NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • PRIESTERS
 • WELKOM
 • LEES DIT EERST AANDACHTIG !!!
 • Kloosterorden - BROEDERS 1
 • Kloosterorden - BROEDERS 2
  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  BIDPRENTJES - DOODSBEELDEKES - DOODSPRENTJES - DOO
  verzamelen - ruilen
  01-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PRIESTERS

  PRIESTERS - dubbele 2015

  Klik op een van de bijlagen hieronder.

  Zo opent u het Exel-bestand.

  Indien problemen, graag een mailtje aan:

  maeyens50@gmail.com

  Bijlagen:
  DOOD dubbele ZUSTERS BEGIJNTJES JAN 2015.xls (142.5 KB)   
  DOODBROEDERS dubbele jan 2015 internet.xls (43 KB)   
  PRIESTERS1 dubbel internet 2015.xls (238 KB)   
  PRIESTERS2 dubbel internet 2015.xls (240.5 KB)   
  PRIESTERS3 dubbel internet 2015.xls (306.5 KB)   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (14 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELKOM

  Hallo !!!

  Fijn dat u even in mijn "RUIL-blog" komt neuzen...

  Klik hieronder de vijf bijlagen aan en u krijgt bijna 1000
  DOODSPRENTJES/BIDPRENTJES/
  ROUW PRENTJES/GEDACHTENISPRENTJES...
  te zien van
  GEESTELIJKEN (priesters, paters, kloosterzusters,
  begijntjes, broeders...)
  met hun voornaam, plaats en data van geboorte & overlijden
  en soms de plaats waar zij hun ambt uitoefenden.

  Iets gevonden dat in uw "kraam" past ?
  Prima.
  Formuleer uw vraag duidelijk.
  Voeg er eventueel uw verlangenlijstje
  en ruilvoorstel aan toe.

  Ruil meestal 1 tegen 1 met hetzelfde OVERLIJDENSJAAR (op enkele jaartjes komt het er niet op aan !!!)

  (bezit ook doodsprentjes van Koreastrijders, soldaten, honderdjarigen, burgemeesters, notabelen, AVV/VVK

  oudstrijders eerste of tweede wereldoorlog of van beide... enz... die kunnen geruild worden maar krijgt u hier NIET  te zien !!!)


  Schenkingen worden in dank aangenomen !

  verzendingskosten worden uiteraard vergoed

  Mailen naar:

  maeyens50@gmail.com

  Speciaal voor u familie- en heemkundigen: 
  blog.seniorennet.be/doodsprentjes
  (dit is een blog met 150 gescande STAMBOOMPRENTJES
  met bijhorende personen-
  en plaatsnamen-index)


  Noteer: geen verkoop!
  Het lijkt mij geen materie om handel mee te drijven
  alleen al uit respect voor de nabestaanden !!!

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (76 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES DIT EERST AANDACHTIG !!!

  Het ligt niet in mijn bedoeling met deze materie een handeltje
  te drijven, maar wel mensen te helpen die o.a. hun stamboom
   wensen te documenteren. Ook vorsers en heemkundigen
  komen soms aan hun gading.  * Op vraag van heemkundigen, uitzonderlijk ook enkele namen met SCANS van oude prentjes van niet geestelijken

   

  Zoekt u een persoon ?

  Tik in de linkermarge de familienaam in. Volledig in HOOFDLETTERS !!! Klik op zoeken.

  Zoekt u een geboorte/overlijdensplaats ? (vb Gent)

  Tik in de linkermarge: G (hoofdletter) ent (in kleine letters!) !!! Klik op zoeken.

  vb       Doodsprentjes letter A1 (De letter A staat voor personen die geboren zijn in Aalst, Antwerpen, Ardooie enz...

   

  UW lijstje met ruilmateriaal van "GEESTELIJKEN"
  is steeds welkom bij
  Maeyens50@gmail.com

  (terplaatse komen ruilen kan ook, maar ook dan, wens ik vooraf uw ruilerslijstje te ontvangen)

      

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (116 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kloosterorden - BROEDERS 1
    BROEDERORDEN
  1 Alexiaan
  2 Augustijn - Eremiet
  50 Benedictijn
  3 Broeder van de Christelijke Scholen
  4 Broeder van de Congregatie der HH. Harten en der Gedurige Aanbidding
  5 Broeder van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
  6 Broeder van Sint Joannes de Deo
  7 Broeder van St. Gabriël
  8 Broeders der Congregatie van Maastricht
  9 Broeders Maristen
  10 Broeders van Dale
  11 Broeders van Liefde
  12 Broeders van O.L.Vrouw van Barmhartigheid
  13 Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes
  14 Broeders van Scheppers
  47 Congregatie van de Allerheiligste Verlosser
  15 Congregatie van de Broeders van Huibergen
  16 Congregatie van de H. Geest
  17 Congregatie van het Goddelijk Woord (SVD)
  18 Congregatie van het H. Hart
  19 Congregatie van O.L.Vrouw van Zeven Smarten
  20 Dominikaan
  21 Franciskaan
  44 Fraters van Tilburg
  22 Hiëronymiet
  45 Jezuïet s.c.j. (Sociëteit van Jezus)
  23 Jozefiet
  24 Karmeliet
  25 Kruisheer
  26 Lekebroeder van de Congregatie der Allerheiligsten Verlosser
  27 Lekebroeders der Compagnie van Jezus
  28 Lekebroeders van de Abdij van Steenbrugge
  29 Marist
  30 Minderbroeder - Kapucijn
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (15 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kloosterorden - BROEDERS 2
  31 Minderbroeder - Recolletten
  32 Missinarissen van Scheut  - Broeders van het Onbevlekt Hart van Maria
  33 Missionarissen van Afrika
  34 Monnik van de abdij O.L.Vrouw van Koningshoeven
  43 Monnik van de abdij van Affligem
  35 Monnik van de St.-Pieters-  & Paulusabdij te Dendermonde
  36 Monnik van Koningshoeven
  46 Montfortaan
  37 Norbertijn
  38 Passionist
  39 Predikheer
  40 Redemptorist
  48 Trappist
  42 Xaveriaan
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (9 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kloosterorden - ZUSTERS 1
  1 Zusters Kindsheid Jesu
  2 Zusters Bernardinnen
  3 Zusters Franciscanessen
  4 Dochters van het Kruis
  5 Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria
  6 Zusters van Liefde van Jezus en Maria
  7 Dochter der Liefde van Vincent Depaul
  8 Zusters van de H. Geest
  9 Arme Claren-Coletienen
  10 Zusters van Maria
  11 Zusters van de H. Engelen
  12 Liefdeszuster van de Verrezen Zaligmaker
  13 Zusters van O.L.Vrouw van Bijstand
  14 Begijn
  15 Cistercienzerzusters
  16 Zusters van Maria's Opdracht
  17 Zusters missionarissen van het onbevlekt hart van Maria
  18 Mariazusters van Franciscus
  19 Zusters van de H. Vincentius/Paulinnen
  20 Zusters van het Geloof
  21 Juffrouwen Ancillae Ecclesiae van het huis Emmaüs te Weelde
  22 Zusters Clarissen
  23 Zusters Augustinessen/Gasthuiszusters
  24 Zusters van het H. Hart van Maria
  25 Grauwzusters/(van de H. Franciscus)/zusters Penitenten
  26 Zusters van Don Bosco (= Dochters van Maria, Hulp der Christenen)
  27 Zusters Ursulinen
  28 Missiezusters van ,,De Jacht''(Heverlee)
  29 Zusters van de H. Jozef
  30 Zusters van de H.Filip Neri
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (19 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kloosterorden - ZUSTERS 2
  31 Zusters van O.L.Vrouw Visitatie
  32 Zusters van Barmhartigheid
  33 Zusters Jozefienen
  34 Zusters van Liefde van de Noordprovincie
  35 Zusters van de Voorzienigheid en van de Onbevlekte Ontvangenis/Van de Goddelijke Voorzienigheid
  36 Zusters Maricolen
  37 Zusters van de Kindsheid van Maria ter ,,Spermalie''
  38 Zusters van Liefde (idem als zusters van het Geloof ?)
  39 Zusters van de Christelijke Scholen
  40 Zusters Annonciaden / Annuntiaten
  41 Zusters Eeuwigdurende Aanbidding
  42 Witte Zusters van Afrika
  44 Zusters Apostolinnen van den H. Jozef
  46 Zusters Passionistinnen
  47 Sœurs Missionaires de la Sainte Croix
  48 Moniale van de St.-Godelieveabdij te Brugge
  50 Congregatie van de Dochters van Jezus' H. Hart
  50 Zusters Dienstmaagden van de H.Harten
  51 Kleine zusters van de Assumptie
  51 Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis / Apostolinnen
  52 Zusters van het H. Hart van Jezus en Maria
  53 Zusters van O.L.Vrouw
  54 Zusters van O.L.Vrouw van 7 Weeën
  55 Monialen Redemptoristinnen
  56 Dochters van O.-L.-Vr. Van Volharding
  57 Zusters Penitenten
  58 Monialen Kapucinessen
  59 Kanunikes van het H. Graf Turnhout
  60 Karmelitessen
  61 Zusters H. Familie Kortrijk
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (11 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kloosterorden - ZUSTERS 3
  62 Zusters van O.L.Vrouw Gasthuis Poperinge
  63 Dominicanes
  64 Benedictines
  65 religieuze van St.-Andreas
  66 Zusters der armen
  67 Norbertienen
  69 Hospitaalzusters van St. Jan
  70 Dienstmaagden van de Zaligmaker
  71 Zustergemeenschap Caritas
  71 Zusters van O.L.VrouwHemelvaart
  72 Zusters van het arme Kind Jezus
  73 Gasthuiszusters
  74 Zusters van O.L.Vrouw van de Vrede
  75 Zusters van O.L.Vrouw Ten Bunderen
  76 Zusters van de Heilige Gehoorzaamheid
  77 Oblate van de h. Benedictus
  78 Zusters van Liefde vd Verrezen Zaligmaker
  79 Religieuzen van het Christelijk Onderwijs
  81 Liefdeszusters vd H. Carolus Borromeus
  82 Orde van Citaux
  83 Zusters vh convent van Bethlehem
  84 Zuster van O.L.Vrouw van Bijstand
  85 Zusters van Don Bosco
  86 Zwartzusters (der Congregatie van Bethel) / Augustinessen
  87 Zusters van het Eucharistisch Rijk
  89 Zusters Salvatorianessen
   45/80 Zusters van O.L.Vrouw Presentatie
   49/86 Zwartzusters (der Congregatie van Bethel) / Augustinessen
     
  1896 Klooster van de Zusters van de  Verrezen Zaligmaker opgericht
    in 1955 gefusioneerd met de Zusters Jozefienen van Gent
    onder nieuwe naam:    "Zustergemeenschap van de H. Jozef"
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOODSPRENTJES letter Z

  DE CAUTER


  Maria Josephina


  Zepperen


  24.09.1874


  Neerpelt


  31.01.1960


  x Jaak Jozef Mommen


  VAN CAUTEREN


  Theophiel


  Zele


  10.06.1887


  Zele


  27.04.1970


  x Rosalie didier


  DE KEER


  Coleta


  Zomerghem


  1821


  Ursel


  21.03.1896


  x Carolus Ludovicus Vincent


  ERCKENS


  Joannes Julius


  Zonhoven


  13.05.1918


  Zonhoven


  10.08.1944


  xxx


  VANHAUTEGHEM


  Marie 


  Zulte


  13.11.1874


  Gent


  07.06.1939


  x Jean Tiberghein


  AELGOET


  Seraphien


  Zulzeke


  16.06.1854


  Ronse


  25.02.1933


  x Hortense Van Steenbrugge  /  hoofdonderwijzer


  DUERINCK


  Maria, Leonia


  Zwijndrecht


  30.07.1868


  Basel


  03.03.1932


  x Franciscus Guilmot

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOODSPRENTJES letter Y

  VAN DEN PEERENBOOM


  Jean-Baptiste-Joseph


  Ypres


  20.10.1773


  Ypres


  03.02.1873


  x Marie de Lepouve   Ancien Président de la Chambre de Commerce


  VAN DEN PEERENBOOM


  Léon, Marie, Joseph, Ghislain


  Ypres


  09.10.1842


  Ypres


  22.11.1908


  Coseiller Communal ….


  DE MOUCHERON


  Marie-Geneviève-Françoise


  Ypres


  08.09.1777


  Ypres


  03.07.1856


  xxx


  ANDRIES


  Apoline Lucie


  Yper


  11.03.1838


  Yper


  22.12.1910


  dr van Josephus en Clementina Tasseel


  MALOU


  Jean-Baptiste, Charles, Léon


  Ypres


  23.02.1812


  Vlamertinghe


  02.12.1868


  x Émilie, Silvie Dasonville

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (15 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOODSPRENTJES letter W3

  DECAP


  Desiderius Amandus


  Woesten


  06.03.1872


  Woesten


  11.08.1914


  x Emelie Vlaeminck


  MILLS


  Lucie-Catherine


  Woluwe St.-Pierre


  1874


  Woluwe St.-Pierre


  01.12.1934


  x Octave Mavaut


  VERVAECKE


  Jules-Mathilde


  Wortegem


  02.03.1882


  Zwevegem


  20.11.1937


  x Gustaaf Derycke


  SYOEN


  Eugenia


  Woumen


  02.08.1867


  Gits


  06.03.1916


  x Henri Roelens


  SPRUYT


  Juliana


  Wynkel


  01.10.1869


  Wynkel


  16.04.1901


  xxx


  BAUWENS


  Maria Theresia


  Wynkel-St.-Kruys


  27.10.1866


  Vinderhoute


  12.09.1925


  x Constant De Vreese

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOODSPRENTJES letter V3

  DE VOS


  Maria Philippina Victoria


  Waelhem


  24.12.1832


  Borgerhout


  27.03.1893


  x JoannesBaptista Michiels


  MAROY


  Maria-Sidonia


  Waeregem


  26.08.1840


  deinze


  18.12.1907


  x Theodoor Goeminne


  BOUCKAERT


  Joanna Francisca helena


  Waerschoot


  22.07.1780


  eecloo


  25.05.1859


  x Emmanuel Francies Van Waesberghe


  AERTS


  Mathilda Catharina


  Westerloo


  24.10.1921


  Hasselt


  20.02.1943


  x Jozef Steemans      lijkdienst…


  VAN AKKER


  Angelus


  Watervliet


  28.12.1832


  Groede


  29.10.1910


  x Lucia De Guisquiere


  HAERENS


  Desiré


  Watervliet


  29.11.1868


  Watervliet


  31.01.1941


  x Emma Van Vlaanderen


  SCHAERLAEKENS


  Ludovica Maria


  Westmalle


  05.03.1867


  Westmalle


  04.09.1892


  xxx


  GHYSBRECHTS


  Stephania


  Wetteren


  26.11.1828


  Wetteren


  03.06.1894


  x Ludovicus Hoogewys

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOODSPRENTJES letter V2

  VELLE


  Coleta


  Vladsloo


  1799


  Leke


  12.11.1879


  x Ludovicus Logier


  DE COSTER


  Rosalie-Francisca


  Vlisseghem


  22.07.1859


  Blankenberhe


  19.07.1900


  x Jozef Cornelis Cattoor


  VELRAEDS


  Louis


  Verviers


  1870


  Verviers


  10.08.1899


  xxx 6 messes ……


  SEYKENS


  Marie-Rosalie


  Vorsselaer


  02.03.1818


  Herenthals


  27.07.1895


  x Henri Moorkens


  VAN DURME


  Theodoor


  Vurste


  1821


  Vurste


  02.08.1865


  xxx    


  DE BRUYCKER


  Stephanus


  Vurste


  19.08.1869


  Gent


  07.05.1915


  x Eudoxie De Jonghe


  DE VOS


  Isabella Rosa


  Vyve-S.-Baefs


  22.09.1772


  Knesselaere


  29.02.1856


  x Albertus Emmanuel De Meester


  FONTEYN


  Felicitas


  Waasmunster


  19.12.1812


  Thielrode


  06.01.1883


  x Victor Van Moeseke

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOODSPRENTJES letter V1

  GILLIS


  Frans


  Vechmael


  15.01.1888


  Vechmael


  30.06.1933


  x Anna Nossin


  BAELE


  Georges Marcel


  Velsicque


  21.03.1923


  Scheldewindeke


  27.07.1931


  zn van René en Elvire Vermeulen


  MICHIELS


  Caroline


  Velsicque-Ruddershove


  18.09.1848


  Oosterzeele


  19.12.1928


  x Livinus Lenssens


  PAULET


  Laurence


  Verlaine


  1822


  Verlaine


  19.02.1898


  x Portier


  BADET


  Marie-Joséphine


  Verlaine


  1805


  Verlaine


  18.08.1873


  x Théodore Etienne    xx Mathias Braibant


  VANDENDRIESSCHE


  Ivo


  Vichte


  28.06.1812


  Kortrijk


  23.11.1878


  x Justina Josephina Vanhoenackere


  D'HAENE


  Rosalie-Francisca


  Vichte


  18.06.1832


  Kortrijk


  01.02.1913


  x Petrus-Josephus Loncke


  GILLIS


  Marie Barbe-Joseph


  Vierset-Barse


  1820


  Vierset-Barse


  10.09.1880


  x Jean-Joseph Debende

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOODSPRENTJES letter T2 - U

  HOEGAERTS


  Jacques-Frans


  Tienen


  11.10.


  Tienen


  13.02.1913


  lijkdienst … gelezene missen …


  DE CEUSTER


  Arthur


  Tongerlo


  23.12.1889


  Schaerbeek


  06.09.1961


  x Jeanne Struyf


  JORISSEN


  Albert


  Turnhout


  08.11.1910


  Hasselt


  26.03.1948


  x Maria Vanlessen


  VAN RAVENSTEYN


  Louis


  Turnhout


  05.09.1887


  Turnhout


  22.10.1959


  x Regine Schelkens


  VERMEERSCH


  Augustus


  Ursel


  1897


  Bellem


  28.08.1917


  zn van Eugeen en Florence Vincent


  ROELANDTS


  Maria-Theresia


  Ursel


  15.03.1835


  Bellem


  09.01.1903


  x August De Lannoy


  SIMOENS


  Stefanie-Francisca


  Uytkerke


  27.02.1867


  Uytkerke


  29.04.1903


  dr van Josephus en Catharina Hinneman

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOODSPRENTJES letter T

  WITTOCK


  Marie Joséphine Clémentine


  Tamise


  09.08.1854


  Tamise


  10.11.1905


  xxx


  BAERT


  Antoon


  Temsche


  14.11.1875


  Temsche ?


  08.02.1928


  x Clemence Van Brussel


  VAN BOGAERT


  Anna, Maria


  Temsche


  18.04.1888


  Temsche


  13.03.1934


  x Hendrik Van Hul


  GROHIN


  Louis Léonard


  Termonde


  20.07.1857


  Bourg-Léopold


  04.01.1910


  x Marie Rosalie Crits


  BEERNAERT


  Isabella-Clara


  Thourout


  10.11.1761


  Oedelem


  17.12.1859


  x Petrus Robbe


  DE MEULEMEESTER


  Ivo


  Thielt


  04.01.1829


  Thielt


  21.05.1845


  Subdiaken in het Seminarie van Brugge


  ONRAEDT


  Albert


  Tienen


  15.12.1898


  Tienen


  19.11.1960


  x Josephine Grimmonprez lijkdienst…


  RENS


  Marie  


  Tienen


  10.12.1865


  Tienen


  09.06.1957


  x Jean François FRANSSENS     lijkdienst ….

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOODSPRENTJES letter W2

  GADEYNE


  Hilaire


  Wevelgem


  26.03.1910


  Kortrijk


  02.02.1938


  x Godelieve Carton


  VAN DER KAMER


  Victoire


  Wichelen


  07.04.1911


  Meirelbeke


  12.06.1935


  xxx


  HENDRICKX


  Ludovicus


  Wiekevorst


  16.07.1846


  Wiekevorst


  23.11.1869


  xxx


  RINGOOT


  Melanie


  Wieze


  22.02.1844


  Wieze


  24.10.1884


  x Desiderius Vermeir


  DE LANDTSHEER


  Benedictus Petrus


  Willebroeck


  06.06.1849


  Antwerpen


  13.10.1921


  x Silvia De Bolster    /   schipper


  FLOS


  Petronella


  Willebroeck


  18.06.1822


  Halle


  23.03.1908


  x Guilielmus Vanden Eynde


  MACHIELS


  Joannes-Jacobus


  Willebroeck


  28.06.1833


  Brussel


  10.01.1902


  x x Maria Van den Eynde    xx Catharina De Mayer


  MAERTEN


  Camiel


  Woesten


  26.04.1891


  Pijpegaele


  26.04.1891


  x Elisa Donche  /  gesneuveld op het eereveld van Pijpegaele !!!

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOODSPRENTJES letter S6

  DE BOCK


  Theresia


  Stekene


  10.08.1816


  Gent


  28.03.1899


  x Bernardus Franciscus De Smet


  DE BLOCK


  Ceserina


  Stekene


  01.12.1884


  Stekene


  21.11.1921


  x Louis de Mayer


  VERVAET


  Ludovicus


  Stekene


  06.06.1867


  Sluiskil


  28.10.1946


  x Constantia Meervis


  VERHILLE


  Franciscus Josephus


  Steenvoorde


  1790


  Steenvoorde


  09.04.1859


  x Maria Theresia Barbara Bellion


  CORTEBEEK


  Julia Maria


  Stekene


  30.01.1876


  Gent


  18.08.1943


  x Gommar verhellen


  SAUWEN


  Carolus Hubertus


  Stockheim


  13.08.1824


  Reckheim


  30.11.1882


  x Maria Sophia Dreissen


  SUYMENS


  Joséphine


  Stockey


  1868


  Stockey


  14.03.1899


  x Joseph Lambert


  DE MAN


  Philomena


  Strijpen


  16.02.1842


  Sottegem


  17.03.1917


  x Jan-Baptiste Van Den Bossche


  POLEYN


  Suzanna Marie-Louise


  Sweveghem


  26.12.1912


  Sweveghem


  20.11.1931


  dr van Emiel en Marie Declercq     f

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOODSPRENTJES letter S5

  FABRY


  Catharina


  Sint-Lambrechts-Woluwe


  19.10.1852


  Sint-Lambrechts-Woluwe


  23.10.1911


  x Guilielmus Van Eycken


  VERGAUWEN


  Marie-Justine


  Sint-Gillis-Waas


  14.04.1886


  Gent


  10.10.1950


  xxx


  WANTE


  Joannes Jacobus


  St.-Niklaas-Waas


  18.12.1881


  Bouchout


  30.08.1937


  x Ang. Scheerders


  D'HAENENS


  Eveline-Marie


  Somerghem


  09.05.1875


  Somerghem


  01.04.1906


  x Alfons Van Renterghem


  BERNAEYCE


  Karel Joseph


  Sottegem


  12.10.1787


  Sottegem


  07.06.1863


  xxx


  LYPHOUDT


  Joana


  Staden


  01.04.1871


  Gent


  18.02.1958


  x Leopold Lefever   xx Charles Lavrauw


  LOOTEN


  Sophia Henrica


  Stavele


  05.08.1825


  Rousbrugge


  26.04.1912


  x Jozef Verlynde


  SOETEWEY


  Joanna Catharina


  Stabroek


  22.07.1856


  Antwerpen


  14.06.1933


  x Waltherius De Bruyn

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOODSPRENTJES letter S4

  ROMBOUTS


  Franciscus


  St. Leonards


  21.11.1868


  Loenhout


  07.01.1912


  x Cornelia Verbeuren


  D'HUYVETTER


  Louise Marie


  Ste Marguerite


  13.07.1866


  Adegem


  29.11.1903


  x Charles Potvliege


  MELON


  Victorina Elisa


  St. Joost-ten-Noode


  24.01.1846


  Bouchout


  26.08.1930


  x Jos. Van Everbroeck (dokter)


  VERSMESSEN


  Sophia-Coleta-Ghislena


  St. Nicolaes


  21121813


  St. Nicolaes


  18.02.1857


  Mesteresse der Zondagschool/Lid vd raed der Bewaerschool ….


  DE RUYSSCHER


  Alfons, Edward


  Sint-Pauwels-Waas


  24.03.1893


  Nieuwkerken-Waas


  05.07.1951


  x Maria Julia Smet


  BORDEAUD'HUY


  Maria-Constantia


  St. Maria-Hoorebeke


  20.04.1832


  Scheldewindeke


  04.03.1903


  x Felicianus Verspeten


  NAEYAERT


  Hélène


  St. Andries


  08.12.1892


  Brugge


  16.02.1945


  x Abel Degraeve


  JANSSENS de VAREBEKE


  Maria, Gertrudis, Amelia


  Sint-Nicolaas


  24.12.1857


  Gent


  06.06.1931


  x Jan Nobels

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  >

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!