30)‘Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.’ (Johannes 14:9) Mohamme

  www.ontdekgod.nl


  SHOUT BOX


  ALS DE AVOND VALT☻

  7 augustus☻

  De avondzon smeult na

  op de resten van

  een zomerse dag

  stil ademt het strand

  nu de menselijke vloed

  spoorslags is weggeëbd

  verdreven

  door onbestemde gevoelens

  over steeds langere schaduwen

  De zwoele wind wappert

  met meer dan duizend handen

  speelt kat en muis

  met zandgrijze golven

  maar het spel kent

  slechts één uitkomst

  volledige overgave     

  aan het onbekende land

  De roodkoperen gloed

  verguldt de duinvallei

  menige braamstruik

  kleurt in een vurig verlangen

  een aangename koelte uit zee

  waait naar mij toe

  mijn onrustige ogen ontspannen

  In dit late uur

  geeft Hij mij troost

  Zijn liefde verzacht

  de gestolde regen

  in mijn hart kan weer stromen

  en dankbare druppels

  vangen het laatste licht

  van deze gezegende dag/H.Knoester

  JE BENT NIET OP DE WERELD VOOR JEZELF☻

  7 augustus☻

  Je bent niet op de wereld voor je zelf

  maar hebt van God een opdracht meegekregen.

  Gezonden uit het hemelse gewelf

  een opdracht die niet mag worden verzwegen.

  Draag d’ opdracht van Gods liefde maar breed uit

  zodat die mensenharten zal gaan raken.

  Die menigeen zal brengen tot ‘t besluit

  dat God alleen gelukkig hen kan maken.

  God schenkt aan ieder ‘t juiste materiaal

  om bij zijn opdracht van God te gebruiken.

  Hij legt in hart en mond de juiste taal

  waardoor geen mens Gods woorden kan ontduiken. J.v Tricht


  HIJ KENT MIJ DIEPER DAN IK ZELF☻

  7 augustus☻

  Ik bloos onder het licht

  van een wolkenkoets

  kniel honderd gebeden

  voor de Koning der koningen

  De liefde trekt mij

  achter zich aan

  ik vlieger omhoog

  en zie daarboven

  een stralende oneindigheid

  Een doorlichte rivier ben ik

  en leef als een kind

  maar toch anders

  want Hij kent mij

  veel dieper dan ik zelf☻

   


  VREDE☻

  7 augustus☻

  Wij kunnen alles maken, toch?

  Maar vrede is een moeilijk ding.

  Geen mens heeft nog de handleiding

  Kunnen vinden

  Misschien moeten wij het hogerop zoeken.

  De zwakke zal sterk zijn.

  Als hij dat wil. A.vd Klaauw
   


  GA MAAR☻

  7 augustus☻

  Ga maar

  Wees niet bang voor bochtige wegen

  Ik maak ze weer recht

  Pas op

  Het kan soms donker zijn in het dal,

  Je komt weer boven

  Je mag uitrusten

  In groene weilanden

  Bij kabbelende bergbeken

  Zodat je weer fris bent als je terug gaat

  Ga maar

  Ik ga met je mee

  Want ik ben je gids

  En geef je rust

  Totdat je thuis bent

  Naar Psalm 23/A.vdKlaauw


  EEN NIEUWE DAG☻

  7 augustus☻

  Aan de rand van de aarde

  opent een kiertje rood licht

  voorzichtig zijn ogen

  melodielijnen van vogels

  drogen langzaam op

  de ochtend is geboren

  Een opgetogen zon

  klimt het eerste daglicht in

  lichte slagen windgeruis

  vleugelen over me heen

  opgewonden gakt het hemelruim

  Een tijd van nieuwe beloften

  doet mijn gedachte

  heel even verspringen

  naar blote voetjes

  die huppelen

  door bedauwd gras

  en ik neurie spontaan

  een bekende wijs

  ‘morning has broken’

  Een lied

  zo invoelend gezongen

  dat het mijn ziel

  opnieuw wiegt

  als dankbaar kind

  voor deze

  door God geschapen

  nieuwe dag/H.Knoester

  OPNIEUW☻

  7 augustus☻

  Rechtvaardige hand

  raak zacht

  mijn kwetsbare

  snaren

  Mijn diepste nood

  klinkt als

  stukgeslagen

  porselein

  Bros is mijn blad

  dat waait

  in een weerloze hoek

  Ik zoek

  de aarde op

  om opnieuw

  door Uw genade


  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • gekmin
 • real-life
 • openhands

  POEZIE☻

  HET LIEFSTE WAT IK JE KAN WENSEN☻

  10 juli☻

  Het liefste wat ik je kan wensen is meer dan het goed van mensen. De Heere, de God van Jacobs zaad is ook voor jou een toeverlaat. Vraag Hem je een nieuw hart te geven. Hij is het zo waard voor Hem te leven. Je liefhebbende opa

  POEZIE ☺

  ER IS VANDAAG EEN NIEUWE DAG

  10 juli☻

  maart 1994

  Er is vandaag een nieuwe dag,

  we zeggen; Goedemorgen!

  Heer, hoort U wat ik vragen wil?

  Wilt U voor Marieke zorgen?

  En  als ik daarmee helpen mag

  dan hebben wij een goede dag!!  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  STILTE WEEKEND☻

  THEMA: 'Stil mijn ziel, wees stil'/Datum: 21 t/m 24 juli/Stilte in het vele lawaai om ons heen, komt niet vanzelf. Je moet je eigen ziel oproepen om stil te worden. Hoe vind je de rust om God te ontmoeten? LEIDING: Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

  MIDWEEK 55+

  'Putten uit de Bron',  Midweek 55+/

  28 augustus t/m 1 september 2017

  Een midweek speciaal voor mensen boven de 55 jaar in de prachtige omgeving van Amerongen. Met elkaar ontspannen heeft een helende werking. Er op uitgaan in de natuur, een goed gesprek of 's avonds een spelletje.

  We hopen dat u troost en leiding put uit deze week en met perspectief en hernieuwde energie de draad van het gewone leven weer oppakt.

  Elke dag is er een dagopening. Het thema ‘Aan tafel!' loopt als rode draad door de week heen. Daarnaast zullen we met elkaar twee uitstapjes maken, de bestemming is nu nog een verrassing.Leiding: Zr. Gerda Bieshaar

  www.zdh.nl

  DE SPIL

  OPEN ZOMERWEEK☻

  ma 14 Aug 2017 10:30 t/m vr 18 Aug 2017 14:00

  Van maandagochtend 14 augustus tot vrijdagmiddag 18 augustus kun je naar De Spil komen voor een open retraiteweek van vijf dagen. Inschrijven voor minder dan vijf dagen is niet mogelijk.

  De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. ‘s Morgens na het ochtendgebed ontbijten we gezamenlijk, waarbij je ook desgewenst een lunchpakket klaar kunt maken. In de middag lunchen we met wie er op dat moment is. Overdag is er alle ruimte om te fietsen, wandelen, varen, zwemmen of hoe dan ook (een dagje) eropuit te gaan. Om 18.30 is de warme maaltijd en aansluitend het avondgebed.

  In de avond samen een film kijken op groot scherm? Heerlijk loom bij de vuurkorf zitten of juist lekker vroeg naar bed? Het is aan jou.

  Begeleiding: Maarten en Marjolein Goossensen

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITES☻

  Week 35: 29 augustus t/m 1 september

  Tussen herberg en klooster…

  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. LET OP: vanaf week 35 ben je voortaan welkom tussen dinsdag en vrijdag.

  www.pelgrimstochten.org


  ☻☻5 juli☻☻


  NIEMAND DIE IETS MERKT☻

  7 augustus☻

  Hier verdrink je 
  in eenzaamheid 
  het slurpt je op 
  er is geen verschil 
  tussen de doodse stilte 
  en jezelf

  Het muffe tafelkleed 
  omhult elk woord 
  geen klank bereikt 
  de oppervlakte 
  het kleed trekt je 
  naar beneden 
  smeert je uit

  Je neus schuift door de haren 
  je mond verslijmt   
  met stof en kruimels 
  zelfs je huidskleur 
  volgt de bonte patronen 
  niemand die iets merkt
  Alleen een kruisje 
  in het gemorste as 
  is een stille getuige
  van je lijden 
  dat door Zijn lijden 
  wordt verzacht

   

   


  ECHTE LIEFDE☻

  7 augustus☻

  ik geef zoveel om je

  dat ik je naam schreef in het zand

  maar de zee spoelde het weg

  het zand werd weer vlak

  ik was zo in de wolken van je

  dat ik het riep van de daken

  maar de wind nam mijn woorden mee

  niemand hoorde het

  je bent zo dierbaar voor me

  dat ik het iedereen vertelde

  ik ervaar de twijfeling bij die ander

  en iedereen ging heen

  ik hou zoveel van je

  dat ik je naam draagt in mijn hart

  niemand kan er bij komen

  nooit meer zal het verdwijnen

  Cees van Wijgerden

  MOEDER EN HAAR TIENER☻

  7 augustus☻

  waarom zeg je altijd ja… als ik nee zeg

  ik wil je zoveel vragen

  je hoort mij niet…als ik wat tegen je zeg

  en ik wil je zoveel vertellen

  je strooit alleen maar met verwijten

  maar ik toon alleen maar belangstelling

  je leeft zo in je eigen wereldje

  terwijl ik zoveel dingen met je wilt delen

  misschien ben ik… soms teveel voor je

  sorry dan, het spijt me

  of is het… mee bemoeien als een last

  dan zeg ik tegen mezelf sorry “had ik maar

  weet je, ik wil nog zoveel met je delen

  maar ik zie het is jouw ontwikkeling

  zo dreunt het de hele dag in mijn hoofd

  diep in mijn hart… bang dat ik je verlies

  ik wil het steeds weer tegen je zeggen,

  ik hou ik van je!

  sommige momenten zijn we allebei stil

  en dan voel ik, jij en ik…het is goed zo!

  Cees van Wijgerden  EVEN GENIETEN☻

  7 augustus☻

  Vandaag ga ik weer verder,

  met waar ik gisteren ben gebleven.

  Vandaag en gisteren lijken wel op elkaar,

  maar vandaag verander ik

  wat ik gisteren leerde.

  Geen “maar”, gewoon gaan doen,

  dat is het verschil.

  Tussen deze twee momenten,

  ligt een wereld van verschil.

  Gisteren en vandaag.

  Ik zoek dan naar een moment,

  om even stil te staan deze dag.

  Want de tijd rolt verder en gaat snel.

  Daarom vandaag even iets anders,

  om het niet te verleren…….even genieten!

  Cees van Wijgerden

  ROMY SAVANNAH☻

  7 augustus☻

  In deze momenten

  gaan mijn gedachten.

  Romy en Savannah.

  Ze gingen ieder hun eigen weg.

  Achterlatend...

  familie, school, vrienden.

  Een dorp in verdriet.

  Woorden zijn er weinig.

  Gedachten veel.

  Alles gaat er door je heen.

  Boosheid, verdriet, angst.

  Wat bezielt iemand

  die het “leven” wegrukt.

  Onbegrijpelijk.

  Alles wordt nu anders.

  De pijn, het gemis… voelbaar.

  Woorden geven geen inhoud

  aan hoe pijnlijk het nu is.

  We zijn stil en in gedachten.

  Een traan komt naar buiten.

  Dit in de bloei van hun leven.

  Cees van Wijgerden

  TELEURGESTELD IN ANDEREN☻

  7 augustus☻

  Het is moeilijk, om zich te verplaatsen in een ander

  en worden woorden soms te snel uitgesproken.

  Opdat moment schept het een afstand,

  goede contacten worden dan ineens verbroken.

  Niet beseffend hoe pijnlijk dit kan aankomen,

  het laat zien, hoe volwassen mensen soms zijn.

  Niet nadenkend over de gevolgen

  en de ander achterlaat, met een hart vol pijn.

  Door dit alles kun je zo negatief gaan piekeren

  en het neemt de zorgen niet weg.

  Maar juist wel de kracht van vandaag,

  ook al zou je graag weer gaan in een overleg.

  Blijf op dit moment vooral jezelf, bidt en werk eraan.

  Jij mag degene zijn die zorgt draag over je leven.

  Niemand kan het voor je invullen.

  Het is en wordt uiteindelijk door jou geschreven!

  Cees van Wijgerden
  HET LICHT DER WERELD☻

  7 augustus☻

  “Ik ben het licht der wereld”, zegt Jezus

  “Wie mij volgt, zal in het licht leven

  En zich nooit meer in het duister begeven”.

  Wat een troost om dit te mogen weten

  Dat Jezus het licht voor ons wil zijn

  In alle blijdschap, maar ook in pijn.

  Dat er licht mag zijn in onze ogen

  We elkaar mogen zien en begroeten

  Ook in liefde elkaar zullen ontmoeten.

  Jezus wil ons leven verlichten

  Hem mogen we volgen op onze wegen

  Hij is ons altijd nabij met Zijn zegen.

  Het licht der wereld geeft ons helderheid

  De duisternis moet van ons wijken

  En Gods zuiver licht zal ons bereiken.

  Wij mogen leven in het licht

  Want bij God is geen duisternis

  Dat is helder, zeker en gewis.

  ( uit Johanns 8 vers 12)

  Fedde Nicolai

  HET GELOOF IN MIJN LEVEN☻

  7 augustus☻

  Het geloof in mijn leven

  Door God mijn gegeven

  Voelbaar en op recht

  Een energie zo echt

  Geboren worden.. hier op aard

  Het is mijn alles waard

  Met pijn en met vreugde

  Het is mijn eigen keuze

  Een teken hier op aarde te zijn

  Soms zo groot soms zo klein

  De dag van geboorte alhier

  Een vader een moeder zo puur

  Als mens leef ik die kuur

  Ik zal.. in U blijven geloven

  De dag te gaan bij U boven

  Het grote universum het verblijf

  Onzichtbaar volbaar aan mijn lijf.B.Onstenk

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

   


  MAMA KEN JE GOD☺

  7 augustus☻

  Ik zie de buren zondags in hun mooie kleren,

  ze lopen door de hoofdstraat naar de kerk,

  zal ik daar ook een keer een kijkje nemen,

  jij bent toch zondags naar je werk,

  dan zit ik me hier te vervelen,

  ik kijk wel eens naar kerk-tv

  maar wil het zelf wel eens beleven,

  soms zing ik zacht een liedje mee.

  Ze praten daar vaak over God en Jezus,

  Zij komen in de liederen ook voor,

  als mensen zingen kijken ze zo vredig,

  misschien loopt God dan wel de rijen door,

  al is Hij niet zichtbaar aanwezig,

  het kan best zijn dat je Hem voelt.

  Zal ik eens naar de buren lopen,

  zij weten misschien wel wat ik bedoel.C.Poelman-Duisterwinkel   


  MIJN PAPA HEEFT EEN BEROEP☻

  7 augustus☻

  Papa heeft een beroep gekregen,

  maar hij is toch al dominee,

  hij zei dat we misschien moeten

  verhuizen, hier ben ik niet blij mee.

  Waarom werd hij geen timmerman,

  vrachtwagenchauffeur of gewoon boer,

  want als je pa dominee is en je gaat

  verhuizen dat is echt niet stoer.

  Maar pa zegt dat God hem  laat weten

  of hij ja of nee moet zeggen,

  Heere wilt u alstublieft “nee

  ik blijf” in zijn mond leggen.

  Wil zo graag blijven

  wonen in deze pastorie,

  moet er niet aan denken dat

  ik mijn vriendjes niet meer zie.J.Troost


  TWEE VADERS☻

  7 augustus☺

  Papa was vorige week

  nog boos op ons,

  wij hadden zijn auto gewassen

  met een schuurspons.

  Laatst was ik aan het

  schoffelen in de moestuin,

  maar volgens pa was het

  alleen maar moespuin.

  Maar weet je wat ik tof

  aan mijn ouders vind,

  ze blijven van mij houden,

  want ik ben hun kind.

  U bent mijn Papa in de hemel,

  U houdt  van ons allemaal.

  de juf vertelde dit zondag

  in een bijbelverhaal.

  Ben blij met deze twee

  vaders in mijn leven,

  die allebei zoveel

  om mij geven.J.Troost
   


  REGELS REGELS REGELS☻

  7 augustus☻

  Mijn vader is een strenge man,

  die goed regeltjes bedenken kan.

  Hij zuigt ze zomaar uit zijn duim,

  mijn moeder geeft hem dan een pluim.

  Hij roept:

  Niet praten met je volle mond,

  geen blote voeten op de grond.

  Luister eens naar wat ik zeg,

  joehoe, liggen doe je in je bed.

  Waarom heeft hij niet een knop,

  dan druk ik daar eens lekker op,

  dan zet ik papa even uit,

  geen gezeur en geen geluid.

  Van al die regels ben ik zat,

  ik heb genoeg gezeur gehad,

  wil nu zelf de baas eens zijn,

  ik voel me groot en echt niet klein.

  Maar Jezus zegt, wees even stil

  ga leven zoals Ik het wil,

  jouw ouders doen oprecht hun best,

  en leren jou een wijze les.

  Wees blij met hen en luister goed,

  ze leren jou hoe alles moet,

  vertellen jou van mijn bestaan,

  wijzen jou het goede aan.

  Alie Holman

  EEN BOEK☻

  7 augustus☻

  De buurvrouw heeft een mooi boek,

  met allemaal mooie verhalen,

  ik wil ook graag zo één,

  mama, ik zal het zelf betalen.

  Verhalen over lang geleden,

  hoe de wereld is ontstaan,

  over een Jezus die vertellend

  door het land is gegaan

  Mama, als die man,

  die Jezus echt heeft bestaan,

  kan ik die man dan ook

  ergens ontmoeten gaan. J.Troost   


  BEN JE VROLIJK BEN JE BLIJ☻

  7 augustus☻

  Ben je vrolijk, ben je blij

  heb je weer een jaar erbij

  dank Hem dan voor dit geschenk

  God die altijd aan je denkt. I.vd Welle

   


  BESTE VRIEND☻

  7 augustus☻

  Tussen het maanlicht

  en de rozengeur

  glanzen de sporen

  van verdriet,

  wie kent het niet,

  gelukkig zijn zij

  die de tegenslag

  van alle dag

  weten te incasseren

  en leren

  dat echt geluk

  niet over rozen gaat,

  dat maneschijn verdwijnt

  wanneer de zon verschijnt.

  Tussen het zonlicht

  en het avondrood

  glanzen de sporen

  van het levenslicht

  in een bericht

  van Hem die leven geeft

  en van je tegenslagen weet

  omdat Hij je omgeeft

  en alles mee beleeft.

  Gelukkig is de mens

  die Zijn berichten leest.

  Coby Poelman-Duisterwinkel


  HIJ GEEFT OM JE☻

  7 augustus☻

  Leef altijd in de wetenschap dat god om je geeft,

  Dat hij er is,

  Dat hij achter je staat,

  Dat hij je gedachten weet,

  En je echte ik kent,

  Denk niet bij elke tegenslag dat hij je in de steek liet,

  Want god zie je niet,

  Die voel je in je hart/Joske
  ZORGEN☻

  7 augustus☻

  Laat al uw zorgen maar over aan de Heer

  Want Hij houdt van u en wil u nabij zijn

  Iedere dag, in vreugde maar ook in pijn

  Zijn goedheid en trouw keren steeds weer.

  Vertrouw dan maar op Gods nabijheid

  In alle omstandigheden van dit leven

  Wil Hij u alle steun en sterkte geven

  Van Hem komt alle macht, voor altijd

  Onze God is een en al ontferming

  Zonder Hem kunnen we niet leven

  We mogen ons aan Hem overgeven

  Hij neemt ons op in Zijn bescherming.

  Van Hem is alle macht en heerlijkheid

  We mogen ons aan God toevertrouwen

  Nu, en in de toekomst op Hem bouwen

  En Hem loven en prijzen in eeuwigheid,

  Fedde Nicolai


  Image and video hosting by TinyPic

  ESTAFETTE ZEELAND☻ 5 augustus 2017 - 10:00 - 14:00 Eerste event in Zeeland in het kader van de Estafette 'Als een lopend vuur'. De Estafette gaat vier weekenden langs vier Zeeuwse lokaties. Meer info en folder op protestantsekerk.nl/zeeland

  Image and video hosting by TinyPic

  ESTAFETTE GASTVRIJHEID ALS LEVENSKUNST♥ 12 augustus 2017 - 12:00- 13 augustus 2017 - 12:00 Tweede event in Zeeland in het kader van de Estafette 'Als een lopend vuur'. Deze keer met een picknick, Lutherbier, cabaret en op zondag een meertalige kerkdienst. De Estafette gaat vier weekenden langs vier Zeeuwse lokaties. Meer info en folder op protestantsekerk.nl/zeeland Image and video hosting by TinyPic

  SELA DORPSKERKENTOUR☻ 8 augustus 2017 - 20:00/22 augustus 2017 - 20:00 Terugkerend Evenement (Bekijk alle) Sela schrijft nieuwe liederen voor de kerk van nu. Samen zingen en God de eer geven die hem toekomt. In 2017 trekt Sela het land door met de Dorpskerkentour. Meer informatie en tickets bestellen


  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  INWONERS VAN URK MOCHTEN VIJF MINUTEN NAAR DUNKIRK☻ 21 juli☻ Een aantal inwoners van Urk kreeg al een voorvertoning te zien van de bioscoopfilm Dunkirk, omdat de gemeente wekenlang als filmlocatie diende. Urkers mochten vijf minuten zien in de Dunkirk-truck, een minibioscoop met 25 stoelen, meldt de NOS. Dunkirk, een film van regisseur Christopher Nolan, gaat over operatie Dynamo. Daarbij werden in 1940 meer dan 300.000 Britse troepen die zich in Duinkerke hadden teruggetrokken, geëvacueerd. Urk moet in de film Duinkerke voorstellen. "We kregen een soldatenpak aan, en laarzen", vertelt een man die naar het voorproefje mocht kijken.De haven van het vissersplaatsje was wekenlang afgesloten voor de opnames. De filmlocatie was midden op het IJsselmeer.

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  AFKICKEN MOET GELOVEN MAG☻ 21 juli☻ "Afkicken moet, geloven mag. We dringen het geloof niet op, maar door de warme band zijn sommige verslaafden gelovig geworden." In het AD vertelt Teun Stortenbeker over de evangelische hulpverleningsinstelling De Hoop, waar hij tot 2013 leiding aan mocht geven. Stortenbeker legt uit waarom verslaafden helpen en de christelijke boodschap verkondigen geen tegengestelde zaken zijn. "Je moet rekenen, verslaafden zitten eerder dan de gemiddelde Nederlander met de vraag 'Wat gebeurt er als ik er straks niet meer ben?' De trips die een verslaafde meemaakt, zijn bovendien vaak heel spiritueel."Ondertussen staat hij met zijn vrouw Dinie te springen om iets nieuws te beginnen. Ze gaan een pastoraal centrum opzetten voor mensen die zorg nodig hebben. "De zorg voor deze mensen is gemedicaliseerd. Als je niet binnen drie maanden opknapt, trekt de verzekering de stekker eruit. Die mensen wil ik samen met vrijwilligers pastorale begeleiding bieden."

  Image and video hosting by TinyPic

  FAMILIEDAGEN GORINCHEM KOMT MET EXTRA EDITIE IN HERFSTVAKANTIE☻ 10 juli☻ Er komt een extra editie van Familiedagen Gorinchem in de herfstvakantie van 2017. Na het wegvallen van de gezinsbeurs Wegwijs, ontstond er vanuit de gereformeerde gezindte de behoefte naar een vervangend evenement. Familiedagen Gorinchem ziet het als haar primaire taak om haar gemeenschap te voorzien in hun behoefte. Daarom lanceert de organisatie een extra editie van Familiedagen in 2017. Familiedagen Gorinchem vindt doorgaans twee keer in de drie jaar plaats, waarbij 2017 als tussenjaar zou gelden. Door de actualiteit keert Familiedagen dit jaar al terug naar Gorinchem. “Wij vinden het jammer dat de gezinsbeurs Wegwijs niet doorgaat, maar respecteren het besluit van de organisatie. Het gevolg is dat er dit jaar geen evenement meer op de agenda staat voor deze doelgroep”, zegt organisator Arjan Klein. Tijdens de aankomende zomerperiode gaat de organisatie van Familiedagen Gorinchem bouwen aan een aantrekkelijke beursvloer. Met ruimte voor demonstraties, inspirerende workshops, musici, mode, alles voor huis en tuin en sfeervolle modeshows.www.familiedagen.nu

  NIEUWS NATUURMOMNUMENTEN

  Image and video hosting by TinyPic

  SPEUREN MET KOMPAS☻ 21 juli☻ Heb je wel eens door het bos lopen dwalen en kon je de weg niet meer terug vinden? Dan is deze nieuwe speurtocht echt iets voor jou! Met een speurkaart en kompas in de hand zoek je de weg door Nationaal Park Dwingelderveld. Trek de wandelschoenen aan en ga op ontdekkingstocht in de natuur. Met de kompastocht zoek je de route met behulp van een kompas. Verdwalen is er niet meer bij. Op de speurkaart staan aanwijzingen die helpen de weg te vinden. Tijdens deze tocht doen kinderen verschillende opdrachten. Zo gaan ze het weer voorspellen dankzij een wolkenkaart en maken ze kennis met verschillende dieren. Deze speurtocht is leuk voor gezinnen met kinderen vanaf 10 jaar.

  NIEUWS NATUURMONUMENTEN

  Image and video hosting by TinyPic

  JONGE GROTE STERNS GERINGD IN UTOPIA OP TEXEL☻ 21 juli☻ Op Texel zijn meer dan 5000 grote sterns geboren, de boswachters van Natuurmonumenten zijn erg trots op dit goede broedseizoen. Om meer te weten te komen over de bijzondere vogels werden afgelopen week 300 jongen voorzien van een kleurring. Door deze opvallende ringen zijn ze met een telescoop van afstand ‘af te lezen’, waardoor vogels tijdens hun leven kunnen worden gevolgd zonder ze te storen. Op die manier kunnen onderzoekers meer te weten komen over de grote sterns. Het onderzoek op Texel wordt uitgevoerd door Wageningen Marine Research onder leiding van Mardik Leopold. Het onderzoek is voor Natuurmonumenten van belang. Op deze manier kan het beheer van binnendijkse natuurgebieden als Utopia en Wagejot goed afgestemd worden op de behoeften van de grote sterns. In totaal zijn er dit jaar 7147 broedparen grote sterns in natuurgebieden Utopia en Wagejot (2016: 7440 paar, 2015: 7022 paar) op Texel. Eric Menkveld (Natuurmonumenten): ‘De grote stern is een kwetsbare soort, waar we nog niet heel erg veel over weten. Het ging een tijd erg slecht met de populatie in Europa. Oorzaken zouden voedseltekort, recreatiedruk op de stranden en voorjaarsstormen kunnen zijn, maar ook problemen in het land van herkomst of tijdens de trektocht zouden invloed kunnen hebben. Afgelopen jaren zagen we gelukkig verbetering’.

  (Bron:natuurmonumenten)


  TWITTER HET GELOOF


  Zoeken in blog  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!