NIEUW: Blog reclamevrij maken?


BIJBEL &
CHRONOLOGIE.Foto

VAN ADAM tot JEZUS CHRISTUS.
(andere presentatie)EZEKIELS 390 en 40 DAGEN / JAREN.
 *Adda Guppi.
moeder van Nabonidus.


*LBAT 1419 SAROS

*Dan 1:1-6  (3=2??)
Inclusief/exclusief.


*Nota Septuaginta.


Other Websites:

❖Adda Guppi - Harran
   inscriptions of Nabonidus 


❖VAT 4956  cuniform text:  battle against Pharao Amasis in 37th year

❖VAT 4956  Transcription of its translation 

➤ for more info SAROS: BM 32234 (609-447 BC) 

❖info: Xerxes I:

❖info: Artaxerxes I:

❖info: Abraham

❖Bijbelse Plaatsen- KaartenOther languages:

English >>>

Español >>>

Portug. >>>

Nederl. >>>

Francais >>>

Deutsch >>>

Italiano >>>

Ελληνικά >>>


Om een naam op te zoeken in blog:

Ctrl + F . . . (Windows)

Cmd + F . . . (Mac)


Bijbelvertalingen:

Biblija.net**

Online Bijbels 2.0 

   Historici  

Themistocles
ca 528-459 BC
Atheens generaal

Herodotus
484-420 BC 
1e  historicus

Berossos
°ca 340 BC
Grieks schrijver

Nicolaus van Damascus
geschiedschrijver 
van Herodes

Flavius Josephus
°Jeruzalem 37 AD
Joods generaal 
en historicus

Ptolemeus
70-161 AD
Grieks astroloog,
astronoom, geograaf,
wiskundige en
muziektheoreticus,
die leefde te Alexandrië.
 (Egypte)

Diodorus
1e  eeuw
geboren in Sicilië.
Leefde ten tijde van
Julius Caesar
en Augustus.

Aricanus
3e  eeuw

Eusebius
  3e en 4e eeuwVisitors from Nov 2017

VFlag CounterVoor een berichtje of commentaar:

Bijbelse Chronologie.-
Van Adam tot Jezus Christus.-
Met Bijbelteksten.-
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1. Adam 4006 BC.
Olym  -➢ de Olympiades - om de 4 jaar vanaf 776 vC.
AUC  -➢ Ab Urbe Conditae - jaartelling vanaf de stichting van Rome in 753 vC.
WTS  -➢ Chronologie volgens het  "Watch Tower Society" (vChr + 20 jaar)
 BC   -➢ v Chr. (+/-)   AD= ano Domini
 AM   -➢ Anno Mundi - vanaf de schepping van de mens.
                                                                                                                                                                                                                                
4026 4006 0 (1) Adam 
130 130 Set   Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij... Set... Hij verwekte zonen en dochters.  ( Gen 5:3...)
235 105  Enos  ...Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. ...
325 90 Kenan  ...Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. ...
395 70 Malaliel
460 65 Jered
622 162 Henoch
687 J   65 Metusala
874 J   187 Lamech
930 930 800 695 605 535 470 308 243 56
987 J   365
1042 912 J  
2970 2950 1056 J   182 Noach
1140 905 J  
1235 910 J  
1290 895 J  
1422 962
2470 2450 1556 500 °Sem Cham Jafet "Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet."

Gen 10:2 Jafet...
Gen 10:6 Cham...
Gen 10:21 Sem...

Gen 9:24 Cham- jongste zoon*Gen 5:32
 
2468 2448 1558 502 °Sem   
1651 969 777
2370 2350 1656                     Z O N D V L O E D                    "Noach was 600 jaar toen de zondvloed over de aarde kwam.." *Gen 7:6  600 98
1658 *Nota Septuaginta. (Arpaksad -> Kainan -> Selah) - 100 Arpaksad "Toen Sem 100 jaar oud was, verwekte hij Arpachsad, twee jaar na de zondvloed.."  (Was dus 98 jaar met de Vloed, toen Noach 600 jaar was. - Noach was dus 502 met de geboorte van Sem.) *Gen11:10 
1693 35 Selah
1723 A 30 Heber
2269 2249 1757 Peleg  Toen Heber 34 was, verwekte hij Peleg.  Gen 11:16... <  <   < A  <   < 34
1787 30 Rehu    Toen Peleg 30 jaar was, verwekte hij Rehu...   A
1819 P   32 Serug A
1849 P   30 Nahor A
1878 P   29j Terah A
2058 1948 P   S   70 °Abram  Nahor  Haran  "Terah was 70 jaar oud, en verwekte Abram, Nahor en Haran."- *Gen 11:28 "Haran stierf nog voor zijn vader Terach in zijn geboorteland." *Gen 11:26  A
1995 P   S   146 A
2030 2010 1996 239 S   A
2006 S   950 A
2018 1998 2008 S   130 Abram (Abraham)    ❖>info: Abraham <❖ A
2026 239 S   A
2049 230 A
1943 1923 2083
(Sara 65j)     "en de dagen van Terach waren 205 jaar, .., en Terach stierf te Haran" *Gen 11:32 
205 75  "De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land..., en ga naar het land dat ik je zal wijzen. - Abram ging uit Charan weg,...was toen 75 jaar...." *Gen12:1-4   "Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Charan. Na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land" *Han 7:4 
    Begin  van   430 jaar  > >  > 
  
    Vertrek  van  Charan  -> Kanaän     Gen 12:7-10    Exo 12:40     Gal 3:16-18      (tot Exodus)   A   
 Gal 3:17 "...de wet, die 430 jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig. De wet kan de belofte nooit ontkrachten..."    
2094 86 (°Ismaël) A   
2096 438   
1919 1899 2107
 Abraham en Ismaël besneden  
99  Gen 17:24-27 (Ismael 13)
    Begin  van  ca  450 jaar    > > > 
  
     VERBOND  met ABRAHAM     Gen 17:2-4      Han 13:18-20       tot  ca   40j  na Exodus         
Verwoesting van Sodoma en Gomorra  (Gen 18 en 19)      
1918 1898 2108   (Sara 90j) 100 °Izaak    Gen 21:5      
1913 1893 2113    >>>  Begin van de kwelling  <<<   105  5 (Ismael 19)
    Begin  van   400 jaar    > > >  
     
    "in een land dat niet van hen is...   400 jaar   -   4e generatie zal terugkeren"      (tot Exodus)     *   *   *       
 Gal 4:29 "Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens de Geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd."
 Gen 21:9 "Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, de spot dreef met Izaak.
     
 Gen 15:13-16 "Toen zei de HEER: ‘Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, 400 jaar lang. "       
 Han 7:6 " God zei tegen Abraham dat zijn nakomelingen 400 jaar in een vreemd land zouden wonen, waar ze in slavernij zouden leven en slecht behandeld zouden worden."        
 *       
2126  *  433j      
2133
Offer Izaak vlgs Flav Josephus 1.13.2
125 25      
2145 (Sara 127j - sterft) 137 37      
2148 140 40 Huwt Rebekka  Gen 25:20      
2158 150 50 600j      
1858 1838 2168 160 60 Jacob en  Ezaü  (Gen 25)      
2183
  Abraham ✝  Gen 25:7   
175 75 15      
2187 79 19 464      
2245  Jacob naar Laban in Haran -  Gen 27:43 137 77 Jacob huwt  Lea en Rachel  Gen 29      
1767 1747 2259 151 91 °Jozef       
2265  Jacob terug naar Kanaan -> Ezaü... 157 97  6  ...na 20 jaar  Gen 31:13+38      
 - Jacob's naam wordt "Israel"  - Gen 32:28  -  Jacob ontmoet zijn broer Ezaü - Gen 33      
2276 Josef verkocht door broers...  Egypte   Gen 37 168 108 17      
2288
Izaak ✝  Gen 35:28  <<  
180 120 29      
1737 1717 2289 121 30    in Kanaan: 215 jaar ➚
     
 - Farao's droom... 7 vette en 7 magere koeien...  - Jozef 30 jaar... vòòr Farao  Gen 41:46      
1727 1708 2298
   Jacob in Egypte  Gen 47:9   <<  
130 39
   Flavius  Josephus 2.15.2 ➙
     
 - Na 2 jaar hongersnood (na 7+2 jaar) - Jacob/Israel naar Egypte  (Jozef 39 jaar)    Gen 45:6      
 *   *     in Egypte:  215 jaar ➘
     
1711 1691 2315
  Jacob ✝  Gen 47:28  << 
147 56      
 *       
1657 1637 2369 Gen 50:22 <- 110      
1573 2433  °Mozes      
     
1513 1493 2513  Mozes 80j  Kaleb 40j    (Joz 14:7)
  E X O D U S     einde  400j  en  430j  < <
     

» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2. Exodus. 1493 BC.
olym AUC  BC   AM 
                                                                                                                                                                                                                                
1513 1493 2513  Mozes 80j  Kaleb 40j    (Joz 14:7)
  E X O D U S     einde  400j  en  430j  < <
     
 Exo12:40  "430 jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond;"   (De "Israelieten" danken hun naam aan Jacob, deze kreeg de naam "Israël" -Gen 35:10- Het volk Israël kwam pas in Egypte toen Jozef in Egypte was, na 215 jaar Kanaän.)      
 -➤ Septuaginta: "And the sojourning of the children of Israel... in the land of Egypt and the land of Chanaan, was 430 years."       
 Flavius Josephus  (2.15.2)  - They left Egypt... 430 years after our forefather Abraham came into Canaan, but 215 years only after Jacob removed into Egypt.  It was the 80th year of the age of Moses, and of that of Aaron three more. They also carried out the bones of Joseph with them, as he had charged his sons to do.  (Ze verlieten Egypte... 430 jaar nadat onze voorvader Abraham in Kanaän kwam, maar pas 215 jaar nadat Jacob naar Egypte kwam...)      
     
1473 1453 2553  Mozes 120j  - sterft na 40j in de wildernis   -  verovering van Kanaän      
1469 1449 2557 Kaleb 85j   ❖>Joz 14:7-10<❖
  ca 450j  na   verbond  met  Abraham   AM 2107   < < <
  
 Han 13:17-20  17) "De God van het volk van Israël heeft onze voorouders uitverkozen; hij heeft hen, toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden, groot en machtig gemaakt. Met opgeheven arm heeft hij onze voorouders weggeleid uit Egypte, 18) en ongeveer 40 jaar lang heeft hij hen in de woestijn geduldig verdragen. 19) In Kanaän onderwierp hij zeven volken, en hun land gaf hij in bezit aan onze voorouders. 20) Dit alles vond plaats in ongeveer 450 jaar. Vervolgens stelde hij rechters aan, die heersten tot de tijd van de profeet Samuel.    
  
  nadien:   Periode der Rechters   (ca 350j)     
➤ Othniel 40 - Ehud 80 (?) - Shamgar 1 (?) - Deborah 40 - Gideon 40 -  Rech 3:11 - 3:30 - 3:31 - 5:31 - 8:28   
- Abimelech 3- Tola 23- Jair 22- Jefta 6- Ibzan 7-   Rech 9:22 - 10:2 - 10:3 - 12:7 - 12:9   
- Elon 10- Abnon 8- Samson 20- Eli 40- Samuel 20 (?)-   Rech 12:11 - 12:14 - 16:31 - 1Sam 4:18 - 7:15   
  
1117 1097 2909 SAUL  reg 40j   
  
1077 1057 2949 DAVID  reg 40j      King David - Jewish Virtual Library   
  
1037 1017 2989      SALOMO  reg 40j   
2990  1    
 2    
2990  1    
 2    
 3    
1033 1013 2993  4   >
 >   Begin Tempelbouw   2Kro 3:2    480j na  EXODUS   1Kon 6:1    
  
    
10
1026 1006 3000 11 >  >  Tempel voltooid     1Kon 6:37-38 
AM 3000  +  490j  (70x7)  =  AM 3490   of  516 BC  > >  2e  tempel  voltooid    (Ezra 6:15) 
    
1017 997 3009 20  > tempel + paleis voltooid  na 20j   1Kon 9:10
    
997 977 3029  *  40    J U D A   1Kon 14:21   I S R A E L     Noordelijke 10 Stammen
 *   ➤    vanaf  de  splitsing     AM 3029  +  390j   =   AM 3419   of   587 BC  
*Eze 4:4-6   Daarna moet je op je linkerzijgaan liggen en die de schuld van het volk van Israël laten dragen...390 dagen lang...
één dag voor elk jaar dat het volk van Israël schuldig is geweest. Wanneer je die dagen hebt volgemaakt, ga je vervolgens op je
rechterzij liggen om de schuld van het volk van Juda te dragen,40 dagen lang: één dag voor elk jaar geef ik je die last te dragen.
 *   ➤  Ezechiels  390 en 40 dagen.  -  Begin vd 390 dagen (jaren)  voor  Israel.  
976 3030  !   1   Rehabeam  41j reg 17j   2Kro 12:13  1  Jerobeam  reg 22j  1Kon 14:20
    5     1  !   2  luistert niet naar oudere mannen. 1Kon 12:8  2  vlucht naar Egypte tot dood v Salomo 1Kon 11:40
    4     2  !   3   3 
    3     3  !   4   4 
    2     4  !   5  Sisak v Egypte > tegen Jeruzalem  2Kro 12:2  5 
991 971  3035  !   6   6 
 !           
961 3045  !  16 16
980 960     6  !  17 17
    9     7  !   1   Abiam   reg 3j    <<  << < 18 <  1Kon15:1   2Kro 13:1
    8     8  !   2  19
    7     9  !   3   Asa   reg 41j        <<  << < 20 <  1Kon 15:9
    6 3050  !   1  21
975 955     1  !   2  >1Kon 15:25     >>   >> > 22  Nadab   reg 2j
    4     2  !   3  >1Kon 15:28     >>   >> >   1  Baesa   reg 24j
    3     3  !   4    2 liet hele familie van Jerobeam ter dood brengen
972 952 3054  !   5    3   1Kon 15:29
 !           
962 942 3064  !  15 13
941 3065  !  16 36e jaar van Asa: Baesa naar Juda 2Kro 16:1 14
 !        36j vanaf de splitsing (16+3+17)        Ela vermoord door Zimri
931 3075  !  26 >1Kon 16:8      >>  >> > 24  Ela  reg 2j  Zimri  reg 7d (zelfmoord)
950 930     6  !  27 >1Kon 16:10    >>  >> >  1   Omri  reg 12j   1Kon 16:15-18
    9     7  !  28  2 
    8     8  !  29  3 
    7     9  !  30  (Fl Jos 8.12.5  zegt 30e jaar)  4   6j in Tirzah...  rest in Samaria
926 3080  !  31  " Omri werd koning van Israël in het 31e jaar van koning Asa van Juda. Hij regeerde 12 jaar. Toen hij zes jaar  Tirsa had geregeerd, kocht hij van een zekere Semer voor twee talent zilver een berg. Hij liet er huizen op bouwen en noemde de stad... Samaria..." *1Kon 16:23-24   >  5  >  vanaf Samaria  ???
945 925 3081  !  32  6 
    4     2  !  33  7 
    3     3  !  34  8 
    2     4  !  35  9 
    1 3085  !  36 2Kro 16:1   zie 16e jaar 10
940 920     6  !  37 11
    9     7  !  38 1Kon 16:29      >>   >> > 12  Achab  reg 22j
    8     8  !  39 2Kro 16:12   Asa ziekte aan voeten   1
    7     9  !  40   2  (Elia naar Achab   1Kon 18:1)
    6 3090  !  41 2Kro 16:13   3
935 915 3091  !   1  Josafat 35j reg 25  1Kon 22:41   >> <   4
    4     2  !   2    5
933 913 3093  !   3 
1Kon 22:2   -> Israel
  6
Aardbeving  1Kon 19:11-12
 !           
923 903 3103  !  13 16
    2     4  !  14 17
    1     5  !  15 18
920 900     6  !  16 19
    9     7  !  17  > 1Kon 22:51    > > > > > 20  Ahazia   (Achazja)  reg 2j
    8     8  !  18  > in 18e jaar     >>   >>    ?? > 21
    7     9  !  19      22  Joram   > 2Kon 3:1
    6 3110  !  20      in 2e jaar v Joram v Juda  >> ?? >  1    reg 12j  2Kon 1:17  "Achazja stierf,
915 895     1  !  21        (mederegeerder)  ??  2  ...in het 2e jaar van koning Joram van Juda"
    4     2  !  22       3 
    3     3  !  23  1  Joram op 32j reg 8j  2Kro 21:5  >  4 
    2     4  !  24  2  <  5   in 5e j. terwijl Josafat kon. v Juda was...
    1     5  !  25  3   6  ...werd Joram koning v Juda    2Kon 8:16
910 890     6  !   4   7 
    9     7  !   5   8 
    8     8  !   6   9 
    7     9  !   7  10
    6 3120  !   8  stierf na 2j ziekte  ❖>2Kro 21:16-20<❖ < 11  2Kon 9:29
905 885     1  !   Ahazia (22j) reg 1j  2Kro 22:2  >> < 12  2Kon 8:25
    4     2  !    1   Athalia   reg 6j   2Kon 11:3   1  Jehu  reg 28j  >  2Kon 10:36
    3     3  !    2  moeder v Ahazia, dochter v Achab   2
    2     4  !    3   3
    1     5  !    4   4 doodt Baäl aanbidders  "...je hebt mijn voornemens ten aanzien van het koningshuis van Achab volledig ten uitvoer gebracht.
Daarom zullen jouw nakomelingen tot in de 4e generatie op de troon van Israël zitten." *2Kon 10:28-30  
900 880     6  !    5   5
    9     7  !    6   6
878 3128  !   1    Joas  op 7j reg 40j   <   7 2Kon 12:1   2Kro 24:1

» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3. Joas 878 BC
olym AUC  BC   AM 
                                                                                                                                                                                                                                
878 3128  !   1    Joas  op 7j reg 40j   <   7 2Kon 12:1   2Kro 24:1
897 877 3129  !   2  verborgen 6j lang   2Kro 22:12   8
 !       priester Jojada (werd 130j) 2kr 24:15     
877 857 3149  !  22 28
    6 3150  !  23  > 2Kon 13:1    >> >  1   Joahaz  reg 17j 
    5     1  !  24  2    zoon v Jehu - (1e generatie)
    4     2  !  25  3 
    3     3  !  26  4 
872 852 3154  !  27  5 
 !           
862 842 3164  !  37 > 2Kon 13:10    >> > 15  Joas    (mederegeerder ???)
    1     5  !  38 16
860 840     6  !  39 17
    9     7  !  40   1  Joas   reg 16j  
858 838 3168  !    1  Amazia   op 25j reg 29j   < < < <   2   2Kon 14:1-2
    7      9  !    2    zoon v Joas (Juda)   3 - zoon v Joahaz - (2e generatie)
856 836 3170  !    3   4
 !           
846 826 3180  !  13 14
    5      1  !  14 15
    4      2  !  15 2Kon 14:23     >>   >>   >> > 16  Jerobeam II   reg 41j   
    3      3  !  16 leeft nog 15j na de dood v Joas v Israel   1  - zoon v Joas - (3e generatie)
    2      4  !  17 (2Kon 14:17   2Kro 25:25)   2
841 821 3185  !  18   3
 !           
831 811 3195  !  28 13
810 3196  !  29 vlucht naar Lachis - gedood 2Kon 14:19 < 14 in 14e jaar: Azaria (Uzzia) koning v Juda
    9       7  !    1   Azaria   op 16j  reg 52j < ? 15   vlgs Flavius Josephus 9.10.3
    8      8  !    2 (Uzzia) zoon v Amazia ? 16
827 807 3199  !    3 ? 17
 !       ?     
817 797 3209  !  13     nu vrij v Jerobeam ??? ? < 27 2Kon 15:1  (Azarja koning van Juda)
 !           
807 787 3219  !  23
 dagen v Uzzia en Jerobeam 
37
    6 3220  !  24
2 j voor de grote aardbeving
38
805 785      1  !  25
   Zach 14:5      Amos 1:1    
39
    4      2  !  26 40
    3      3  !  27 41   reg 41 jaar
    2      4  !  28 :
    1      5  !  29 :
800 780      6  !  30 :
    9      7  !  31 :
    8      8  !  32 :  ???   10 jaar  ???
Olym     7      9  !  33 :
1/1 796 776 3230  !  34  in 776 BC  begin vd Olympiaden. :
    5      1  !  35 :
    4      2  !  36 :
    3      3  !  37 :    (Flav Jos 9.11.1)
2     2      4  !  38 2Kon 15:8     38e   >> >      Zacharia reg 6m  - (4e gen.)  vermoord
    1      5  !  39 2Kon 15:13-17  39e   >> >       Sallum    reg 1m   (vermoord)
790 770      6  !  40  1   Menahem   reg 10 j
    9      7  !  41  2 
3     8      8  !  42  3 
    7      9  !  43  4 
    6 3240  !  44  5 
    5      1  !  45  6 
4     4      2  !  46  7 
    3      3  !  47  8 
    2      4  !  48 Azaria (Uzzia) melaats  2Kon 15:5  9 
    1      5  !  49  1  Jotham vervangt   2Kro 26:21 10
5 780 760      6  !  50  2  2Kon 15:23     >   >   > >  1   Pekahia  reg 2 j
    9      7  !  51  3   2 
    8      8  !  52  4  2Kon 15:27      >   >   >  >  1   Pekah  reg 20 j
    7      9  !   1  Jotham 25j reg 16j  2Kon 15:32 > <  2 
6     6 3250  !   2  zoon v Azaria  3 
755      1  !   3   4 
AUC     4      2  !   4   5 
   1 753 3253  !   5   in 753 BC  1e jaar  AUC  (Ab Urbe Conditae)    Stichting  van  Rome
7    2 752      4  !   6   7 
   3     1      5  !   7   8 
770 750      6  !   8   9 
   5     9      7  !   9  10
8    6     8      8  !  10 11
   7     7      9  !  11 12
   8     6 3260  !  12 13
   Nabonasser   
   9     5      1  !  13  Assyrië: Tiglat Pileser  745-727 14
koning v Babylon
9  10     4      2  !  14     15
 747-734 BC 
 11     3      3  !  15     16
 12 742 3264  !  16  Achaz 20j reg 16 j  < 17   "Achaz, de zoon van Jotam, werd koning van Juda in het 17e regeringsjaar van koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu." >> 17e  >> *2Kon 16:1 
 13     1      5  !   1  17     18
10 760 740      6  !   2  18     19
 15     9      7  !   3  19     20
 16     8      8  !   4  20   "Tegen Pekach, de zoon van Remaljahu, werd een samenzwering beraamd door Hosea, de zoon van Ela. Het was in het 20e regeringsjaar van koning Jotam, de zoon van Uzzia, dat Hosea Pekach doodde en in zijn plaats koning werd." >> 20e  >> *2Kon 15:30  >       Hosea - (doodde Pekah)
 17     7      9  !   5       :  
11  18     6 3270  !   6       :  
 19     5      1  !   7       :  
 20     4      2  !   8       :      ???
 21     3      3  !   9       :  
12  22     2      4  !  10      :  
 23     1      5  !  11      :  
750 730      6  !  12   "Hosea... werd koning van Israël in het 12e regeringsjaar van koning Achaz van Juda.
Negen jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER, maar ging daarin niet zo ver als zijn voorgangers." >> 12e  >  *2Kon 17:1 
>       Hosea - reg 9 jaar
 25     9      7  !  13         
13  26     8      8  !  14     1  
 27     7      9  !  15     Assyrië: Salmaneser V  2  
 28 726 3280  !  16 Hezekia  (25) reg 29j  2Kon 18:1 >> (vlgs Fl Jos  in 4e jaar)

» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4. Hezekia 726 BC
olym AUC  BC   AM 
                                                                                                                                                                                                                           
 28 726 3280  !  16 Hezekia  (25) reg 29j  2Kon 18:1 >> (vlgs Fl Jos  in 4e jaar)
 29     5      1  !   1       4   Jesaja profeteert 140j voor de verwoesting ...
14  30     4      2  !   2  rebelleerde tegen Kon v Assyrië  2Kon 18:7 5   ...van de Tempel  (Fl Josephus 11.1.2)
 31     3      3  !   3       6  
 32     2      4  !   4     "In het 4e regeringsjaar van koning Hizkia, dus het 7e jaar van koning Hosea van Israël,
trok koning Salmanassar van Assyrië tegen Samaria op en belegerde de stad.
Na een  beleg van 3 jaar, in het 6e regeringsjaar van Hizkia, dus het 9e jaar van koning Hosea van Israël, werd Samaria ingenomen."  *2Kon 18:9-10
 
< 7   belegering door Salmaneser 2Kon 17:5
 33     1      5  !   5    Assyrië: Sargon II   721-705 8      ➘  *Shalmaneser*  info: -> click 
      *klik voor meer info. *exclusief - inclusief* 
*Van het 4e tot het 6e jaar - normaal gezien als 2 jaar (exclusief) - Volgens de Bijbel 3 jaar (inclusief), het betreft 3 jaar.
15 740 720      6  !   6   >  2Kon 18:10  >>> < 9   > inname Samaria   2Kon 17:6
 35     9      7  !   7       Israel  in ballingschap  naar Assyrië
 36     8      8  !   8      
 37     7      9  !   9      
16  38     6 3290  !  10       Merodach Baladan  Koning v Babylon
 39     5      1  !  11      721-710 BC     2Kon 20:12   Jes 39:1 
 40     4      2  !  12     
 41     3      3  !  13     
17  42     2      4  !  14  > 2Kon 18:13   Jes 36:1   Sanherib tegen Juda >>  (met  of  onder  Sargon) ??
 43     1      5  !  15 (Hizkia ziek - krijgt nog 15j)   2Kon 20   Jes 38 :
730 710      6  !  16      :
 45     9      7  !  17      :
18  46 708      8  !  18      Olympische spelen:  ook  "worstelen" :
 47     7      9  !  19      :
 48     6 3300  !  20      :
 49     5      1  !  21       Assyrië:  Sanherib    (zoon v Sargon)  705-681               <<<   ???
19  50     4      2  !  22     
 51     3      3  !  23     
 52     2      4  !  24     
 53     1      5  !  25     
20 720 700      6  !  26     
 55     9      7  !  27     
 56     8      8  !  28     
 57     7      9  !  29     
21  58 696 3310  !    1  Manasse    op 12j  reg 55j   2Kon 21:1   2Kro 33:1
 59     5      1  !           
 60     4      2  !           
 61     3      3  !           
22  62     2      4  !    5     
 63     1      5  !           
710 690      6  !           
 65     9      7  !           
23  66 688      8  !            Olympische spelen: ook  "Boksen"
 67     7      9  !  10     
 68     6 3320  !           
 69     5      1  !           
24  70     4      2  !           
 71     3      3  !           
 72     2      4  !  15     
 73     1      5  !           
25 700 680      6  !             Assyrië: Essarhaddon  680-669
 75     9      7  !           
 76     8      8  !           
 77     7      9  !  20     
26  78     6 3330  !           
 79     5      1  !       >      Manasse gevangen door Essarhaddon  - bidt - verootmoedigt zich   2Kro 33:10-13
 80     4      2  !           
 81     3      3  !           
27  82     2      4  !  25      Egypte:  Farao NECHO  I  reg 672-664
 83     1      5  !           
690 670      6  !           
 85     9      7  !           
28  86     8      8  !        1   Assyrië: Assurbanipal   668-627   reg 41j
 87     7      9  !  30  1    Babylon: Shamash Shuma Ukin  (Samas-Sum-Ukin)  667-648  reg 20j
 88     6 3340  !        2   3 
 89     5      1  !        3   4 
 90     4      2  !        4   5  Egypte: PSAMATICHUS I  reg 664-610
 91     3      3  !        5      
 92     2      4  !  35  6      
 93     1      5  !        7      
30 680 660      6  !        8      
 95     9      7  !        9  10
 96     8      8  !       10     
 97     7      9  !  40 11     
31  98     6 3350  !       12     
 99     5      1  !       13     
100     4      2  !       14 15
101     3      3  !       15     
32 102 652      4  !  45 16  BM 86379 Akitu chronicle: 16th year Shamash Shum Ukin - Babylon defeated
103     1      5  !       17  BM 32312 Battle between Assyria and Babylon 652/651
670 650      6  !       18     
105 649      7  !       19 20 "Volgens een STELE, ontdekt in 1956, in Haran (Assyrië)
Adda Guppi -
Geboren het 20e jaar van Assurbanipal (Assyria) -
Gestorven in het 9e jaar van Nabonidus (Babylon)
In totaal: 102 jaar,
volgens de chronologie van het WTS ->
 122 jaar ..."  ???  *Geboorte van Adda Guppi - Moeder van Nabonidus  649-547 vC.*
     ❖> klik voor meer info <❖ 
33 106     8      8  !       20     
107     7      9  !  50   1      Kandalanu   647-626   reg 21j
108     6 3360  !         2     
109     5      1  !         3     
34 110     4      2  !         4 25
111     3      3  !         5     
112     2      4  !  55   6     
113     1      5  !   1     Amon  op 22j reg 2j  2Kon 21:18  (Koning Amon werd vernoemd naar de Egyptische god Amon-Ra)
35 660 640      6  !   2    8     
115     9      7  !   1     JOSIA  op 8j reg 31j   2Kon 22:1   2Kro 34:1

» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5. Josia 639 BC
                                                                                                                                                                                                                                
115 639 3367  !   1     JOSIA   op 8j reg 31j  2Kon 22:1  2Kro 34:1
116     8      8  !   2  10     
117     7      9  !   3  11 32
 ->   In Juda:  1e regeringsjaar = Troonsbestijgingjaar.
36 118     6 3370  !   4  12     
119     5      1  !   5  13     
120     4      2  !   6  14 35
121     3      3  !   7  15     
37 122     2      4  !   8  16     
123     1      5  !   9  17     
650 630      6  !  10 18     
125     9      7  !  11 19 40
38 126     8      8  !  12 20      Jer 1:2-3  vanaf 13e jaar v Josia...  tot 11e jaar v Zedekia 
127     7 3379  *  13 21 42  Assur Etel Ilani  627-624
         *  ➤ Begin vd 40 dagen (jaren)  voor Juda.  Ezechiel 4:4-6*  AM 3379 + 40j =  AM 3419  of  587 BC 
*Ezechiel 4:4-6... Wanneer je die dagen hebt volgemaakt,  ga je vervolgens op je rechterzij liggen
om de schuld van het volk van Juda te dragen, 40 dagen lang: één dag voor elk jaar geef ik je die last te dragen.
128     6 3380  !  14 22   1  Nabopolassar   626-605  
129     5      1  !  15  1    2
 ->  In Babylon:  1e regeringsjaar = het jaar volgend op de Troonsbestijging. 
39 130     4      2  !  16  2    3
131     3      3  !  17  3    1  Sin Shar Ishkum  623-612
132     2      4  !  18  4    2  Hilkia hogepriester - Pascha te Jeruzalem   2Kon 23:23   2Kro 35:18
133     1      5  !  19  5    3 Thora gevonden   2Kro 34:14
40 640 620      6  !  20  6    4
135     9      7  !  21  7    5
136     8      8  !  22  8    6
137     7      9  !  23  9    7
41 138     6 3390  !  24 10   8
139     5      1  !  25 11   9
140     4      2  !  26 12 10
141     3      3  !  27 13 11
42 142     2      4  !  28 14   1  Assur Uballit    612-609  Last Neo-Assyrian king after the destuction of ...
143     1      5  !  29 15   2 ...Assur and Ninive in 612 - defeated by Babylonian at Carchemish in 609
630 610      6  !  30 16   3  Farao NECHO  II   reg 610-595
145 609 3397  !  31 17           vervloeking   (na  Josias  dood)    voorspeld     "Je zult in vrede sterven en bij je voorouders begraven worden. Jij zult niet met eigen ogen hoeven aan te zien hoe ik onheil breng over deze stad." *2Kon 22:20 
 !   Farao Necho naar Assyrie  - Josia gedood  2Kon 23:29   2Kro 35:20
>>  ➘ 609 vC = 17e jaar van Nabopolassar   SAROS  van 609 tot 447 vC - Komt overeen met Ptolomeus en Berossus.
Nabopalassar 17e jaar = 609/8 vC
Nebukadnezar 14e jaar = 591/0 vC
Nebukadnezar 32e jaar = 573/2 vC
Nabonidus 1e jaar = 555/4 vC
Cyrus 2e jaar = 537/6 vC
Darius 3e jaar = 519/8 vC
Darius 21e jaar = 501/0 vC
Xerxes 3e jaar = 483/2 vC
Xerxes 21e jaar = 465/4 vC
Artaxerxes 11e jaar = 447/6 vC." >*LBAT 1419 (SAROS)*
 
-  Serie van maaneclipsen, om de 18 jaar, 11 dagen, en 8 dagen -   ❖> more info: BM 32234 <❖
 ! 
    Babylon  Wereldmacht   > > > 
43 146 608 3398  !       18 Joahaz  (23) reg 3m  gevangen door Farao Necho  2Kon 23:31-34   2Kro 36:2
147     7      9  !   1  19 Jojakim  (Eliakim)  (25) reg 11j
148     6 3400  !   2  20
149 605      1  !    21  Nebukadnezar  belegering Jeruzalem   "In het 3e regeringsjaar van Jojakim... trok Nebukadnessar... op naar Jeruzalem en belegerde de stad... De koning gaf... opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen...
Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen... Daniël, Chananja, Misaël en Azarja." *Dan 1:1-6*
 
  Daniel ea  >> Babylon >
44 150     4      2  !       4e jaar v Jojakim   Necho verslagen bij Karkemis   Jer 46:2
 !   4e jaar v Jojakim = 1e jaar v Nebukadnezar  -Jer 25:1 
 !   kon v Babylon 70j dienen - na 70j rekenschap aan Babylon - Jer 25:11-12 
151     3      3  !   5      2e j. v Nebukadnezar:  Droom vh beeld    "In het 2e jaar v Nebukadnezar - (Het 5e jaar v Jojakim) --- DROOM van het BEELD.
Van het 3e tot 5e jaar v Jojakim = 2 j volgens huidige normen,
(exclusief) m.a.w. van het 3e tot 4e jaar, en van 4e tot 5e jaar.
Volgens de Bijbel 3 jaar, (inclusief). M.a.w. het 3e, 4e, en 5e jaar. Of over een periode v 3 jaar." *Dan 2:1*
 
 !  Droom: 2 j. na de val v Egypte   vlgs  Flavius Josephus  X.10. 3
152     2      4  6   
153     1      5  !   7    > 4e jr Nebuk. - 8e Jojakim:   Nebukadnezar eist schatting v Jojakim - (Fl Josephus X.6.1)
45 620 600      6  !   8   
155     9      7  !   9   
156     8      8  !  10  7   2e belegering Jeruzalem
 Jer 52:28   3023 joden in ballingschap  > > > 
157     7      9  !  11    Jojachin  (Jechonia) op 18j reg 3m  - gevangen   2Kon 24:8-14
46 158 596 3410  !   1     Zedekia  op 21j reg 11j   Jer 52:1

» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.6. Zedekia 596 BC
olym AUC  BC   AM 
                                                                                                                                                                                                                                
46 158 596 3410  !   1     Zedekia  op 21j reg 11j   Jer 52:1
159     5      1  !   2  10  Psametichus II    reg 595-589
160     4      2  !   3  11
161     3      3  !   4  12
Eze 1:1-2     Ezechiël  30j  5e jaar vd ballingschap  > > > 
47 162     2      4  !   5  13
163 591      5  !   6  14  SAROS  Dan 3:  Gouden beeld...  oven
610 590      6  !   7  15
165     9      7  !   8  16  Hofra of  Apries  reg 589-570
48 166     8      8  !   9  17  3e belegering Jeruzalem   Jer 39:1  Jer 52:4   2Kon 25:1    Eze 24:1
607 587 3419  *  10 18 Jer 32:1
 Jer 52:29     832 joden in ballingschap   > > >  
          *     ➤      EINDE  van  390  dagen   en   40  dagen  (jaren)   van   Ezechiel      
                Eze 4:4  AM 3029 (Splitsing) + 390j voor Israel  =  AM 3419  of    587 BC
                AM 3379   (13e j. v Josia)  +   40j  voor Juda   =   AM 3419  of    587 BC
168 586 3420 11 19 11e > Jer 39:2   19e > Jer 52:12   2Kon 25:8-9
    Tempel en huizen verbrand    > > > 
169     5      1 20
Eze 33:21   12e jaar vd ballingschap  > > > 
49 170     4      2 21
171     3      3 22
172     2      4 23  x
 Jer 52:30     745 joden in ballingschap  > > > 
173     1      5 24 23e = 5th year after destruction of Jeruzalem  (Flav Jos  X.9.7)
50 600 580      6 25  ??
175     9      7 26 2
176     8      8 27
Dan 4   Droom vd boom - 7 tijden >>
3
177     7      9 28 4
51 178     6 3430 29 5
179     5      1 30 6
180     4      2 31  ??
181 573      3 32  SAROS
Eze 40:1  14 jaar nadat de stad werd geslagen:  25e jaar  >  >
52 182     2      4 33
183     1      5 34
590 570      6 35
 Egypte: Farao Amasis  570-526
185 569 3437 36
186 568      8 37 ❖> VAT 4956  cuniform text: battle against Pharao Amasis in 37th year <❖
187     7      9 38
188     6 3440 39
189     5      1 40   Nebukadnezar >   1e  kleitablet 7/9/605   laatste - 8/10/562
54 190     4      2 41
191     3      3 42
192     2      4 43
Wtg 581 561 3445  1   Evil Merodach 2Kon 25:27  Jer 52:31
 Jojachin  hersteld  37e jaar  <  < 
1e tablet 8/10/562  laatste 7/8/560    reg 2j vlgs Berossus: Fl Josephus (Apion 1:20)
 regeert 22 jaar  volgens Wtg  ???
55 194 560 3446      2  >> Cyrus koning v Perzië  560-529 BC   volgens Diodorus:  Olymp. 55/1
195     9      7  1    Neriglissar  reg 4j  (Nergal Sharezer) Jer 39:3 ??   1e tablet 11/8/560
196     8      8  2 
197     7      9  3 
56 198     6 3450  4   Labashi Marduk  reg 9m   1e tablet 3/5 laatste 20/6/556
199 555      1  1   Nabonidus  reg 17j   SAROS     1e kleitablet 25/5/556  laatste -13/10/539
200     4      2  2 
201     3      3  3 
57 202     2      4  4 
203     1      5  5   1e jr Belsazar + Nabonidus   Droom vd 4 dieren     Dan 7
204 550      6      > >>  Cyrus koning v Meden en Perzen
205     9      7  7   3e jr Belsazar  Droom vd ram met 2 horens,  2300d   Dan 8
58 206     8      8  8 
207 447      9  9  Adda Guppi (moeder van Nabonidus 649-547 BC) 
Volgens een Stele, ontdekt in 1956, in Haran (Assyrië),
werd Adda Guppi geboren, het 20e jaar van Assurbanipal
Sterft in het 9e jaar van Nabonidus. In totaal 102 jaar. Een hoge ouderdom voor die tijd.
Als men daar nog 20 jaar moet bij tellen  (volgens de chronologie vh WTG)   Dan komt men op 122 jaar... ??? 
208     6 3460 10
209     5      1 11
59 210     4      2 12
211     3      3 13
212     2      4 14
213     1      5 15
60 214 540      6 16
215 539 3467     17 Darius > Dan 5:30     Cyrus II
 Einde v Babylon  70j   <  <  < 
Flavius Josephus - Against Apion 1:19   ... temple on fire. 
 It so happened that our city was desolate during  70 years until Cyrus. 
216 538 3468  1  Dan 9:1   1e jaar v Darius onderscheidde ik... boek Jeremia... verwoesting v Jeruz. nl 70j
Fl Jos - Antiq.XI:1 - The 1st year of Cyrus, the 70th  from the day
 that our people were removed out of their own land into Babylon 
217 537 3469  2  Fl Jos Against Apion 1:21 - In 18th year of Nebuchadnezzar our temple  SAROS
 desolate... for 50 years.   In 2nd year of Cyrus its foundations were laid, 
 and it was finished again in the 2nd year of Darius (I)     
61 218     6 3470  3   Dan 10:1  Visioen van Daniel
 50j   < < < 
219 535      1  4  Ezra 3:8-12*
  Daniel ea 70j  in Babylon  < < < 
*Ezra 3:8-12   In het 2e jaar nadat zij naar Gods tempel in Jeruzalem waren gekomen, ... begonnen...  priesters en Levieten
en allen die uit de ballingschap naar Jeruzalem waren teruggekeerd - met het aanstellen van Levieten van twintig jaar en ouder,
om toezicht te houden op de werkzaamheden aan de tempel van de HEER. ... ...12) Veel priesters, Levieten en familiehoofden,
de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd,
220     4      2  5 
221     3      3  6 
62 222     2      4  7 
223     1      5  8 
224 530      6      9  >>  Cyrus gedood tijdens veldslag    volgens Diodorus:  Olymp 62/2   531/530
225     9      7  1   Cambyses II   reg 8j
63 226     8      8  2 
 zgn 70j vanaf de ballingschap)   < < < 
227     7      9  3 
228     6 3480  4   Egypte: Psametichus III  reg 526-525
229     5      1  5    Cambyses  verovert  Egypte   Mei/Juni  525
64 230     4      2  6 
231     3      3  7 
232     2      4  8 
233     1      5  1   Darius I (de grote)  op 29j  reg 36j

» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.7. Darius I 521 BC
olym AUC  BC   AM 
                                                                                                                                                                                                                                
233 521 3485  1   Darius I (de grote)  op 29j  reg 36j
65 234 520 3486  2  >  Zach 1:1-12    ... die gij      deze 70j   hebt veroordeeld
235 519      7  3   SAROS
236     8      8  4  >  Zach 7:1-5   toen gij vastte... in 5e en 7e maand         70j lang 
237     7      9  5 
66 238 516 3490  6 
  70j na de vernietiging  > Tempel voltooid en ingewijd Mrt 515   < < <  
                   6e  jaar  v  Darius  tempel  gereed  -  Ezra 6:15
                            AM  3000    of    1006  BC     Tempel  van  Salomo  ingewijd 
                        490j later  (70X7)  =  AM 3490 of  516 BC   2e tempel voltooid
239     5 3491  7 
240     4      2  8 
241     3      3  9 
67 242     2      4 10
243 511 3495 11
    
253 501 3505 21  SAROS Pythagoras  570-500
70 254 500      6 22
255     9      7 23
256     8      8 24
257     7      9 25
71 258 496 3510 26     Darius (I)    >>   verovert Macedonië
259     5      1 27  1  >> Volgens WTG  regeren  Darius + Xerxes  10j samen  ???
260     4      2 28  2
    1     3      3 29  3
72     2     2      4 30  4
    3     1      5 31  5
    4 490      6 32  6  Griekse overwinning bij Marathon
265     9      7 33  7
73     6     8      8 34  8
    7     7      9 35  9 Xerxes aangesteld als opvolger,  vlgs Herodotus ...
    8     6 3520 36 10 ... 1 jaar voordat Darius verder ten stijde trok en stierf.
269 485 3521   1 11  Xerxes I    reg 21j  (mogelijk Ahasveros   Ester 1:1)
74 270     4      2   2 12     ❖> info: Xerxes I <❖
    1 483      3   3 13   SAROS 
    2     2      4   4 14
    3     1      5   5 15  Confucius sterft
75     4 480       6   6 16  Xerxes invades Greece - wins  at Thermoplyae... Leonidas dies + 300 Spartans 
275     9      7   7 17
    6     8      8   8 18
    7     7      9   9 19
76     8     6 3530 10 20
    9     5      1 11 21
280     4      2 12 1   > >  Vlgs WTG:  Artaxerxes 10j vroeger  reg  51j  i.p.v  41j  ???
    1     3      3 13 2 
77     2     2      4 14 3 
    3     1      5 15 4 
    4 470       6 16 5  Themistocles: brief  >> Xerxes  Leotychidas  sterft
285     9      7 17 6 
78     6     8      8 18 7 
    7     7      9 19 8  Themistocles went to Persia,  spent 1 year studying the language...
    8     6 3540 20 9  ... before meeting the king  (Xerxes or Artaxerxes)
    9 465      1 21 10 SAROS   Xerxes murdered  (Aug 465 BC)    ❖> BM 32234: Xerxes 21st year = 465 vC <❖ 
79 290     4      2   1 11   Artaxerxes I   reg 41j  Arthahsasta/Artachsasta  (Longimanus of  Macrocheir)

» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.8. Artaxerxes I 464 BC
olym AUC  BC   AM 
                                                                                                                                                                                                                                
79 290 464 3542   1 11   Artaxerxes I   reg 41j  Arthahsasta/Artachsasta  (Longimanus of  Macrocheir)
    1     3      3   2 12    ❖> info: Artaxerxes I <❖ 
    2     2      4   3 13  Themistocles ca 528-459
    3     1      5   4 14
80     4 460      6   5 15 oorlog  Korinthe - Megara
295     9      7   6 16
    6 458 3548   7 17
Ezra7:7-13*  Dan 9:24-27  7e jaar -> Jeruzalem  AM 3548+483= 4031= AD 26  >> 
 '
 Ezra 7:7-13   Een aantal priesters, ...en andere Israëlieten reisde met hem mee naar Jeruzalem. Het was in het 7e regeringsjaar  '
van koning Artaxerxes,  ... Dit is een afschrift van de brief ... Hierbij bepaal ik dat elke priester, Leviet of andere Israëliet   '
in mijn koninkrijk die voornemens is om met u naar Jeruzalem te gaan, vrij is zulks te doen  '
    7     7      9   8 18 Dan 9:24... Vanaf het uitgaan vh woord om Jeruzalem te herstellen tot op Messias...  '
81     8     6 3550   9 19 ... 7 weken en 62 w... (69w of 483j)  Helft vd week slachtoffer doen ophouden.  '
    9 455      1 10 20
  >  20e jaar vlgs WTG  >>  AM 3551 + 483= 4034 = AD 29   > >  
 '
300 454      2 11 - VAT 5047:  het 20e jaar van Artaxerxes = 454 aC  '
    1     3      3 12  '
82     2     2      4 13  '
    3     1      5 14  '
    4 450      6 15 25  '
305     9      7 16  '
83     6     8      8 17 Construction of  Parthenon  begins  '
    7 447      9 18   SAROS  '
    8     6 3560 19  '
    9 445      1 20 30   Neh 2:1-20    20e jaar: Herbouw vd muren  '
84 310     4      2 21  '
    1     3      3 22  '
    2     2      4 23  '
    3     1      5 24  '
85     4 440      6 25 35  '
315     9      7 26  '
    6     8      8 27  '
    7     7      9 28  '
86     8     6 3570 29  '
    9     5      1 30 40  '
320     4      2 31  '
    1     3      3 32  '
87     2     2      4 33  '
    3     1      5 34  431-404   Peloponesian  war  Athens  > <  Sparta   '
    4 430      6 35 45  Pest  in Athene  '
325     9      7 36 46  Pericles  ca 495-429  '
88     6     8      8 37 47  '
    7     7      9 38 48  '
    8     6 3580 39 49  Herodotus  ca 485-425  '
    9     5      1 40 50   (Artaxerxes reg 40j,   Xerxes II enkele weken,    Sogdianus 7m)  '
89 330     4      2 41 51   BM 65494   CBM 12803 :   accession  year  of   Darius:  41st    ❖> ter informatie: <❖    '
331 423 3583  1    Darius II  reg 19j    Nothus of Ochus  (buitenechtelijke zoon v Artaxerxes)  '
   2     2      4  2   '
   3     1      5  3   '
90    4 420      6  4   '
   5     9      7  5   '
   6     8      8  6   '
   7     7      9  7   '
91    8     6 3590  8   '
   9     5      1  9   '
340     4      2 10  '
   1     3      3 11  '
92    2     2      4 12  '
   3     1      5 13 Eerste 7 weken:  Jeruzalem herbouwd in de benauwdheid der dagen.  '
   4 410      6 14  Darius verliest Egypte  '
   5 409 3597 15
  Einde 7 weken (49 j)  begin 62 weken (434j)
 '
93    6     8      8 16 Acropolis voltooid  '
   7     7      9 17  '
   8     6 3600 18  Sophocles 496-406  '
   9     5      1 19  '
94 350 404 3602   1  Artaxerxes  II  reg 46j    (°436 +358)  '
   1     3      3   2  '
   2     2      4   3  Socrates 469-399  '
   3     1      5   4  '
95 354 400 3606   5  Athene: Socrates  ter dood  (ca 70j)   Pato toen ca 30j  '
      Hyppocrates 460-377  '
105 394 360 3646 45  '
   5     9      7 46  '
   6     8      8   1  Artaxerxes III   (Ochus) reg 20j   (policy of terror)  '
   7     7      9   2  '
106    8     6 3650   3 °Alexander de Grote  '
   9     5      1   4  '
400     4      2   5  Xenophon  430-354  '
   1     3      3   6  '
107    2     2      4   7  '
   3     1      5   8  '
   4 350      6   9  '
   5     9      7 10  '
108    6     8      8 11  '
   7     7      9 12    Plato  427-347  '
   8     6 3660 13  '
   9     5      1 14  '
109 410     4      2 15  '
   1     3      3 16  '
   2     2      4 17  '
   3     1      5 18  '
110    4 340      6 19  '
   5     9      7 20  '
   6     8      8  1   Arses   reg 2j  '
   7     7      9  2   '
111    8     6 3670  1   Darius III   (condomanus)  reg 5j  '
   9     5      1  2   '
420     4      2  3     Alexander de Grote   tegen  Perzië  '
   1     3      3  4   Egypte  (31e en laatste dynastie)  onder  Alexander  '
112    2     2      4  5    Darius ++   Einde Perzische Rijk  '
   3     1      5  '
   4 330      6  '
   5     9      7  '
113    6     8      8  '
   7     7      9    Alexander de Grote  in Indië  '
   8     6 3680  '
   9     5      1  Aristoteles   384-322  '
114 430     4      2  '
   1 323      3  Alexander de Grote  sterft in  Babylon op 33j  (aan malaria ?)  '
   2     2      4 Cassander Lysimachus Seleucus I Ptolemeus  '
   3     1      5 Macedonië Klein Azië - Tracië Mesopotamië- Syrië Palestina - Egypte  '
115 434 320 3686  '
 '
140 534 220 3786  '
 '
536 218 3788 Hannibal naar Rome door de Alpen - 38000 man - 8000 ruiters - 37 olifanten  '
 '
Pompeus consul vanaf 70 BC  '
179 690  64 3942  '
   1  63      3  Palestine subjected to Rome by Pompey    179th Olympiad    Fl Josephus 14.4.3  '
   2  62      4        179e Olympiade    (van Juli 64 BC tot Juli 60 BC)  '
   3  61      5      '
180    4  60      6      '
   5  59      7      '
   6  58      8  1   Julius Caesar    (Consul-veldheer)   58-44 BC  '
   7  57      9  2   '
181    8  56 3950  3   '
   9  55      1  4   '
700  54      2  5   '
   1  53      3  6   '
182    2  52      4  7   '
   3  51      5  8    Cleopatra VII    koningin  51-30  '
   4  50      6  9   '
   5  49      7 10  '
183    6  48      8 11   Pompeus vermoord  '
   7  47      9 12  '
   8  46 3960 13  '
   9  45      1 14  vanaf 45 BC  Juliaanse kalender, van Jan tot Dec, voordien vanaf Mrt  '
184 710  44      2 15  > als dictator aangewezen in Rome - 1m later (Mrt 44 BC) vermoord (Brutus e.a.)  '
   1  43      3      '
   2  42      4      Brutus verslagen bij Philippi (Gr)  pleegt zelfmoord  '
   3  41      5      '
185 714  40 3966  1            Herodes koning benoemd in Rome  in 184e Olym (van Juli 44 tot 40 vC (Flav Josephus 14.14.5.)  '

» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.9. Herodes 40 BC.
olym AUC  BC   AM 
                                                                                                                                                                                                                                
185 714  40 3966  1            Herodes koning benoemd in Rome  in 184e Olym (van Juli 44 tot 40 vC (Flav Josephus 14.14.5.)  '
   5  39      7 -           sterft 37j na koning te zijn benoemd door Rome   '
   6  38      8 -         
  en 34j na de inname van Jeruzalem   Flav Jos 17.8.1
 '
   7  37      9 -       1  Herodes de Grote  (38j) reg 33j  (37-4 BC)   inname v Jeruzalem  185e Olymp (jaar ?)  '
186    8  36 3970 -            27j na inname v Jeruzalem door Pompeus    Flavius Josephus  14.16.4  '
   9  35      1 -           '
720  34      2 -         
Romeinse telling:  troonsbestijgingsjaar  = 1e jaar
 '
   1  33      3 -       5  '
187    2  32      4 -           Rome > oorlog < Cleopatra    -   Zeeslag bij Actium (NW Griekenland)  '
   3  31      5 10          Antonius overwonnen door Agrippa  onder Octavianus  (latere keizer Augustus)   '
   4  30      6 -          De vloot v Marcus Antonius en Cleopatra  bijna geheel verslagen. Antonius 52j  >> zelfmoord  '
   5  29      7 -           '
188    6  28      8 -     10  '
   7  27      9 -   1     Keizer Augustus    reg 27 BC -14 AD  (Gaius Octavius °63 BC)  '
   8  26 3980 -           '
   9  25      1 -           '
189 730  24      2 -           '
   1  23      3 -   5 15  '
   2  22      4 -           '
   3  21      5 20           '
190    4  20      6 -     18  How  Herod  rebuilt  the  temple   (Flav Josephus 15.11.1)  '
   5  19      7 -          Joh 2:20 - "46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden,  '
   6  18      8 - 10 20  ...en u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen?"   - (46j ...tot AD 26)  '
   7  17      9 -           '
191    8  16 3990 -           '
   9  15      1 -           '
740  14      2 -           '
   1  13      3 - 15 25  '
192    2  12      4 -           '
   3  11      5 30           '
   4  10      6 -           '
   5    9      7 -           '
193    6    8      8 - 20 30  Quirinius (Cyrenius) stadhouder v Syrië  8-6 BC     Luk 2:1-2 -  '
   7    7      9 -          "Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië."  '
   8    6 4000 -           '
   9    5      1 -     33
 geboorte v Jezus 5 BC  
 °  '
 vlucht >> Egypte   -  kindermoord   -  terug >> Galilea   Mat 2:13-22   Hos 11:1      '
 sterft kort na maansverduist. en kort voor Pascha  (Flav Josephus 17.6.4 en 9.3)      '
(5 BC)  Totale maansverduistering 23 Mrt  19u45  -  en 15 Sept      '
(4 BC)  Gedeeltelijke maansverduistering 13 Mrt  02u41      '
194 750    4       2 37       1  Herodes Antipas   reg 4 BC - 39 AD Pascha 11 April  1  '
   1    3      3 25   2  2  '
   2    2      4       3  vlgs Wtg sterft Herodes 1 of  2 BC
 geboorte v Jezus  2 BC > 
 °  3  '
   3    1  4005       4 Totale maansverduistering  8 Jan Pascha 8 April  1  4  '
195    4 AD1      6       5  2  5  '
   5    2      7       6  3  6  '
   6    3      8 30   7  4  7  '
   7    4      9       8  5  8  '
196    8    5 4010       9 6 AD = 37th year of  Caesars victory over Antony at Actium   6  9  '
   9          1 33 10 Quirinius 6-7 AD  Pascha verstoord door Samaritanen  Fl Jos 18.2.1-2  7 10  '
760    7      2 34 11  8 11  '
   1    8      3 35 12  Jezus 12j    Luc 2:42   >>  9 12  '
197    2    9      4     13 10 13  '
   3  10      5     14 11 14  '
   4  11      6     15 12 15  '
   5  12      7     16 13 16  '
198    6  13      8 40 17 14 17  '
   7  14      9  1      Tiberius  op 54j  reg 17/9/14-16/3/37   reg 22j 5m  (Fl Jos 18.6.5) 15 18  '
   8  15 4020  2  19     Valerius Gratus    reg 15-26 AD   reg 11j  (Fl Josephus 18.2.2) 16 19  '
   9  16      1  3  20      Procurator v Judea 17 20  '
199 770  17      2  4  21      18 21  '
   1  18      3  5  22      Kajafas:  hogepriester v 18 tot 36 AD 19 22  '
   2  19      4  6  23      20 23  '
   3  20      5  7  24      21 24  '
200    4  21      6  8  25      22 25  '
   5  22      7  9  26      23 26  '
   6  23      8 10 27      24 27  '
   7  24      9 11 28      25 28  '
201    8  25 4030 12 29      26 29  '
   9  26  4031 13 30     Pontius Pilatus 27 30  '
 Einde 69 weken > vanaf 7e jaar Artaxerxes  AM 3548 + 483 = AM 4031 of  AD 26
780  27      2 14 31      Joh. predikt /doopt (Luc 3:1)  Jezus begon ca 30j (Luc 3:23) 28 31 1
   1  28       3 15 32       1e Pascha  Joh 2:12 29 32 2
202    2  29  4034 16 33       2e Pascha  Joh 6:3   30 33 3
 Einde 69 weken  > vanaf 10e jaar Artaxerxes. 455 BC  of   20e jaar 445 BC vlgs Wtg   
   3  30       5 17 34       3e Pascha  Joh 13:1
 Dood v  Christus  >  
31 1 4
   4  31      6 18 35      32 2 5
   5  32      7 19 36      33 3 6
203    6  33  4038 20 37     
Dan 9:24-27*    Einde 70 w  > Helft vd week offer doen ophouden  >    
4 7
*Dan 9:24-27   70 weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad... voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste
gewijd... Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld... zal worden tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst
verschijnt, zullen 7 weken verstrijken... de wederopbouw van de stad... zal 62w duren... Na de 62w zal een gezalfde worden vermoord...
zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden.
   7  34      9 21 38      5
   8  35 4040 22 39      6
   9  36 4041 23 40     
Einde 70 weken  > vanaf 10e jaar Artaxerxes  of  20e jaar vlgs Wtg  
7
204 790  37 4042  1       Caligula   op 25j reg 37-41  Gaius Julius Caesar Germanicus  (vermoord)

» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10. Caligula 37 AD.
olym AUC  AD   AM 
                                                                                                                                                                                                                                
204 790  37 4042  1       Caligula   op 25j reg 37-41  Gaius Julius Caesar Germanicus  (vermoord)
    1  38      3  2   1   Herodes Agrippa I   (°10 BC  ++44 AD)
    2  39      4  3   2 
    3  40      5  4   3 
205     4  41      6  1       Claudius  °10 BC  reg 41-54 Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus   (vergiftigd)
    5  42      7  2   5 
    6  43      8  3   6 
    7  44      9  4   1   Agrippa II
    8  45 4050  5   2 
    9  46      1  6   3 
800  47      2  7   4 
    1  48      3  8   5 
    2  49      4  9   6 
    3  50      5 10  7     Paulus' bekering 14j terug  ca 36 AD     Gal 2:1
    4  51      6 11  8 
    5  52      7 12  9 
    6  53      8 13 10
    7  54      9  1       Nero  reg 54-68   Claudius Drusus Germanicus Caesar  (zelfmoord)
    8  55 4060  2  12    °15 Dec 37  ++9 Jun 68  (zoon v Agrippina, zus v Caligula)
    9  56      1  3  13
810  57      2  4  14
    1  58      3  5  15
    2  59      4  6  16     Paulus tot Agrippa  Han 26
    3  60      5  7  17
    4  61      6  8 
    5  62      7  9 
    6  63      8 10
    7  64      9 11     brand v Rome
    8  65 4070 12
    9  66      1 13     Jeruzalem omsingeld
820  67      2 14
    1  68      3       Galba - Otho - Vitellius  (Driekeizersjaar 68-69) 
    2  69      4          Vespasianus   reg 69-79   Titus Flavius  °9 AD
    3  70      5       val v Jeruzalem in Juli (generaal Titus)
    4  71      6     
    5  72      7     
    6  73      8     
    7  74      9     
    8  75 4080     
    9  76      1     
830  77      2     
    1  78      3     
    2  79      4       Titus  reg 79-81  Flavius Vespasianus °39  Uitbarsting Vesuvius  (Pompei)
    3  80      5     
    4  81      6     
    5  82      7         
    6  83      8     
    7  84      9     
    8  85 4090     
    
 93 4098       vervolging v Joden en Christenen  en Filosofen
    
 95 4100     
    
476 4481          Einde  Romeinse  Rijk 
508
 Begin van 1290 en 1335  dagen/jaren    (vlgs 7DA)       
538
 Begin 1260 jaar  (vlgs 7DA)  vervolging van 538 AD tot 1798 AD   > > >  
1384 John Wycliff   (°1328 - 31 Dec 1384) - 1e bijbelvertaling Engels 
- In 1427 opgegraven en verbrand
Jan Hus - John Huss  (°1369 - 1415 op de Brandstapel)
1588 Spaanse nederlaag tegen Engeland
Met overzeese koloniën kreeg Engeland de overmacht over Nederland
1763 Britse Rijk wereldmacht     Vrede v Parijs
1775 Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog tot 1783
1793 Franse revolutie
1798 5802
 Einde 1290 jaar en 1260 jr - vervolging  - "Kleine horen"  (volgens 7 DA) > > > 
Op last van Napoleon -> paus Pius VI gevangen genomen
1815 Britse overwinning op Napoleon
1844 5848
 Einde 1335 jaar en 2300 jr (vanaf 458/457 BC 7e j Artax.) Herstel vh Heiligdom  
Wtg
1914 1934 5939 Einde 2520j  (Wtg)   vanaf 3419 AM = 587 BC of   607 BC vlgs Wtg
*
1975 5980 vlgs Wtg  AM 6000
*
1995 6000
*
2005 6010 Joodse jaar 5766   (schepping  3761 BC = AM 245)
*
*
*

» Reageer (0)
>
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nlp1

Olymp   -➢ Aantal Olympiades - om de 4 jaar vanaf 776 BC.
AUC  -➢ Ab Urbe Conditae - De jaren vanaf de fundering van Rome in 753 BC.
WTS  -➢ Chronologie volgens de "Watch Tower Society"
BC    -➢ Before Christ. (±) or BCE -Before the Common Era.
AM   -➢ Anno Mundi - Vanaf de schepping van de mensheid.
4026 4006 0 Adam
130 130 °Set  Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij... Set... Hij verwekte zonen en dochters. (Gen 5:3...)
235  A  105  Enos   ...Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos...
325  A   S  90 Kenan  ...Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan...
395  A   S   E  70 Malaliel
460  A   S   E   K  65 Jered 
622  A   S   E   K   M  162 Henoch  (Gen 5:22-24)
687  A   S   E   K   M   J  65  Metusala 
874  A   S   E   K   M   J   H  187 Lamech
930 930 800 695 605 535 470 308 243 56
987  S   E   K   M   J  365  M   L 
1042 912  E   K   M   J   M   L 
2970 2950 1056 °Noach   (10e generatie) << 821 731 661 596 << 369 << 182 
1140  N  905  K   M   J   M   L 
1235  N  910  M   J   M   L 
1290  N  895  J   M   L 
1422  N  962  M   * 
2470 2450 1556 500  M   L 
 Gen 5:32 - "Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.."   Gen 9:24 Cham- jongste zoon
Gen 10:2 Jafet...  Gen 10:6 Cham...
Gen 10:21 Sem...
--> (Sem waarschijnlijk eerst genoemd omdat de lijst verder gaat met hem, en hij dus ook de voornaamste is)
 -> nota
2468 2448 1558 502 °Sem   M     L 
1651  N   S    M  777
1656  N   S   969
2370 2350 1656 600  Gen 7:6  98                   D E    Z O N D V L O E D           
1657  N   S 
1658 602  100  > > > °Arpaksad  Nota Septuaginta. (Arpaksad -> Kainan -> Sela) 
 Gen 11:10 - "Toen Sem 100 jaar oud was, verwekte hij Arpaksad, twee jaar na de zondvloed." --> (Sem was dus 98 jaar met de Vloed, toen Noach 600 jaar was, dus 502 met de geboorte van Sem) ->  nota 
1693  N   S  35  >  Sela
1723  N   S   A  30 Heber  (Gen 11:16)
2269 2249 1757 701 199  99  64  34 Peleg  
  Gen 10:25  want in zijn dagen is de aarde verdeeld   - Gen 11:8-9     spraakverwarring - Babel  
1787  N    S    A   S   H  30  Rehu  
1819  N   S   A   S   H   P  32 Serug 
2177 2157 1849  N   S   A  S   H   P   R  30  Nahor 
1878  N   S   A   S   H   P   R   S  29 Terah
2058 1948 892 390 290 255 225 191 161 129 99 70 
 Gen 11:26 "Tera was 70 jaar oud, en verwekte Abram, Nahor en Haran..."   -> (Abraham waarschijnlijk ook eerst genoemd omdat de lijst verder gaat met hem, en dus ook de voornaamste is)
-> In Gen 11:26 staat enkel dat Terah 3 zonen had nadat hij 70 was 
-> nota
 
2030 2010 1996  N   S   A   S   H  239  R   S   N   T 
1997  N   S   A   S   H   R   S  148  T 
2006 950  S   A   S   H   R   S   T 
 S   A   S   H   R   S   T  -> diende andere goden (Joz 24:2)
2018 1998 2008 °Abram (Abraham)  (20e generatie) 450 350 315 285 221 189 130  °Abraham
2026  A   S   A   S   H  239  S   T 
2049  A   S   A   S   H  230  T 
1943 1923 2083 75 -> (zijn vrouw Sara 65)  S   A   S   H   "en de dagen van Terach waren 205 jaar... en Terach stierf te Haran"  *Gen 11:32  -> 205 ♰
 Gen 12:1-4  "...Abram ging uit Charan weg... was toen 75 jaar..."     "...woonde in Charran. En van daar, nadat zijn vader gestorven was, bracht Hij hem over in dit land..."  Han 7:4       --> (Abraham 75 jaar, hij is dus geboren toen Terah ten minste 130 was)    -> Nota 
 "de wet, die 430 jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig..." Gal 3:17   Vertrek uit Charan...  -> Kanaan -  (na de dood van zijn vader)          Begin van  430 jaar  >  (tot Exodus)  >>  
  
1912 2094 86 >  °Ismael   S   A   S   H     
 A   Ismael, zoon van Hagar, de Egyptische slavin van Sara - Gen 16:1-3, 15-16  S   A   S   H    
2096  A    S  438  S   H    
1919 1899 2107 99  (Ismael 13)  Gen 17:24-27   S   S   H    
"En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen.” ...En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram maar... Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken"  Gen 17:2-5 Abraham + Ismaël besneden
    V E R B O N D   MET   A B R A H A M    (tot  ca 40  jaar  na Exodus)      Begin van ca 450 jaar   > >       
  Verwoesting  van   Sodoma   en   Gomorra     (Gen 18 and 19)       
1918 1898 2108 100  Sara 90 jaar °Izaak  - Gen 21:5 550 415 385      
"Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, de spot dreef met Izaak."  Gen 21:9
1913 1893 2113 105  5  (Ismael 19) "Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens de Geest geboren werd..." Gal 4:29   S   S   H        
 "in een land dat niet van hen is... 4e generatie zal terugkeren    >>  VERVOLGING  <<             Begin  van  400 jaar    > >  
     
Gen 15:13-16 "... dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, 400 jaar lang"      
 Han 7:6 "...God zei tegen Abraham dat zijn nakomelingen 400 jaar in een vreemd land zouden wonen, waar ze in slavernij zouden leven en slecht behandeld zouden worden"       
2126 118 18   568 433 403      
2133 125 25   S   H  offer Izaak (Fl Josephus 1.13.2)      
1861 2145 137 37  587 422 (Sara ✝ 127 jaar)      
2148 140 40 <  S   H  Izaak huwt Rebekka  Gen 25:20      
2158 150 50  600 ♰   H       
1838 2168 160  Gen 25:26   60 > °Jacob & Esau  H       
1823 2183 175 Abraham ✝  Gen 25:7  75 15  H       
2187 79 19 464       
2231 123 63   ->  Ismael sterft op 137 jaar (Gen 25:17)       
2245 137 77 <  Jacob naar Laban in Haran - Gen 27:43  huwt Lea & Rachel - Gen 29      
Jacob x Lea :
 1. Ruben Gen 29:32
 2. Simeon 29:33
 3. Levi 29:34
 4. Juda 29:35
 9. Issachar 30:18
 10. Zebulon 30:20
 ♀ Dina 30:21
 Jacob x Bilha (slavin van Rachel):
 5. Dan 30:6
 6. Naftali 30:8
 Jacob x Zilpa (slavin van Lea):
 7. Gad 30:11
 8. Aser 30:13
 Jacob x Rachel:
 11. Jozef 30:24
 12. Benjamin 35:18
  ->-> Voor de 12 zonen van Jacob <-<-
 
     
1767 1747 2259 151 91 °Jozef      
2265 157 97  6   Jacob terug naar Kanaan ->Ezau na 20 jaar  Gen 31:13+38      
 - Jacob's naam wordt "Israel"  - Gen 32:28  -  Jacob ontmoet zijn broer Ezaü - Gen 33      
2276 168 108 17  Jozef verkocht door broers...   naar Egypte  Gen 37        
2288 180 120 29  Izaak ✝  Gen 35:28  <<      
1717 2289 121 30 Gen 41:46  - Farao's droom... 7 vette en 7 magere koeien...  - Jozef 30 jaar... vóór Farao      
 *   *    - (Jozef -> geboorte Manasse en Efraim)      
    in  Kanaan:   215 jaar    ➚      
   in   Egypte:   215 jaar    ➘      
1728 1708 2298 130 39  Jacob in Egypte  Gen 47:9   <<      
 - Na 2 jaar hongersnood (na 7+2 jaar) - Jacob/Israel naar Egypte  (Jozef 39 jaar)   Gen 45:6         
 De "Israelieten" danken hun naam aan Jacob, deze kreeg de naam "Israël" -
Gen 35:10- Het volk Israël kwam pas in Egypte toen Jozef in Egypte was, na 215 jaar Kanaän.
     
1691 2315 147 56  Jacob ✝  Gen 47:28 <-       
 *       
1657 1637 2369 110  Gen 50:22  <-      
     
1573 2433  geboorte van Mozes - Aaron 3 jaar ouder  (Ex 7:7)      
     
       "They left Egypt... 430 years after our forefather Abraham came into Canaan,
but 215 years only after Jacob removed into Egypt.  It was the 80th year of the age of Moses, and of that of Aaron three more.
They also carried out the bones of Joseph with them, as he had charged his sons to do"
   Fav Jos 2.15.2   about the 430 years-
 -> click for - Flavius Josephus  (2.1-16)       
1513 1493 2513 Mozes 80 jaar Kaleb 40  Joz 14:7 
↖︎"430 jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond"   Exo 12:40   -> EXODUS - Einde van 400 en 430 jaar  <
     
Septuaginta: "the sojourning of the children of Israel... in the land of Egypt and Chanaan, was 430 years."        
 (430 jaar Egypte + Kanaan)      
     
1473 1453 2553  Mozes 120 - sterft na 40 jaar in de woestijn        
1468 1448 2558 Kaleb 85  Joz 14:10
   ca 450 jaar  na  verbond   met   Abraham   AM 2107   < <
  
  Han 13:17-20  "... hij heeft hen, toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden, groot en machtig gemaakt...  weggeleid uit Egypte, en ongeveer 40 jaar lang heeft hij hen in de woestijn geduldig verdragen.  In Kanaän onderwierp hij zeven volken, en hun land gaf hij in bezit aan onze voorouders.  Dit alles vond plaats in ongeveer 450 jaar. Vervolgens stelde hij rechters aan, die heersten tot de tijd van de profeet Samuel."
Good News Translation (GNT) - Bible Gateway 
  
  
1428 2578   Josua ✝ 110 jaar (Jos 24:29)  25 jaar na Mozes  (Flav Josephus 5.1.29)   
  
  nadien:   Periode der Rechters   (± 330 jaar)   
➤ Otniel 40 - Ehud 80 (?) - Samgar 1 (?) - Debora 40 -  Gideon 40  -  Rech 3:11 - 3:30 - 3:31 - 5:31 - 8:28   
- Abimelech 3 - Tola 23 - Jair 22 - Jefta 6 - Ibzan 7 -  Rech 9:22  -  10:2  -  10:3  - 12:7  -  12:9   
- Elon 10 - Abnon 8 - Samson 20 - Eli 40 - Samuel 20 (?) -  Rech 12:11  - 12:14  - 16:31 -  1Sam 4:18 -  7:15   
  
1116 1096 2910 SAUL  regeert 40 jaar   1Sam:11:15  Han 13:21   
  
1076 1056 2950 DAVID  regeert 40 jaar   2Sam 5:4-5   *King David - Jewish Virtual Library   
David de jongste van 8 zonen van Jesse  (1Sam 16:10-12)   
  
1036 1016 2990  1  SALOMO    regeert 40 jaar   1Kon 1:39  11:42   
    
    
1033 1013 <span style="background-color:

» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.*Adda Guppi (nota p4+6)


   
Adda Guppi
(moeder van Nabonidus  649-547 BC)

Volgens een Stele, ontdekt in 1956, in Haran (Assyrië),
 werd Adda Guppi geboren:

Het 20e jaar van Assurbanipal en leefde er tot het 42e jaar. (22 jaar)
Vervolgens tot het 3e jaar van Assur Etel ilani.

Verhuist dan naar Babylon.

Leeft er tot het 21e jaar van Nabopalassar. 
Vervolgens tot het 43e jaar van Nebukadnezar.
Tot het 2e jaar van Awil Marduk (Evil Merodach) 
Tot het 4e jaar van Nergal Sharezer.
Sterft in het 9e jaar van Nabonidus. 
In totaal 104 jaar.

Hierbij zijn wel een paar jaar dubbel gerekend.  nl 2 jaar van Assur Etel ilani,
die zitten ook bij de 21 jaar van Nabopalassar.

 Rest nog 102 jaar.   Een hoge ouderdom voor die tijd.
Als men daar nog 20 jaar moet bij tellen (vlgs chronologie vh WTG) 
Dan komt men op 122 jaar . . . ???❖Adda Guppi - Harran  inscriptions of Nabonidus

❖Adda Guppi - The stelae>>>  TOP  <<<


» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.*LBAT 1419 (nota p5)


LBAT  1419    SAROS   Serie van ononderbroken  maaneclipsen om de 18 jaar, 11 dagen, en 8 uur

van   609/8  tot  447/6   Komt overeen met  Ptolomeus en  Berossus. 

Nabopalassar   17e jaar =   609/8 BC
Nebukadnezar  14e jaar =   591/0 BC
Nebukadnezar  32e jaar =   573/2 BC
Nabonidus          1e jaar =   555/4 BC
Cyrus                  2e jaar =   537/6 BC
Darius                 3e jaar =   519/8 BC
Darius               21e jaar =   501/0 BC
Xerxes                 3e jaar =   483/2 BC
Xerxes               21e jaar =   465/4 BC
Artaxerxes         11e jaar =   447/6 BC

>>>  TOP  <<<


» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.*Dan 1:1-6 +nota (p5)

 3=2  ??   (inclusief of exclusief)

Dan 1:1-6  - In het 3e regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad.  ... De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenaz, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen.  .... De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden.  Onder hen waren enkele Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en Azarja.

Jer 25:1  In het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia (dit was het eerste regeringsjaar van koning Nebukadnessar van Babylonië), richtte de HEER zich tot Jeremia . . .

Dan 2:1  In het 2e jaar v Nebukadnezar - (Het 5e jaar v Jojakim) - - -DROOM van het BEELD.
Van het 3e jaar v Jojakim, tot het 5e jaar = 2 j volgens huidige normen, (exclusief) m.a.w. van het 3e tot 4e jaar, en van 4e tot 5e jaar. Volgens de Bijbel 3 jaar, (inclusief). M.a.w. het 3e, 4e, en 5e jaar. Of over een periode v 3 jaar.


2Kon 18:9-10  - Het 4e jaar v Hizkia (7e j v Hosea)... beleg v Samaria.
"Na verloop v 3 jaar ... het 6e jaar v Hizkia (9e j v Hosea) werd Samaria ingenomen."
Men spreekt hier v 3 jaar, (het 4e, 5e en 6e jaar) hoewel we normaal zouden spreken v 2j (van 4 tot 5, en van 5 tot 6 ) maar het betreft wel 3 jaren.


Zo ook bij de dood v Jezus.  Algemeen is sprake v 3 dagen in het graf, nl Vrijdag, Zaterdag, en Zondag,  hoewel wij eerder zouden spreken v hoogstens 2 dagen, nl van Vrijdagnamiddag tot Zondagmorgen.   Jezus was reeds Zondagmorgen, heel vroeg, niet meer in het graf.
Bij de Joden, van Vrijdagmiddag tot Vrijdagavond,  van Vrijdagavond tot Zaterdagavond, en van Zaterdagavond tot Zondagmorgen. Dus ook een periode die loopt over 3 dagen, maar geen volle 3 dagen. (zelfs geen 2)


>>>>>  TOP  <<<<<


» Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.*Nota -nl- Septuaginta.
             >>>  TER INFORMATIE <<<          Chronologie volgens de Septuaginta*         

   Vóór Abraham, is de leeftijd, waarop de volgende generatie komt, opmerkelijk hoger in de Septuaginta. 

   Zo valt de geboorte van Abraham op AM 3392  i.p.v. AM 2008,  dus 1384 jaar later. 
       In 2005 hadden we dus 7394 jaar na de Schepping, i.p.v. 6010 AM.
   Dat zou de geboorte van Adam brengen op 5390 vC  i.p.v.  4006 vC.
   Ook wordt er tussen Arpaksad en Salah nog een bijkomende generatie genoemd, nl  Kainan
        Opmerkelijk is wel dat deze laatsten identiek dezelfde jaartallen hebben (130 en 460).
   Ook in Luc 3:36 wordt Kainan genoemd.
      - gebruikte waarschijnlijk de Septuaginta (aangezien dit een vertaling is van 250 tot 100 vC)

    In "The Antiquities of the Jews" I. III. 4 and I. IV. 4  Flavius Josephus mentions the dates as  in the Septuagint,
  but the son of Arphaxad is called Selah,  Cainan is not mentioned.

   Vanaf Abraham schijnt de Septuaginta-vertaling overeen te komen met de meest gebruikte  vertalingen uit het Hebreeuws. 
(Behalve in 1Kon 6:1, het 4e jaar van Salomo: De Septuaginta speekt van 440 jaar na Exodus,  in plaats van 480 jaar.
Dit zou de periode der Rechters 40 jaar inkorten.)   ???
 

BC     AM                                                                                                                                                                             
5390 0 Adam 

230 230*
(130)
Set      Toen Adam 130  (... 230* in de Septuaginta)  jaar was, verwekte hij ... Set    Gen 5:3 ...

435 205*
(105)
Enos   ...Toen Set 105 (...205*)  jaar was, verwekte hij Enos. ...
4765 625 190*
(90)
Kenan  ...Toen Enos 90 ( ...190*)  jaar was, verwekte hij Kenan. ...

795 170*
(70)
Malaliel

930 930

960 165*
(65)
Jered

1122 162 Henoch

1142 912 K

1287 J   165*
(65)
Metusala

1340 905 J   M

1474 K 187 Lamech

1487 J   365 M

1535 910 M
3728 1662
J   M 188*
(182)
NoachJ   M N

1690 895 J   M N

1922 962 M N
3228 2162 M 500 °Sem Gen 5:32*

2251 M 777 N

2256
969 N
3130 2260                     Z O N D V L O E D                    600 98j Gen 7:6*

2262
N 100 Arpaksad  11:10*

2397
N 135*
(35)
Kainan*

2527
N A 130* Salah
  2597
N 435
(600)
A K*
  2612
950 A K*
  2657
A K* 130*
(30)
Heber
  2727
465
(438)
K* H
2599 2791 Peleg   <  <  <   <   < K* <  < 134*
(34)

2857
460* H

2987 130*
(30)
Rehu    Toen Peleg 30 (...130*)  jaar was, verwekte hij Rehu 460
(433)
H

3119 132*
(32)
Serug H


R H

3130 339*
(239)
R H

3161 R 504*
(464)
2207 3183 130*
(30)
Nahor

3262 S    79*
(29)
Terah
2058 3332 S    70j °Haran  Gen 11:26*

3329 S    208*
(146)
T  


S    T  
1998 3392 S    130 Abraham

3160 339
(239)
S    T   A  

3283 330
(230)
T   A  


volgens de Hebreeuwse geschriften, en de meeste vertalingen
BC     AM                                                                                                                                                                     
2450 1556
M 500j °Sem
1651
969 777 N
2350 1656
                    Z O N D V L O E D                    600j 98j
1658     Gen 10:24  Arpachsad   -> Selach   -> Eber N 100j Arpaksad 
1693     Gen 11:12  Arpachsad op 35j -> Selach N 35 Selah
1723     1Kro 1:18  Arpachsad  -> Selach  ->Eber N A 30 Heber

    enkel in Luc 3:36 Arpachsad - Kenan  - Selach N A
2006
950 A
2096
438
2126
433 
2156
600


volgens de Septuaginta:  (Kainan en Selah dezelfde jaartallen... ???)
BC     AM                                                                                                                                                                     

M 500j °Sem


969 777 N
3130 2260
                Z O N D V L O E D                  600j 98j

 Gen 10:24 Arp -> Kainan -> Selach -> Eber N 100j Arpaksad 

 Gen 11:12 Arpachsad 135j -> Kainan ... N 135 Kainan

 1Kro 1:18 Arp -> Kainan -> Selach -> Eber N A 130 Selach

 Luc 3:36 Arp -> Kenan -> Selach N A 130 Heber

950 465


435  460 


460 


» Reageer (0)Blog tegen de regels? Meld het ons!
Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!